Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2836 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Thói quen ứng xử của con người dưới tác động và chi phối của lòng tham Vấn đáp: Thói quen ứng xử của con người dưới tác động và chi phối của lòng tham
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Vấn đáp: Làm thế nào vượt qua nổi hàm oan Vấn đáp: Làm thế nào vượt qua nổi hàm oan
Tác giả: Thích Nhật Từ
169
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa mơ ước và sự phát nguyện Vấn đáp: Sự khác nhau giữa mơ ước và sự phát nguyện
Tác giả: Thích Nhật Từ
88
Vấn đáp: Người Phật tử có nên sử dụng thuốc kháng sinh Vấn đáp: Người Phật tử có nên sử dụng thuốc kháng sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
139
Vấn đáp: Nghệ thuật vượt qua nổi khổ niềm đau trong cuộc sống Vấn đáp: Nghệ thuật vượt qua nổi khổ niềm đau trong cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
126
Vấn đáp: Làm thế nào vượt qua nổi sợ ma Vấn đáp: Làm thế nào vượt qua nổi sợ ma
Tác giả: Thích Nhật Từ
117
Vấn đáp: Có nên từ bỏ đạo Phật khi kết hôn khác tôn giáo Vấn đáp: Có nên từ bỏ đạo Phật khi kết hôn khác tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
218
Vấn đáp: Vì sao ngôn ngữ trong kinh Pháp Hoa khó hiểu Vấn đáp: Vì sao ngôn ngữ trong kinh Pháp Hoa khó hiểu
Tác giả: Thích Nhật Từ
340
Vấn đáp: Phương pháp thư giãn tâm lý xả stress Vấn đáp: Phương pháp thư giãn tâm lý xả stress
Tác giả: Thích Nhật Từ
179
Vấn đáp: Phương pháp loại trừ tâm lý đa nghi Vấn đáp: Phương pháp loại trừ tâm lý đa nghi
Tác giả: Thích Nhật Từ
261
Vấn đáp: Triết học Phật giáo Vấn đáp: Triết học Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Vấn đáp: Phương pháp chuyển thức thành trí Vấn đáp: Phương pháp chuyển thức thành trí
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thế giới tâm linh và thế giới huyền bí Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thế giới tâm linh và thế giới huyền bí
Tác giả: Thích Nhật Từ
183
Vấn đáp: Phương pháp niệm Phật không vọng niệm Vấn đáp: Phương pháp niệm Phật không vọng niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
179
Vấn đáp: Ánh sáng Phật pháp Vấn đáp: Ánh sáng Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
204
Vấn đáp: Làm cách nào vượt qua tạp niệm Vấn đáp: Làm cách nào vượt qua tạp niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
282
Vấn đáp: Hướng dẫn cách niệm Phật đạt chánh niệm Vấn đáp: Hướng dẫn cách niệm Phật đạt chánh niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
181
Vấn đáp: Đơn độc và cô đơn Vấn đáp: Đơn độc và cô đơn
Tác giả: Thích Nhật Từ
207
Vấn đáp: Hạnh nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm Vấn đáp: Hạnh nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
331
Vấn đáp: Giáo dục Phật giáo Vấn đáp: Giáo dục Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
166
Vấn đáp: Tu tập tám thức Vấn đáp: Tu tập tám thức
Tác giả: Thích Nhật Từ
196
Vấn đáp: Ẩn tu - Chuyên tu Vấn đáp: Ẩn tu - Chuyên tu
Tác giả: Thích Nhật Từ
144
Vấn đáp: Thiền đốn ngộ Vấn đáp: Thiền đốn ngộ
Tác giả: Thích Nhật Từ
119
Vấn đáp: Cõi âm - Diêm vương - Địa ngục Vấn đáp: Cõi âm - Diêm vương - Địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
990
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa cõi trời - chư thiên trong đạo Phật và các tôn giáo khác Vấn đáp: Sự khác nhau giữa cõi trời - chư thiên trong đạo Phật và các tôn giáo khác
Tác giả: Thích Nhật Từ
804
