Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Đăng

Có tất cả 114 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Giải Nghi Giới Sát Giải Nghi Giới Sát
Tác giả: Thích Pháp Đăng
201
Bảy Loại Phước Điền Bảy Loại Phước Điền
Tác giả: Thích Pháp Đăng
231
Sáu Cách Tu Hành Sáu Cách Tu Hành
Tác giả: Thích Pháp Đăng
179
Tu Hành Chí Không Đổi Tu Hành Chí Không Đổi
Tác giả: Thích Pháp Đăng
94
Tài Lộc Từ Đâu Tới Tài Lộc Từ Đâu Tới
Tác giả: Thích Pháp Đăng
258
5 Món Trói Buộc Và Ngăn Che 5 Món Trói Buộc Và Ngăn Che
Tác giả: Thích Pháp Đăng
105
Công Đức Tùy Thời Bố Thí Công Đức Tùy Thời Bố Thí
Tác giả: Thích Pháp Đăng
105
Đạo Hạnh Của Tổ Sư Huệ Viễn Đạo Hạnh Của Tổ Sư Huệ Viễn
Tác giả: Thích Pháp Đăng
112
Đạo Phật Là Đạo Hiếu Đạo Phật Là Đạo Hiếu
Tác giả: Thích Pháp Đăng
164
Hiếu Dưỡng Cha Mẹ Hiếu Dưỡng Cha Mẹ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
543
Niệm Phật Vượt Quan Ải Niệm Phật Vượt Quan Ải
Tác giả: Thích Pháp Đăng
498
Quyết Tâm Tiến Đạo Quyết Tâm Tiến Đạo
Tác giả: Thích Pháp Đăng
191
Lập Hạnh Tinh Tấn Lập Hạnh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Pháp Đăng
252
Phước Báu Chăm Sóc Người Bệnh Phước Báu Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Đăng
331
Bảy loại phước điền (Phần 2) Bảy loại phước điền (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
243
Bảy loại phước điền (Phần 1) Bảy loại phước điền (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
340
Nhớ Phật Niệm Phật Nhớ Phật Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
284
Vượt quá chướng ngại Vượt quá chướng ngại
Tác giả: Thích Pháp Đăng
345
Nhớ Phật Niệm Phật Nhớ Phật Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
457
Trở Về Quê Cũ Trở Về Quê Cũ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
585
Nhàm Chán Ta Bà Ưa Sanh Tịnh Độ Nhàm Chán Ta Bà Ưa Sanh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
532
Cho Đi Là Còn Mãi Cho Đi Là Còn Mãi
Tác giả: Thích Pháp Đăng
573
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh
Tác giả: Thích Pháp Đăng
586
Bài Ca Niệm Phật Bài Ca Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
504
Ánh Sáng Phật Pháp (Kỳ 53) Ánh Sáng Phật Pháp (Kỳ 53)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
5,091
Niệm Phật Đừng Chờ Hẹn Niệm Phật Đừng Chờ Hẹn
Tác giả: Thích Pháp Đăng
579
Tiến Tu Niệm Phật Tiến Tu Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
651
Tịnh Nghiệp Thù Thắng Tịnh Nghiệp Thù Thắng
Tác giả: Thích Pháp Đăng
529
An Vui Tiến Đạo An Vui Tiến Đạo
Tác giả: Thích Pháp Đăng
389
Bí Quyết Niệm Phật Bí Quyết Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,042
Câu Chuyện Nhân Quả Câu Chuyện Nhân Quả
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,199
Sen Nở Giữa Bùn Nhơ Sen Nở Giữa Bùn Nhơ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
647
Hạnh Hiếu Trong Kinh Địa Tạng Hạnh Hiếu Trong Kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Pháp Đăng
613
Kinh A Di Đà Giảng Giải (Phần Cuối) Kinh A Di Đà Giảng Giải (Phần Cuối)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
686
Chánh Tín Niệm Phật Chánh Tín Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
580
Giữ Vững Tâm Tinh Tấn Giữ Vững Tâm Tinh Tấn
Tác giả: Thích Pháp Đăng
635
Hương Quê Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Pháp Thường) Hương Quê Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Pháp Thường)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
636
Ánh sáng Phật Pháp kỳ 48 Ánh sáng Phật Pháp kỳ 48
Tác giả: Thích Pháp Đăng
6,041
Pháp Đàm: Hành Trang Người Tu Tịnh Độ Pháp Đàm: Hành Trang Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,041
Công Đức Niệm Phật Công Đức Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
743
Thơm Mãi Hương Sen Thơm Mãi Hương Sen
Tác giả: Thích Pháp Đăng
693
Lòng Tin Của Người Con Phật Lòng Tin Của Người Con Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
720
Hương Quê Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Vạn Linh) Hương Quê Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Vạn Linh)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
997
Tạo Phúc Tạo Phúc
Tác giả: Thích Pháp Đăng
957
Lá Thư Tịnh Độ Lá Thư Tịnh Độ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,083
Hương Sen Vạn Đức Hương Sen Vạn Đức
Tác giả: Thích Pháp Đăng
934
Nhân Quả Của Việc Sát Sanh Và Phóng Sanh Nhân Quả Của Việc Sát Sanh Và Phóng Sanh
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,414
Người Tu Niệm Phật Là Giác Ngộ Và Giải Thoát Người Tu Niệm Phật Là Giác Ngộ Và Giải Thoát
Tác giả: Thích Pháp Đăng
887
Lời Nói Cũng Phải Tu Lời Nói Cũng Phải Tu
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,039
Đức Phật Là Bậc Thầy Chữa Lành Tâm Bệnh Đức Phật Là Bậc Thầy Chữa Lành Tâm Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Đăng
894
Trang thứ 1 của 3