Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Quang

Có tất cả 27 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt)
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,964
Người tu Người tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
545
Nhìn lại sự tu hành Nhìn lại sự tu hành
Tác giả: Thích Nhật Quang
392
Những nhân duyên trên đường tu Những nhân duyên trên đường tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
438
Phá vô minh dẹp ái thủ Phá vô minh dẹp ái thủ
Tác giả: Thích Nhật Quang
378
Thiền là mạch nguồn Phật pháp Thiền là mạch nguồn Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
312
Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2 Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Quang
288
Tu là phá gốc si mê Tu là phá gốc si mê
Tác giả: Thích Nhật Quang
378
Tự thắp sáng mình Tự thắp sáng mình
Tác giả: Thích Nhật Quang
329
An tâm tu An tâm tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
497
Đến gần với đạo Đến gần với đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
378
Buông xả là liệu pháp Buông xả là liệu pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
408
Cội nguồn của Thiền tông Cội nguồn của Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
318
Điều hòa việc tu Điều hòa việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
425
Gốc tu Thiền Gốc tu Thiền
Tác giả: Thích Nhật Quang
315
Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010 Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
243
Một chuyển ngữ Một chuyển ngữ
Tác giả: Thích Nhật Quang
289
Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
755
8 Điều Giác Ngộ 8 Điều Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nhật Quang
6,664
Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010 Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,268
Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh - HT. Thích Nhật Quang Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,808
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,496
Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,946
Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,282
Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,102
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,513
Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,616
Trang thứ 1 của 1