Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 114 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đi Giữa Nhân Gian Đi Giữa Nhân Gian
Tác giả: Thích Phước Tịnh
640
Sử Dụng Kho Báu Sử Dụng Kho Báu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
335
Từ Tâm Sinh Khởi Từ Tâm Sinh Khởi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
318
An Trụ Tâm An Trụ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
315
Thuần Hưởng Đời Sống Thuần Hưởng Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
231
Sống Không Buông Lung Sống Không Buông Lung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
224
Xứng Đáng Hay Hoang Phí Xứng Đáng Hay Hoang Phí
Tác giả: Thích Phước Tịnh
194
Chỗ Tựa Nương Vững Chỗ Tựa Nương Vững
Tác giả: Thích Phước Tịnh
145
Niềm Tin Bất Toại Niềm Tin Bất Toại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
126
Những Gì Ta Có Những Gì Ta Có
Tác giả: Thích Phước Tịnh
176
Góc Biển Chân Mây Góc Biển Chân Mây
Tác giả: Thích Phước Tịnh
94
Nhận Biết Như Thật Nhận Biết Như Thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
119
Điều Phục Bệnh Khổ Điều Phục Bệnh Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
190
Biển Trong Ta Biển Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
124
Chăm Sóc Tâm Chăm Sóc Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
180
Hữu Lậu Và Vô Lậu Hữu Lậu Và Vô Lậu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
152
Vượt Bộc Lưu Vượt Bộc Lưu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
106
Người Thua Trận Người Thua Trận
Tác giả: Thích Phước Tịnh
117
Đa Văn Và Vô Văn Đa Văn Và Vô Văn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
101
Nhân Duyên Và Quả Báo Nhân Duyên Và Quả Báo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
255
Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần) Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
96
Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần) Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
77
Lá Xanh Rơi Cành Lá Xanh Rơi Cành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
101
Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
120
Có Pháp Môn Nào Có Pháp Môn Nào
Tác giả: Thích Phước Tịnh
95
Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013) Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
405
Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013) Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
334
Thất thánh tài Thất thánh tài
Tác giả: Thích Phước Tịnh
246
Trân quý từng hạnh lành Trân quý từng hạnh lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
312
Mây từ Mây từ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
219
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
903
Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
685
Rửa Sạch Lòng Rửa Sạch Lòng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
863
Thiền tập trong đời sống 2 Thiền tập trong đời sống 2
Tác giả: Thích Phước Tịnh
754
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,600
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
691
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
766
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
849
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,205
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
880
Pháp Thoại (22/9/2013) Pháp Thoại (22/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
936
Pháp Thoại (21/9/2013) Pháp Thoại (21/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
711
Pháp Thoại (20/9/2013) Pháp Thoại (20/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
853
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,441
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,969
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,970
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,101
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,697
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,704
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,159
Trang thứ 1 của 3