Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 240 videos
Tiêu đề video Lượt xem
37 pháp hành Bồ tát đạo 11: Nguồn Gốc Của Khổ Đau 37 pháp hành Bồ tát đạo 11: Nguồn Gốc Của Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tịnh
268
37 pháp hành Bồ tát đạo 13: Thay Người Nhận Quả Khổ 37 pháp hành Bồ tát đạo 13: Thay Người Nhận Quả Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
179
37 pháp hành Bồ tát đạo 10: Nuôi Dưỡng Chí Nguyện 37 pháp hành Bồ tát đạo 10: Nuôi Dưỡng Chí Nguyện
Tác giả: Thích Phước Tịnh
105
37 pháp hành Bồ tát đạo 09: Bản Chất Của Lạc Thú 37 pháp hành Bồ tát đạo 09: Bản Chất Của Lạc Thú
Tác giả: Thích Phước Tịnh
116
37 pháp hành Bồ tát đạo 12: Tha Thứ và Bao Dung 37 pháp hành Bồ tát đạo 12: Tha Thứ và Bao Dung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
93
37 pháp hành Bồ tát đạo 16: Với Kẽ Bội Bạc 37 pháp hành Bồ tát đạo 16: Với Kẽ Bội Bạc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
82
37 pháp hành Bồ tát đạo 15: Với Người Ác Khẩu 37 pháp hành Bồ tát đạo 15: Với Người Ác Khẩu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
87
37 pháp hành Bồ tát đạo 14: Tuyên Dương Hạnh Lành 37 pháp hành Bồ tát đạo 14: Tuyên Dương Hạnh Lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
49
37 pháp hành Bồ tát đạo 17: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm 37 pháp hành Bồ tát đạo 17: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
73
37 pháp hành Bồ tát đạo 18: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm 02 37 pháp hành Bồ tát đạo 18: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
65
37 pháp hành Bồ tát đạo 19: Không Tự Phụ 37 pháp hành Bồ tát đạo 19: Không Tự Phụ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
50
37 pháp hành Bồ tát đạo 20: Năng Lực Từ Bi 37 pháp hành Bồ tát đạo 20: Năng Lực Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
57
37 pháp hành Bồ tát đạo 21: Quán Chiếu Ly Dục 37 pháp hành Bồ tát đạo 21: Quán Chiếu Ly Dục
Tác giả: Thích Phước Tịnh
64
37 pháp hành Bồ tát đạo 22: Điều Phục Phàm Tâm 37 pháp hành Bồ tát đạo 22: Điều Phục Phàm Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
72
37 pháp hành Bồ tát đạo 23: Quán Chiếu Tự Tánh Các Pháp 37 pháp hành Bồ tát đạo 23: Quán Chiếu Tự Tánh Các Pháp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
63
37 pháp hành Bồ tát đạo 24: Đối Trị Nghịch Cảnh 37 pháp hành Bồ tát đạo 24: Đối Trị Nghịch Cảnh
Tác giả: Thích Phước Tịnh
80
37 pháp hành Bồ tát đạo 25: Bố Thí Với Tâm Vô Cầu 37 pháp hành Bồ tát đạo 25: Bố Thí Với Tâm Vô Cầu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
71
37 pháp hành Bồ tát đạo 26: Tuân Phục Thánh Giới 37 pháp hành Bồ tát đạo 26: Tuân Phục Thánh Giới
Tác giả: Thích Phước Tịnh
48
37 pháp hành Bồ tát đạo 28: Tinh Tấn Và Thiền Định 01 37 pháp hành Bồ tát đạo 28: Tinh Tấn Và Thiền Định 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
66
37 pháp hành Bồ tát đạo 29: Tinh Tấn Và Thiền Định 02 37 pháp hành Bồ tát đạo 29: Tinh Tấn Và Thiền Định 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
46
37 pháp hành Bồ tát đạo 30: Phát Triển Trí Tuệ 37 pháp hành Bồ tát đạo 30: Phát Triển Trí Tuệ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
