Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 80 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
515
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
149
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
182
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
230
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
310
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
186
Pháp Thoại (22/9/2013) Pháp Thoại (22/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
416
Pháp Thoại (21/9/2013) Pháp Thoại (21/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
230
Pháp Thoại (20/9/2013) Pháp Thoại (20/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
311
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
708
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
948
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,199
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,483
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,951
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,924
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,706
Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,346
Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,909
Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,779
Pháp An Tâm Pháp An Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,789
Chữa Trị Thân Tâm Chữa Trị Thân Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,734
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,012
Hạnh Phúc Của Bạn Hạnh Phúc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,097
Tiếp Xúc Chánh Niệm Tiếp Xúc Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,092
Vượt Thoát Sầu Khổ Vượt Thoát Sầu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,724
Chế Tác Hạnh Phúc Chế Tác Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,054
Đuổi Bắt Hạnh Phúc Đuổi Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,343
Hồi Phục Chủ Quyền Hồi Phục Chủ Quyền
Tác giả: Thích Phước Tịnh
942
Hạnh Phúc Từ Bên Trong Hạnh Phúc Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,351
Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,510
Duy Trì Chánh Niệm Duy Trì Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,073
Thực Tập Chánh Niệm Thực Tập Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,718
Nhận Diện Đơn Thuần Nhận Diện Đơn Thuần
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,083
Tiếp Xúc Với Sự Sống Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,539
Thanh Lọc Tâm Ý Thanh Lọc Tâm Ý
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,857
Buồn vui không ở lại Buồn vui không ở lại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,580
Cá vượt vũ môn Cá vượt vũ môn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,613
Các định chuẩn của một giảng sư Các định chuẩn của một giảng sư
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,210
Chỗ đứng và cách nhìn Chỗ đứng và cách nhìn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,275
Chứng đạo ca Chứng đạo ca
Tác giả: Thích Phước Tịnh
4,566
Cõi Phật Hương Tích Cõi Phật Hương Tích
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,229
Con thuyền rộng Con thuyền rộng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,001
Cuộc hợp tan Cuộc hợp tan
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,132
Đi vào chánh niệm Đi vào chánh niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,671
Đức Quan Âm trong tim bạn Đức Quan Âm trong tim bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,344
Đừng phí phạm kiếp người Đừng phí phạm kiếp người
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,504
Giải oan kiết Giải oan kiết
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,784
Hạnh phúc trong lòng bàn tay Hạnh phúc trong lòng bàn tay
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,279
Hạt nước mắt không thật Hạt nước mắt không thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,513
Hãy sống thực sự Hãy sống thực sự
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,901
Trang thứ 1 của 2