Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 212 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thực Tập Pháp Thực Tập
Tác giả: Thích Phước Tịnh
103
Chân sư hiện hữu Chân sư hiện hữu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
77
Tỏa sáng và ngát hương Tỏa sáng và ngát hương
Tác giả: Thích Phước Tịnh
127
Chứng Đạo ca 61: Thật Ngữ Từ Đức Như Lai 01 Chứng Đạo ca 61: Thật Ngữ Từ Đức Như Lai 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
81
Chứng Đạo ca 59: Bậc Tối Thắng Chứng Đạo ca 59: Bậc Tối Thắng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
61
Chứng Đạo ca 60: Hiền thánh như ánh chớp Chứng Đạo ca 60: Hiền thánh như ánh chớp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
42
37 pháp hành Bồ tát đạo 04: Thực tập xả ly 37 pháp hành Bồ tát đạo 04: Thực tập xả ly
Tác giả: Thích Phước Tịnh
50
37 pháp hành Bồ tát đạo 02: Từ bỏ bản ngã 37 pháp hành Bồ tát đạo 02: Từ bỏ bản ngã
Tác giả: Thích Phước Tịnh
83
Chứng Đạo Ca 58: Lực Dụng Bất Tư Nghì 02 Chứng Đạo Ca 58: Lực Dụng Bất Tư Nghì 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
63
37 pháp hành Bồ tát đạo 05: Thân Cận Bạn Lành 37 pháp hành Bồ tát đạo 05: Thân Cận Bạn Lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
47
Chứng đạo ca 50: Pháp Đốn Giáo 02 Chứng đạo ca 50: Pháp Đốn Giáo 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
332
Chứng đạo ca 51: Từ Hữu Học Đến Vô Học Chứng đạo ca 51: Từ Hữu Học Đến Vô Học
Tác giả: Thích Phước Tịnh
241
Kinh Pháp Cú 262: Phẩm Chất Đời Sống Kinh Pháp Cú 262: Phẩm Chất Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
260
Kinh Pháp Cú 154: Ngôi Nhà Của Bạn 02 Kinh Pháp Cú 154: Ngôi Nhà Của Bạn 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
212
Chứng đạo ca 54: Hoa Sen Giữa Bùn Nhơ Chứng đạo ca 54: Hoa Sen Giữa Bùn Nhơ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
182
Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
232
Giữa Mùa Thu Ấy Giữa Mùa Thu Ấy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
267
Hai Chiều Hướng Tâm 02 Hai Chiều Hướng Tâm 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
231
Ta Trách Nhiệm Với Ta 02 Ta Trách Nhiệm Với Ta 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
201
37 Pháp hành Bồ tát đạo 08: Nền Tảng Của Bồ Tát Đạo 37 Pháp hành Bồ tát đạo 08: Nền Tảng Của Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
151
Hai Chiều Hướng Tâm 01 Hai Chiều Hướng Tâm 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
219
Ta Trách Nhiệm Với Ta 01 Ta Trách Nhiệm Với Ta 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
211
Chứng đạo ca 55: Mật Pháp Của Như Lai Chứng đạo ca 55: Mật Pháp Của Như Lai
Tác giả: Thích Phước Tịnh
160
Chứng đạo ca 57: Lực Dụng Bất Tư Nghì Chứng đạo ca 57: Lực Dụng Bất Tư Nghì
Tác giả: Thích Phước Tịnh
126
37 Pháp hành Bồ tát đạo: Duyên Khởi Pháp Hành Độ Sinh 37 Pháp hành Bồ tát đạo: Duyên Khởi Pháp Hành Độ Sinh
Tác giả: Thích Phước Tịnh
135
Chứng đạo ca 56: Mặt Trời Giữa Trưa Chứng đạo ca 56: Mặt Trời Giữa Trưa
Tác giả: Thích Phước Tịnh
117
37 Pháp hành Bồ tát đạo 01: Phát Đại Nguyện 37 Pháp hành Bồ tát đạo 01: Phát Đại Nguyện
Tác giả: Thích Phước Tịnh
129
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Văn Thù, 2016) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Văn Thù, 2016)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
391
Cái Chết Bỗng Chợt Đến Cái Chết Bỗng Chợt Đến
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,000
Kinh Pháp Cú - Các Hành Vô Thường Kinh Pháp Cú - Các Hành Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tịnh
974
Kinh Pháp Cú - Sinh Mạng Là Dòng Chảy Kinh Pháp Cú - Sinh Mạng Là Dòng Chảy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
843
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 4) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 4)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
439
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 3) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 3)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
542
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 2) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
539
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 1) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
670
Kinh Tạp A Hàm - Chăm Sóc Tâm Kinh Tạp A Hàm - Chăm Sóc Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
613
Kinh Pháp Cú - Cái Chết Đang Có Mặt Kinh Pháp Cú - Cái Chết Đang Có Mặt
Tác giả: Thích Phước Tịnh
695
Kinh Tạp A Hàm - Hữu Lậu Và Vô Lậu Kinh Tạp A Hàm - Hữu Lậu Và Vô Lậu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
500
Giới tiếp hiện Giới tiếp hiện
Tác giả: Thích Phước Tịnh
692
Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,081
An Trú Nơi Hành Pháp (Vấn Đáp) An Trú Nơi Hành Pháp (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,769
An Trú Nơi Hành Pháp An Trú Nơi Hành Pháp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,225
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Quang) (Phần 2) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Quang) (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,195
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Quang) (Phần 1) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Quang) (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,668
Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có (Tập 2) Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có (Tập 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,327
Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có (Tập 1) Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có (Tập 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
2,594
Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 4) Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 4)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,073
Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 3) Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 3)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
819
Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 2) Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
981
Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 1) Xa Quê Từ Mấy Độ (Tập 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,221
Trang thứ 1 của 5