Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Quang

Có tất cả 30 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kiện toàn việc tu Kiện toàn việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
148
Thức và Trí Thức và Trí
Tác giả: Thích Nhật Quang
122
Từng bước vào đạo Từng bước vào đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
93
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt)
Tác giả: Thích Nhật Quang
3,353
Người tu Người tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
831
Nhìn lại sự tu hành Nhìn lại sự tu hành
Tác giả: Thích Nhật Quang
649
Những nhân duyên trên đường tu Những nhân duyên trên đường tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
719
Phá vô minh dẹp ái thủ Phá vô minh dẹp ái thủ
Tác giả: Thích Nhật Quang
647
Thiền là mạch nguồn Phật pháp Thiền là mạch nguồn Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
544
Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2 Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Quang
551
Tu là phá gốc si mê Tu là phá gốc si mê
Tác giả: Thích Nhật Quang
610
Tự thắp sáng mình Tự thắp sáng mình
Tác giả: Thích Nhật Quang
584
An tâm tu An tâm tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
747
Đến gần với đạo Đến gần với đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
592
Buông xả là liệu pháp Buông xả là liệu pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
630
Cội nguồn của Thiền tông Cội nguồn của Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
552
Điều hòa việc tu Điều hòa việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
681
Gốc tu Thiền Gốc tu Thiền
Tác giả: Thích Nhật Quang
577
Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010 Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
436
Một chuyển ngữ Một chuyển ngữ
Tác giả: Thích Nhật Quang
528
Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,003
8 Điều Giác Ngộ 8 Điều Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nhật Quang
7,665
Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010 Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,500
Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,096
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,714
Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,217
Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,579
Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,609
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,742
Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,859
Trang thứ 1 của 1