Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 147 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
125
Tịnh Chư Nghiệp Chướng Tịnh Chư Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
61
Bảo Châu Vô Giá Bảo Châu Vô Giá
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
53
Lắng Nghe Tiếng Nói Trái Tim Lắng Nghe Tiếng Nói Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
327
Sống Và Chết Sống Và Chết
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
549
Sự Cúng Dường Vi Diệu Sự Cúng Dường Vi Diệu
Tác giả: Thich Nữ Hương Nhũ
1,061
Tha Thứ Tha Thứ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
629
Si mê Si mê
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
662
Hòa Thượng Cua Hòa Thượng Cua
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
688
Già Bệnh Chết Già Bệnh Chết
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
988
Còn lại gì cho đời ta Còn lại gì cho đời ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
922
Tổn Thương Tổn Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
602
Trách Nhiệm ? Trách Nhiệm ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
628
Hộ Pháp Hộ Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,009
Vượt Lên Số Phận Vượt Lên Số Phận
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
834
Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
975
Trăm Năm Trong Cõi Người Ta Trăm Năm Trong Cõi Người Ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
796
Lo Âu Và Sợ Hãi Lo Âu Và Sợ Hãi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,141
Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,904
Sống Thế Nào Đây Sống Thế Nào Đây
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,316
Chờ Đợi Đến Bao Giờ Chờ Đợi Đến Bao Giờ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,039
Suy Nghiệm Cuộc Sống Suy Nghiệm Cuộc Sống
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,146
Ánh sáng từ trái tim Ánh sáng từ trái tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
914
Tôi Đi Tìm Tôi Tôi Đi Tìm Tôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,347
Chuyển Hóa Tâm Chuyển Hóa Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,065
Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
718
Biết Ơn Là Hạnh Phúc Biết Ơn Là Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,033
Bất An ? Bất An ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,171
Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
782
Từ Trái Tim Đến Trái Tim Từ Trái Tim Đến Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
875
Bên Dòng Sông Mã Bên Dòng Sông Mã
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
976
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
698
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
685
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
596
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
988
Nhành Dương Cứu Khổ Nhành Dương Cứu Khổ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,063
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,098
Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,413
Sống với tuệ giác Sống với tuệ giác
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
931
Mẹ Ở Phương Nào Mẹ Ở Phương Nào
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,217
Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ? Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,327
Sống Với Tâm Bồ Đề Sống Với Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
979
Bài Học Yêu Thương Bài Học Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
802
Trả Tôi Về Thực Tại Trả Tôi Về Thực Tại
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
862
Hóa giải muộn phiền Hóa giải muộn phiền
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,444
Tâm Điên Đảo Tâm Điên Đảo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
992
Chỉ Một Lần Nói Dối Chỉ Một Lần Nói Dối
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,071
Người giữ gìn gia tài của Phật Người giữ gìn gia tài của Phật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
850
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
962
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh Nói Không Với Thịt Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,359
Trang thứ 1 của 3