Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 153 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Câu Chuyện Mùa Hè (2015) Câu Chuyện Mùa Hè (2015)
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
294
Những Bông Hồng Giữa Đời Thường Những Bông Hồng Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
534
Dục vọng Dục vọng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
603
Viên Trân Châu Trên Bãi Cát Viên Trân Châu Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
552
Viên Trân Châu Trên Bãi Cát Viên Trân Châu Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
459
Giải Nghi Phật Pháp Giải Nghi Phật Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,581
Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
759
Tịnh Chư Nghiệp Chướng Tịnh Chư Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
353
Bảo Châu Vô Giá Bảo Châu Vô Giá
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
239
Lắng Nghe Tiếng Nói Trái Tim Lắng Nghe Tiếng Nói Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
428
Sống Và Chết Sống Và Chết
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
735
Sự Cúng Dường Vi Diệu Sự Cúng Dường Vi Diệu
Tác giả: Thich Nữ Hương Nhũ
1,193
Tha Thứ Tha Thứ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
994
Si mê Si mê
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
755
Hòa Thượng Cua Hòa Thượng Cua
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
799
Già Bệnh Chết Già Bệnh Chết
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,082
Còn lại gì cho đời ta Còn lại gì cho đời ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,057
Tổn Thương Tổn Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
682
Trách Nhiệm ? Trách Nhiệm ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
696
Hộ Pháp Hộ Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,089
Vượt Lên Số Phận Vượt Lên Số Phận
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
915
Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,070
Trăm Năm Trong Cõi Người Ta Trăm Năm Trong Cõi Người Ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
876
Lo Âu Và Sợ Hãi Lo Âu Và Sợ Hãi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,275
Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,989
Sống Thế Nào Đây Sống Thế Nào Đây
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,479
Chờ Đợi Đến Bao Giờ Chờ Đợi Đến Bao Giờ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,099
Suy Nghiệm Cuộc Sống Suy Nghiệm Cuộc Sống
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,296
Ánh sáng từ trái tim Ánh sáng từ trái tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
992
Tôi Đi Tìm Tôi Tôi Đi Tìm Tôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,425
Chuyển Hóa Tâm Chuyển Hóa Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,133
Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
773
Biết Ơn Là Hạnh Phúc Biết Ơn Là Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,098
Bất An ? Bất An ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,437
Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
827
Từ Trái Tim Đến Trái Tim Từ Trái Tim Đến Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
933
Bên Dòng Sông Mã Bên Dòng Sông Mã
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,075
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
786
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
769
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
660
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,071
Nhành Dương Cứu Khổ Nhành Dương Cứu Khổ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,132
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,155
Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,489
Sống với tuệ giác Sống với tuệ giác
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,008
Mẹ Ở Phương Nào Mẹ Ở Phương Nào
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,279
Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ? Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,384
Sống Với Tâm Bồ Đề Sống Với Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,064
Bài Học Yêu Thương Bài Học Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
871
Trả Tôi Về Thực Tại Trả Tôi Về Thực Tại
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
924
Trang thứ 1 của 4