Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Quang

Có tất cả 31 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,083
Kiện toàn việc tu Kiện toàn việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
184
Thức và Trí Thức và Trí
Tác giả: Thích Nhật Quang
174
Từng bước vào đạo Từng bước vào đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
129
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt)
Tác giả: Thích Nhật Quang
3,492
Người tu Người tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
873
Nhìn lại sự tu hành Nhìn lại sự tu hành
Tác giả: Thích Nhật Quang
698
Những nhân duyên trên đường tu Những nhân duyên trên đường tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
762
Phá vô minh dẹp ái thủ Phá vô minh dẹp ái thủ
Tác giả: Thích Nhật Quang
694
Thiền là mạch nguồn Phật pháp Thiền là mạch nguồn Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
581
Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2 Tứ chân đế qua cái nhìn của nhà Thiền - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Quang
601
Tu là phá gốc si mê Tu là phá gốc si mê
Tác giả: Thích Nhật Quang
653
Tự thắp sáng mình Tự thắp sáng mình
Tác giả: Thích Nhật Quang
625
An tâm tu An tâm tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
782
Đến gần với đạo Đến gần với đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
626
Buông xả là liệu pháp Buông xả là liệu pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
664
Cội nguồn của Thiền tông Cội nguồn của Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
591
Điều hòa việc tu Điều hòa việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
716
Gốc tu Thiền Gốc tu Thiền
Tác giả: Thích Nhật Quang
626
Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010 Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
473
Một chuyển ngữ Một chuyển ngữ
Tác giả: Thích Nhật Quang
572
Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp Hạnh phúc an vui trong tứ nhiếp pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,042
8 Điều Giác Ngộ 8 Điều Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nhật Quang
7,842
Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010 Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,545
Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh Công năng của Phật pháp là quét sạch vô minh
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,173
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,760
Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang Những niềm vui để tu - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,270
Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang Áp dụng Phật pháp trong tu hành - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,623
Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang Biết để tu - HT.Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
2,668
Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang Một đôi nét trong khi tu học - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,789
Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang Xây dựng sự thấy biết chân thật - HT. Thích Nhật Quang
Tác giả: Thích Nhật Quang
1,905
Trang thứ 1 của 1