Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 646 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 161-162) Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 161-162)
Tác giả: Thích Phước Tiến
441
Bạn Không Thể Sống Một Mình Bạn Không Thể Sống Một Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,086
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,127
Khéo Tu Khẩu Nghiệp (Trọn Bài, 1 Phần) Khéo Tu Khẩu Nghiệp (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,069
Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,066
Tịnh Độ Tại Nhân Gian Tịnh Độ Tại Nhân Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,555
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160) Kinh Pháp Cú - Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,039
Phật Tánh Là Gì Phật Tánh Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,195
Vai Trò Của Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo Vai Trò Của Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,156
Nhẹ Gánh Tang Bồng Nhẹ Gánh Tang Bồng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,495
Tập Yêu Thương Theo Lời Phật Dạy Tập Yêu Thương Theo Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,776
Khánh Tuế Đầu Xuân 2014 Khánh Tuế Đầu Xuân 2014
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,077
Nhận Thức Về Năm Giới Nhận Thức Về Năm Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,523
Của Ít Lòng Nhiều Của Ít Lòng Nhiều
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,905
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 151 - 156) Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 151 - 156)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,235
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán (tt) (Câu 93 Đến Câu 99) Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán (tt) (Câu 93 Đến Câu 99)
Tác giả: Thích Phước Tiến
871
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 146 - 150) Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 146 - 150)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,462
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 7) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
972
Vì Sao Tôi Ăn Chay Vì Sao Tôi Ăn Chay
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,006
Phật Pháp Vấn Đáp 08 Phật Pháp Vấn Đáp 08
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,681
Phật Pháp Vấn Đáp 07 Phật Pháp Vấn Đáp 07
Tác giả: Thích Phước Tiến
913
Phật Pháp Vấn Đáp 06 Phật Pháp Vấn Đáp 06
Tác giả: Thích Phước Tiến
800
Phật Pháp Vấn Đáp 05 Phật Pháp Vấn Đáp 05
Tác giả: Thích Phước Tiến
834
Phật Pháp Vấn Đáp 04 Phật Pháp Vấn Đáp 04
Tác giả: Thích Phước Tiến
891
Phật Pháp Vấn Đáp 03 Phật Pháp Vấn Đáp 03
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,132
Phật Pháp Vấn Đáp 12 Phật Pháp Vấn Đáp 12
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,457
Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,721
Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,203
Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân) Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Phước Tiến
642
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115)
Tác giả: Thích Phước Tiến
654
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109)
Tác giả: Thích Phước Tiến
453
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106)
Tác giả: Thích Phước Tiến
567
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81)
Tác giả: Thích Phước Tiến
507
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77)
Tác giả: Thích Phước Tiến
611
Hành Trang Trụ Trì Hành Trang Trụ Trì
Tác giả: Thích Phước Tiến
817
Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013) Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,183
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
633
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử  Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,689
Đạo Phật Có Mê Tín Không Đạo Phật Có Mê Tín Không
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,040
Thềm Thang Tịnh Độ Thềm Thang Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,134
Mười Hạnh Phổ Hiền Mười Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,625
Chăm Sóc Cơn Giận Chăm Sóc Cơn Giận
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,075
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,022
Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,253
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,939
Phật Và Thần Phật Và Thần
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,163
Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,809
Phước Báu Phước Báu
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,109
Tập Buông Xả Tập Buông Xả
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,219
Đại Bi Tâm Đại Bi Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,557
Trang thứ 1 của 13