Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Quang

Có tất cả 26 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Người tu Người tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
282
Nhìn lại sự tu hành Nhìn lại sự tu hành
Tác giả: Thích Nhật Quang
182
Những nhân duyên trên đường tu Những nhân duyên trên đường tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
205
Phá vô minh dẹp ái thủ Phá vô minh dẹp ái thủ
Tác giả: Thích Nhật Quang
169
Thiền là mạch nguồn Phật pháp Thiền là mạch nguồn Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
120
Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2 Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Quang
93
Tu là phá gốc si mê Tu là phá gốc si mê
Tác giả: Thích Nhật Quang
161
Tự thắp sáng mình Tự thắp sáng mình
Tác giả: Thích Nhật Quang
126
An tâm tu An tâm tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
325
Đến gần với đạo Đến gần với đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
216
Buông xả là liệu pháp Buông xả là liệu pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
214
Cội nguồn của Thiền tông Cội nguồn của Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
151
Điều hòa việc tu Điều hòa việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
218
Gốc tu Thiền Gốc tu Thiền
Tác giả: Thích Nhật Quang
154
Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010 Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
107
Một chuyển ngữ Một chuyển ngữ
Tác giả: Thích Nhật Quang
117
Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
584
8 Điều Giác Ngộ 8 Điều Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nhật Quang
5,889
Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010 Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,093
Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh - HT. Thích Nhật Quang Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,592
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,339
Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,749
Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,062
Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,723
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,330
Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,441
Trang thứ 1 của 1