Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1575 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thực tập căn bản của Phật tử tại gia (06/11/2015) Thực tập căn bản của Phật tử tại gia (06/11/2015)
Tác giả: Thích Nhật Từ
350
Thay đổi tích cực (11/11/2015) Thay đổi tích cực (11/11/2015)
Tác giả: Thích Nhật Từ
263
Bảy tội lỗi xã hội (25/11/2015) Bảy tội lỗi xã hội (25/11/2015)
Tác giả: Thích Nhật Từ
499
Những điều người phụng sự nên biết Những điều người phụng sự nên biết
Tác giả: Thích Nhật Từ
641
Giáo dục Phật giáo và bác sĩ tâm linh Giáo dục Phật giáo và bác sĩ tâm linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
615
Vấn đáp: Phật tử và quả vị Phật, ba thân Phật, phát tâm xuất gia, trì chú Thủ Lăng Nghiêm, cảnh giới Vấn đáp: Phật tử và quả vị Phật, ba thân Phật, phát tâm xuất gia, trì chú Thủ Lăng Nghiêm, cảnh giới
Tác giả: Thích Nhật Từ
828
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng
Tác giả: Thích Nhật Từ
793
Vấn đáp: Lễ Vu Lan, bố thí ba la mật, di chúc làm từ thiện, soi gương nhân cách, việc học Phật pháp, Vấn đáp: Lễ Vu Lan, bố thí ba la mật, di chúc làm từ thiện, soi gương nhân cách, việc học Phật pháp,
Tác giả: Thích Nhật Từ
475
Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,077
Vấn đáp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã, thân kiến và chấp ngã, cận tử nghiệp, bố thí ba la m Vấn đáp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã, thân kiến và chấp ngã, cận tử nghiệp, bố thí ba la m
Tác giả: Thích Nhật Từ
768
Vấn đáp: Cúng thí thực cô hồn, trì chú Đại Bi, từ bi và trí tuệ, thân đâu tâm đó, Kinh Bát Nhã Ba La Vấn đáp: Cúng thí thực cô hồn, trì chú Đại Bi, từ bi và trí tuệ, thân đâu tâm đó, Kinh Bát Nhã Ba La
Tác giả: Thích Nhật Từ
750
Vấn đáp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật, thế giới Tây P Vấn đáp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật, thế giới Tây P
Tác giả: Thích Nhật Từ
486
Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, khái niệm tam giáo đồng nguyên, vượt q Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, khái niệm tam giáo đồng nguyên, vượt q
Tác giả: Thích Nhật Từ
653
Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh, làm việc thiện, ngoại cảm, khuyến khích người thân the Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh, làm việc thiện, ngoại cảm, khuyến khích người thân the
Tác giả: Thích Nhật Từ
573
Vấn đáp: Ngũ uẩn là gì, vô sở trụ, ý nghĩa của sám hối, trì chú Đại Bi chữa bệnh, hiếu kính với cha Vấn đáp: Ngũ uẩn là gì, vô sở trụ, ý nghĩa của sám hối, trì chú Đại Bi chữa bệnh, hiếu kính với cha
Tác giả: Thích Nhật Từ
506
Vượt qua bản ngã Vượt qua bản ngã
Tác giả: Thích Nhật Từ
455
Vượt qua ám ảnh Vượt qua ám ảnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
351
Nhân sinh quan Phật giáo Nhân sinh quan Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
255
Chiến tranh và hòa bình Chiến tranh và hòa bình
Tác giả: Thích Nhật Từ
293
Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng
Tác giả: Thích Nhật Từ
226
Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
243
Nói không với ám ảnh Nói không với ám ảnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
229
Những điều không nên tin | Thích Nhật Từ Những điều không nên tin | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
681
Giác ngộ gốc và giác ngộ mới | Thích Nhật Từ Giác ngộ gốc và giác ngộ mới | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
285
Bản chất của thức A-lại-da | Thích Nhật Từ Bản chất của thức A-lại-da | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
