Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2719 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
0
Vấn đáp: Những hiểu lầm khi cúng dường tăng - ni Vấn đáp: Những hiểu lầm khi cúng dường tăng - ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
8
Vấn đáp: Những hiểu lầm về Bồ tát Địa Tạng Vấn đáp: Những hiểu lầm về Bồ tát Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
12
Vấn đáp: Phương pháp hóa giải phiền não trong cuộc sống | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Phương pháp hóa giải phiền não trong cuộc sống | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
17
Vấn đáp: Vô ngã và Vị tha là gì ? Vấn đáp: Vô ngã và Vị tha là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
16
Vấn đáp: Vi diệu chú, Tâm thức nhẹ nhàng Vấn đáp: Vi diệu chú, Tâm thức nhẹ nhàng
Tác giả: Thích Nhật Từ
81
Vấn đáp: Sự kiện Đức Phật xuất gia và sự hiếu thảo của Đức Phật Vấn đáp: Sự kiện Đức Phật xuất gia và sự hiếu thảo của Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
41
Vấn đáp: Giải thích Vấn đáp: Giải thích "Hãy sống như viết chữ trên nước"
Tác giả: Thích Nhật Từ
44
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Từ
251
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Đức Phật Như Lai và Đức Phật Thích Ca Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Đức Phật Như Lai và Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Giá trị nhân quả nằm ở đâu ? Vấn đáp: Giá trị nhân quả nằm ở đâu ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo có hạnh phúc lâu dài Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo có hạnh phúc lâu dài
Tác giả: Thích Nhật Từ
76
Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, Đãi tiệc cưới chay hay mặn Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, Đãi tiệc cưới chay hay mặn
Tác giả: Thích Nhật Từ
67
Vấn đáp: Làm công quả Vấn đáp: Làm công quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
256
Vấn đáp: Nên hay không để lại danh tính khi làm việc từ thiện Vấn đáp: Nên hay không để lại danh tính khi làm việc từ thiện
Tác giả: Thích Nhật Từ
246
Vấn đáp: Có nên lạm dụng sử dụng hình Phật ở không gian sinh hoạt Vấn đáp: Có nên lạm dụng sử dụng hình Phật ở không gian sinh hoạt
Tác giả: Thích Nhật Từ
136
Vấn đáp: Nghệ thuật tháo gỡ mâu thuẫn, Năng lực thu hút của Đạt Lai Lạc Ma Vấn đáp: Nghệ thuật tháo gỡ mâu thuẫn, Năng lực thu hút của Đạt Lai Lạc Ma
Tác giả: Thích Nhật Từ
138
Vấn đáp: Thờ phượng hình Phật trong đời sống hằng ngày Vấn đáp: Thờ phượng hình Phật trong đời sống hằng ngày
Tác giả: Thích Nhật Từ
106
Vấn đáp: Niệm Phật có trị liệu khổ đau trong cuộc sống Vấn đáp: Niệm Phật có trị liệu khổ đau trong cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
100
Vấn đáp: Xuất gia có cần được phép của cha mẹ Vấn đáp: Xuất gia có cần được phép của cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
210
Vấn đáp: Sự so sánh giữa Phật A Di Đà và dòng sông Vấn đáp: Sự so sánh giữa Phật A Di Đà và dòng sông
Tác giả: Thích Nhật Từ
214
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật A Di Đà và con người Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật A Di Đà và con người
Tác giả: Thích Nhật Từ
795
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thân thể vật lý Ma quỷ, Chư thiên và Phật Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thân thể vật lý Ma quỷ, Chư thiên và Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
817
Vấn đáp: Tâm thức và giới tính trong quá trình tái sinh Vấn đáp: Tâm thức và giới tính trong quá trình tái sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
797
Vấn đáp: Hồi hướng công đức như thế nào? Vấn đáp: Hồi hướng công đức như thế nào?
