Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 161 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hãy Tha Thứ Cho Mẹ Hãy Tha Thứ Cho Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
304
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
718
Đừng Tự Quá Yêu Mình Đừng Tự Quá Yêu Mình
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
238
Nước Tịnh Tẩy Tâm Trần Nước Tịnh Tẩy Tâm Trần
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
394
Điều Không Thể Luận Bàn Điều Không Thể Luận Bàn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
361
Nước Tịnh Tẩy Tâm Trần Nước Tịnh Tẩy Tâm Trần
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
688
Quay Đầu Là Bờ - (2015) Quay Đầu Là Bờ - (2015)
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
575
Như Những Dòng Sông - CLCS Kỳ 93 - 11-2015 Như Những Dòng Sông - CLCS Kỳ 93 - 11-2015
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
342
Câu Chuyện Mùa Hè (2015) Câu Chuyện Mùa Hè (2015)
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
484
Những Bông Hồng Giữa Đời Thường Những Bông Hồng Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
695
Dục vọng Dục vọng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
788
Viên Trân Châu Trên Bãi Cát Viên Trân Châu Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
675
Viên Trân Châu Trên Bãi Cát Viên Trân Châu Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
591
Giải Nghi Phật Pháp Giải Nghi Phật Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,715
Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,067
Tịnh Chư Nghiệp Chướng Tịnh Chư Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
569
Bảo Châu Vô Giá Bảo Châu Vô Giá
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
399
Lắng Nghe Tiếng Nói Trái Tim Lắng Nghe Tiếng Nói Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
545
Sống Và Chết Sống Và Chết
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
868
Sự Cúng Dường Vi Diệu Sự Cúng Dường Vi Diệu
Tác giả: Thich Nữ Hương Nhũ
1,325
Tha Thứ Tha Thứ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,148
Si mê Si mê
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
856
Hòa Thượng Cua Hòa Thượng Cua
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
908
Già Bệnh Chết Già Bệnh Chết
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,229
Còn lại gì cho đời ta Còn lại gì cho đời ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,195
Tổn Thương Tổn Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
766
Trách Nhiệm ? Trách Nhiệm ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
773
Hộ Pháp Hộ Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,195
Vượt Lên Số Phận Vượt Lên Số Phận
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,019
Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,204
Trăm Năm Trong Cõi Người Ta Trăm Năm Trong Cõi Người Ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
987
Lo Âu Và Sợ Hãi Lo Âu Và Sợ Hãi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,432
Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
2,123
Sống Thế Nào Đây Sống Thế Nào Đây
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,673
Chờ Đợi Đến Bao Giờ Chờ Đợi Đến Bao Giờ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,199
Suy Nghiệm Cuộc Sống Suy Nghiệm Cuộc Sống
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,494
Ánh sáng từ trái tim Ánh sáng từ trái tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,075
Tôi Đi Tìm Tôi Tôi Đi Tìm Tôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,539
Chuyển Hóa Tâm Chuyển Hóa Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,222
Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
864
Biết Ơn Là Hạnh Phúc Biết Ơn Là Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,200
Bất An ? Bất An ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,554
Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
896
Từ Trái Tim Đến Trái Tim Từ Trái Tim Đến Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,026
Bên Dòng Sông Mã Bên Dòng Sông Mã
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,198
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
874
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
879
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
748
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,204
Nhành Dương Cứu Khổ Nhành Dương Cứu Khổ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,230
Trang thứ 1 của 4