63
37 pháp hành Bồ tát đạo 31: Hành Giả Chân Thật 37 pháp hành Bồ tát đạo 31: Hành Giả Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
81
Xây Dựng Niềm Tin Tam Bảo Xây Dựng Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
127
Làn Khói Trắng Mong Manh Làn Khói Trắng Mong Manh
Tác giả: Thích Phước Tịnh
165
Hãy Tu Từng Hơi Thở Hãy Tu Từng Hơi Thở
Tác giả: Thích Phước Tịnh
216
Cỡi Trên Sóng Tử Sinh Cỡi Trên Sóng Tử Sinh
Tác giả: Thích Phước Tịnh
122
Nước Chảy Qua Cầu Nước Chảy Qua Cầu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
96
Lòng Thênh Thang Lòng Thênh Thang
Tác giả: Thích Phước Tịnh
97
Pháp Thực Tập Pháp Thực Tập
Tác giả: Thích Phước Tịnh
188
Chân sư hiện hữu Chân sư hiện hữu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
150
Tỏa sáng và ngát hương Tỏa sáng và ngát hương
Tác giả: Thích Phước Tịnh
170
Chứng Đạo ca 61: Thật Ngữ Từ Đức Như Lai 01 Chứng Đạo ca 61: Thật Ngữ Từ Đức Như Lai 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
126
Chứng Đạo ca 59: Bậc Tối Thắng Chứng Đạo ca 59: Bậc Tối Thắng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
85
Chứng Đạo ca 60: Hiền thánh như ánh chớp Chứng Đạo ca 60: Hiền thánh như ánh chớp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
66
37 pháp hành Bồ tát đạo 04: Thực tập xả ly 37 pháp hành Bồ tát đạo 04: Thực tập xả ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
89
37 pháp hành Bồ tát đạo 02: Từ bỏ bản ngã 37 pháp hành Bồ tát đạo 02: Từ bỏ bản ngã
Tác giả: Thích Phước Tịnh
161
Chứng Đạo Ca 58: Lực Dụng Bất Tư Nghì 02 Chứng Đạo Ca 58: Lực Dụng Bất Tư Nghì 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
111
37 pháp hành Bồ tát đạo 05: Thân Cận Bạn Lành 37 pháp hành Bồ tát đạo 05: Thân Cận Bạn Lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
91
Chứng đạo ca 50: Pháp Đốn Giáo 02 Chứng đạo ca 50: Pháp Đốn Giáo 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
378
Chứng đạo ca 51: Từ Hữu Học Đến Vô Học Chứng đạo ca 51: Từ Hữu Học Đến Vô Học
Tác giả: Thích Phước Tịnh
277
Kinh Pháp Cú 262: Phẩm Chất Đời Sống Kinh Pháp Cú 262: Phẩm Chất Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
317
Kinh Pháp Cú 154: Ngôi Nhà Của Bạn 02 Kinh Pháp Cú 154: Ngôi Nhà Của Bạn 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
258
Chứng đạo ca 54: Hoa Sen Giữa Bùn Nhơ Chứng đạo ca 54: Hoa Sen Giữa Bùn Nhơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
214
Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
278
Giữa Mùa Thu Ấy Giữa Mùa Thu Ấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
301
Hai Chiều Hướng Tâm 02 Hai Chiều Hướng Tâm 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
261
Ta Trách Nhiệm Với Ta 02 Ta Trách Nhiệm Với Ta 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
235
37 Pháp hành Bồ tát đạo 08: Nền Tảng Của Bồ Tát Đạo 37 Pháp hành Bồ tát đạo 08: Nền Tảng Của Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
195
Hai Chiều Hướng Tâm 01 Hai Chiều Hướng Tâm 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
261
Ta Trách Nhiệm Với Ta 01 Ta Trách Nhiệm Với Ta 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
241
Trang thứ 1 của 5