Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 140 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Si mê Si mê
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
179
Hòa Thượng Cua Hòa Thượng Cua
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
384
Già Bệnh Chết Già Bệnh Chết
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
690
Còn lại gì cho đời ta Còn lại gì cho đời ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
616
Tổn Thương Tổn Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
394
Trách Nhiệm ? Trách Nhiệm ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
468
Hộ Pháp Hộ Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
549
Vượt Lên Số Phận Vượt Lên Số Phận
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
606
Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
703
Trăm Năm Trong Cõi Người Ta Trăm Năm Trong Cõi Người Ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
532
Lo Âu Và Sợ Hãi Lo Âu Và Sợ Hãi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
740
Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,149
Sống Thế Nào Đây Sống Thế Nào Đây
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
745
Chờ Đợi Đến Bao Giờ Chờ Đợi Đến Bao Giờ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
733
Suy Nghiệm Cuộc Sống Suy Nghiệm Cuộc Sống
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
726
Ánh sáng từ trái tim Ánh sáng từ trái tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
757
Tôi Đi Tìm Tôi Tôi Đi Tìm Tôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,184
Chuyển Hóa Tâm Chuyển Hóa Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
829
Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
582
Biết Ơn Là Hạnh Phúc Biết Ơn Là Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
868
Bất An ? Bất An ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,009
Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
688
Từ Trái Tim Đến Trái Tim Từ Trái Tim Đến Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
748
Bên Dòng Sông Mã Bên Dòng Sông Mã
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
786
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
578
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
572
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
482
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
588
Nhành Dương Cứu Khổ Nhành Dương Cứu Khổ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
942
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
982
Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,259
Sống với tuệ giác Sống với tuệ giác
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
800
Mẹ Ở Phương Nào Mẹ Ở Phương Nào
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,080
Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ? Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,194
Sống Với Tâm Bồ Đề Sống Với Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
841
Bài Học Yêu Thương Bài Học Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
690
Trả Tôi Về Thực Tại Trả Tôi Về Thực Tại
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
758
Hóa giải muộn phiền Hóa giải muộn phiền
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,281
Tâm Điên Đảo Tâm Điên Đảo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
893
Chỉ Một Lần Nói Dối Chỉ Một Lần Nói Dối
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
982
Người giữ gìn gia tài của Phật Người giữ gìn gia tài của Phật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
758
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
816
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh Nói Không Với Thịt Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,062
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan Tiếng Chuông Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
771
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
757
Những điều đáng nhớ trong cuộc đời Những điều đáng nhớ trong cuộc đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,511
Góc khuất trong tâm hồn Góc khuất trong tâm hồn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,356
Một Giấc Mơ Một Giấc Mơ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,057
Tham Tham
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,364
Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,144
Trang thứ 1 của 3