Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 1217 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bảy Yếu Tố Giác Ngộ Bảy Yếu Tố Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
555
Dụng Thân Lúc Khỏe Dụng Thân Lúc Khỏe
Tác giả: Thích Pháp Hòa
539
Biết Chuyển Nghiệp Biết Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
258
Dụng Thân Lúc Khỏe Dụng Thân Lúc Khỏe
Tác giả: Thích Pháp Hòa
118
Bảy Yếu Tố Giác Ngộ Bảy Yếu Tố Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
731
A Gift For Your Parents! A Gift For Your Parents!
Tác giả: Thích Pháp Hòa
191
Tìm Cái Nghe Chân Thật Tìm Cái Nghe Chân Thật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
485
Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung
Tác giả: Thích Pháp Hòa
720
Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
362
Chư Hạnh Pháp Môn (Phần 2) Chư Hạnh Pháp Môn (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
242
Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 2) Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
687
Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 1) Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
661
Chư Hạnh Pháp Môn (Phần 1) Chư Hạnh Pháp Môn (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
581
Pháp Giới Dung Thông Pháp Giới Dung Thông
Tác giả: Thích Pháp Hòa
837
Xuất Gia, Thọ Giới Xuất Gia, Thọ Giới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
474
Hãy Thương Chính Mình Hãy Thương Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,490
Bồ Tát Tại Gia (Phần 4) Bồ Tát Tại Gia (Phần 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
936
Tâm Niệm Của Người Xuất Gia Tâm Niệm Của Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,395
Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016 Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,046
Chăm Sóc Người Bệnh Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,172
Tự Chiến Thắng Mình Tự Chiến Thắng Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,083
Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,780
Người Nhảy Khỏi Nước Người Nhảy Khỏi Nước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,579
Tìm Lại Chính Mình Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,818
Mười Pháp Tự Lợi Mười Pháp Tự Lợi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
996
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,267
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
818
Pháp Quang Pháp Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,194
Bồ Tát Tại Gia (Phần 2) Bồ Tát Tại Gia (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,139
Tăng Ích Tổn Giảm Tăng Ích Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
946
Diệu Ý Liên Hoa Diệu Ý Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,161
Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3 Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,740
Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015) Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,608
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
664
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,515
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,970
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,225
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,284
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
524
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
458
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
524
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
877
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,391
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,116
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
848
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,400
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,516
Bài ca Hoa Bất Diệt Bài ca Hoa Bất Diệt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,601
Bản Giác Nơi Mình Bản Giác Nơi Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,220
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
753
Trang thứ 1 của 25