Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2915 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Học thuyết Tam năng và Tam bất năng Vấn đáp: Học thuyết Tam năng và Tam bất năng
Tác giả: Thích Nhật Từ
172
Vấn đáp: Biểu tượng núi Tu Di Vấn đáp: Biểu tượng núi Tu Di
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Vấn đáp: Dữ liệu về ngài Mục Kiền Liên Vấn đáp: Dữ liệu về ngài Mục Kiền Liên
Tác giả: Thích Nhật Từ
118
Vấn đáp: Linh hồn, Thần thức, Thân trung ấm Vấn đáp: Linh hồn, Thần thức, Thân trung ấm
Tác giả: Thích Nhật Từ
304
Vấn đáp: Xá lợi, Xá lợi Phật, Xá lợi niềm tin, Tu chứng đắc đạo quả Vấn đáp: Xá lợi, Xá lợi Phật, Xá lợi niềm tin, Tu chứng đắc đạo quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
300
Bảy tính cách không nên có Bảy tính cách không nên có
Tác giả: Thích Nhật Từ
276
Bình an trong cuộc sống Bình an trong cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
52
Vấn đáp: Vì sao Bồ tát Quan Thế Âm có 3 ngày tưởng niệm, Thiền sư Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng Vấn đáp: Vì sao Bồ tát Quan Thế Âm có 3 ngày tưởng niệm, Thiền sư Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng
Tác giả: Thích Nhật Từ
71
Vấn đáp: Có nên để 8 tiếng khi tẩm liệm người chết, Vô lượng thọ, Phạm giới nói dối - phạm tội Vấn đáp: Có nên để 8 tiếng khi tẩm liệm người chết, Vô lượng thọ, Phạm giới nói dối - phạm tội
Tác giả: Thích Nhật Từ
54
Vấn đáp: Văn hóa đốt giấy tiền vàng mã Vấn đáp: Văn hóa đốt giấy tiền vàng mã
Tác giả: Thích Nhật Từ
279
Vấn đáp: Phương pháp sám hối và chuyển nghiệp Vấn đáp: Phương pháp sám hối và chuyển nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
301
Vấn đáp: Thực tập tâm linh theo truyền thống pháp môn đạo Phật Vấn đáp: Thực tập tâm linh theo truyền thống pháp môn đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
90
Vấn đáp: Hướng dẫn trợ niệm những phút cuối cuộc đời Vấn đáp: Hướng dẫn trợ niệm những phút cuối cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
242
Vấn đáp: Phật giáo Thái Lan Vấn đáp: Phật giáo Thái Lan
Tác giả: Thích Nhật Từ
186
Vấn đáp: Các văn hóa nghi lễ lạy Phật Vấn đáp: Các văn hóa nghi lễ lạy Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
176
Vấn đáp: Tịnh độ cư sĩ Vấn đáp: Tịnh độ cư sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
149
Vấn đáp: Phát triển đạo Phật Vấn đáp: Phát triển đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
265
Vượt qua cơn nóng giận Vượt qua cơn nóng giận
Tác giả: Thích Nhật Từ
245
Làm chủ tương lai Làm chủ tương lai
Tác giả: Thích Nhật Từ
272
Ý nghĩa Phật kỳ Ý nghĩa Phật kỳ
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
An lạc trong bệnh tật An lạc trong bệnh tật
Tác giả: Thích Nhật Từ
116
Phước của công đức & Phước của trí huệ (Kinh Kim Cang 8) Phước của công đức & Phước của trí huệ (Kinh Kim Cang 8)
Tác giả: Thích Nhật Từ
125
Buông bỏ khổ đau Buông bỏ khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Chiến thắng mặc cảm Chiến thắng mặc cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
117
Tương lai giáo dục Phật giáo Việt Nam Tương lai giáo dục Phật giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
86
Nhân quả, nghiệp báo và cách hóa giải Nhân quả, nghiệp báo và cách hóa giải
Tác giả: Thích Nhật Từ
174
Vấn đáp: Những điều cần biết về pháp môn tịnh độ Vấn đáp: Những điều cần biết về pháp môn tịnh độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
