Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 71 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
267
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
303
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,830
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,210
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,601
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,544
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,473
Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,122
Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,691
Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,067
Pháp An Tâm Pháp An Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,519
Chữa Trị Thân Tâm Chữa Trị Thân Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,512
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
868
Hạnh Phúc Của Bạn Hạnh Phúc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
964
Tiếp Xúc Chánh Niệm Tiếp Xúc Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
907
Vượt Thoát Sầu Khổ Vượt Thoát Sầu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,497
Chế Tác Hạnh Phúc Chế Tác Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
916
Đuổi Bắt Hạnh Phúc Đuổi Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,185
Hồi Phục Chủ Quyền Hồi Phục Chủ Quyền
Tác giả: Thích Phước Tịnh
786
Hạnh Phúc Từ Bên Trong Hạnh Phúc Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,164
Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,253
Duy Trì Chánh Niệm Duy Trì Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
922
Thực Tập Chánh Niệm Thực Tập Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,451
Nhận Diện Đơn Thuần Nhận Diện Đơn Thuần
Tác giả: Thích Phước Tịnh
907
Tiếp Xúc Với Sự Sống Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,321
Thanh Lọc Tâm Ý Thanh Lọc Tâm Ý
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,589
Buồn vui không ở lại Buồn vui không ở lại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,367
Cá vượt vũ môn Cá vượt vũ môn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,431
Các định chuẩn của một giảng sư Các định chuẩn của một giảng sư
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,084
Chỗ đứng và cách nhìn Chỗ đứng và cách nhìn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,157
Chứng đạo ca Chứng đạo ca
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,953
Cõi Phật Hương Tích Cõi Phật Hương Tích
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,115
Con thuyền rộng Con thuyền rộng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
908
Cuộc hợp tan Cuộc hợp tan
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,034
Đi vào chánh niệm Đi vào chánh niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,521
Đức Quan Âm trong tim bạn Đức Quan Âm trong tim bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,198
Đừng phí phạm kiếp người Đừng phí phạm kiếp người
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,308
Giải oan kiết Giải oan kiết
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,599
Hạnh phúc trong lòng bàn tay Hạnh phúc trong lòng bàn tay
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,021
Hạt nước mắt không thật Hạt nước mắt không thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,363
Hãy sống thực sự Hãy sống thực sự
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,479
Khai giảng lớp Khai giảng lớp "Nuôi Dưỡng Mầm Xanh"
Tác giả: Thích Phước Tịnh
710
Giảng kinh Duy Ma Cật: Không thể nghĩ bàn - 2A Giảng kinh Duy Ma Cật: Không thể nghĩ bàn - 2A
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,387
Lễ tạ ơn Thầy 2009 Lễ tạ ơn Thầy 2009
Tác giả: Thích Phước Tịnh
850
Mắt lành trông chúng sanh Mắt lành trông chúng sanh
Tác giả: Thích Phước Tịnh
793
Mình với chính mình Mình với chính mình
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,607
Ước mơ bình thường Ước mơ bình thường
Tác giả: Thích Phước Tịnh
957
Nếm hương vị chánh pháp Nếm hương vị chánh pháp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,242
Ngủ quên trong lửa Ngủ quên trong lửa
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,236
Người đi biền biệt Người đi biền biệt
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,135
Trang thứ 1 của 2