Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1376 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
643
Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
778
Đạo làm con Đạo làm con
Tác giả: Thích Nhật Từ
390
Đạo Phật cứu đời Đạo Phật cứu đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
362
Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì
Tác giả: Thích Nhật Từ
509
Kinh Trường bộ 08 - Kinh Ca-diếp Sư tử hống – Khổ hạnh và Phật hạnh Kinh Trường bộ 08 - Kinh Ca-diếp Sư tử hống – Khổ hạnh và Phật hạnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
199
Kinh Trường bộ 14 – Kinh Đại bổn – Thân thế và đạo nghiệp của bảy đức Phật Kinh Trường bộ 14 – Kinh Đại bổn – Thân thế và đạo nghiệp của bảy đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
199
Kinh Trường bộ 18 - Kinh Xa-ni-sa – Cảnh giới tái sinh sau khi chết Kinh Trường bộ 18 - Kinh Xa-ni-sa – Cảnh giới tái sinh sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
254
Những điều người kinh doanh nên biết Những điều người kinh doanh nên biết
Tác giả: Thích Nhật Từ
444
Thực phẩm của Phật tử tại gia Thực phẩm của Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
320
Vấn đáp: Ma và địa ngục, linh hồn có không ? Vấn đáp: Ma và địa ngục, linh hồn có không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
457
Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
223
Vấn đáp: Thần thông, vô sư trí, sở tri chướng, Ni đoàn và xây Chùa to Vấn đáp: Thần thông, vô sư trí, sở tri chướng, Ni đoàn và xây Chùa to
Tác giả: Thích Nhật Từ
247
Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
980
Phật Pháp nhiệm màu Phật Pháp nhiệm màu
Tác giả: Thích Nhật Từ
695
Giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc Giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
655
Cõi âm Cõi âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
615
Chất lượng cuộc sống Chất lượng cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
384
Bảy điều suy niệm Bảy điều suy niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
306
Vượt qua bệnh chấp ngã Vượt qua bệnh chấp ngã
Tác giả: Thích Nhật Từ
913
Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát
Tác giả: Thích Nhật Từ
709
Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014) Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014)
Tác giả: Thích Nhật Từ
340
Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
363
Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
524
Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
579
Vai trò của ni giới Vai trò của ni giới
Tác giả: Thích Nhật Từ
260
Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp
Tác giả: Thích Nhật Từ
282
Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất
Tác giả: Thích Nhật Từ
340
Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
352
Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
311
Công đức niệm Phật Công đức niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
914
Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
910
Mười ngộ nhận về đạo Phật Mười ngộ nhận về đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
939
Thầy Thích Nhật Từ - 30 năm trên con đường hoằng pháp độ sanh Thầy Thích Nhật Từ - 30 năm trên con đường hoằng pháp độ sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,063
Làm người Phật tử chân chính Làm người Phật tử chân chính
Tác giả: Thích Nhật Từ
739
Vấn đáp: Quy y Tam Bảo, lựa chọn tôn giáo Vấn đáp: Quy y Tam Bảo, lựa chọn tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
716
Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,361
Bảy thuận duyên để chuyên tu Bảy thuận duyên để chuyên tu
Tác giả: Thích Nhật Từ
725
Vai trò một vị đạo sư Vai trò một vị đạo sư
Tác giả: Thích Nhật Từ
450
Những ngộ nhận nên tránh Những ngộ nhận nên tránh
Tác giả: Thích Nhật Từ
804
Vượt qua rối loạn đa nhân cách (được cho là bệnh ma nhập) Vượt qua rối loạn đa nhân cách (được cho là bệnh ma nhập)
Tác giả: Thích Nhật Từ
665
An toàn giao thông vì hạnh phúc con người An toàn giao thông vì hạnh phúc con người
Tác giả: Thích Nhật Từ
360
Đừng để bị ghét bỏ Đừng để bị ghét bỏ
Tác giả: Thích Nhật Từ
868
Nói không với bệnh trầm cảm Nói không với bệnh trầm cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
511
Thần thông, nghiệp lực và giáo hóa Thần thông, nghiệp lực và giáo hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
502
HT Thích Minh Châu: Đường Tăng Của Phật Giáo Việt Nam HT Thích Minh Châu: Đường Tăng Của Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
689
Các Phương Diện Hạnh Phúc Các Phương Diện Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
717
Phước báu, sang trọng, thanh liêm, hòa thuận, an nhàn - Thích Nhật Từ Phước báu, sang trọng, thanh liêm, hòa thuận, an nhàn - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,514
Vấn đáp: Đạo phật vô thần, tầm gửi và bồ-đề, nên đọc kinh gì, giảm áp lực công việc, v.v... Vấn đáp: Đạo phật vô thần, tầm gửi và bồ-đề, nên đọc kinh gì, giảm áp lực công việc, v.v...
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,129
Đạo Phật là gì? - Thích Nhật Từ Đạo Phật là gì? - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
997
Trang thứ 1 của 28