Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 82 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Rửa Sạch Lòng Rửa Sạch Lòng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
250
Thiền tập trong đời sống 2 Thiền tập trong đời sống 2
Tác giả: Thích Phước Tịnh
144
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,099
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
351
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
416
Có Một Điểm Chung Có Một Điểm Chung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
457
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
647
Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2) Tịnh Độ Hiện Tiền (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
425
Pháp Thoại (22/9/2013) Pháp Thoại (22/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
571
Pháp Thoại (21/9/2013) Pháp Thoại (21/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
364
Pháp Thoại (20/9/2013) Pháp Thoại (20/9/2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
481
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) Pháp Thoại (Tháng 1, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
957
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) Pháp Thoại (Tháng 3, 2014)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,346
Hạnh Phúc Bên Trong Hạnh Phúc Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,481
Thực Tập Xả Ly Thực Tập Xả Ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,693
Khởi Phát Chánh Kiến Khởi Phát Chánh Kiến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,256
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
3,168
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,847
Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,497
Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe Trong Cái Nghe Chỉ Là Cái Nghe
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,104
Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
4,315
Pháp An Tâm Pháp An Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,081
Chữa Trị Thân Tâm Chữa Trị Thân Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,905
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,110
Hạnh Phúc Của Bạn Hạnh Phúc Của Bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,199
Tiếp Xúc Chánh Niệm Tiếp Xúc Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,205
Vượt Thoát Sầu Khổ Vượt Thoát Sầu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,923
Chế Tác Hạnh Phúc Chế Tác Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,152
Đuổi Bắt Hạnh Phúc Đuổi Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,450
Hồi Phục Chủ Quyền Hồi Phục Chủ Quyền
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,037
Hạnh Phúc Từ Bên Trong Hạnh Phúc Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,495
Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,646
Duy Trì Chánh Niệm Duy Trì Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,183
Thực Tập Chánh Niệm Thực Tập Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,902
Nhận Diện Đơn Thuần Nhận Diện Đơn Thuần
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,202
Tiếp Xúc Với Sự Sống Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,697
Thanh Lọc Tâm Ý Thanh Lọc Tâm Ý
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,045
Buồn vui không ở lại Buồn vui không ở lại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,755
Cá vượt vũ môn Cá vượt vũ môn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,720
Các định chuẩn của một giảng sư Các định chuẩn của một giảng sư
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,313
Chỗ đứng và cách nhìn Chỗ đứng và cách nhìn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,349
Chứng đạo ca Chứng đạo ca
Tác giả: Thích Phước Tịnh
4,938
Cõi Phật Hương Tích Cõi Phật Hương Tích
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,298
Con thuyền rộng Con thuyền rộng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,081
Cuộc hợp tan Cuộc hợp tan
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,208
Đi vào chánh niệm Đi vào chánh niệm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,795
Đức Quan Âm trong tim bạn Đức Quan Âm trong tim bạn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,466
Đừng phí phạm kiếp người Đừng phí phạm kiếp người
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,646
Giải oan kiết Giải oan kiết
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,904
Hạnh phúc trong lòng bàn tay Hạnh phúc trong lòng bàn tay
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,422
Trang thứ 1 của 2