Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 379 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
92
Tứ Y Tứ Y
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
170
Thiên Nan Vạn Nan Thiên Nan Vạn Nan
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
321
Vu Lan Báo Hiếu Vu Lan Báo Hiếu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
256
Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Tu Trong Bệnh Tật Tu Trong Bệnh Tật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
420
Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
401
4 Cái Tốt 4 Cái Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
336
Ân Nghĩa Nghìn Trùng Ân Nghĩa Nghìn Trùng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
297
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
435
Nhớ Mãi Nghĩa Tình Nhớ Mãi Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
338
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
405
Chánh Báo Và Y Báo Chánh Báo Và Y Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
343
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
409
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
448
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
341
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
248
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
646
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
418
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
354
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
679
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
325
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
517
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
531
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
386
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
490
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
396
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
604
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
413
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
390
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
353
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
549
Khảo Hạch Khảo Hạch
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
340
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
407
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
595
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
304
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
279
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
359
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
289
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
309
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
307
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
255
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
509
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
386
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
277
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
393
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
452
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
384
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
375
Trang thứ 1 của 8