Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1471 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: dòng họ Thích Ca Vấn đáp: dòng họ Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
389
Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
289
Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
271
Vấn đáp: Sau khi chết Vấn đáp: Sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
348
Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
252
Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
731
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán
Tác giả: Thích Nhật Từ
422
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
617
Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
212
Trái tim dũng cảm Trái tim dũng cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
264
Xa lìa mộng tưởng điên đảo Xa lìa mộng tưởng điên đảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
293
Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
398
Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu
Tác giả: Thích Nhật Từ
882
Kinh Lăng Già 02: Buông Vọng Tưởng Và Chấp Thủ Kinh Lăng Già 02: Buông Vọng Tưởng Và Chấp Thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
437
Đạo Phật Từ Tín Ngưỡng Đến Tâm Linh Đạo Phật Từ Tín Ngưỡng Đến Tâm Linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
366
Vấn đáp: Để Cha Mẹ Thấu Hiểu, làm sao để học giỏi Vấn đáp: Để Cha Mẹ Thấu Hiểu, làm sao để học giỏi
Tác giả: Thích Nhật Từ
280
Tết Thiếu Nhi Và Tết Tăng Sĩ Tết Thiếu Nhi Và Tết Tăng Sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
116
Vấn đáp: Lý giải hiện tượng lưu xá lợi Vấn đáp: Lý giải hiện tượng lưu xá lợi
Tác giả: Thích Nhật Từ
520
Vấn đáp: Về lương y Võ Hoàng Yên Vấn đáp: Về lương y Võ Hoàng Yên
Tác giả: Thích Nhật Từ
781
Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
419
Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
301
Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định
Tác giả: Thích Nhật Từ
206
Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
558
Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ
Tác giả: Thích Nhật Từ
304
Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không
Tác giả: Thích Nhật Từ
273
Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
229
Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y
Tác giả: Thích Nhật Từ
290
Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ
Tác giả: Thích Nhật Từ
207
Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
189
Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
281
Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
310
Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
183
Vấn đáp: Phân biệt độc thân và cô đơn Vấn đáp: Phân biệt độc thân và cô đơn
Tác giả: Thích Nhật Từ
456
Vấn đáp: Hóa giải những xung đột trong gia đình Vấn đáp: Hóa giải những xung đột trong gia đình
Tác giả: Thích Nhật Từ
490
Vấn đáp: Hôn nhân và phụng sự Phật pháp Vấn đáp: Hôn nhân và phụng sự Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
239
Vấn đáp: Vượt qua tuyệt vọng để có hạnh phúc Vấn đáp: Vượt qua tuyệt vọng để có hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
268
Vấn đáp: Các cấp độ của hạnh phúc Vấn đáp: Các cấp độ của hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
237
Vấn đáp: Báo hiếu cha mẹ đã quá vãng Vấn đáp: Báo hiếu cha mẹ đã quá vãng
Tác giả: Thích Nhật Từ
290
Vấn đáp: Ý nghĩa con số 108 trong đạo Phật Vấn đáp: Ý nghĩa con số 108 trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
357
Vấn đáp: Phương pháp hồi hướng công đức Vấn đáp: Phương pháp hồi hướng công đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
247
Vấn đáp: Dâng sao giải hạn, đốt tiền vàng mã đúng hay sai Vấn đáp: Dâng sao giải hạn, đốt tiền vàng mã đúng hay sai
Tác giả: Thích Nhật Từ
192
Vấn đáp: Hồi hướng cho cha mẹ, người thân đã mất Vấn đáp: Hồi hướng cho cha mẹ, người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
196
Vấn đáp: Nghiệp quả của sự sát sinh - bình đẳng về mạng sống Vấn đáp: Nghiệp quả của sự sát sinh - bình đẳng về mạng sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
205
Vấn đáp: Khác nhau giữa việc đọc kinh và trì tụng thần chú Vấn đáp: Khác nhau giữa việc đọc kinh và trì tụng thần chú
Tác giả: Thích Nhật Từ
285
Vấn đáp: Nghiệp quả nặng nhẹ trong sự sát sinh Vấn đáp: Nghiệp quả nặng nhẹ trong sự sát sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
169
Vấn đáp: Tinh tấn trong đạo Phật và siêng năng của thế gian Vấn đáp: Tinh tấn trong đạo Phật và siêng năng của thế gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
Vấn đáp: Làm cách nào để tâm được định tĩnh Vấn đáp: Làm cách nào để tâm được định tĩnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
257
Vấn đáp: Văn hóa y phục khi đến chùa của người Phật tử Vấn đáp: Văn hóa y phục khi đến chùa của người Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
149
Trang thứ 1 của 30