Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 711 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Xin Cho Tôi Được Bình Yên Xin Cho Tôi Được Bình Yên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,114
Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào? Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,095
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,225
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,213
Đạo Đức Và Tri Thức Đạo Đức Và Tri Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,426
Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,643
Sao Ai Nỡ Đành Quên Sao Ai Nỡ Đành Quên
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,397
Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,415
Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,637
Kinh Di Giáo (Phần 11) Kinh Di Giáo (Phần 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
630
Kinh Di Giáo (Phần 10) Kinh Di Giáo (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
519
Kinh Di Giáo (Phần 9) Kinh Di Giáo (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
991
Kinh Di Giáo (Phần 8) Kinh Di Giáo (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
753
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,040
Kinh Di Giáo (Phần 7) Kinh Di Giáo (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,025
Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,292
Phật Pháp Khó Nghe Phật Pháp Khó Nghe
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,453
Kinh Di Giáo Phần 6 Kinh Di Giáo Phần 6
Tác giả: Thích Phước Tiến
796
Kinh Di Giáo Phần 5 Kinh Di Giáo Phần 5
Tác giả: Thích Phước Tiến
730
Kinh Di Giáo Phần 4 Kinh Di Giáo Phần 4
Tác giả: Thích Phước Tiến
781
Khắc Phục Lỗi Lầm Khắc Phục Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,421
Kinh Di Giáo Phần 3 Kinh Di Giáo Phần 3
Tác giả: Thích Phước Tiến
829
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,086
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,289
Ngẫm Chuyện Đời Ngẫm Chuyện Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,608
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,600
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,412
Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,525
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,950
Bước Đầu Học Phật Bước Đầu Học Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,594
Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,914
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,361
Đừng Gieo Rắc Hận Thù Đừng Gieo Rắc Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,221
Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10) Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,465
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,236
Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216) Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,690
Trân Quý Sự Sống Trân Quý Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,849
Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,190
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,410
Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14 Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,209
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,521
Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,317
Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết? Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết?
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,926
8 Đặc Điểm Của Biển 8 Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,168
Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204) Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,781
Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,447
Tám Đặc Điểm Của Biển Tám Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,559
Bài Học Từ Bó Đũa Bài Học Từ Bó Đũa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,205
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,484
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,964
Trang thứ 1 của 15