215
Học chữ, học làm người và học làm Phật | Thích Nhật Từ Học chữ, học làm người và học làm Phật | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
205
Đôi điều về cõi âm | Thích Nhật Từ Đôi điều về cõi âm | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
503
Đạo Phật triết lý và đạo Phật ứng dụng | Thích Nhật Từ Đạo Phật triết lý và đạo Phật ứng dụng | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
160
Đạo Phật cho người mới bắt đầu | Thích Nhật Từ Đạo Phật cho người mới bắt đầu | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
247
Sanh tử sự đại Sanh tử sự đại
Tác giả: Thích Nhật Từ
577
Mỉm cười với cuộc đời Mỉm cười với cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
493
Cải thiện nghịch cảnh Cải thiện nghịch cảnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
482
Bước đầu tu Phật Bước đầu tu Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
450
Bước đầu học Phật Bước đầu học Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
229
Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây
Tác giả: Thích Nhật Từ
577
Vấn đáp: Từ bi hỉ xả trong kinh doanh, tiêu thụ thông tin, nông nghiệp Việt Nam, Phật giáo và đời số Vấn đáp: Từ bi hỉ xả trong kinh doanh, tiêu thụ thông tin, nông nghiệp Việt Nam, Phật giáo và đời số
Tác giả: Thích Nhật Từ
728
Vấn đáp: Thức Alaya, làm từ thiện, các cấp độ thiền, Kinh Phật cho người tại gia, áo nhật bình của t Vấn đáp: Thức Alaya, làm từ thiện, các cấp độ thiền, Kinh Phật cho người tại gia, áo nhật bình của t
Tác giả: Thích Nhật Từ
637
Đôi lời tâm huyết với Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ Đôi lời tâm huyết với Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
451
Vấn đáp: Thần giao cách cảm, nhân quả tái sinh, bệnh tưởng tượng, mơ thấy sự việc trong tương lai, g Vấn đáp: Thần giao cách cảm, nhân quả tái sinh, bệnh tưởng tượng, mơ thấy sự việc trong tương lai, g
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,198
Vấn đáp: Phước báu sức khỏe và tuổi thọ, trì tụng thần chú, phân biệt đúng chánh pháp, trụ trì ngôi Vấn đáp: Phước báu sức khỏe và tuổi thọ, trì tụng thần chú, phân biệt đúng chánh pháp, trụ trì ngôi
Tác giả: Thích Nhật Từ
660
Vấn đáp: Phá hòa hợp Tăng, xây dựng ngôi chùa, tụng kinh thế nào cho có lợi lạc, vai trò vị trụ trì Vấn đáp: Phá hòa hợp Tăng, xây dựng ngôi chùa, tụng kinh thế nào cho có lợi lạc, vai trò vị trụ trì
Tác giả: Thích Nhật Từ
453
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
543
Vấn đáp: Địa ngục có hay không, tính cân bằng trong tái sinh, Thân Trung Ấm, Mật tông và Thiên Thai Vấn đáp: Địa ngục có hay không, tính cân bằng trong tái sinh, Thân Trung Ấm, Mật tông và Thiên Thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
508
Ngày gia đình Việt Nam: Xây dựng tổ ấm, kết nối an vui Ngày gia đình Việt Nam: Xây dựng tổ ấm, kết nối an vui
Tác giả: Thích Nhật Từ
397
Vượt qua sự chấp thủ Vượt qua sự chấp thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
810
Uống trà đi: Ứng dụng Phật pháp trong đời sống Uống trà đi: Ứng dụng Phật pháp trong đời sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
639
Tu gì để được lợi ích Tu gì để được lợi ích
Tác giả: Thích Nhật Từ
740
Tri ân cuộc đời Tri ân cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
418
Phụng sự nhân sinh Phụng sự nhân sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
217
Hương từ bi Hương từ bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
253
Trang thứ 1 của 32