Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 82 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Rửa Sạch Lòng Rửa Sạch Lòng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
185
Thiền tập trong đời sống 2 Thiền tập trong đời sống 2
Tác giả: Thích Phước Tịnh
100
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,062
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
337
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
396
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
442
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
620
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
405
Pháp Thoại (22/9/2013) Pháp Thoại (22/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
559
Pháp Thoại (21/9/2013) Pháp Thoại (21/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
353
Pháp Thoại (20/9/2013) Pháp Thoại (20/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
472
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
943
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,325
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,452
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,667
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,225
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,143
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,829
Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,478
Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,090
Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
4,271
Pháp An Tâm Pháp An Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,061
Chữa Trị Thân Tâm Chữa Trị Thân Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,891
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,099
Hạnh Phúc Của Bạn Hạnh Phúc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,187
Tiếp Xúc Chánh Niệm Tiếp Xúc Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,199
Vượt Thoát Sầu Khổ Vượt Thoát Sầu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,904
Chế Tác Hạnh Phúc Chế Tác Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,142
Đuổi Bắt Hạnh Phúc Đuổi Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,443
Hồi Phục Chủ Quyền Hồi Phục Chủ Quyền
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,032
Hạnh Phúc Từ Bên Trong Hạnh Phúc Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,479
Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,632
Duy Trì Chánh Niệm Duy Trì Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,174
Thực Tập Chánh Niệm Thực Tập Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,879
Nhận Diện Đơn Thuần Nhận Diện Đơn Thuần
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,190
Tiếp Xúc Với Sự Sống Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,683
Thanh Lọc Tâm Ý Thanh Lọc Tâm Ý
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,024
Buồn vui không ở lại Buồn vui không ở lại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,736
Cá vượt vũ môn Cá vượt vũ môn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,705
Các định chuẩn của một giảng sư Các định chuẩn của một giảng sư
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,303
Chỗ đứng và cách nhìn Chỗ đứng và cách nhìn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,337
Chứng đạo ca Chứng đạo ca
Tác giả: Thích Phước Tịnh
4,875
Cõi Phật Hương Tích Cõi Phật Hương Tích
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,288
Con thuyền rộng Con thuyền rộng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,070
Cuộc hợp tan Cuộc hợp tan
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,197
Đi vào chánh niệm Đi vào chánh niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,777
Đức Quan Âm trong tim bạn Đức Quan Âm trong tim bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,450
Đừng phí phạm kiếp người Đừng phí phạm kiếp người
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,624
Giải oan kiết Giải oan kiết
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,893
Hạnh phúc trong lòng bàn tay Hạnh phúc trong lòng bàn tay
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,406
Trang thứ 1 của 2