Tác giả: Thích Nhật Từ
363
Vấn đáp: Văn hóa tập quán cúng kiến xuất xứ từ Trung Quốc Vấn đáp: Văn hóa tập quán cúng kiến xuất xứ từ Trung Quốc
Tác giả: Thích Nhật Từ
196
Vấn đáp: Có nên cúng theo sở thích ẩm thực người đã khuất Vấn đáp: Có nên cúng theo sở thích ẩm thực người đã khuất
Tác giả: Thích Nhật Từ
184
Vấn đáp: Phương pháp khuyên người thân nên cúng chay Vấn đáp: Phương pháp khuyên người thân nên cúng chay
Tác giả: Thích Nhật Từ
169
Vấn đáp: Tâm lý thành kiến khi người thân đi chùa Vấn đáp: Tâm lý thành kiến khi người thân đi chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
130
Vấn đáp: Tình huống nên nói hay im lặng, Tu trong việc làm bếp ở chùa Vấn đáp: Tình huống nên nói hay im lặng, Tu trong việc làm bếp ở chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
173
Vấn đáp: Làm thế nào hàng phục tâm lý ngã mạn , an trú tâm lý cống cao Vấn đáp: Làm thế nào hàng phục tâm lý ngã mạn , an trú tâm lý cống cao
Tác giả: Thích Nhật Từ
197
Vấn đáp: Lễ lạy Phật Vấn đáp: Lễ lạy Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
245
Vấn đáp: Phương pháp quán niệm hơi thở Vấn đáp: Phương pháp quán niệm hơi thở
Tác giả: Thích Nhật Từ
172
Vấn đáp: Tình cảm và sự lo lắng của cha mẹ Vấn đáp: Tình cảm và sự lo lắng của cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
129
Vấn đáp: Bước đi và đích đến trên cuộc đời Vấn đáp: Bước đi và đích đến trên cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
205
Vấn đáp: Lễ mai táng theo truyền thống Phật giáo Vấn đáp: Lễ mai táng theo truyền thống Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,364
Vấn đáp: Con người xuất hiện trên thế gian có phải do nghiệp Vấn đáp: Con người xuất hiện trên thế gian có phải do nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
237
Vấn đáp: Thái độ tu tập thong dong Vấn đáp: Thái độ tu tập thong dong
Tác giả: Thích Nhật Từ
151
Vấn đáp: Giấc mơ tiên tri và thần thông Vấn đáp: Giấc mơ tiên tri và thần thông
Tác giả: Thích Nhật Từ
139
Vấn đáp: Phương tiện thiện xảo Vấn đáp: Phương tiện thiện xảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Văn hóa mê tín dị đoan Vấn đáp: Văn hóa mê tín dị đoan
Tác giả: Thích Nhật Từ
188
Vấn đáp: Bất định, Kiết sử Vấn đáp: Bất định, Kiết sử
Tác giả: Thích Nhật Từ
100
Vấn đáp: Tại sao khi tái sanh không còn ký ức về tiền kiếp Vấn đáp: Tại sao khi tái sanh không còn ký ức về tiền kiếp
Tác giả: Thích Nhật Từ
229
Vấn đáp: Vượt qua bản ngã (ngã si, ngã kiến, ngã mạn) Vấn đáp: Vượt qua bản ngã (ngã si, ngã kiến, ngã mạn)
Tác giả: Thích Nhật Từ
126
Vấn đáp: Đời sống tu sĩ, Để trở thành tu sĩ Vấn đáp: Đời sống tu sĩ, Để trở thành tu sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
240
Vấn đá: Giới luật chùa tăng và ni Vấn đá: Giới luật chùa tăng và ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
224
Vấn đáp: Học thuyết về tuổi thọ Vấn đáp: Học thuyết về tuổi thọ
Tác giả: Thích Nhật Từ
179
Vấn đáp: Chứng đắc đạo quả Vấn đáp: Chứng đắc đạo quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
165
Vấn đáp: Vượt qua sự sợ hãi Vấn đáp: Vượt qua sự sợ hãi
Tác giả: Thích Nhật Từ
294
Vấn đáp: Qui trình giải thoát khỏi tái sanh luân hồi Vấn đáp: Qui trình giải thoát khỏi tái sanh luân hồi
Tác giả: Thích Nhật Từ
282
Trang thứ 1 của 55