Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 388 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Về Cực Lạc Đường Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
192
Lập Trình Tu Tập Lập Trình Tu Tập
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
174
Tu Trong Hoạn Nạn Tu Trong Hoạn Nạn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
246
Cho Và Nhận Cho Và Nhận
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
270
Thâm Ân Nan Báo Thâm Ân Nan Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
268
Tịnh Nghiệp Tam Phước Tịnh Nghiệp Tam Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
365
Không Rượu Mà Say Không Rượu Mà Say
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
362
6 Bước Tu Tập Trên Đạo Lộ Niết Bàn 6 Bước Tu Tập Trên Đạo Lộ Niết Bàn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
274
5 Tố Chất Dẫn Đến Thành Công 5 Tố Chất Dẫn Đến Thành Công
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
367
Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
195
Tứ Y Tứ Y
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
241
Thiên Nan Vạn Nan Thiên Nan Vạn Nan
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
421
Vu Lan Báo Hiếu Vu Lan Báo Hiếu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
348
Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
335
Tu Trong Bệnh Tật Tu Trong Bệnh Tật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
580
Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
473
4 Cái Tốt 4 Cái Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
397
Ân Nghĩa Nghìn Trùng Ân Nghĩa Nghìn Trùng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
364
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
495
Nhớ Mãi Nghĩa Tình Nhớ Mãi Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
383
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
472
Chánh Báo Và Y Báo Chánh Báo Và Y Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
407
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
462
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
501
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
387
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
305
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
729
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
452
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
384
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
743
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
361
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
594
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
563
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
412
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
515
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
425
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
633
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
440
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
410
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
373
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
580
Khảo Hạch Khảo Hạch
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
362
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
434
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
350
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
641
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
293
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
376
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
310
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
343
Trang thứ 1 của 8