Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 366 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
157
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
219
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
153
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
97
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
398
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
290
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
221
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
522
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
232
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
380
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
426
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
301
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
411
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
312
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
512
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
329
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
310
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
282
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
477
Khảo Hạch Khảo Hạch
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
290
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
311
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
254
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
480
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
240
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
234
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
307
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
237
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
257
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
242
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
215
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
432
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
337
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
229
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
352
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
396
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
311
Năm Yếu Tố Thanh Tịnh Năm Yếu Tố Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
280
Bát Công Đức Thủy Bát Công Đức Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
322
Năm Điều Quán Niệm Năm Điều Quán Niệm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
325
Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
312
Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
354
Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
509
Nghệ Thuật Sống Ở Đời Nghệ Thuật Sống Ở Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
708
Niệm Phật Vãng Sanh Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
426
Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Ý Nghĩa Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
331
Tìm Lại Ánh Trăng Tìm Lại Ánh Trăng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
439
Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
451
Chuyển Họa Thành Phúc Chuyển Họa Thành Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
469
Visa Nhập Cảnh Tây Phương Visa Nhập Cảnh Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
397
Trang thứ 1 của 8