Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 84 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
374
Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
216
Rửa Sạch Lòng Rửa Sạch Lòng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
352
Thiền tập trong đời sống 2 Thiền tập trong đời sống 2
Tác giả: Thích Phước Tịnh
224
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,170
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
391
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
458
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
521
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
718
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
478
Pháp Thoại (22/9/2013) Pháp Thoại (22/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
618
Pháp Thoại (21/9/2013) Pháp Thoại (21/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
407
Pháp Thoại (20/9/2013) Pháp Thoại (20/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
541
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,062
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,456
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,553
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,759
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,320
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,247
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,905
Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,532
Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,169
Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
4,463
Pháp An Tâm Pháp An Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,135
Chữa Trị Thân Tâm Chữa Trị Thân Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,942
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,142
Hạnh Phúc Của Bạn Hạnh Phúc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,226
Tiếp Xúc Chánh Niệm Tiếp Xúc Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,237
Vượt Thoát Sầu Khổ Vượt Thoát Sầu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,955
Chế Tác Hạnh Phúc Chế Tác Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,171
Đuổi Bắt Hạnh Phúc Đuổi Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,482
Hồi Phục Chủ Quyền Hồi Phục Chủ Quyền
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,063
Hạnh Phúc Từ Bên Trong Hạnh Phúc Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,528
Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,697
Duy Trì Chánh Niệm Duy Trì Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,216
Thực Tập Chánh Niệm Thực Tập Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,957
Nhận Diện Đơn Thuần Nhận Diện Đơn Thuần
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,234
Tiếp Xúc Với Sự Sống Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,724
Thanh Lọc Tâm Ý Thanh Lọc Tâm Ý
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,113
Buồn vui không ở lại Buồn vui không ở lại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,793
Cá vượt vũ môn Cá vượt vũ môn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,746
Các định chuẩn của một giảng sư Các định chuẩn của một giảng sư
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,338
Chỗ đứng và cách nhìn Chỗ đứng và cách nhìn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,370
Chứng đạo ca Chứng đạo ca
Tác giả: Thích Phước Tịnh
5,109
Cõi Phật Hương Tích Cõi Phật Hương Tích
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,329
Con thuyền rộng Con thuyền rộng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,105
Cuộc hợp tan Cuộc hợp tan
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,228
Đi vào chánh niệm Đi vào chánh niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,846
Đức Quan Âm trong tim bạn Đức Quan Âm trong tim bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,489
Đừng phí phạm kiếp người Đừng phí phạm kiếp người
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,700
Trang thứ 1 của 2