Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 362 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
193
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
225
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
143
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
456
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
199
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
312
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
383
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
274
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
384
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
279
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
458
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
301
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
275
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
250
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
453
Khảo Hạch Khảo Hạch
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
263
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
285
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
234
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
447
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
219
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
227
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
297
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
233
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
246
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
234
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
206
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
414
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
322
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
219
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
338
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
383
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
315
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
277
Năm Yếu Tố Thanh Tịnh Năm Yếu Tố Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
271
Bát Công Đức Thủy Bát Công Đức Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
316
Năm Điều Quán Niệm Năm Điều Quán Niệm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
314
Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
303
Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
342
Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
495
Nghệ Thuật Sống Ở Đời Nghệ Thuật Sống Ở Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
679
Niệm Phật Vãng Sanh Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
413
Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Ý Nghĩa Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Tìm Lại Ánh Trăng Tìm Lại Ánh Trăng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
427
Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
427
Chuyển Họa Thành Phúc Chuyển Họa Thành Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
444
Visa Nhập Cảnh Tây Phương Visa Nhập Cảnh Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
381
Con Đường Chuyển Hóa Nội Tâm Con Đường Chuyển Hóa Nội Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
393
Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
362
Ý Nghĩa Cầu An Ý Nghĩa Cầu An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
346
Cắt Đứt Dòng Sanh Tử Cắt Đứt Dòng Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
406
Trang thứ 1 của 8