Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1396 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
64
Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ? Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
85
Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật
Tác giả: Thích Nhật Từ
54
Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ? Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
58
Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
45
Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
60
Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ
Tác giả: Thích Nhật Từ
38
Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
50
Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về
Tác giả: Thích Nhật Từ
31
Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ
Tác giả: Thích Nhật Từ
11
Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung
Tác giả: Thích Nhật Từ
22
Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
26
Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc
Tác giả: Thích Nhật Từ
12
Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
32
Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến
Tác giả: Thích Nhật Từ
23
Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
13
Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
15
Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
10
Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
19
Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào
Tác giả: Thích Nhật Từ
14
Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,911
Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,510
Đạo làm con Đạo làm con
Tác giả: Thích Nhật Từ
832
Đạo Phật cứu đời Đạo Phật cứu đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
756
Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,132
Kinh Trường bộ 08 - Kinh Ca-diếp Sư tử hống – Khổ hạnh và Phật hạnh Kinh Trường bộ 08 - Kinh Ca-diếp Sư tử hống – Khổ hạnh và Phật hạnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
424
Kinh Trường bộ 14 – Kinh Đại bổn – Thân thế và đạo nghiệp của bảy đức Phật Kinh Trường bộ 14 – Kinh Đại bổn – Thân thế và đạo nghiệp của bảy đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
394
Kinh Trường bộ 18 - Kinh Xa-ni-sa – Cảnh giới tái sinh sau khi chết Kinh Trường bộ 18 - Kinh Xa-ni-sa – Cảnh giới tái sinh sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
595
Những điều người kinh doanh nên biết Những điều người kinh doanh nên biết
Tác giả: Thích Nhật Từ
828
Thực phẩm của Phật tử tại gia Thực phẩm của Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
720
Vấn đáp: Ma và địa ngục, linh hồn có không ? Vấn đáp: Ma và địa ngục, linh hồn có không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,138
Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
513
Vấn đáp: Thần thông, vô sư trí, sở tri chướng, Ni đoàn và xây Chùa to Vấn đáp: Thần thông, vô sư trí, sở tri chướng, Ni đoàn và xây Chùa to
Tác giả: Thích Nhật Từ
484
Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,339
Phật Pháp nhiệm màu Phật Pháp nhiệm màu
Tác giả: Thích Nhật Từ
982
Giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc Giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
970
Cõi âm Cõi âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
970
Chất lượng cuộc sống Chất lượng cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
614
Bảy điều suy niệm Bảy điều suy niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
507
Vượt qua bệnh chấp ngã Vượt qua bệnh chấp ngã
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,224
Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát
Tác giả: Thích Nhật Từ
954
Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014) Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014)
Tác giả: Thích Nhật Từ
465
Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
517
Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
736
Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
845
Vai trò của ni giới Vai trò của ni giới
Tác giả: Thích Nhật Từ
376
Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp
Tác giả: Thích Nhật Từ
416
Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất
Tác giả: Thích Nhật Từ
493
Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
514
Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
489
Trang thứ 1 của 28