Thành viên

Nhớ tôi

Thích Quãng Thiện

Có tất cả 52 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hãy Nhìn Xuống Để Thấy Cuộc Đời Này Hãy Nhìn Xuống Để Thấy Cuộc Đời Này
Tác giả: Thích Quãng Thiện
278
Thực Cẩm Cho Đời Thực Cẩm Cho Đời
Tác giả: Thích Quảng Thiện
122
Khóa 84 I Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ (phần 3) Khóa 84 I Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ (phần 3)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
125
Oai Nghi Của Người Phật Tử Tại Gia Oai Nghi Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Quảng Thiện
102
Gia Tài Đích Thực Của Bạn Gia Tài Đích Thực Của Bạn
Tác giả: Thích Quảng Thiện
105
Ân nghĩa cuộc đời Ân nghĩa cuộc đời
Tác giả: Thích Quảng Thiện
264
Hành trang của đời người Hành trang của đời người
Tác giả: Thích Quảng Thiện
212
Ba Điều Cần Nhận Diện Để Sống An Lạc Ba Điều Cần Nhận Diện Để Sống An Lạc
Tác giả: Thích Quảng Thiện
241
Sống Đẹp Chết Đẹp Sống Đẹp Chết Đẹp
Tác giả: Thích Quảng Thiện
155
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan năm 2016 Ý Nghĩa Lễ Vu Lan năm 2016
Tác giả: Thích Quảng Thiện
274
Tuổi trẻ chí cao tâm sáng Tuổi trẻ chí cao tâm sáng
Tác giả: Thích Quảng Thiện
196
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
257
Gia Tài Của Người Con Phật Gia Tài Của Người Con Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
277
Gia Tài Của Bạn (Phần 1) Gia Tài Của Bạn (Phần 1)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
279
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
289
Người Biết Giữ Gia Tài Người Biết Giữ Gia Tài
Tác giả: Thích Quảng Thiện
317
chế ngự lòng tham chế ngự lòng tham
Tác giả: Thích Quảng Thiện
694
Lựa Chọn Lựa Chọn
Tác giả: Thích Quảng Thiện
517
Vốn Liếng Để Tu Tập Vốn Liếng Để Tu Tập
Tác giả: Thích Quảng Thiện
837
Những Đến Đi Được Mất Những Đến Đi Được Mất
Tác giả: Thích Quảng Thiện
801
Tu Nhân Tích Đức Tu Nhân Tích Đức
Tác giả: Thích Quảng Thiện
894
Tinh thần tu tiến của người Phật tử xuất gia và tại gia Tinh thần tu tiến của người Phật tử xuất gia và tại gia
Tác giả: Thích Quảng Thiện
721
Hạnh Nguyện Quan Âm Hạnh Nguyện Quan Âm
Tác giả: Thích Quảng Thiện
521
Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,073
Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật Bớt Mong Cầu Để Niệm Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,401
Giọt đắng đời ai Giọt đắng đời ai
Tác giả: Thích Quảng Thiện
878
Giọt Đắng Đời Ai Giọt Đắng Đời Ai
Tác giả: Thích Quảng Thiện
747
Giảm Sát Sanh Là Giảm Nghiệp Giảm Sát Sanh Là Giảm Nghiệp
Tác giả: Thích Quảng Thiện
904
Hành Trang Về Tịnh Độ Hành Trang Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
665
Biết chấp nhận Biết chấp nhận
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,235
Lắng Tâm Niệm Phật Lắng Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,407
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Quảng Thiện
907
Hành Trang Để Hành Giả Tu Tập Hành Trang Để Hành Giả Tu Tập
Tác giả: Thích Quảng Thiện
884
Khơi Dòng An Lạc Khơi Dòng An Lạc
Tác giả: Thích Quảng Thiện
763
Đời người với điệp khúc thời gian Đời người với điệp khúc thời gian
Tác giả: Thích Quảng Thiện
948
Đời người với điệp khúc thời gian Đời người với điệp khúc thời gian
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,110
Thập cẩm cho người Thập cẩm cho người
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,156
Hành Trang Tịnh Nghiệp Hành Trang Tịnh Nghiệp
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,367
Những Giàn Lọc Cho Mình Những Giàn Lọc Cho Mình
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,532
Mở Lòng Mở Lòng
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,008
Giá Trị Của Bạn Giá Trị Của Bạn
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,199
Chữ Nhẫn Trong Dòng Đời (Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp, Ngày 11/3/2012) Chữ Nhẫn Trong Dòng Đời (Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp, Ngày 11/3/2012)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,407
Biết Đón Nhận Để Tu Tập - Khóa tu Phật thất 68 Biết Đón Nhận Để Tu Tập - Khóa tu Phật thất 68
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,218
Chữ nhẫn trong gia đình - P1/2 Chữ nhẫn trong gia đình - P1/2
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,995
Tuổi Trẻ và Hành Trang Chữ Nhẫn (Phần 1/2) Tuổi Trẻ và Hành Trang Chữ Nhẫn (Phần 1/2)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,279
Chuyện Nhỏ Quanh Ta Chuyện Nhỏ Quanh Ta
Tác giả: Thích Quảng Thiện
1,751
Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,273
Ý nghĩa Phật đản - 1/2 Ý nghĩa Phật đản - 1/2
Tác giả: Thích Quảng Thiện
14,494
Tu nhân tích đức Tu nhân tích đức
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,782
Đổi thay Đổi thay
Tác giả: Thích Quảng Thiện
2,628
Trang thứ 1 của 2