Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 710 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào? Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào?
Tác giả: Thích Phước Tiến
491
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233)
Tác giả: Thích Phước Tiến
230
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227)
Tác giả: Thích Phước Tiến
637
Đạo Đức Và Tri Thức Đạo Đức Và Tri Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,393
Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,025
Sao Ai Nỡ Đành Quên Sao Ai Nỡ Đành Quên
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,464
Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,053
Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,859
Kinh Di Giáo (Phần 11) Kinh Di Giáo (Phần 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
440
Kinh Di Giáo (Phần 10) Kinh Di Giáo (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
379
Kinh Di Giáo (Phần 9) Kinh Di Giáo (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
868
Kinh Di Giáo (Phần 8) Kinh Di Giáo (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
627
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,547
Kinh Di Giáo (Phần 7) Kinh Di Giáo (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
885
Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,045
Phật Pháp Khó Nghe Phật Pháp Khó Nghe
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,017
Kinh Di Giáo Phần 6 Kinh Di Giáo Phần 6
Tác giả: Thích Phước Tiến
667
Kinh Di Giáo Phần 5 Kinh Di Giáo Phần 5
Tác giả: Thích Phước Tiến
598
Kinh Di Giáo Phần 4 Kinh Di Giáo Phần 4
Tác giả: Thích Phước Tiến
637
Khắc Phục Lỗi Lầm Khắc Phục Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,042
Kinh Di Giáo Phần 3 Kinh Di Giáo Phần 3
Tác giả: Thích Phước Tiến
696
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
925
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,705
Ngẫm Chuyện Đời Ngẫm Chuyện Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,924
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,208
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,236
Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,027
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,722
Bước Đầu Học Phật Bước Đầu Học Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,369
Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,766
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,206
Đừng Gieo Rắc Hận Thù Đừng Gieo Rắc Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,674
Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10) Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,343
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,092
Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216) Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,575
Trân Quý Sự Sống Trân Quý Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,531
Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,939
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,305
Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14 Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,031
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,421
Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,159
Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết? Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết?
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,616
8 Đặc Điểm Của Biển 8 Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,017
Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204) Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,648
Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,179
Tám Đặc Điểm Của Biển Tám Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,430
Bài Học Từ Bó Đũa Bài Học Từ Bó Đũa
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,981
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,256
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,749
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,319
Trang thứ 1 của 15