Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tịnh

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đạo Nhân Vô Vi Đạo Nhân Vô Vi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
78
Buổi Tham Vấn (Tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp) Buổi Tham Vấn (Tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
299
Buổi Tham Vấn (Tại Chùa Kim Cang) Buổi Tham Vấn (Tại Chùa Kim Cang)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
196
Niệm Thân Hành Niệm Thân Hành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
462
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Nhìn Lại Mình Cho Rõ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
688
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân
Tác giả: Thích Phước Tịnh
231
Tùy Thuận Pháp Tùy Thuận Pháp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
234
Khéo Điều Phục Tâm Khéo Điều Phục Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
181
Hãy Là Người Quan Sát Hãy Là Người Quan Sát
Tác giả: Thích Phước Tịnh
101
Con Đường Bồ Tát Đạo Con Đường Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
106
Làm Nhẹ Gánh Đời Sống Làm Nhẹ Gánh Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
150
Chỉ Một Tâm Thôi Chỉ Một Tâm Thôi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
72
Bớt Đi Gánh Nặng Bớt Đi Gánh Nặng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
223
Đi Giữa Nhân Gian Đi Giữa Nhân Gian
Tác giả: Thích Phước Tịnh
833
Sử Dụng Kho Báu Sử Dụng Kho Báu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
448
Từ Tâm Sinh Khởi Từ Tâm Sinh Khởi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
455
An Trụ Tâm An Trụ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
471
Thuần Hưởng Đời Sống Thuần Hưởng Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
336
Sống Không Buông Lung Sống Không Buông Lung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
315
Xứng Đáng Hay Hoang Phí Xứng Đáng Hay Hoang Phí
Tác giả: Thích Phước Tịnh
312
Chỗ Tựa Nương Vững Chỗ Tựa Nương Vững
Tác giả: Thích Phước Tịnh
238
Niềm Tin Bất Toại Niềm Tin Bất Toại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
207
Những Gì Ta Có Những Gì Ta Có
Tác giả: Thích Phước Tịnh
260
Góc Biển Chân Mây Góc Biển Chân Mây
Tác giả: Thích Phước Tịnh
168
Nhận Biết Như Thật Nhận Biết Như Thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
198
Điều Phục Bệnh Khổ Điều Phục Bệnh Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
326
Biển Trong Ta Biển Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
186
Chăm Sóc Tâm Chăm Sóc Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
258
Hữu Lậu Và Vô Lậu Hữu Lậu Và Vô Lậu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
267
Vượt Bộc Lưu Vượt Bộc Lưu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
181
Người Thua Trận Người Thua Trận
Tác giả: Thích Phước Tịnh
200
Đa Văn Và Vô Văn Đa Văn Và Vô Văn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
165
Nhân Duyên Và Quả Báo Nhân Duyên Và Quả Báo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
343
Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần) Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
178
Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần) Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
140
Lá Xanh Rơi Cành Lá Xanh Rơi Cành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
181
Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
219
Có Pháp Môn Nào Có Pháp Môn Nào
Tác giả: Thích Phước Tịnh
154
Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013) Niệm thân hành - Phần 1 (03-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
478
Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013) Niệm thân hành - Phần 2 (24-08-2013)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
420
Thất thánh tài Thất thánh tài
Tác giả: Thích Phước Tịnh
320
Trân quý từng hạnh lành Trân quý từng hạnh lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
373
Mây từ Mây từ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
274
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,005
Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử Vai Trò Hộ Pháp Và Giữ Đạo Của Người Cư Sĩ Phật Tử
Tác giả: Thích Phước Tịnh
836
Rửa Sạch Lòng Rửa Sạch Lòng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
976
Thiền tập trong đời sống 2 Thiền tập trong đời sống 2
Tác giả: Thích Phước Tịnh
861
Không Gian Và Đời Sống Không Gian Và Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
1,710
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
763
Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1) Trích Đoạn Bài Giảng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
840
Trang thứ 1 của 3