Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 80 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
470
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
131
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
159
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
200
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
281
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
155
Pháp Thoại (22/9/2013) Pháp Thoại (22/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
400
Pháp Thoại (21/9/2013) Pháp Thoại (21/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
213
Pháp Thoại (20/9/2013) Pháp Thoại (20/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
298
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
686
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
920
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,179
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,466
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,928
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,901
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,693
Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,331
Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,900
Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,750
Pháp An Tâm Pháp An Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,770
Chữa Trị Thân Tâm Chữa Trị Thân Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,724
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,007
Hạnh Phúc Của Bạn Hạnh Phúc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,092
Tiếp Xúc Chánh Niệm Tiếp Xúc Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,084
Vượt Thoát Sầu Khổ Vượt Thoát Sầu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,707
Chế Tác Hạnh Phúc Chế Tác Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,045
Đuổi Bắt Hạnh Phúc Đuổi Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,332
Hồi Phục Chủ Quyền Hồi Phục Chủ Quyền
Tác giả: Thích Phước Tịnh
938
Hạnh Phúc Từ Bên Trong Hạnh Phúc Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,340
Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,498
Duy Trì Chánh Niệm Duy Trì Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,065
Thực Tập Chánh Niệm Thực Tập Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,708
Nhận Diện Đơn Thuần Nhận Diện Đơn Thuần
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,074
Tiếp Xúc Với Sự Sống Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,529
Thanh Lọc Tâm Ý Thanh Lọc Tâm Ý
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,842
Buồn vui không ở lại Buồn vui không ở lại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,568
Cá vượt vũ môn Cá vượt vũ môn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,607
Các định chuẩn của một giảng sư Các định chuẩn của một giảng sư
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,206
Chỗ đứng và cách nhìn Chỗ đứng và cách nhìn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,272
Chứng đạo ca Chứng đạo ca
Tác giả: Thích Phước Tịnh
4,548
Cõi Phật Hương Tích Cõi Phật Hương Tích
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,227
Con thuyền rộng Con thuyền rộng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
998
Cuộc hợp tan Cuộc hợp tan
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,126
Đi vào chánh niệm Đi vào chánh niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,666
Đức Quan Âm trong tim bạn Đức Quan Âm trong tim bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,339
Đừng phí phạm kiếp người Đừng phí phạm kiếp người
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,493
Giải oan kiết Giải oan kiết
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,776
Hạnh phúc trong lòng bàn tay Hạnh phúc trong lòng bàn tay
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,269
Hạt nước mắt không thật Hạt nước mắt không thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,511
Hãy sống thực sự Hãy sống thực sự
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,874
Trang thứ 1 của 2