Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 901 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến
Tác giả: Thích Pháp Hòa
515
Thật Khó Tìm Được Hạnh Phúc Thật Khó Tìm Được Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
692
Tiếng Chuông Tỉnh Thức Tiếng Chuông Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
281
Pháp Thoại (Giảng Tại Seattle, 2015) Pháp Thoại (Giảng Tại Seattle, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
421
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Pháp Hòa
299
Trăng Trong Kinh - Thơ (HD) Trăng Trong Kinh - Thơ (HD)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
270
Trăng Trong Kinh -Thơ Trăng Trong Kinh -Thơ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
515
Quy Nguyện Tam Bảo Quy Nguyện Tam Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
310
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 4) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
399
Sống Đời Cần Thực Hiện Sống Đời Cần Thực Hiện
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,074
Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 2) Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
644
Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 1) Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
613
Sợ Để Tu Sợ Để Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
725
Trả Lời Vấn Đáp (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Trả Lời Vấn Đáp (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,330
Vấn Đáp Phật Pháp (2014) Vấn Đáp Phật Pháp (2014)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
956
Tâm Sạch Phật Hiện Tiền Tâm Sạch Phật Hiện Tiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,623
Giới Là Người Thầy Suốt Đời Giới Là Người Thầy Suốt Đời
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,048
Sen Phóng Hào Quang Sen Phóng Hào Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,031
Giấc Ngủ An Lành Giấc Ngủ An Lành
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,543
Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 2) Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,280
Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 1) Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,669
Tổn Thất Của Đời Người Tổn Thất Của Đời Người
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,419
Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận (Giảng Tại Chùa Huệ Quang) Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận (Giảng Tại Chùa Huệ Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,371
Mười Pháp Qua Bờ Mười Pháp Qua Bờ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,541
Kinh Đoạn Giảm Kinh Đoạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,504
Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp) Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,567
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,906
Kinh Song Tầm Kinh Song Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,278
Tôi Muốn Hạnh Phúc Tôi Muốn Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,043
Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,601
An Trú Trong Hiện Tại (Vấn Đáp) An Trú Trong Hiện Tại (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,496
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Pháp Hòa
821
Thiện Tri Thức Thiện Tri Thức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
903
Niệm Chết Niệm Chết
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,281
Biết Lo Xa Biết Lo Xa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
917
Dâng Hoa Cúng Phật Dâng Hoa Cúng Phật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,182
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,825
Bậc Phước Điền Bậc Phước Điền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,069
Huân Tu (Vấn Đáp) Huân Tu (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,532
Thính Pháp Văn Kinh Thính Pháp Văn Kinh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
983
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,381
Lưỡi Kiếm Văn Thù Lưỡi Kiếm Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,337
Huân Tu Huân Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
809
Chế Ngự Buông Lung Chế Ngự Buông Lung
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,254
Trí Sanh Nạn Giảm Trí Sanh Nạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,780
Người Khó Ước Lượng Người Khó Ước Lượng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
895
Mưa Thấm Đất Tâm Mưa Thấm Đất Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,133
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,710
Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận
Tác giả: Thích Pháp Hòa
687
Biết Lo Xa Biết Lo Xa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,197
Trang thứ 1 của 19