Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1483 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Công đức niệm Phật Công đức niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,068
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
496
Năm dục lạc Năm dục lạc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,008
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,149
Làm chủ tâm lý mùa thi Làm chủ tâm lý mùa thi
Tác giả: Thích Nhật Từ
378
Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
782
Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
248
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
258
Những điều nên biết về đạo Phật Những điều nên biết về đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
490
Những ngộ nhận về Đức Phật Những ngộ nhận về Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
280
Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
177
Bảy lý do tiếp tục theo đạo Phật Bảy lý do tiếp tục theo đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
332
Vấn đáp: dòng họ Thích Ca Vấn đáp: dòng họ Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
949
Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
726
Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
700
Vấn đáp: Sau khi chết Vấn đáp: Sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
991
Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
597
Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
965
Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,161
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán
Tác giả: Thích Nhật Từ
734
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
995
Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
427
Trái tim dũng cảm Trái tim dũng cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
499
Xa lìa mộng tưởng điên đảo Xa lìa mộng tưởng điên đảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
610
Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
748
Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,303
Kinh Lăng Già 02: Buông Vọng Tưởng Và Chấp Thủ Kinh Lăng Già 02: Buông Vọng Tưởng Và Chấp Thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
679
Đạo Phật Từ Tín Ngưỡng Đến Tâm Linh Đạo Phật Từ Tín Ngưỡng Đến Tâm Linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
616
Vấn đáp: Để Cha Mẹ Thấu Hiểu, làm sao để học giỏi Vấn đáp: Để Cha Mẹ Thấu Hiểu, làm sao để học giỏi
Tác giả: Thích Nhật Từ
557
Tết Thiếu Nhi Và Tết Tăng Sĩ Tết Thiếu Nhi Và Tết Tăng Sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
259
Vấn đáp: Lý giải hiện tượng lưu xá lợi Vấn đáp: Lý giải hiện tượng lưu xá lợi
Tác giả: Thích Nhật Từ
765
Vấn đáp: Về lương y Võ Hoàng Yên Vấn đáp: Về lương y Võ Hoàng Yên
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,162
Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
687
Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
492
Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định
Tác giả: Thích Nhật Từ
370
Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
854
Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ
Tác giả: Thích Nhật Từ
533
Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không
Tác giả: Thích Nhật Từ
487
Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
439
Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y
Tác giả: Thích Nhật Từ
511
Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
392
Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ
Tác giả: Thích Nhật Từ
393
Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
401
Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
540
Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
601
Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
406
Vấn đáp: Phân biệt độc thân và cô đơn Vấn đáp: Phân biệt độc thân và cô đơn
Tác giả: Thích Nhật Từ
653
Vấn đáp: Hóa giải những xung đột trong gia đình Vấn đáp: Hóa giải những xung đột trong gia đình
Tác giả: Thích Nhật Từ
717
Vấn đáp: Hôn nhân và phụng sự Phật pháp Vấn đáp: Hôn nhân và phụng sự Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
400
Vấn đáp: Vượt qua tuyệt vọng để có hạnh phúc Vấn đáp: Vượt qua tuyệt vọng để có hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
610
Trang thứ 1 của 30