Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Tâm Tâm

Có tất cả 73 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vi Diệu Pháp - Tâm Si Vi Diệu Pháp - Tâm Si
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
720
Vi Diệu Pháp: Tâm Tham Vi Diệu Pháp: Tâm Tham
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
891
Nóng Giận, Phẫn Nộ Nóng Giận, Phẫn Nộ
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,749
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tà Kiến Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tà Kiến
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,339
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Sân Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Sân
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
611
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tín Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tín
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,558
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Niệm Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Niệm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
812
Sa Di Pandita 7 Tuổi Đắc A La Hán Sa Di Pandita 7 Tuổi Đắc A La Hán
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
536
Tâm Yếu Đuối Tâm Yếu Đuối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
846
Cuộc Đời Đức Phật Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
384
Hòa Hợp Hòa Hợp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
441
Nhớ Ơn Báo Ơn Đến Thân Quyến Nhớ Ơn Báo Ơn Đến Thân Quyến
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
635
Quả Của Tà Dâm (Rất Hay) Quả Của Tà Dâm (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,455
Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 1) Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,039
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Ngã Mạn Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Ngã Mạn
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,114
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tàm Quý Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tàm Quý
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
413
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Vô Tham Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Vô Tham
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
665
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tham Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tham
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
323
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tịnh Hảo Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tịnh Hảo
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
571
Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 2) Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,506
Phước Nghe Pháp Phước Nghe Pháp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
602
Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 2) Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,092
Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 1) (Rất Hay) Làm Phước Và Hồi Hướng Phước (Kỳ 1) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,300
Ở Hiền Gặp Lành Ở Hiền Gặp Lành
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,502
Sức Mạnh Hùng Lực Sức Mạnh Hùng Lực
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
762
Tật Đố Tật Đố
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
804
Phước Thiện Phước Trí (Trọn Bài, 1 Phần) Phước Thiện Phước Trí (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
759
Khổ Đế Khổ Đế
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
766
Tự Ngã, Hiềm Hận Tự Ngã, Hiềm Hận
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,010
Việc Ác Nhỏ Cũng Không Làm Việc Ác Nhỏ Cũng Không Làm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
670
Tín Tâm Với Đức Phật (Rất Hay) Tín Tâm Với Đức Phật (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
904
Phước Nghe Pháp Phước Nghe Pháp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,412
Đức Arahani Sivali Đức Arahani Sivali
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,220
Sức mạnh của tham dục Sức mạnh của tham dục
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,213
Con rắn độc ngàn năm Con rắn độc ngàn năm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
811
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
881
Oan Trái Oan Trái
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,957
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,052
Phật tử đến chùa Phật tử đến chùa
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,382
Niệm Phật Hành Theo Hạnh Phật Niệm Phật Hành Theo Hạnh Phật
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,408
Ăn Uống Và Từ Bi Ăn Uống Và Từ Bi
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,845
Ta Vì Ta Ta Vì Ta
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,673
Nữ thí chủ Visakha Nữ thí chủ Visakha
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
786
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,873
Thuần Dưỡng Nội Tâm Thuần Dưỡng Nội Tâm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,765
Sự Thiện Lành Sự Thiện Lành
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,927
Tập Khí Tập Khí
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,330
Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
4,426
Vi Diệu Pháp (Giảng tại Minnesota, USA) Vi Diệu Pháp (Giảng tại Minnesota, USA)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,809
Tăng Chi Bộ Kinh 3: Kinh Sáu Sanh Loại Tăng Chi Bộ Kinh 3: Kinh Sáu Sanh Loại
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,275
Trang thứ 1 của 2