Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1537 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Thần giao cách cảm, nhân quả tái sinh, bệnh tưởng tượng, mơ thấy sự việc trong tương lai, g Vấn đáp: Thần giao cách cảm, nhân quả tái sinh, bệnh tưởng tượng, mơ thấy sự việc trong tương lai, g
Tác giả: Thích Nhật Từ
702
Vấn đáp: Phước báu sức khỏe và tuổi thọ, trì tụng thần chú, phân biệt đúng chánh pháp, trụ trì ngôi Vấn đáp: Phước báu sức khỏe và tuổi thọ, trì tụng thần chú, phân biệt đúng chánh pháp, trụ trì ngôi
Tác giả: Thích Nhật Từ
328
Vấn đáp: Phá hòa hợp Tăng, xây dựng ngôi chùa, tụng kinh thế nào cho có lợi lạc, vai trò vị trụ trì Vấn đáp: Phá hòa hợp Tăng, xây dựng ngôi chùa, tụng kinh thế nào cho có lợi lạc, vai trò vị trụ trì
Tác giả: Thích Nhật Từ
281
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
298
Vấn đáp: Địa ngục có hay không, tính cân bằng trong tái sinh, Thân Trung Ấm, Mật tông và Thiên Thai Vấn đáp: Địa ngục có hay không, tính cân bằng trong tái sinh, Thân Trung Ấm, Mật tông và Thiên Thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
223
Ngày gia đình Việt Nam: Xây dựng tổ ấm, kết nối an vui Ngày gia đình Việt Nam: Xây dựng tổ ấm, kết nối an vui
Tác giả: Thích Nhật Từ
286
Vượt qua sự chấp thủ Vượt qua sự chấp thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
611
Uống trà đi: Ứng dụng Phật pháp trong đời sống Uống trà đi: Ứng dụng Phật pháp trong đời sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
434
Tu gì để được lợi ích Tu gì để được lợi ích
Tác giả: Thích Nhật Từ
480
Tri ân cuộc đời Tri ân cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
247
Phụng sự nhân sinh Phụng sự nhân sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
129
Hương từ bi Hương từ bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
128
Hoa sen chánh pháp Hoa sen chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
125
Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Giữ lửa hạnh phúc gia đình Giữ lửa hạnh phúc gia đình
Tác giả: Thích Nhật Từ
149
Giải phóng khổ đau Giải phóng khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
422
Đạo đức và văn hóa của cái miệng Đạo đức và văn hóa của cái miệng
Tác giả: Thích Nhật Từ
435
Cốt lõi của đạo Phật Cốt lõi của đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
334
Con ngoan trò giỏi: Trách nhiệm của cha mẹ và con cái Con ngoan trò giỏi: Trách nhiệm của cha mẹ và con cái
Tác giả: Thích Nhật Từ
168
Chữ tâm và y đức Chữ tâm và y đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
157
Chết và tái sinh trong đạo Phật Chết và tái sinh trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
335
Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
115
Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật, lạm dụng danh xưng Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật, lạm dụng danh xưng
Tác giả: Thích Nhật Từ
591
Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al
Tác giả: Thích Nhật Từ
485
Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư, các loại n Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư, các loại n
Tác giả: Thích Nhật Từ
480
Phụng sự Tam Bảo Phụng sự Tam Bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
493
Phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả Phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
667
Không thấy không nghe và không nói Không thấy không nghe và không nói
Tác giả: Thích Nhật Từ
686
Đừng bỏ mồi bắt bóng Đừng bỏ mồi bắt bóng
Tác giả: Thích Nhật Từ
343
Vượt qua nỗi đau mất mát người thân Vượt qua nỗi đau mất mát người thân
Tác giả: Thích Nhật Từ
347
Sự thật về ngoại cảm và cõi âm Sự thật về ngoại cảm và cõi âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,199
Tự tại trước thị phi Tự tại trước thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
885
Sau khi chết con người tái sanh về đâu Sau khi chết con người tái sanh về đâu
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,103
Sự nghiệp trong tầm tay Sự nghiệp trong tầm tay
Tác giả: Thích Nhật Từ
560
Đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng Đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng
Tác giả: Thích Nhật Từ
433
Các ngộ nhận về phước báu Các ngộ nhận về phước báu
Tác giả: Thích Nhật Từ
692
Tha lực và tự lực Tha lực và tự lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
918
Nói không với thị phi Nói không với thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
796
Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt
Tác giả: Thích Nhật Từ
723
9 điều không nên làm đối với cha mẹ 9 điều không nên làm đối với cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
939
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
296
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
208
Vấn đáp: Khóa học Phật pháp cho người tại gia, các thuận duyên để xuất gia, người xuất gia tại phươn Vấn đáp: Khóa học Phật pháp cho người tại gia, các thuận duyên để xuất gia, người xuất gia tại phươn
Tác giả: Thích Nhật Từ
465
Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, tụng kinh hằng ngày, bảo vệ Phật pháp, niệm Phật, Đức Phật và phát Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, tụng kinh hằng ngày, bảo vệ Phật pháp, niệm Phật, Đức Phật và phát
Tác giả: Thích Nhật Từ
360
Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật, ăn chay trong đời sống hằng ngày, 6 thời khóa niệm, chuông Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật, ăn chay trong đời sống hằng ngày, 6 thời khóa niệm, chuông
Tác giả: Thích Nhật Từ
378
Cuộc đời là vô thường Cuộc đời là vô thường
Tác giả: Thích Nhật Từ
660
Cởi trói tâm khỏi khổ đau Cởi trói tâm khỏi khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
525
Vấn đáp: Tái sinh và ngoại cảm, Phật tại tâm, văn hóa ứng xử trong đạo Phật, mơ thấy người thân đã m Vấn đáp: Tái sinh và ngoại cảm, Phật tại tâm, văn hóa ứng xử trong đạo Phật, mơ thấy người thân đã m
Tác giả: Thích Nhật Từ
974
Vượt qua cơn phiền giận Vượt qua cơn phiền giận
Tác giả: Thích Nhật Từ
980
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
541
Trang thứ 1 của 31