Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1507 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sự thật về ngoại cảm và cõi âm Sự thật về ngoại cảm và cõi âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
524
Tự tại trước thị phi Tự tại trước thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
212
Sau khi chết con người tái sanh về đâu Sau khi chết con người tái sanh về đâu
Tác giả: Thích Nhật Từ
235
Sự nghiệp trong tầm tay Sự nghiệp trong tầm tay
Tác giả: Thích Nhật Từ
131
Đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng Đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng
Tác giả: Thích Nhật Từ
88
Các ngộ nhận về phước báu Các ngộ nhận về phước báu
Tác giả: Thích Nhật Từ
167
Tha lực và tự lực Tha lực và tự lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
644
Nói không với thị phi Nói không với thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
646
Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt
Tác giả: Thích Nhật Từ
576
9 điều không nên làm đối với cha mẹ 9 điều không nên làm đối với cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
728
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
185
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Vấn đáp: Khóa học Phật pháp cho người tại gia, các thuận duyên để xuất gia, người xuất gia tại phươn Vấn đáp: Khóa học Phật pháp cho người tại gia, các thuận duyên để xuất gia, người xuất gia tại phươn
Tác giả: Thích Nhật Từ
367
Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, tụng kinh hằng ngày, bảo vệ Phật pháp, niệm Phật, Đức Phật và phát Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, tụng kinh hằng ngày, bảo vệ Phật pháp, niệm Phật, Đức Phật và phát
Tác giả: Thích Nhật Từ
263
Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật, ăn chay trong đời sống hằng ngày, 6 thời khóa niệm, chuông Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật, ăn chay trong đời sống hằng ngày, 6 thời khóa niệm, chuông
Tác giả: Thích Nhật Từ
272
Cuộc đời là vô thường Cuộc đời là vô thường
Tác giả: Thích Nhật Từ
427
Cởi trói tâm khỏi khổ đau Cởi trói tâm khỏi khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
360
Vấn đáp: Tái sinh và ngoại cảm, Phật tại tâm, văn hóa ứng xử trong đạo Phật, mơ thấy người thân đã m Vấn đáp: Tái sinh và ngoại cảm, Phật tại tâm, văn hóa ứng xử trong đạo Phật, mơ thấy người thân đã m
Tác giả: Thích Nhật Từ
888
Vượt qua cơn phiền giận Vượt qua cơn phiền giận
Tác giả: Thích Nhật Từ
832
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
437
Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị
Tác giả: Thích Nhật Từ
545
Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng
Tác giả: Thích Nhật Từ
284
Vấn đáp: Nhân quả là có thật, Phật A Di Đà có thật hay không, nghề chăn nuôi đánh bắt, vong linh tha Vấn đáp: Nhân quả là có thật, Phật A Di Đà có thật hay không, nghề chăn nuôi đánh bắt, vong linh tha
Tác giả: Thích Nhật Từ
762
Tư duy tích cực để hạnh phúc hơn Tư duy tích cực để hạnh phúc hơn
Tác giả: Thích Nhật Từ
309
Công đức niệm Phật Công đức niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,341
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
670
Năm dục lạc Năm dục lạc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,176
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,344
Làm chủ tâm lý mùa thi Làm chủ tâm lý mùa thi
Tác giả: Thích Nhật Từ
460
Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
982
Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
317
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
352
Những điều nên biết về đạo Phật Những điều nên biết về đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
629
Những ngộ nhận về Đức Phật Những ngộ nhận về Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
373
Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
247
Bảy lý do tiếp tục theo đạo Phật Bảy lý do tiếp tục theo đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
427
Vấn đáp: dòng họ Thích Ca Vấn đáp: dòng họ Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,029
Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
999
Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
926
Vấn đáp: Sau khi chết Vấn đáp: Sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,099
Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
678
Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,081
Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,256
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán
Tác giả: Thích Nhật Từ
813
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,114
Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
489
Trái tim dũng cảm Trái tim dũng cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
560
Xa lìa mộng tưởng điên đảo Xa lìa mộng tưởng điên đảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
691
Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
832
Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,427
Trang thứ 1 của 31