Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 116 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bên Dòng Sông Mã Bên Dòng Sông Mã
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
123
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
74
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
61
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
48
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
51
Nhành Dương Cứu Khổ Nhành Dương Cứu Khổ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
368
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
393
Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
607
Sống với tuệ giác Sống với tuệ giác
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
263
Mẹ Ở Phương Nào Mẹ Ở Phương Nào
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
586
Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ? Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
646
Sống Với Tâm Bồ Đề Sống Với Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
331
Bài Học Yêu Thương Bài Học Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
303
Trả Tôi Về Thực Tại Trả Tôi Về Thực Tại
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
389
Hóa giải muộn phiền Hóa giải muộn phiền
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
709
Tâm Điên Đảo Tâm Điên Đảo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
567
Chỉ Một Lần Nói Dối Chỉ Một Lần Nói Dối
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
646
Người giữ gìn gia tài của Phật Người giữ gìn gia tài của Phật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
390
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
446
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh Nói Không Với Thịt Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
592
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan Tiếng Chuông Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
438
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
389
Những điều đáng nhớ trong cuộc đời Những điều đáng nhớ trong cuộc đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
927
Góc khuất trong tâm hồn Góc khuất trong tâm hồn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
925
Một Giấc Mơ Một Giấc Mơ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
625
Tham Tham
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
986
Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
744
Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
812
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
473
Em Có Hạnh Phúc Không ? Em Có Hạnh Phúc Không ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
848
Sống an lành và có lợi ích Sống an lành và có lợi ích
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
843
Ý nghĩa của thời gian Ý nghĩa của thời gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
710
Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,474
Bốn hạng người trên thế gian Bốn hạng người trên thế gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
768
Ẩm thực chay Ẩm thực chay
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
655
Cám Ơn Cuộc Đời Cám Ơn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
788
Nhìn lại tâm ta Nhìn lại tâm ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
915
Cây tuyết tùng nơi hẻm núi Cây tuyết tùng nơi hẻm núi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
544
Ân Oán Cuộc Đời Ân Oán Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
864
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
376
Học theo Phật một điều thôi Học theo Phật một điều thôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
568
Niệm Phật dễ mà khó Niệm Phật dễ mà khó
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
623
Tôi muốn ở cõi Ta Bà Tôi muốn ở cõi Ta Bà
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
677
Cho và Nhận Trong Cuộc Đời Cho và Nhận Trong Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
885
Câu Chuyện Về Chàng Gompa Câu Chuyện Về Chàng Gompa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
755
Tàn bóng đêm Tàn bóng đêm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
970
Đời đau khổ con nương tựa vào đâu Đời đau khổ con nương tựa vào đâu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,068
Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,391
Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
974
Thân Này Biết Có Ra Chi ? Thân Này Biết Có Ra Chi ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
850
Trang thứ 1 của 3