Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 806 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Gì Để Hết Tội Làm Gì Để Hết Tội
Tác giả: Thích Phước Tiến
831
Gieo Trồng Căn Lành Gieo Trồng Căn Lành
Tác giả: Thích Phước Tiến
589
Quan Âm Cứu Khổ Quan Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
377
Làm người khó Làm người khó
Tác giả: Thích Phước Tiến
412
Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài
Tác giả: Thích Phước Tiến
629
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
490
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
263
Tìm hiểu ý nghĩa chữ Pháp trong đạo Phật Tìm hiểu ý nghĩa chữ Pháp trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
499
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Chữ Pháp Trong Đạo Phật Tìm Hiểu Ý Nghĩa Chữ Pháp Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
241
Kinh Kosampiya. MP3 Kinh Kosampiya. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
318
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 244) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 244)
Tác giả: Thích Phước Tiến
206
Nguồn gốc và mật nghĩa Chú Đại Bi Nguồn gốc và mật nghĩa Chú Đại Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
930
Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 244) Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 244)
Tác giả: Thích Phước Tiến
434
Kinh Trung Bộ - Đại kinh xóm ngựa. MP3 Kinh Trung Bộ - Đại kinh xóm ngựa. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
489
Kinh Trung Bộ - Đại kinh đoạn tận ái. MP3 Kinh Trung Bộ - Đại kinh đoạn tận ái. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
214
Kinh Trung Bộ - Đại kinh người chăn bò Kinh Trung Bộ - Đại kinh người chăn bò
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
212
Kinh Trung Bộ - Đại kinh ví dụ lõi cây Kinh Trung Bộ - Đại kinh ví dụ lõi cây
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
143
Kinh Trung Bộ - Kinh bẩy mồi. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh bẩy mồi. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
244
Chùa Việt Nam - Hồn Dân Tộc Chùa Việt Nam - Hồn Dân Tộc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,215
Giác Ngộ Là Gì Giác Ngộ Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,673
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,526
Tu Giải Thoát Tu Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,357
Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,500
Cũng Bình Thường Thôi Cũng Bình Thường Thôi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,212
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 32) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 32)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,039
Ước Nguyện Đầu Năm Ước Nguyện Đầu Năm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,184
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 241 - 243) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 241 - 243)
Tác giả: Thích Phước Tiến
671
Phật Pháp Vấn Đáp 31 Phật Pháp Vấn Đáp 31
Tác giả: Thích Phước Tiến
991
Khánh Tuế Đầu Xuân 2016 Khánh Tuế Đầu Xuân 2016
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,179
lễ tổng kết khóa tu một ngày tu viện Tường Vân lễ tổng kết khóa tu một ngày tu viện Tường Vân
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,567
Phật Pháp Vấn Đáp 30 Phật Pháp Vấn Đáp 30
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,377
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 29) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 29)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,543
Phật Pháp Vấn Đáp 28 Phật Pháp Vấn Đáp 28
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,468
Vô Minh Là Gì Vô Minh Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,825
Bình An Trong Nghịch Cảnh Bình An Trong Nghịch Cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,334
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241)
Tác giả: Thích Phước Tiến
760
Để Hiểu Đạo Phật Để Hiểu Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,261
Đạo Phật Tín Ngưỡng Đạo Phật Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,134
Ai Chưa Từng Lỗi Lầm Ai Chưa Từng Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,973
Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,661
Chánh Tinh Tấn Chánh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,113
Đối Trị Tâm Bệnh Đối Trị Tâm Bệnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,873
Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,003
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238)
Tác giả: Thích Phước Tiến
655
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì? Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,186
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,825
Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,449
Tứ Ân Tứ Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
903
Thắp Sáng Niềm Tin Thắp Sáng Niềm Tin
Tác giả: Thích Phước Tiến
931
Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,302
Trang thứ 1 của 17