Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Quang

Có tất cả 30 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kiện toàn việc tu Kiện toàn việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
130
Thức và Trí Thức và Trí
Tác giả: Thích Nhật Quang
101
Từng bước vào đạo Từng bước vào đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
83
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt)
Tác giả: Thích Nhật Quang
3,313
Người tu Người tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
813
Nhìn lại sự tu hành Nhìn lại sự tu hành
Tác giả: Thích Nhật Quang
629
Những nhân duyên trên đường tu Những nhân duyên trên đường tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
694
Phá vô minh dẹp ái thủ Phá vô minh dẹp ái thủ
Tác giả: Thích Nhật Quang
631
Thiền là mạch nguồn Phật pháp Thiền là mạch nguồn Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
529
Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2 Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Quang
528
Tu là phá gốc si mê Tu là phá gốc si mê
Tác giả: Thích Nhật Quang
593
Tự thắp sáng mình Tự thắp sáng mình
Tác giả: Thích Nhật Quang
565
An tâm tu An tâm tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
726
Đến gần với đạo Đến gần với đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
577
Buông xả là liệu pháp Buông xả là liệu pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
614
Cội nguồn của Thiền tông Cội nguồn của Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
530
Điều hòa việc tu Điều hòa việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
663
Gốc tu Thiền Gốc tu Thiền
Tác giả: Thích Nhật Quang
556
Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010 Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
422
Một chuyển ngữ Một chuyển ngữ
Tác giả: Thích Nhật Quang
512
Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
990
8 Điều Giác Ngộ 8 Điều Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nhật Quang
7,596
Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010 Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,489
Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,070
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,698
Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,189
Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,548
Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,566
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,726
Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,839
Trang thứ 1 của 1