Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 3062 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Có nên thờ thần tài và thổ địa ? Vấn đáp: Có nên thờ thần tài và thổ địa ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
152
Vấn đáp: Tôn giáo là gì ? Đạo Phật có phải là 1 tôn giáo không ? Vấn đáp: Tôn giáo là gì ? Đạo Phật có phải là 1 tôn giáo không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
83
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa tính tâm trong Phật giáo và tính ngưỡng dân gian Vấn đáp: Sự khác nhau giữa tính tâm trong Phật giáo và tính ngưỡng dân gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
54
Vấn đáp: Sự cầu nguyện trong Phật giáo Vấn đáp: Sự cầu nguyện trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
63
Vấn đáp: Thế nào là mê tín dị đoan và những tập tục mê tín dị đoan Vấn đáp: Thế nào là mê tín dị đoan và những tập tục mê tín dị đoan
Tác giả: Thích Nhật Từ
64
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế
Tác giả: Thích Nhật Từ
45
Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
115
Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không?Tại sao Thiền không tin vào cõi Tây Phương Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không?Tại sao Thiền không tin vào cõi Tây Phương
Tác giả: Thích Nhật Từ
308
Vấn đáp: Làm thế nào để thu hút giới trẻ đến đạo Phật ? Vấn đáp: Làm thế nào để thu hút giới trẻ đến đạo Phật ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
62
Vấn đáp: Tinh thần thuần Việt trong các nghi thức của sư ông Làng Mai-Thích Nhất Hạnh Vấn đáp: Tinh thần thuần Việt trong các nghi thức của sư ông Làng Mai-Thích Nhất Hạnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
174
Vấn đáp: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sinh thái Vấn đáp: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sinh thái
Tác giả: Thích Nhật Từ
35
Vấn đáp: Trợ niệm vãng sanh Vấn đáp: Trợ niệm vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
217
Vấn đáp: Cốt lõi tịnh độ tông Vấn đáp: Cốt lõi tịnh độ tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
214
Vấn đáp: Những khó khăn thời kỳ đầu của web tusachphathoc.com Vấn đáp: Những khó khăn thời kỳ đầu của web tusachphathoc.com
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Vấn đáp: Hiểu đúng về giới luật sadi và sadi ni khi tìm hiểu nghiên cứu học thuật Vấn đáp: Hiểu đúng về giới luật sadi và sadi ni khi tìm hiểu nghiên cứu học thuật
Tác giả: Thích Nhật Từ
128
Vấn đáp: Hình thức quy y - truyền giới qua Internet Vấn đáp: Hình thức quy y - truyền giới qua Internet
Tác giả: Thích Nhật Từ
97
Vấn đáp: Tiếp nhận và xử lý thông tin trên Internet Vấn đáp: Tiếp nhận và xử lý thông tin trên Internet
Tác giả: Thích Nhật Từ
74
Vấn đáp: Lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông - Internet Vấn đáp: Lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông - Internet
Tác giả: Thích Nhật Từ
84
Vấn đáp: Con mắt tuệ giác trong Phật giáo Vấn đáp: Con mắt tuệ giác trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
218
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa bản năng và thức alaya Vấn đáp: Sự khác nhau giữa bản năng và thức alaya
Tác giả: Thích Nhật Từ
364
Vấn đáp: Nghiệp tự tử Vấn đáp: Nghiệp tự tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
203
Vấn đáp: Vượt qua nỗi đau khuyết tật cơ thể Vấn đáp: Vượt qua nỗi đau khuyết tật cơ thể
