Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Quang

Có tất cả 34 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tóm tắc nghi quỹ mật tông Tóm tắc nghi quỹ mật tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
79
Người Xưa Học Đạo Làm Người Người Xưa Học Đạo Làm Người
Tác giả: Thích Nhật Quang
37
Từ Ân Của Mẹ Từ Ân Của Mẹ
Tác giả: Thích Nhật Quang
37
Tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,732
Kiện toàn việc tu Kiện toàn việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
208
Thức và Trí Thức và Trí
Tác giả: Thích Nhật Quang
196
Từng bước vào đạo Từng bước vào đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
157
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt)
Tác giả: Thích Nhật Quang
3,553
Người tu Người tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
908
Nhìn lại sự tu hành Nhìn lại sự tu hành
Tác giả: Thích Nhật Quang
750
Những nhân duyên trên đường tu Những nhân duyên trên đường tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
787
Phá vô minh dẹp ái thủ Phá vô minh dẹp ái thủ
Tác giả: Thích Nhật Quang
723
Thiền là mạch nguồn Phật pháp Thiền là mạch nguồn Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
604
Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2 Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Quang
633
Tu là phá gốc si mê Tu là phá gốc si mê
Tác giả: Thích Nhật Quang
675
Tự thắp sáng mình Tự thắp sáng mình
Tác giả: Thích Nhật Quang
649
An tâm tu An tâm tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
808
Đến gần với đạo Đến gần với đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
646
Buông xả là liệu pháp Buông xả là liệu pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
688
Cội nguồn của Thiền tông Cội nguồn của Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
615
Điều hòa việc tu Điều hòa việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
745
Gốc tu Thiền Gốc tu Thiền
Tác giả: Thích Nhật Quang
653
Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010 Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
492
Một chuyển ngữ Một chuyển ngữ
Tác giả: Thích Nhật Quang
594
Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,067
8 Điều Giác Ngộ 8 Điều Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nhật Quang
7,921
Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010 Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,567
Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,222
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,786
Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,302
Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,651
Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,694
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,806
Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,928
Trang thứ 1 của 1