Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 1184 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
175
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
518
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
586
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
335
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
396
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
130
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
96
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
115
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
189
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
217
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
537
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
320
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
591
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
785
Bài ca Hoa Bất Diệt Bài ca Hoa Bất Diệt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
533
Bản Giác Nơi Mình Bản Giác Nơi Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
598
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
301
Diệu dụng của Thiền Diệu dụng của Thiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
567
Hạnh Đức Căn Bản 2 Hạnh Đức Căn Bản 2
Tác giả: Thích Pháp Hòa
565
Lấy Lành Thắng Dữ Lấy Lành Thắng Dữ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,124
Cư Sĩ Trong Phật Giáo Cư Sĩ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
453
Điềm Tĩnh Điềm Tĩnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,517
Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp) Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,095
Tăng Ích, Tổn Giảm Tăng Ích, Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
703
Kinh An Trú Tầm Kinh An Trú Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,963
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
834
Đại Nguyện Văn Thù Đại Nguyện Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
599
Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2) Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
365
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp) Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,036
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,318
Tâm Thành Nghiệp Chuyển Tâm Thành Nghiệp Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,424
Minh Châu Tích Trượng Minh Châu Tích Trượng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
274
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
952
Nền Tảng Hạnh Phúc Nền Tảng Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
758
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp) Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
616
Con Đường Tỏa Sáng Con Đường Tỏa Sáng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
363
Quán Tự Tại Quán Tự Tại
Tác giả: Thích Pháp Hòa
506
Con Khỉ Trong Phật Giáo Con Khỉ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
333
Vượt Bộc Lưu (Phần 2) Vượt Bộc Lưu (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
232
Vượt Bộc Lưu (Phần 1) Vượt Bộc Lưu (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
614
Nhị Tổ Trúc Lâm (Phần 2) Nhị Tổ Trúc Lâm (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
340
Nhị Tổ Trúc Lâm (Phần 1) Nhị Tổ Trúc Lâm (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
483
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 2) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
315
Chân Thiện Mỹ Chân Thiện Mỹ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
522
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 1) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
997
Biểu Tướng  Biểu Tướng "RÂU" Bát Tự Trên Tượng Phật (Yongin HQ, Apr.10, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
407
Chiếc Thuyền Lướt Sóng Chiếc Thuyền Lướt Sóng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
653
Hạnh Con Khỉ Hạnh Con Khỉ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
504
Chiếc Thuyền Lướt Sóng Chiếc Thuyền Lướt Sóng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
361
Hiểu để giúp người thương Hiểu để giúp người thương
Tác giả: Thích Pháp Hòa
505
Trang thứ 1 của 24