822
Vấn đáp: Tổ sư Ấn Quang Đại Sư Vấn đáp: Tổ sư Ấn Quang Đại Sư
Tác giả: Thích Nhật Từ
230
Vấn đáp: Hiểu đúng về Tưởng trí - Tuệ trí - Liễu trí Vấn đáp: Hiểu đúng về Tưởng trí - Tuệ trí - Liễu trí
Tác giả: Thích Nhật Từ
148
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tịnh độ tông - Thiền tông - Mật tông Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tịnh độ tông - Thiền tông - Mật tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
720
Vấn đáp: Hành động của người tâm thần có tạo nghiệp Vấn đáp: Hành động của người tâm thần có tạo nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
144
Vấn đáp: Tâm lý cái tôi Vấn đáp: Tâm lý cái tôi
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Đất vua - Chùa làng - Phong cảnh Bụt Vấn đáp: Đất vua - Chùa làng - Phong cảnh Bụt
Tác giả: Thích Nhật Từ
92
Vấn đáp: Trong duy thức học có tám hay chín thức Vấn đáp: Trong duy thức học có tám hay chín thức
Tác giả: Thích Nhật Từ
95
Vấn đáp: Đức Phật A Di Đà có sống thọ hơn Đức Phật Thích Ca ? Vấn đáp: Đức Phật A Di Đà có sống thọ hơn Đức Phật Thích Ca ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
780
Vấn đáp: Giới định tuệ, Bát chánh đạo Vấn đáp: Giới định tuệ, Bát chánh đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
154
Vấn đáp: Cảm hóa người nghiện ma túy Vấn đáp: Cảm hóa người nghiện ma túy
Tác giả: Thích Nhật Từ
91
Vấn đáp: Khi ngủ ý thức có hoạt động hay không ? thần thức là gì ? Vấn đáp: Khi ngủ ý thức có hoạt động hay không ? thần thức là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
360
Vấn đáp: Tâm lý nội hàm khi khóc Vấn đáp: Tâm lý nội hàm khi khóc
Tác giả: Thích Nhật Từ
223
Vấn đáp: Trạng thái hôn trầm Vấn đáp: Trạng thái hôn trầm
Tác giả: Thích Nhật Từ
220
Vấn đáp: Hiện tượng nhập xác (mượn xác) Vấn đáp: Hiện tượng nhập xác (mượn xác)
Tác giả: Thích Nhật Từ
315
Vấn đáp: Đánh giá mức độ ảnh hưởng một tông phái chính của Phật giáo Vấn đáp: Đánh giá mức độ ảnh hưởng một tông phái chính của Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
118
Vấn đáp: Pháp môn nào hiệu quả nhất Vấn đáp: Pháp môn nào hiệu quả nhất
Tác giả: Thích Nhật Từ
175
Vấn đáp: Quyết định đi đến hôn nhân Vấn đáp: Quyết định đi đến hôn nhân
Tác giả: Thích Nhật Từ
135
Vấn đáp: Ứng xử tình huống Tình cũ không rủ cũng đến Vấn đáp: Ứng xử tình huống Tình cũ không rủ cũng đến
Tác giả: Thích Nhật Từ
877
Vấn đáp: Ứng xử tình huống ghen tuông trong quan hệ tình cảm Vấn đáp: Ứng xử tình huống ghen tuông trong quan hệ tình cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
746
Vấn đáp: Thoát khỏi tình huống bị gạ tình nơi công sở Vấn đáp: Thoát khỏi tình huống bị gạ tình nơi công sở
Tác giả: Thích Nhật Từ
780
Vấn đáp: Phật tử tại gia tu và niệm Phật như thế nào ? Vấn đáp: Phật tử tại gia tu và niệm Phật như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
838
Vấn đáp: Có phải ăn mặn là giúp các chủng loại động vật hóa kiếp sớm hơn ? Vấn đáp: Có phải ăn mặn là giúp các chủng loại động vật hóa kiếp sớm hơn ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,017
Vấn đáp: Đạo đức học trong phóng sanh và ăn chay, Chân lý đạo Phật và các tôn giáo khác Vấn đáp: Đạo đức học trong phóng sanh và ăn chay, Chân lý đạo Phật và các tôn giáo khác
Tác giả: Thích Nhật Từ
157
Trang thứ 1 của 59