Tác giả: Thích Nhật Từ
346
Vấn đáp: Trị liệu tâm lý khi mắc bệnh nan y Vấn đáp: Trị liệu tâm lý khi mắc bệnh nan y
Tác giả: Thích Nhật Từ
104
Vấn đáp: Sự thiện cảm và phản cảm qua nhận thức bằng mắt Vấn đáp: Sự thiện cảm và phản cảm qua nhận thức bằng mắt
Tác giả: Thích Nhật Từ
84
Vấn đáp: Ứng dụng Tùy duyên Bất biến trong hoàn cảnh cuộc sống Vấn đáp: Ứng dụng Tùy duyên Bất biến trong hoàn cảnh cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
138
Nói lời hiểu biết và thương yêu Nói lời hiểu biết và thương yêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
475
Hãy tận hưởng hạnh phúc (10 câu danh ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma) - 2013 Hãy tận hưởng hạnh phúc (10 câu danh ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma) - 2013
Tác giả: Thích Nhật Từ
157
Tôn Sư Trọng Đạo Tôn Sư Trọng Đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
75
Ý nghĩa quy y Tam Bảo - 2010 Ý nghĩa quy y Tam Bảo - 2010
Tác giả: Thích Nhật Từ
60
Cải tạo cuộc sống, làm chủ tương lai Cải tạo cuộc sống, làm chủ tương lai
Tác giả: Thích Nhật Từ
61
Đối thoại với người không tin đời sau P. 2 Đối thoại với người không tin đời sau P. 2
Tác giả: Thích Nhật Từ
127
Tổng quan về Duy thức học Tổng quan về Duy thức học
Tác giả: Thích Nhật Từ
55
Kiệm phước Tu phước và hưởng phước Kiệm phước Tu phước và hưởng phước
Tác giả: Thích Nhật Từ
96
Phật giáo ứng dụng - 2013 Phật giáo ứng dụng - 2013
Tác giả: Thích Nhật Từ
42
Kinh Trung Bộ 002: Bảy cách dứt trừ khổ đau Kinh Trung Bộ 002: Bảy cách dứt trừ khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
42
Những điều nên tránh trong hôn nhân Những điều nên tránh trong hôn nhân
Tác giả: Thích Nhật Từ
47
Xuất gia cầu đạo Xuất gia cầu đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
29
Hạnh phúc đơn sơ, bốn không và một có Hạnh phúc đơn sơ, bốn không và một có
Tác giả: Thích Nhật Từ
49
Bốn trụ cột cho hôn nhân bền vững Bốn trụ cột cho hôn nhân bền vững
Tác giả: Thích Nhật Từ
36
Chuẩn bị cuối đời Chuẩn bị cuối đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
69
Tuổi trẻ hội nhập nhưng không mất gốc Tuổi trẻ hội nhập nhưng không mất gốc
Tác giả: Thích Nhật Từ
16
Vườn Lâm Tỳ Ni Vườn Lâm Tỳ Ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
25
Đạo Phật bỏ túi - 2013 Đạo Phật bỏ túi - 2013
Tác giả: Thích Nhật Từ
22
Vấn đáp: Phật giáo Nam tông và Bắc tông, Tương lai Phật giáo Việt Nam Vấn đáp: Phật giáo Nam tông và Bắc tông, Tương lai Phật giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
409
Vấn đáp: Đạo và Đời, Hiếu thảo và Tâm linh Vấn đáp: Đạo và Đời, Hiếu thảo và Tâm linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
362
Vấn đáp: Khái niệm Thân tứ đại, Thân trung ấm Vấn đáp: Khái niệm Thân tứ đại, Thân trung ấm
Tác giả: Thích Nhật Từ
73
Vấn đáp: Chọn lựa con đường tu tập thích hợp cho bản thân Vấn đáp: Chọn lựa con đường tu tập thích hợp cho bản thân
Tác giả: Thích Nhật Từ
90
Vấn đáp: Tâm lý sợ hãi khi mắc bệnh ung thư Vấn đáp: Tâm lý sợ hãi khi mắc bệnh ung thư
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,094
Vấn đáp: Ứng xử khi con em trong gia đình thương hoặc kết hôn với người khác tôn giáo Vấn đáp: Ứng xử khi con em trong gia đình thương hoặc kết hôn với người khác tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
108
Cầu con và thai khấn Cầu con và thai khấn
Tác giả: Thích Nhật Từ
189
Trang thứ 1 của 62