Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hải

Có tất cả 46 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tịnh Độ Tự Thân Tịnh Độ Tự Thân
Tác giả: Thích Pháp Hải
505
Nét Đẹp Người Phật Tử Đi Chùa ( Phần 3) - Thích Pháp Hải Nét Đẹp Người Phật Tử Đi Chùa ( Phần 3) - Thích Pháp Hải
Tác giả: Thích Pháp Hải
374
Niệm Phật Cần Phải Phát Nguyện Chân Thật Niệm Phật Cần Phải Phát Nguyện Chân Thật
Tác giả: Thích Pháp Hải
705
Niệm Phật Cần Phải Dứt Lòng Nghi Ngờ Niệm Phật Cần Phải Dứt Lòng Nghi Ngờ
Tác giả: Thích Pháp Hải
629
Quan Âm Giữa Đời Thường Quan Âm Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Pháp Hải
743
Niệm Phật Cần Phải Phát Tâm Bồ Đề Niệm Phật Cần Phải Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Pháp Hải
696
Công Đức Xây Chùa Công Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Pháp Hải
1,175
Muốn Thành Tựu Pháp môn Phải Nhất Hướng Niệm Muốn Thành Tựu Pháp môn Phải Nhất Hướng Niệm
Tác giả: Thích Pháp Hải
1,616
Nét Đẹp Người Phật Tử Đi Chùa (Phần 2) Nét Đẹp Người Phật Tử Đi Chùa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hải
1,660
Nét Đẹp Người Phật Tử Đi Chùa (Phần 1) Nét Đẹp Người Phật Tử Đi Chùa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hải
1,627
Lễ Vía Phật A Di Đà chùaTây cảnh 2015 Lễ Vía Phật A Di Đà chùaTây cảnh 2015
Tác giả: Thích Pháp Hải
2,427
Tội Nghiệp Trong Thế Gian Tội Nghiệp Trong Thế Gian
Tác giả: Thích Pháp Hải
3,431
Muốn Thành Phật Hãy Hiếu Thảo Với CHA MẸ Muốn Thành Phật Hãy Hiếu Thảo Với CHA MẸ
Tác giả: Thích Pháp Hải
3,397
Hai Vị Phật Tại Nhà Hai Vị Phật Tại Nhà
Tác giả: Thích Pháp Hải
3,268
Dụng Tâm Khi Tu Phước Huệ Dụng Tâm Khi Tu Phước Huệ
Tác giả: Thích Pháp Hải
551
Tu Là Chuyển Đổi Cách Nhìn Tu Là Chuyển Đổi Cách Nhìn
Tác giả: Thích Pháp Hải
978
Phước Huệ Song Tu Mới Có Thể Thành Phật Phước Huệ Song Tu Mới Có Thể Thành Phật
Tác giả: Thích Pháp Hải
11,223
Vạn Sự Hãy Tùy Duyên Vạn Sự Hãy Tùy Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hải
7,982
Ý Nghĩa Tắm Phật Ý Nghĩa Tắm Phật
Tác giả: Thích Pháp Hải
7,673
Tâm Tu và Hình Thức Tu Tâm Tu và Hình Thức Tu
Tác giả: Thích Pháp Hải
401
Từ Bi và Ái Kiến Từ Bi và Ái Kiến
Tác giả: Thích Pháp Hải
274
Tu Hành Đừng Hẹn Tu Hành Đừng Hẹn
Tác giả: Thích Pháp Hải
264
10 Điều Trong Yếu Của Người Niệm Phật 10 Điều Trong Yếu Của Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Hải
418
Chìa Khóa An Lạc Của Bạn Ở Đâu Chìa Khóa An Lạc Của Bạn Ở Đâu
Tác giả: Thích Pháp Hải
392
Xuân Trong Lòng Con Phật Xuân Trong Lòng Con Phật
Tác giả: Thích Pháp Hải
272
Hãy Nhìn Lại Mình Hãy Nhìn Lại Mình
Tác giả: Thích Pháp Hải
420
Theo Bước Chân Phật Thành Đạo Theo Bước Chân Phật Thành Đạo
Tác giả: Thích Pháp Hải
290
Tu Hành Cần Lập Đức Nhẫn Nhục Tu Hành Cần Lập Đức Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Pháp Hải
498
Bản Ngã là Gốc Của Khổ Đau và Bất Công Bản Ngã là Gốc Của Khổ Đau và Bất Công
Tác giả: Thích Pháp Hải
426
Tông Chỉ Pháp Môn Niệm Phật Tông Chỉ Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Hải
505
Biết Khổ Là Cửa Yếu Vào Đạo Biết Khổ Là Cửa Yếu Vào Đạo
Tác giả: Thích Pháp Hải
547
Trụ Tâm Mình Trong Hạnh Nguyện Dược Sư Trụ Tâm Mình Trong Hạnh Nguyện Dược Sư
Tác giả: Thích Pháp Hải
692
Gieo Bòn Phước Đức Gieo Bòn Phước Đức
Tác giả: Thích Pháp Hải
776
Đời Người Trong Hơi Thở Đời Người Trong Hơi Thở
Tác giả: Thích Pháp Hải
647
Quán Chiếu Vô Thường Gắng Lo Tu Học Quán Chiếu Vô Thường Gắng Lo Tu Học
Tác giả: Thích Pháp Hải
617
Phương PhápTrì Danh Niệm Phật Phương PhápTrì Danh Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Hải
736
Cánh Hồng Trên Khuy Áo Cánh Hồng Trên Khuy Áo
Tác giả: Thích Pháp Hải
618
MÌNH TU CHO AI ? MÌNH TU CHO AI ?
Tác giả: Thích Pháp Hải
992
Xuân Về Trong Ý Pháp Xuân Về Trong Ý Pháp
Tác giả: Thích Pháp Hải
523
Phương Tiện Và Cứu Cánh Trong Đời Tu Phương Tiện Và Cứu Cánh Trong Đời Tu
Tác giả: Thích Pháp Hải
641
Ý Nghĩa Phật Thị Hiện Đản Sanh Ý Nghĩa Phật Thị Hiện Đản Sanh
Tác giả: Thích Pháp Hải
728
Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học
Tác giả: Thích Pháp Hải
908
Niệm Phật và Sinh Tử Niệm Phật và Sinh Tử
Tác giả: Thích Pháp Hải
821
Ý Nghĩa Lễ Vía Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm Ý Nghĩa Lễ Vía Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Pháp Hải
941
Ý Nghĩa Phật Thành Đạo Ý Nghĩa Phật Thành Đạo
Tác giả: Thích Pháp Hải
691
Ý NGHĨA HOA ĐĂNG Ý NGHĨA HOA ĐĂNG
Tác giả: Thích Pháp Hải
635
Trang thứ 1 của 1