Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 114 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đi Giữa Nhân Gian Đi Giữa Nhân Gian
Tác giả: Thích Phước Tịnh
428
Sử Dụng Kho Báu Sử Dụng Kho Báu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
207
Từ Tâm Sinh Khởi Từ Tâm Sinh Khởi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
167
An Trụ Tâm An Trụ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
162
Thuần Hưởng Đời Sống Thuần Hưởng Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
106
Sống Không Buông Lung Sống Không Buông Lung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
117
Xứng Đáng Hay Hoang Phí Xứng Đáng Hay Hoang Phí
Tác giả: Thích Phước Tịnh
86
Chỗ Tựa Nương Vững Chỗ Tựa Nương Vững
Tác giả: Thích Phước Tịnh
51
Niềm Tin Bất Toại Niềm Tin Bất Toại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
43
Những Gì Ta Có Những Gì Ta Có
Tác giả: Thích Phước Tịnh
75
Góc Biển Chân Mây Góc Biển Chân Mây
Tác giả: Thích Phước Tịnh
30
Nhận Biết Như Thật Nhận Biết Như Thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
39
Điều Phục Bệnh Khổ Điều Phục Bệnh Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
81
Biển Trong Ta Biển Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
32
Chăm Sóc Tâm Chăm Sóc Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
77
Hữu Lậu Và Vô Lậu Hữu Lậu Và Vô Lậu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
52
Vượt Bộc Lưu Vượt Bộc Lưu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
26
Người Thua Trận Người Thua Trận
Tác giả: Thích Phước Tịnh
44
Đa Văn Và Vô Văn Đa Văn Và Vô Văn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
32
Nhân Duyên Và Quả Báo Nhân Duyên Và Quả Báo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
120
Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần) Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
30
Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần) Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
18
Lá Xanh Rơi Cành Lá Xanh Rơi Cành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
26
Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
41
Có Pháp Môn Nào Có Pháp Môn Nào
Tác giả: Thích Phước Tịnh
28
Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013) Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
340
Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013) Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
265
Thất thánh tài Thất thánh tài
Tác giả: Thích Phước Tịnh
190
Trân quý từng hạnh lành Trân quý từng hạnh lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
261
Mây từ Mây từ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
171
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
818
Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
583
Rửa Sạch Lòng Rửa Sạch Lòng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
782
Thiền tập trong đời sống 2 Thiền tập trong đời sống 2
Tác giả: Thích Phước Tịnh
691
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,534
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
634
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
714
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
793
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,115
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
781
Pháp Thoại (22/9/2013) Pháp Thoại (22/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
880
Pháp Thoại (21/9/2013) Pháp Thoại (21/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
647
Pháp Thoại (20/9/2013) Pháp Thoại (20/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
797
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,365
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,875
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,895
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,029
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,622
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,631
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,104
Trang thứ 1 của 3