Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nguyên An

Có tất cả 103 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đại bi sám pháp Đại bi sám pháp
Tác giả: Thích Nguyên An
4,086
Phật Tử An Cư Phật Tử An Cư
Tác giả: Thích Nguyên An
1,002
Bốn lời thề nguyện Bốn lời thề nguyện
Tác giả: Thích Nguyên An
919
Thương yêu sự sống Thương yêu sự sống
Tác giả: Thích Nguyên An
972
Suối nguồn Vu Lan Suối nguồn Vu Lan
Tác giả: Thích Nguyên An
927
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Thích Nguyên An
1,695
Bóng Trăng Bóng Trăng
Tác giả: Thích Nguyên An
1,733
Năng Lực Phật Pháp Năng Lực Phật Pháp
Tác giả: Thích Nguyên An
1,572
Bốn Lời Thề Nguyện Bốn Lời Thề Nguyện
Tác giả: Thích Nguyên An
1,521
Sáu Phép Lục Hòa Sáu Phép Lục Hòa
Tác giả: Thích Nguyên An
1,639
Phật Về Phật Về
Tác giả: Thích Nguyên An
1,350
Sáu Phép Lục Hòa Sáu Phép Lục Hòa
Tác giả: Thích Nguyên An
1,945
Hãy Tha Thứ Cho Nhau Hãy Tha Thứ Cho Nhau
Tác giả: Thích Nguyên An ( Thích Thiện Thân )
2,697
Phật Về Phật Về
Tác giả: Thích Nguyên An
1,432
10 Công Đức Phóng Sanh 10 Công Đức Phóng Sanh
Tác giả: Thích Nguyên An
3,224
Kể Chuyện: Oán Thù Vay Trả Kể Chuyện: Oán Thù Vay Trả
Tác giả: Thích Nguyên An
3,070
Kể Chuyện: Quả Báo Của Sự Keo Kiệt Kể Chuyện: Quả Báo Của Sự Keo Kiệt
Tác giả: Thích Nguyên An
2,177
Kể Chuyện: Đạo Tràng Của Bồ Tát Kể Chuyện: Đạo Tràng Của Bồ Tát
Tác giả: Thích Nguyên An
1,584
Kể Chuyện: Gieo Gió Gặt Bão Kể Chuyện: Gieo Gió Gặt Bão
Tác giả: Thích Nguyên An
1,925
Kể Chuyện: Cúng Dường Được Phước Kể Chuyện: Cúng Dường Được Phước
Tác giả: Thích Nguyên An
1,650
Kể Chuyện: Đại Bi Trì Nghiệm Kể Chuyện: Đại Bi Trì Nghiệm
Tác giả: Thích Nguyên An
1,689
Kể Chuyện: Nhân Quả Của Sự Bố Thí Kể Chuyện: Nhân Quả Của Sự Bố Thí
Tác giả: Thích Nguyên An
2,548
Kể Chuyện: Giữ Giới Trong Sạch Được Nhiều Phước Báo Kể Chuyện: Giữ Giới Trong Sạch Được Nhiều Phước Báo
Tác giả: Thích Nguyên An
1,849
Kể Chuyện: Cụ Già Tu Mướn Kể Chuyện: Cụ Già Tu Mướn
Tác giả: Thích Nguyên An
1,520
Kể Chuyện: Sợi Dây Bền Nhất Kể Chuyện: Sợi Dây Bền Nhất
Tác giả: Thích Nguyên An
1,297
Kể Chuyện: Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Kể Chuyện: Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Nguyên An
1,547
Kể Chuyện: Hào Quang Đức Phật Kể Chuyện: Hào Quang Đức Phật
Tác giả: Thích Nguyên An
1,429
Kể Chuyện: Bào Thai Chấp Tay Kể Chuyện: Bào Thai Chấp Tay
Tác giả: Thích Nguyên An
1,592
Kể Chuyện: Bất Diệt Trong Sanh Diệt Kể Chuyện: Bất Diệt Trong Sanh Diệt
Tác giả: Thích Nguyên An
1,178
Kể Chuyện: Hai Vợ Chồng Phát Tâm Kể Chuyện: Hai Vợ Chồng Phát Tâm
Tác giả: Thích Nguyên An
1,376
Kể Chuyện: Tự Cứu Lấy Mình Kể Chuyện: Tự Cứu Lấy Mình
Tác giả: Thích Nguyên An
1,322
Kể Chuyện: Niệm Phật Diệt Tội Kể Chuyện: Niệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Thích Nguyên An
1,511
Kể Chuyện: Thân Là Gốc Khổ Kể Chuyện: Thân Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Nguyên An
1,186
Kể Chuyện: Ác Khẩu và Quả Báo Kể Chuyện: Ác Khẩu và Quả Báo
Tác giả: Thích Nguyên An
2,324
Kể Chuyện: Ai Không Phải Chết? Kể Chuyện: Ai Không Phải Chết?
Tác giả: Thích Nguyên An
1,308
Kể Chuyện: Niệm Phật Được Cứu Kể Chuyện: Niệm Phật Được Cứu
Tác giả: Thích Nguyên An
3,249
Kể Chuyện: Tâm Không Thối Chuyển Kể Chuyện: Tâm Không Thối Chuyển
Tác giả: Thích Nguyên An
2,530
Kể Chuyện: Công Đức Cúng Dường Kể Chuyện: Công Đức Cúng Dường
Tác giả: Thích Nguyên An
2,023
Kể Chuyện: Công Đức Trì Giới Thanh Tịnh Kể Chuyện: Công Đức Trì Giới Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Nguyên An
1,579
Kể Chuyện: Sự Tích Kinh Thủy Sám Kể Chuyện: Sự Tích Kinh Thủy Sám
Tác giả: Thích Nguyên An
2,398
Kể Chuyện: Gương Bố Thí Kể Chuyện: Gương Bố Thí
Tác giả: Thích Nguyên An
1,570
Kể Chuyện: Định Nghiệp Khó Tránh Kể Chuyện: Định Nghiệp Khó Tránh
Tác giả: Thích Nguyên An
1,736
Kể Chuyện: Lời Thề Nguyện Kể Chuyện: Lời Thề Nguyện
Tác giả: Thích Nguyên An
1,664
Kể Chuyện: Mãnh Lực Cầu Nguyện Kể Chuyện: Mãnh Lực Cầu Nguyện
Tác giả: Thích Nguyên An
1,721
Kể Chuyện: Nhân Nào Quả Đó Kể Chuyện: Nhân Nào Quả Đó
Tác giả: Thích Nguyên An
2,057
Kể Chuyện: Gần Phật và Xa Phật Kể Chuyện: Gần Phật và Xa Phật
Tác giả: Thích Nguyên An
1,511
Kể Chuyện: Tỉnh Giấc Mơ Hoa Kể Chuyện: Tỉnh Giấc Mơ Hoa
Tác giả: Thích Nguyên An
1,799
Kể Chuyện: Ái Là Nguồn Gốc Sanh Tử Kể Chuyện: Ái Là Nguồn Gốc Sanh Tử
Tác giả: Thích Nguyên An
1,824
Kể Chuyện: Công  Đức Sám Hối Kể Chuyện: Công Đức Sám Hối
Tác giả: Thích Nguyên An
2,176
Gieo Mầm Giải Thoát Gieo Mầm Giải Thoát
Tác giả: Thích Nguyên An
1,390
Trang thứ 1 của 3