Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Tâm Tâm

Có tất cả 73 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vi Diệu Pháp - Tâm Si Vi Diệu Pháp - Tâm Si
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
671
Vi Diệu Pháp: Tâm Tham Vi Diệu Pháp: Tâm Tham
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
825
Nóng Giận, Phẫn Nộ Nóng Giận, Phẫn Nộ
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,674
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tà Kiến Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tà Kiến
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,292
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Sân Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Sân
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
589
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tín Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tín
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,508
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Niệm Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Niệm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
791
Sa Di Pandita 7 Tuổi Đắc A La Hán Sa Di Pandita 7 Tuổi Đắc A La Hán
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
526
Tâm Yếu Đuối Tâm Yếu Đuối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
830
Cuộc Đời Đức Phật Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
370
Hòa Hợp Hòa Hợp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
431
Nhớ Ơn Báo Ơn Đến Thân Quyến Nhớ Ơn Báo Ơn Đến Thân Quyến
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
623
Quả Của Tà Dâm (Rất Hay) Quả Của Tà Dâm (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,413
Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 1) Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
987
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Ngã Mạn Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Ngã Mạn
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,034
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tàm Quý Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tàm Quý
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
398
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Vô Tham Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Vô Tham
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
648
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tham Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tham
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
313
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tịnh Hảo Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tịnh Hảo
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
553
Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 2) Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,430
Phước Nghe Pháp Phước Nghe Pháp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
587
Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 2) Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,073
Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 1) (Rất Hay) Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 1) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,261
Ở Hiền Gặp Lành Ở Hiền Gặp Lành
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,473
Sức Mạnh Hùng Lực Sức Mạnh Hùng Lực
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
748
Tật Đố Tật Đố
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
784
Phước Thiện Phước Trí (Trọn Bài, 1 Phần) Phước Thiện Phước Trí (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
743
Khổ Đế Khổ Đế
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
757
Tự Ngã, Hiềm Hận Tự Ngã, Hiềm Hận
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
984
Việc Ác Nhỏ Cũng Không Làm Việc Ác Nhỏ Cũng Không Làm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
659
Tín Tâm Với Đức Phật (Rất Hay) Tín Tâm Với Đức Phật (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
872
Phước Nghe Pháp Phước Nghe Pháp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,380
Đức Arahani Sivali Đức Arahani Sivali
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,191
Sức mạnh của tham dục Sức mạnh của tham dục
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,202
Con rắn độc ngàn năm Con rắn độc ngàn năm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
795
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
869
Oan Trái Oan Trái
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,922
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,039
Phật tử đến chùa Phật tử đến chùa
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,357
Niệm Phật Hành Theo Hạnh Phật Niệm Phật Hành Theo Hạnh Phật
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,397
Ăn Uống Và Từ Bi Ăn Uống Và Từ Bi
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,825
Ta Vì Ta Ta Vì Ta
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,647
Nữ thí chủ Visakha Nữ thí chủ Visakha
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
773
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,857
Thuần Dưỡng Nội Tâm Thuần Dưỡng Nội Tâm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,742
Sự Thiện Lành Sự Thiện Lành
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,891
Tập Khí Tập Khí
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,309
Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
4,389
Vi Diệu Pháp (Giảng tại Minnesota, USA) Vi Diệu Pháp (Giảng tại Minnesota, USA)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,779
Tăng Chi Bộ Kinh 3: Kinh Sáu Sanh Loại Tăng Chi Bộ Kinh 3: Kinh Sáu Sanh Loại
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,261
Trang thứ 1 của 2