Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 126 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Buổi Tham Vấn (Tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp) Buổi Tham Vấn (Tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
55
Buổi Tham Vấn (Tại Chùa Kim Cang) Buổi Tham Vấn (Tại Chùa Kim Cang)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
28
Niệm Thân Hành Niệm Thân Hành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
65
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Nhìn Lại Mình Cho Rõ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
70
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân
Tác giả: Thích Phước Tịnh
49
Tùy Thuận Pháp Tùy Thuận Pháp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
48
Khéo Điều Phục Tâm Khéo Điều Phục Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
57
Hãy Là Người Quan Sát Hãy Là Người Quan Sát
Tác giả: Thích Phước Tịnh
22
Con Đường Bồ Tát Đạo Con Đường Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
23
Làm Nhẹ Gánh Đời Sống Làm Nhẹ Gánh Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
33
Chỉ Một Tâm Thôi Chỉ Một Tâm Thôi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
12
Bớt Đi Gánh Nặng Bớt Đi Gánh Nặng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
25
Đi Giữa Nhân Gian Đi Giữa Nhân Gian
Tác giả: Thích Phước Tịnh
776
Sử Dụng Kho Báu Sử Dụng Kho Báu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
392
Từ Tâm Sinh Khởi Từ Tâm Sinh Khởi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
380
An Trụ Tâm An Trụ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
402
Thuần Hưởng Đời Sống Thuần Hưởng Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
293
Sống Không Buông Lung Sống Không Buông Lung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
276
Xứng Đáng Hay Hoang Phí Xứng Đáng Hay Hoang Phí
Tác giả: Thích Phước Tịnh
257
Chỗ Tựa Nương Vững Chỗ Tựa Nương Vững
Tác giả: Thích Phước Tịnh
194
Niềm Tin Bất Toại Niềm Tin Bất Toại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
165
Những Gì Ta Có Những Gì Ta Có
Tác giả: Thích Phước Tịnh
225
Góc Biển Chân Mây Góc Biển Chân Mây
Tác giả: Thích Phước Tịnh
133
Nhận Biết Như Thật Nhận Biết Như Thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
158
Điều Phục Bệnh Khổ Điều Phục Bệnh Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
263
Biển Trong Ta Biển Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
161
Chăm Sóc Tâm Chăm Sóc Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
221
Hữu Lậu Và Vô Lậu Hữu Lậu Và Vô Lậu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
209
Vượt Bộc Lưu Vượt Bộc Lưu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
148
Người Thua Trận Người Thua Trận
Tác giả: Thích Phước Tịnh
154
Đa Văn Và Vô Văn Đa Văn Và Vô Văn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
128
Nhân Duyên Và Quả Báo Nhân Duyên Và Quả Báo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
297
Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần) Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
137
Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần) Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
108
Lá Xanh Rơi Cành Lá Xanh Rơi Cành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
136
Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
169
Có Pháp Môn Nào Có Pháp Môn Nào
Tác giả: Thích Phước Tịnh
125
Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013) Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
441
Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013) Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
379
Thất thánh tài Thất thánh tài
Tác giả: Thích Phước Tịnh
279
Trân quý từng hạnh lành Trân quý từng hạnh lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
336
Mây từ Mây từ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
243
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
955
Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
756
Rửa Sạch Lòng Rửa Sạch Lòng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
910
Thiền tập trong đời sống 2 Thiền tập trong đời sống 2
Tác giả: Thích Phước Tịnh
805
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,646
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
723
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
793
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
879
Trang thứ 1 của 3