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Trung đạo của đức Phật và Trung quán đạo của ngài Long Thọ Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Trung đạo của đức Phật và Trung quán đạo của ngài Long Thọ
Tác giả: Thích Nhật Từ
720
Vấn đáp: Thiền tịnh song tu Vấn đáp: Thiền tịnh song tu
Tác giả: Thích Nhật Từ
711
Vấn đáp: Nhận biết người chân tu chân chính gương mẫu Vấn đáp: Nhận biết người chân tu chân chính gương mẫu
Tác giả: Thích Nhật Từ
927
Vấn đáp: Ứng xử trước tình huống chướng tai gai mắt Vấn đáp: Ứng xử trước tình huống chướng tai gai mắt
Tác giả: Thích Nhật Từ
268
Vấn đáp: Chi mạc Vô minh Vấn đáp: Chi mạc Vô minh
Tác giả: Thích Nhật Từ
126
Vấn đáp: Thói quen trước và sau khi quy y Tam bảo Vấn đáp: Thói quen trước và sau khi quy y Tam bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
132
Vấn đáp: Xây dựng mô hình gia đình Phật tử Vấn đáp: Xây dựng mô hình gia đình Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
84
Vấn đáp: Khái niêm tự quy y Phật Pháp Tăng Vấn đáp: Khái niêm tự quy y Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Nhật Từ
281
Vấn đáp: Tu là gì ? Tu như thế nào ? Vấn đáp: Tu là gì ? Tu như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
331
Vấn đáp: Gia đình Phật tử, Giáo hội Việt Nam thống nhất Vấn đáp: Gia đình Phật tử, Giáo hội Việt Nam thống nhất
Tác giả: Thích Nhật Từ
127
Vấn đáp: Có nên yêu người đã xuất gia ? Vấn đáp: Có nên yêu người đã xuất gia ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
204
Vấn đáp: Văn hóa ẩm thực trong đạo Phật Vấn đáp: Văn hóa ẩm thực trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
90
Vấn đáp: Bình đẳng tỳ kheo tăng và ni Vấn đáp: Bình đẳng tỳ kheo tăng và ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
180
Vấn đáp: Giới luật của đạo Phật, Bồ tát nghịch hạnh Vấn đáp: Giới luật của đạo Phật, Bồ tát nghịch hạnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
135
Vấn đáp: Phá thai có phải là sát sanh hay không ? Giáo dục giới tính như thế nào ? Vấn đáp: Phá thai có phải là sát sanh hay không ? Giáo dục giới tính như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
970
Vấn đáp: Sự giúp đỡ của Phật tử đối với bệnh nhân hiểm nghèo Vấn đáp: Sự giúp đỡ của Phật tử đối với bệnh nhân hiểm nghèo
Tác giả: Thích Nhật Từ
182
Vấn đáp: Thời chánh pháp và mạc pháp,hình tượng hòa thượng Bố Đại và Di Lặc Vấn đáp: Thời chánh pháp và mạc pháp,hình tượng hòa thượng Bố Đại và Di Lặc
Tác giả: Thích Nhật Từ
174
Vấn đáp: Tại sao đạo Phật có nhiều tông phái ? Vấn đáp: Tại sao đạo Phật có nhiều tông phái ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
169
Vấn đáp: Bản chất và đặc điểm của đạo Phật so với các tôn giáo khác Vấn đáp: Bản chất và đặc điểm của đạo Phật so với các tôn giáo khác
Tác giả: Thích Nhật Từ
926
Vấn đáp: Nguyện vọng cuối cuộc đời Vấn đáp: Nguyện vọng cuối cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
249
Vấn đáp: Có nên cúng dường trai tăng cho người quá cố Vấn đáp: Có nên cúng dường trai tăng cho người quá cố
Tác giả: Thích Nhật Từ
280
Vấn đáp: Cầu siêu như thế nào?, Giấc mơ báo mộng Vấn đáp: Cầu siêu như thế nào?, Giấc mơ báo mộng
Tác giả: Thích Nhật Từ
198
Vấn đáp: Những văn hóa tập quán không nên trong lễ tang Vấn đáp: Những văn hóa tập quán không nên trong lễ tang
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,074
Vấn đáp: Hiện tượng vong linh báo mộng Vấn đáp: Hiện tượng vong linh báo mộng
Tác giả: Thích Nhật Từ
173
Vấn đáp: Hiện tượng nhà ngoại cảm nhìn thấy vong linh Vấn đáp: Hiện tượng nhà ngoại cảm nhìn thấy vong linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
169
Trang thứ 1 của 57