Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 658 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Có Sức Mạnh Nhẫn Nhục Có Sức Mạnh Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
130
Có Trí Tuệ Chánh Giác Có Trí Tuệ Chánh Giác
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
53
Có Tâm Bền Chí Tu Hành Có Tâm Bền Chí Tu Hành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
40
Có Dũng Khí Hoằng Pháp Có Dũng Khí Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
27
Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
30
Có Thiện Chí Hộ Pháp Có Thiện Chí Hộ Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
23
Không Tham Đắm Điều Thế Tục Không Tham Đắm Điều Thế Tục
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
103
Có Tâm Rộng Lớn Có Tâm Rộng Lớn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
102
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
139
Vu Lan Nhớ Mẹ Vu Lan Nhớ Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
119
Những Điều Quán Niệm Thoát Khổ Đau Những Điều Quán Niệm Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
269
Thâm Ân Nan Báo Thâm Ân Nan Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
130
Những Điều Khó Làm Những Điều Khó Làm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
313
Sáu Bước Đi Của Bồ Tát Sáu Bước Đi Của Bồ Tát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
174
Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
217
Những Nguyên Tắc Để Sống An Lạc Những Nguyên Tắc Để Sống An Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
272
Lời Vàng Phật Dạy Lời Vàng Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
296
Chánh Quán Niệm Phật Chánh Quán Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
195
Người Niệm Phật Cần Biết Người Niệm Phật Cần Biết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Nhận Lỗi Sửa Mình Nhận Lỗi Sửa Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
539
Học Cách Buông Bỏ Để Sống An Vui Học Cách Buông Bỏ Để Sống An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
508
Nguyên Tắc Căn Bản Tu Học Nguyên Tắc Căn Bản Tu Học
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
229
Câu Chuyện Đạo Lý Câu Chuyện Đạo Lý
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
249
Từng Bước Chân Giải Thoát Từng Bước Chân Giải Thoát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
367
Cách Sống An Vui Cách Sống An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
350
Yếu Tố Đạo Đức Xây Dựng Hạnh Phúc Yếu Tố Đạo Đức Xây Dựng Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
151
Chắp Cánh Tây Phương Chắp Cánh Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
117
Hành Trình Về Cực Lạc Hành Trình Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
145
Tố Chất Dẫn Đến Thành Công Tố Chất Dẫn Đến Thành Công
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
382
Tự Tại Trước Được Mất Khen Chê Tự Tại Trước Được Mất Khen Chê
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
349
Về Bên Đức Phật Về Bên Đức Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
211
Chấm Dứt Khổ Đau Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
396
Bốn Điều Vui Bốn Điều Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
291
Bốn Điều Khiến Người Tu Hành Không Thành Tựu Bốn Điều Khiến Người Tu Hành Không Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
439
Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
396
Tu Dưỡng Tu Dưỡng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
296
Tu Hạnh Của Lửa Tu Hạnh Của Lửa
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
445
Tu Hạnh Của Gió Tu Hạnh Của Gió
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
347
Hai Cách Học Tập Hai Cách Học Tập
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
565
Mẹ Hiền Quán Thế Âm Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
318
Soi Gương Soi Gương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
321
Tu Hạnh Cây Trúc Tu Hạnh Cây Trúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
480
Ý Nghĩa Tắm Phật Ý Nghĩa Tắm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
548
Chấm Dứt Khổ Đau Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
378
Bảy Bước Đi Trên Đường Giác Ngộ Bảy Bước Đi Trên Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
313
Điều Gì Tối Thượng Điều Gì Tối Thượng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Một Kiếp Người Một Kiếp Người
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
566
Lợi ích kẻ còn người mất Lợi ích kẻ còn người mất
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
395
Tu Hạnh của nước Tu Hạnh của nước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
453
Trang thứ 1 của 14