Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 777 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bình An Trong Nghịch Cảnh Bình An Trong Nghịch Cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,520
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241)
Tác giả: Thích Phước Tiến
370
Để Hiểu Đạo Phật Để Hiểu Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
596
Đạo Phật Tín Ngưỡng Đạo Phật Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
607
Ai Chưa Từng Lỗi Lầm Ai Chưa Từng Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,096
Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,070
Chánh Tinh Tấn Chánh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Phước Tiến
657
Đối Trị Tâm Bệnh Đối Trị Tâm Bệnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,873
Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,227
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238)
Tác giả: Thích Phước Tiến
371
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì? Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
741
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,415
Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,831
Tứ Ân Tứ Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
608
Thắp Sáng Niềm Tin Thắp Sáng Niềm Tin
Tác giả: Thích Phước Tiến
551
Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
810
Tam Giới Duy Tâm Tam Giới Duy Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
452
Phật Ngôn Trích Giảng Phật Ngôn Trích Giảng
Tác giả: Thích Phước Tiến
300
Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
603
Tu Tạo Phước Điền Tu Tạo Phước Điền
Tác giả: Thích Phước Tiến
447
Tứ Vô Lượng Tâm Tứ Vô Lượng Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
297
Tìm Hiểu Lý Nhân Quả Tìm Hiểu Lý Nhân Quả
Tác giả: Thích Phước Tiến
725
Thuyết Vô Ngã Trong Đạo Phật Thuyết Vô Ngã Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
279
Năng Lực Tâm Linh Năng Lực Tâm Linh
Tác giả: Thích Phước Tiến
469
Hạnh Phúc Đạo Và Đời Hạnh Phúc Đạo Và Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
291
Giác Là Giác Ngộ Sự Khổ Giác Là Giác Ngộ Sự Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
315
Làm Theo Lời Phật Dạy Làm Theo Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Phước Tiến
172
Hạnh Nguyện Bồ Tát Địa Tạng Hạnh Nguyện Bồ Tát Địa Tạng
Tác giả: Thích Phước Tiến
186
Đức Từ Bi Của Quán Thế Âm Đức Từ Bi Của Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
183
Oai Thần Quán Âm Oai Thần Quán Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
220
Biết Được Mình Là Tu Biết Được Mình Là Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
276
Nghiệp Lực, Tình Người Nghiệp Lực, Tình Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
344
Làm Chủ Được Mình Là Tu Làm Chủ Được Mình Là Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
330
Luân Hồi Tái Sanh Luân Hồi Tái Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
389
Tu Trong Luân Hồi Tu Trong Luân Hồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
367
Thiên Đàng Và Địa Ngục Thiên Đàng Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Phước Tiến
552
Trở Lại Thiên Đường Trở Lại Thiên Đường
Tác giả: Thích Phước Tiến
286
Trở Về Cố Hương Trở Về Cố Hương
Tác giả: Thích Phước Tiến
300
Tu Là Cội Phúc Tu Là Cội Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
276
Tuổi Trẻ Vào Đời Tuổi Trẻ Vào Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
235
Vượt Qua Phương Tiện Vượt Qua Phương Tiện
Tác giả: Thích Phước Tiến
258
Ý Nghĩa Cuộc Đời Ý Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
377
Tấm Vải Che Tử Thi Không Có Túi Tấm Vải Che Tử Thi Không Có Túi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,140
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,097
Buồn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết Buồn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,445
Tu Phật Bắt Đầu Từ Đâu Tu Phật Bắt Đầu Từ Đâu
Tác giả: Thích Phước Tiến
908
Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,418
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Kosampiya Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Kosampiya
Tác giả: Thích Phước Tiến
438
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109)
Tác giả: Thích Phước Tiến
279
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185)
Tác giả: Thích Phước Tiến
270
Trang thứ 1 của 16