Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nguyên Hiền

Có tất cả 54 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niệm Phật Và Tâm Bồ Đề Niệm Phật Và Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
769
Pháp Thoại Nhân Duyên Pháp Thoại Nhân Duyên
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,165
Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
946
Gieo Duyên Gieo Duyên
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,058
Ươm Mầm Tín Thiện Ươm Mầm Tín Thiện
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
741
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,013
Hạnh Phúc Một Thời Kinh Hạnh Phúc Một Thời Kinh
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
808
Thất Thánh Tài Thất Thánh Tài
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
617
Tứ Tất Đàn Tứ Tất Đàn
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
718
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bồ Đề Lan Nhã) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bồ Đề Lan Nhã)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,141
Thế Giới  Cực Lạc Ở Đâu Thế Giới Cực Lạc Ở Đâu
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,325
Duyên Khởi Và Đời Sống Thực Tiễn Duyên Khởi Và Đời Sống Thực Tiễn
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,237
Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,839
Pháp Thoại (2013) Pháp Thoại (2013)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,840
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 4) Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,374
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 3) Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,133
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 2) Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,294
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 1) Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,505
Nhận Thức Chính Mình Nhận Thức Chính Mình
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,943
Bảy thứ tâm thù thắng Bảy thứ tâm thù thắng
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,995
Mười Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật Mười Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,937
Tứ Hoằng Thệ Nguyện Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,293
Lời Dạy Của Hám Sơn Đại Sư Lời Dạy Của Hám Sơn Đại Sư
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,579
Phát Tâm Bồ Đề (Kỳ 1) Phát Tâm Bồ Đề (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,033
Lễ Thuyết Linh (2012) Lễ Thuyết Linh (2012)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,511
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 8) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 8)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,634
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 4) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,523
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 2) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,887
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 3) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,887
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 7) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,441
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 6) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,527
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 5) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,578
Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,956
Phát Tâm Bồ Đề (Kỳ 2) Phát Tâm Bồ Đề (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,048
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,889
Lời Khai Thị Của U Khuê Đại Sư Lời Khai Thị Của U Khuê Đại Sư
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,361
Tri Hành Hợp Nhất (Rất Hay) Tri Hành Hợp Nhất (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
5,162
Thuyết Linh (tại Chùa Kim Quang) Thuyết Linh (tại Chùa Kim Quang)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
4,568
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường - Phật thất lần thứ 67 Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường - Phật thất lần thứ 67
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,715
Niệm Phật Và Vu Lan Niệm Phật Và Vu Lan
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,925
Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 1) Mông Sơn Thí Thực (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
3,906
Niệm Phật Vấn Đáp Niệm Phật Vấn Đáp
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,973
Niệm Phật và hiếu hạnh Niệm Phật và hiếu hạnh
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,805
Ánh sáng Phật pháp kỳ 1 - Thích Nguyên Hiền Ánh sáng Phật pháp kỳ 1 - Thích Nguyên Hiền
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
8,067
Lời khai thị của Đại sư Liên Trì - TT.Thích Nguyên Hiền Lời khai thị của Đại sư Liên Trì - TT.Thích Nguyên Hiền
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,322
Lời khai thị của Hành Sách đại sư- ĐĐ. Thích Nguyên Hiền Lời khai thị của Hành Sách đại sư- ĐĐ. Thích Nguyên Hiền
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,740
Xây Dựng Tịnh Độ Xây Dựng Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,202
Nguyện Lực Của Người Tu Tịnh Độ Nguyện Lực Của Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,766
Lời khai thị của Trí Húc đại sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền Lời khai thị của Trí Húc đại sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,984
Tín Hạnh Nguyện Tín Hạnh Nguyện
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
3,156
Trang thứ 1 của 2