Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 893 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não
Tác giả: Thích Phước Tiến
694
Sống Không Chỉ Là Tồn Tại Sống Không Chỉ Là Tồn Tại
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,122
Để Hiểu Đúng Chữ Tu Trong Phật Giáo Để Hiểu Đúng Chữ Tu Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
814
Tịnh Độ Có Thật Tịnh Độ Có Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
960
Kẻ Thù Của Ta Là Ai (KT73) Kẻ Thù Của Ta Là Ai (KT73)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,568
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289)
Tác giả: Thích Phước Tiến
445
Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai
Tác giả: Thích Phước Tiến
922
Việc Tốt Không Phải Dễ Làm Việc Tốt Không Phải Dễ Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,082
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285 Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285
Tác giả: Thích Phước Tiến
509
Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,218
Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,944
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280)
Tác giả: Thích Phước Tiến
670
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273)
Tác giả: Thích Phước Tiến
705
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272)
Tác giả: Thích Phước Tiến
757
Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,226
Chuyển nghiệp để bớt khổ Chuyển nghiệp để bớt khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,241
Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,495
Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,285
Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn - Mục Kiền Liên Là Ai Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn - Mục Kiền Liên Là Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,493
Kinh Di Giáo (Phần 19) Kinh Di Giáo (Phần 19)
Tác giả: Thích Phước Tiến
665
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264)
Tác giả: Thích Phước Tiến
600
Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,926
Tu Phước Và Tu Huệ Tu Phước Và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,455
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,667
Hãy Làm Những Việc Khó Làm Hãy Làm Những Việc Khó Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,097
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,052
Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,215
Kinh Di Giáo (Phần 18) Kinh Di Giáo (Phần 18)
Tác giả: Thích Phước Tiến
571
Kinh Di Giáo (Phần 16) Kinh Di Giáo (Phần 16)
Tác giả: Thích Phước Tiến
566
Kinh Di Giáo (Phần 17) Kinh Di Giáo (Phần 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
516
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259)
Tác giả: Thích Phước Tiến
726
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,212
Kinh Di Giáo (Phần 15) Kinh Di Giáo (Phần 15)
Tác giả: Thích Phước Tiến
674
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255)
Tác giả: Thích Phước Tiến
607
Giới Định Tuệ Giới Định Tuệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,740
Kinh Di Giáo (Phần 13) Kinh Di Giáo (Phần 13)
Tác giả: Thích Phước Tiến
439
Kinh Di Giáo (Phần 14) Kinh Di Giáo (Phần 14)
Tác giả: Thích Phước Tiến
516
Khuyên Người Quy Y Khuyên Người Quy Y
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,019
Khuyên người niệm Phật (21.05.2016) Khuyên người niệm Phật (21.05.2016)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,593
Kinh Di Giáo 13 (09.06.2016) Kinh Di Giáo 13 (09.06.2016)
Tác giả: Thích Phước Tiến
509
Phương Trời Thong Dong 1 Phương Trời Thong Dong 1
Tác giả: ĐĐ. Thích Phước Tiến
1,107
Sống Vội Sống Vội
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,531
Kinh Di Giáo (Phần 12) Kinh Di Giáo (Phần 12)
Tác giả: Thích Phước Tiến
896
Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,767
Điều Gì Quan Trọng Nhất Điều Gì Quan Trọng Nhất
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,337
Thử Thách Thử Thách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,874
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,146
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 32: Ngày 22/11/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 32: Ngày 22/11/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,894
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 31: Ngày 9/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 31: Ngày 9/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
958
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 30: Ngày 9/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 30: Ngày 9/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
995
Trang thứ 1 của 18