Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 700 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Di Giáo (Phần 9) Kinh Di Giáo (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
502
Kinh Di Giáo (Phần 8) Kinh Di Giáo (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
401
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,232
Kinh Di Giáo (Phần 7) Kinh Di Giáo (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
685
Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,984
Phật Pháp Khó Nghe Phật Pháp Khó Nghe
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,546
Kinh Di Giáo Phần 6 Kinh Di Giáo Phần 6
Tác giả: Thích Phước Tiến
504
Kinh Di Giáo Phần 5 Kinh Di Giáo Phần 5
Tác giả: Thích Phước Tiến
431
Kinh Di Giáo Phần 4 Kinh Di Giáo Phần 4
Tác giả: Thích Phước Tiến
451
Khắc Phục Lỗi Lầm Khắc Phục Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,488
Kinh Di Giáo Phần 3 Kinh Di Giáo Phần 3
Tác giả: Thích Phước Tiến
517
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
758
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,401
Ngẫm Chuyện Đời Ngẫm Chuyện Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,874
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,756
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,066
Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,741
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,514
Bước Đầu Học Phật Bước Đầu Học Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,132
Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,624
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,073
Đừng Gieo Rắc Hận Thù Đừng Gieo Rắc Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,305
Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10) Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,225
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,966
Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216) Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,464
Trân Quý Sự Sống Trân Quý Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,260
Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,748
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,201
Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14 Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14
Tác giả: Thích Phước Tiến
936
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,311
Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,993
Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết? Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết?
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,325
8 Đặc Điểm Của Biển 8 Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,828
Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204) Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,533
Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,976
Tám Đặc Điểm Của Biển Tám Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,307
Bài Học Từ Bó Đũa Bài Học Từ Bó Đũa
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,822
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,077
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,583
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,149
Đối Diện Chính Mình Đối Diện Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,237
Ngũ Đình Tâm Quán Ngũ Đình Tâm Quán
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,506
Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không? Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không?
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,719
Bài Học Về Lòng Từ Bi Bài Học Về Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,032
Vượt Qua Chính Mình Vượt Qua Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,577
Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,330
Vượt Lên Nỗi Đau Vượt Lên Nỗi Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,802
Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 23 Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 23
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,573
Trước Tự Trách Mình Trước Tự Trách Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,912
Làm Chủ Trước Khen Chê Làm Chủ Trước Khen Chê
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,830
Trang thứ 1 của 14