Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2591 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vân đáp: Ma có tồn tại hay không ? Vân đáp: Ma có tồn tại hay không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
9
Vấn đáp: Phương pháp khắc phục chứng hay quên và buồn ngủ Vấn đáp: Phương pháp khắc phục chứng hay quên và buồn ngủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
10
Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật hay không ? Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật hay không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
6
Vấn đáp: Đức Phật Thích Ca theo pháp của Phật nào? Vấn đáp: Đức Phật Thích Ca theo pháp của Phật nào?
Tác giả: Thích Nhật Từ
7
Vấn đáp: Ma và địa ngục Vấn đáp: Ma và địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
6
Vấn đáp: Nên đọc một hay nhiều kinh Vấn đáp: Nên đọc một hay nhiều kinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
132
Vấn đáp: Phương pháp diệt tham sân si Vấn đáp: Phương pháp diệt tham sân si
Tác giả: Thích Nhật Từ
139
Vấn đáp: Phương pháp vượt qua cơn buồn ngủ Vấn đáp: Phương pháp vượt qua cơn buồn ngủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Vấn đáp: Ý nghĩa cõi Ta bà Vấn đáp: Ý nghĩa cõi Ta bà
Tác giả: Thích Nhật Từ
90
Vấn đáp: Tình huống quy y nhưng không giữ đủ giới Vấn đáp: Tình huống quy y nhưng không giữ đủ giới
Tác giả: Thích Nhật Từ
71
Vấn đáp: Tình huống hồi hướng không ghi tên Vấn đáp: Tình huống hồi hướng không ghi tên
Tác giả: Thích Nhật Từ
76
Vấn đáp: Đạo hạnh bậc xuất gia ,Tác dụng khóa lễ cầu siêu- cầu an Vấn đáp: Đạo hạnh bậc xuất gia ,Tác dụng khóa lễ cầu siêu- cầu an
Tác giả: Thích Nhật Từ
121
Vấn đáp: Phong thủy đất mộ huyệt Vấn đáp: Phong thủy đất mộ huyệt
Tác giả: Thích Nhật Từ
143
Vấn đáp: Ngộ nhận về ngạ quỷ ăn tối Vấn đáp: Ngộ nhận về ngạ quỷ ăn tối
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Vấn đáp: Ý nghĩa pháp y Vấn đáp: Ý nghĩa pháp y
Tác giả: Thích Nhật Từ
75
Vấn đáp: Tri ân tổ quốc Vấn đáp: Tri ân tổ quốc
Tác giả: Thích Nhật Từ
42
Vấn đáp: Phương pháp giữ trạng thái tâm thanh tịnh Vấn đáp: Phương pháp giữ trạng thái tâm thanh tịnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
103
Vấn đáp: Hiến tạng (hiến xác) có gặp trở ngại trong việc tái sinh ? Vấn đáp: Hiến tạng (hiến xác) có gặp trở ngại trong việc tái sinh ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
64
Vấn đáp: 37 phẩm trợ đạo Vấn đáp: 37 phẩm trợ đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
66
Vấn đáp: Nghiệp nạo phá thai Vấn đáp: Nghiệp nạo phá thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
65
Vấn đáp: Ban hộ niệm Vấn đáp: Ban hộ niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
42
Vấn đáp: Thế gian vô thường Vấn đáp: Thế gian vô thường
Tác giả: Thích Nhật Từ
65
Vấn đáp: Tôn giáo và tâm linh Vấn đáp: Tôn giáo và tâm linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
54
Vấn đáp: Kinh bảy loại vợ ( chồng ) Vấn đáp: Kinh bảy loại vợ ( chồng )
Tác giả: Thích Nhật Từ
186
Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
127
Vấn đáp: Xử lý tượng - dụng cụ thờ cúng khi đã cũ Vấn đáp: Xử lý tượng - dụng cụ thờ cúng khi đã cũ
Tác giả: Thích Nhật Từ
125
Vấn đáp: Phẩm Thí dụ Kinh Pháp Hoa, Đạo Mẫu, Tướng của các Pháp Vấn đáp: Phẩm Thí dụ Kinh Pháp Hoa, Đạo Mẫu, Tướng của các Pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Vấn đáp: Không gian thờ Phật, văn hóa cúng mặn Vấn đáp: Không gian thờ Phật, văn hóa cúng mặn
Tác giả: Thích Nhật Từ
92
Vấn đáp: Thờ cúng Phật, tổ tiên, thần tài, thổ địa Vấn đáp: Thờ cúng Phật, tổ tiên, thần tài, thổ địa
Tác giả: Thích Nhật Từ
186
Vấn đáp: Văn hóa thờ đức ông, cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã Vấn đáp: Văn hóa thờ đức ông, cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã
Tác giả: Thích Nhật Từ
201
Vấn đáp: Phương pháp hộ niệm và tống táng Vấn đáp: Phương pháp hộ niệm và tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
121
Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Vấn đáp: Tu tập cho bản thân có ích kỷ không Vấn đáp: Tu tập cho bản thân có ích kỷ không
Tác giả: Thích Nhật Từ
116
Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
76
Vấn đáp: Lấy trộm của chùa Vấn đáp: Lấy trộm của chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
234
Vấn đáp: Nghiệp chết đột tử Vấn đáp: Nghiệp chết đột tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
376
Vấn đáp: Tác dụng tâm lý người cầu an, cầu siêu Vấn đáp: Tác dụng tâm lý người cầu an, cầu siêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
126
Vấn đáp: Đọc tên cầu an và cầu siêu Vấn đáp: Đọc tên cầu an và cầu siêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
219
Vấn đáp: Hiện tượng mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Hiện tượng mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Vấn đáp: Xá lợi nhục thân, phương pháp hộ niệm Vấn đáp: Xá lợi nhục thân, phương pháp hộ niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
74
Vấn đáp: Tái sinh về đâu Vấn đáp: Tái sinh về đâu
Tác giả: Thích Nhật Từ
102
Vấn đáp: Hiện tượng chết đi sống lại Vấn đáp: Hiện tượng chết đi sống lại
Tác giả: Thích Nhật Từ
96
Vấn đáp: Thân trung ấm, Tâm thức sau khi chết Vấn đáp: Thân trung ấm, Tâm thức sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
109
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
116
Vấn đáp: Hiểu đúng về Phật A Di Đà Vấn đáp: Hiểu đúng về Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,455
Vấn đáp: Y pháp bất y nhân Vấn đáp: Y pháp bất y nhân
Tác giả: Thích Nhật Từ
132
Vấn đáp: Văn hóa lễ tống táng Vấn đáp: Văn hóa lễ tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
263
Vấn đáp: Hộ trì Tam Bảo, hóa giải nghiệp chướng Vấn đáp: Hộ trì Tam Bảo, hóa giải nghiệp chướng
Tác giả: Thích Nhật Từ
173
Vấn đáp: Ý nghĩa Chuyển Pháp Luân Vấn đáp: Ý nghĩa Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Nhật Từ
101
Trang thứ 1 của 52