Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1357 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vượt qua bệnh chấp ngã Vượt qua bệnh chấp ngã
Tác giả: Thích Nhật Từ
160
Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát
Tác giả: Thích Nhật Từ
129
Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014) Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014)
Tác giả: Thích Nhật Từ
55
Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
56
Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
90
Vai trò của ni giới Vai trò của ni giới
Tác giả: Thích Nhật Từ
43
Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp
Tác giả: Thích Nhật Từ
43
Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất
Tác giả: Thích Nhật Từ
41
Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
42
Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
33
Công đức niệm Phật Công đức niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
647
Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
666
Mười ngộ nhận về đạo Phật Mười ngộ nhận về đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
677
Thầy Thích Nhật Từ - 30 năm trên con đường hoằng pháp độ sanh Thầy Thích Nhật Từ - 30 năm trên con đường hoằng pháp độ sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
853
Làm người Phật tử chân chính Làm người Phật tử chân chính
Tác giả: Thích Nhật Từ
563
Vấn đáp: Quy y Tam Bảo, lựa chọn tôn giáo Vấn đáp: Quy y Tam Bảo, lựa chọn tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
512
Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,024
Bảy thuận duyên để chuyên tu Bảy thuận duyên để chuyên tu
Tác giả: Thích Nhật Từ
555
Vai trò một vị đạo sư Vai trò một vị đạo sư
Tác giả: Thích Nhật Từ
319
Những ngộ nhận nên tránh Những ngộ nhận nên tránh
Tác giả: Thích Nhật Từ
613
Vượt qua rối loạn đa nhân cách (được cho là bệnh ma nhập) Vượt qua rối loạn đa nhân cách (được cho là bệnh ma nhập)
Tác giả: Thích Nhật Từ
493
An toàn giao thông vì hạnh phúc con người An toàn giao thông vì hạnh phúc con người
Tác giả: Thích Nhật Từ
228
Đừng để bị ghét bỏ Đừng để bị ghét bỏ
Tác giả: Thích Nhật Từ
667
Nói không với bệnh trầm cảm Nói không với bệnh trầm cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
359
Thần thông, nghiệp lực và giáo hóa Thần thông, nghiệp lực và giáo hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
339
HT Thích Minh Châu: Đường Tăng Của Phật Giáo Việt Nam HT Thích Minh Châu: Đường Tăng Của Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
541
Các Phương Diện Hạnh Phúc Các Phương Diện Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
572
Phước báu, sang trọng, thanh liêm, hòa thuận, an nhàn - Thích Nhật Từ Phước báu, sang trọng, thanh liêm, hòa thuận, an nhàn - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,347
Vấn đáp: Đạo phật vô thần, tầm gửi và bồ-đề, nên đọc kinh gì, giảm áp lực công việc, v.v... Vấn đáp: Đạo phật vô thần, tầm gửi và bồ-đề, nên đọc kinh gì, giảm áp lực công việc, v.v...
Tác giả: Thích Nhật Từ
890
Đạo Phật là gì? - Thích Nhật Từ Đạo Phật là gì? - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
752
Mười Phật ngôn làm thay đổi thế giới - Thích Nhật Từ Mười Phật ngôn làm thay đổi thế giới - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
594
Vấn đáp: Hình ảnh Phật hở ngực, vì sao bệnh tật, địa ngục, chứng hay quên, cúng cô hồn, v.v... Vấn đáp: Hình ảnh Phật hở ngực, vì sao bệnh tật, địa ngục, chứng hay quên, cúng cô hồn, v.v...
Tác giả: Thích Nhật Từ
961
Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu
Tác giả: Thích Nhật Từ
4,646
Người Phật tử lý tưởng Người Phật tử lý tưởng
Tác giả: Thích Nhật Từ
908
Phụ nữ thời @ Phụ nữ thời @
Tác giả: Thích Nhật Từ
841
Vấn đáp: Vai trò phụ nữ trong xã hội, vợ và gia đình chồng, mẹ chồng nàng dâu, để hiểu phụ nữ Vấn đáp: Vai trò phụ nữ trong xã hội, vợ và gia đình chồng, mẹ chồng nàng dâu, để hiểu phụ nữ
Tác giả: Thích Nhật Từ
780
Tự tại giữa thăng trầm Tự tại giữa thăng trầm
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,697
Mẹ ơi đừng giết con: Phòng ngừa nạo phá thai - Thích Nhật Từ Mẹ ơi đừng giết con: Phòng ngừa nạo phá thai - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,846
Vấn đáp: Phá thai, ngừa thai, xây dựng lý tưởng, bảo vệ thai nhi - Thích Nhật Từ Vấn đáp: Phá thai, ngừa thai, xây dựng lý tưởng, bảo vệ thai nhi - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,154
An lạc và thảnh thơi - Thích Nhật Từ An lạc và thảnh thơi - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,423
Sống có lý tưởng - Thích Nhật Từ Sống có lý tưởng - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,301
Cầu nguyện và tư vấn mùa thi: Kinh nghiệm thi, tâm lý mùa thi, cách làm bài thi Cầu nguyện và tư vấn mùa thi: Kinh nghiệm thi, tâm lý mùa thi, cách làm bài thi
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,096
Thầy Thích Nhật Từ chia sẻ kinh nghiệm, tâm lý và cách làm bài thi Thầy Thích Nhật Từ chia sẻ kinh nghiệm, tâm lý và cách làm bài thi
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,200
Đạo Phật ngày nay trên thế giới - Thích Nhật Từ Đạo Phật ngày nay trên thế giới - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,862
Vấn đáp: Mặc cảm, không thích yêu, muốn xuất gia, nhân của giới tính thứ 3, thiền và tịnh Vấn đáp: Mặc cảm, không thích yêu, muốn xuất gia, nhân của giới tính thứ 3, thiền và tịnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,907
Vấn đáp: Cưới người nhiễm HIV, yêu người đồng tính, hôn nhân khác tôn giáo, tự sướng và mê facebook Vấn đáp: Cưới người nhiễm HIV, yêu người đồng tính, hôn nhân khác tôn giáo, tự sướng và mê facebook
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,598
Vấn đáp: Cực lạc mầu nhiệm vãng sanh và nhân quả - Thích Nhật Từ Vấn đáp: Cực lạc mầu nhiệm vãng sanh và nhân quả - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
3,077
Kinh trường bộ 09 - Kinh Potthapada - Tưởng trí tuệ và cực lạc - Thích Nhật Từ Kinh trường bộ 09 - Kinh Potthapada - Tưởng trí tuệ và cực lạc - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,077
Kinh trường bộ 06 - Kinh mahali - Đi tu là để chấp dứt khổ đau - Thích Nhật Từ Kinh trường bộ 06 - Kinh mahali - Đi tu là để chấp dứt khổ đau - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,190
Trang thứ 1 của 28