Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2131 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ Vấn đáp: Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Tái sinh theo nghiệp Vấn đáp: Tái sinh theo nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
202
Vấn đáp: Tu thập cẩm Vấn đáp: Tu thập cẩm
Tác giả: Thích Nhật Từ
257
Vấn đáp: Có nên chỉ đọc 1 kinh Vấn đáp: Có nên chỉ đọc 1 kinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
105
Vấn đáp: Kinh sư theo đúng truyền thống Phật giáo Vấn đáp: Kinh sư theo đúng truyền thống Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
106
Vấn đáp: Phật giáo Ấn Độ và các nước Đông Nam Á Vấn đáp: Phật giáo Ấn Độ và các nước Đông Nam Á
Tác giả: Thích Nhật Từ
87
Vấn đáp: Hướng dẫn chuyển nghiệp ác trong quá khứ Vấn đáp: Hướng dẫn chuyển nghiệp ác trong quá khứ
Tác giả: Thích Nhật Từ
159
Vấn đáp: Hồi hướng vãng sinh, tầng trời Vấn đáp: Hồi hướng vãng sinh, tầng trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
82
Vấn đáp: Thoát khỏi ảnh hưởng văn hóa Phật giáo Trung Quốc Vấn đáp: Thoát khỏi ảnh hưởng văn hóa Phật giáo Trung Quốc
Tác giả: Thích Nhật Từ
79
Vấn đáp: Hình ảnh Tây phương cực lạc trong Kinh A Di Đà Vấn đáp: Hình ảnh Tây phương cực lạc trong Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Từ
62
Vấn đáp: Văn hóa cúng thất Vấn đáp: Văn hóa cúng thất
Tác giả: Thích Nhật Từ
59
Vấn đáp: Ban hộ niệm Vấn đáp: Ban hộ niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
60
Vấn đáp: Hướng dẫn người thân vào đạo Vấn đáp: Hướng dẫn người thân vào đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
207
Vấn đáp: Bốn câu hỏi về xuất gia Vấn đáp: Bốn câu hỏi về xuất gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
227
Vấn đáp: Hướng dẫn hóa giải tâm hận thù Vấn đáp: Hướng dẫn hóa giải tâm hận thù
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Phật tính Vấn đáp: Phật tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
Vấn đáp: Nghiệp đồng tính Vấn đáp: Nghiệp đồng tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
129
Vấn đáp: Pháp thai nên hay không? Vấn đáp: Pháp thai nên hay không?
Tác giả: Thích Nhật Từ
69
Vấn đáp: Y pháp bất y nhân Vấn đáp: Y pháp bất y nhân
Tác giả: Thích Nhật Từ
169
Vấn đáp: Phá thai khi bào thai bị hội chứng Down Vấn đáp: Phá thai khi bào thai bị hội chứng Down
Tác giả: Thích Nhật Từ
163
Vấn đáp: Ý nghĩa thần chú và kinh Đại Bi Vấn đáp: Ý nghĩa thần chú và kinh Đại Bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Vấn đáp: Lạy Phật, Bồ tát Vấn đáp: Lạy Phật, Bồ tát
Tác giả: Thích Nhật Từ
125
Vấn đáp: Nguồn gốc tập tục đốt vàng mã Vấn đáp: Nguồn gốc tập tục đốt vàng mã
Tác giả: Thích Nhật Từ
90
Vấn đáp: Bệnh ma nhập, hương linh đoạt mạng Vấn đáp: Bệnh ma nhập, hương linh đoạt mạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
115
Vấn đáp: Thiêu hay chôn người chết Vấn đáp: Thiêu hay chôn người chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
143
Vấn đáp: Cúng kiến trong đạo Phật Vấn đáp: Cúng kiến trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
93
Vấn đáp: Hữu tình và Vô tình thành Phật đạo Vấn đáp: Hữu tình và Vô tình thành Phật đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
75
Vấn đáp: Địa ngục và Ngạ quỷ trong kinh Pali Vấn đáp: Địa ngục và Ngạ quỷ trong kinh Pali
Tác giả: Thích Nhật Từ
81
Vấn đáp: Đại thừa và Tiểu thừa Vấn đáp: Đại thừa và Tiểu thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
63
Vấn đáp: Niệm Phật và Buông xả Vấn đáp: Niệm Phật và Buông xả
Tác giả: Thích Nhật Từ
77
Vấn đáp: Kinh bậc nhất trong các kinh Vấn đáp: Kinh bậc nhất trong các kinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
200
Vấn đáp: Ăn chay có được vãng sanh không? Vấn đáp: Ăn chay có được vãng sanh không?
Tác giả: Thích Nhật Từ
80
Vấn đáp: Chư thiên thỉnh Phật chuyển pháp luân Vấn đáp: Chư thiên thỉnh Phật chuyển pháp luân
Tác giả: Thích Nhật Từ
191
Vấn đáp: Xá lợi Phật Vấn đáp: Xá lợi Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
149
Vấn đáp: An cư, các loại nhân quả Vấn đáp: An cư, các loại nhân quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
170
Vấn đáp: Năm việc của Đại Thiên Vấn đáp: Năm việc của Đại Thiên
Tác giả: Thích Nhật Từ
101
Vấn đáp: Học Phật học và Thế học Vấn đáp: Học Phật học và Thế học
Tác giả: Thích Nhật Từ
83
Vấn đáp: Bát chánh đạo và Giải thoát Vấn đáp: Bát chánh đạo và Giải thoát
Tác giả: Thích Nhật Từ
130
Ý nghĩa cầu siêu tháng 7 Ý nghĩa cầu siêu tháng 7
Tác giả: Thích Nhật Từ
222
Vượt qua sợ hãi trước đám đông Vượt qua sợ hãi trước đám đông
Tác giả: Thích Nhật Từ
180
Học hạnh Bồ tát Quan Âm Học hạnh Bồ tát Quan Âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
137
Chết- Tái sanh và trách nhiệm đạo đức Chết- Tái sanh và trách nhiệm đạo đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
119
Xuất gia gieo duyên Xuất gia gieo duyên
Tác giả: Thích Nhật Từ
88
Vấn đáp: Tịnh độ tông Vấn đáp: Tịnh độ tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
100
Vấn đáp: Thu hút giới trẻ đi tu Vấn đáp: Thu hút giới trẻ đi tu
Tác giả: Thích Nhật Từ
79
Vấn đáp: Lâm chung và Tái sinh Vấn đáp: Lâm chung và Tái sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
102
Vấn đáp: Hôn nhân đồng tính Vấn đáp: Hôn nhân đồng tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
93
Vấn đáp: Xuất gia đoản kỳ Vấn đáp: Xuất gia đoản kỳ
Tác giả: Thích Nhật Từ
55
Trợ niệm cho người hai tín ngưỡng Trợ niệm cho người hai tín ngưỡng
Tác giả: Thích Nhật Từ
92
Tu Phước Và Tu Trí Tuệ Tu Phước Và Tu Trí Tuệ
Tác giả: Thích Nhật Từ
105
Trang thứ 1 của 43