Thành viên

Nhớ tôi

Thích Quảng Thiện

Có tất cả 52 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hãy Nhìn Xuống Để Thấy Cuộc Đời Này Hãy Nhìn Xuống Để Thấy Cuộc Đời Này
Tác giả: Thích Quãng Thiện
297
Thực Cẩm Cho Đời Thực Cẩm Cho Đời
Tác giả: Thích Quảng Thiện
128
Khóa 84 I Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ (phần 3) Khóa 84 I Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ (phần 3)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
133
Oai Nghi Của Người Phật Tử Tại Gia Oai Nghi Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Quảng Thiện
107
Gia Tài Đích Thực Của Bạn Gia Tài Đích Thực Của Bạn
Tác giả: Thích Quảng Thiện
109
Ân nghĩa cuộc đời Ân nghĩa cuộc đời
Tác giả: Thích Quảng Thiện
273
Hành trang của đời người Hành trang của đời người
Tác giả: Thích Quảng Thiện
216
Ba Điều Cần Nhận Diện Để Sống An Lạc Ba Điều Cần Nhận Diện Để Sống An Lạc
Tác giả: Thích Quảng Thiện
248
Sống Đẹp Chết Đẹp Sống Đẹp Chết Đẹp
Tác giả: Thích Quảng Thiện
161
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan năm 2016 Ý Nghĩa Lễ Vu Lan năm 2016
Tác giả: Thích Quảng Thiện
279
Tuổi trẻ chí cao tâm sáng Tuổi trẻ chí cao tâm sáng
Tác giả: Thích Quảng Thiện
199
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
267
Gia Tài Của Người Con Phật Gia Tài Của Người Con Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
285
Gia Tài Của Bạn (Phần 1) Gia Tài Của Bạn (Phần 1)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
284
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
294
Người Biết Giữ Gia Tài Người Biết Giữ Gia Tài
Tác giả: Thích Quảng Thiện
319
chế ngự lòng tham chế ngự lòng tham
Tác giả: Thích Quảng Thiện
703
Lựa Chọn Lựa Chọn
Tác giả: Thích Quảng Thiện
522
Vốn Liếng Để Tu Tập Vốn Liếng Để Tu Tập
Tác giả: Thích Quảng Thiện
842
Những Đến Đi Được Mất Những Đến Đi Được Mất
Tác giả: Thích Quảng Thiện
811
Tu Nhân Tích Đức Tu Nhân Tích Đức
Tác giả: Thích Quảng Thiện
901
Tinh thần tu tiến của người Phật tử xuất gia và tại gia Tinh thần tu tiến của người Phật tử xuất gia và tại gia
Tác giả: Thích Quảng Thiện
725
Hạnh Nguyện Quan Âm Hạnh Nguyện Quan Âm
Tác giả: Thích Quảng Thiện
524
Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,079
Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,409
Giọt đắng đời ai Giọt đắng đời ai
Tác giả: Thích Quảng Thiện
889
Giọt Đắng Đời Ai Giọt Đắng Đời Ai
Tác giả: Thích Quảng Thiện
752
Giảm Sát Sanh Là Giảm Nghiệp Giảm Sát Sanh Là Giảm Nghiệp
Tác giả: Thích Quảng Thiện
910
Hành Trang Về Tịnh Độ Hành Trang Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
671
Biết chấp nhận Biết chấp nhận
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,265
Lắng Tâm Niệm Phật Lắng Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,414
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Quảng Thiện
911
Hành Trang Để Hành Giả Tu Tập Hành Trang Để Hành Giả Tu Tập
Tác giả: Thích Quảng Thiện
890
Khơi Dòng An Lạc Khơi Dòng An Lạc
Tác giả: Thích Quảng Thiện
766
Đời người với điệp khúc thời gian Đời người với điệp khúc thời gian
Tác giả: Thích Quảng Thiện
954
Đời người với điệp khúc thời gian Đời người với điệp khúc thời gian
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,115
Thập cẩm cho người Thập cẩm cho người
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,162
Hành Trang Tịnh Nghiệp Hành Trang Tịnh Nghiệp
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,375
Những Giàn Lọc Cho Mình Những Giàn Lọc Cho Mình
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,540
Mở Lòng Mở Lòng
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,027
Giá Trị Của Bạn Giá Trị Của Bạn
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,203
Chữ Nhẫn Trong Dòng Đời (Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp, Ngày 11/3/2012) Chữ Nhẫn Trong Dòng Đời (Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp, Ngày 11/3/2012)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,413
Biết Đón Nhận Để Tu Tập - Khóa tu Phật thất 68 Biết Đón Nhận Để Tu Tập - Khóa tu Phật thất 68
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,225
Chữ nhẫn trong gia đình - P1/2 Chữ nhẫn trong gia đình - P1/2
Tác giả: Thích Quảng Thiện
3,000
Tuổi Trẻ và Hành Trang Chữ Nhẫn (Phần 1/2) Tuổi Trẻ và Hành Trang Chữ Nhẫn (Phần 1/2)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,285
Chuyện Nhỏ Quanh Ta Chuyện Nhỏ Quanh Ta
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,757
Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,281
Ý nghĩa Phật đản - 1/2 Ý nghĩa Phật đản - 1/2
Tác giả: Thích Quảng Thiện
14,499
Tu nhân tích đức Tu nhân tích đức
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,789
Đổi thay Đổi thay
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,633
Trang thứ 1 của 2