Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 375 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
107
Tu Trong Bệnh Tật Tu Trong Bệnh Tật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
295
Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
342
4 Cái Tốt 4 Cái Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
287
Ân Nghĩa Nghìn Trùng Ân Nghĩa Nghìn Trùng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
250
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
396
Nhớ Mãi Nghĩa Tình Nhớ Mãi Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
291
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
361
Chánh Báo Và Y Báo Chánh Báo Và Y Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
308
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
367
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
400
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
305
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
219
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
580
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
381
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
312
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
645
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
304
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
480
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
507
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
370
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
475
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
379
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
581
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
395
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
371
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
333
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
523
Khảo Hạch Khảo Hạch
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
328
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
382
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
303
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
567
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
283
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
268
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
346
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
271
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
292
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
287
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
246
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
489
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
373
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
266
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
381
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
439
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
362
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
359
Năm Yếu Tố Thanh Tịnh Năm Yếu Tố Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
309
Bát Công Đức Thủy Bát Công Đức Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
351
Năm Điều Quán Niệm Năm Điều Quán Niệm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
350
Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
343
Trang thứ 1 của 8