Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 102 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hóa giải muộn phiền Hóa giải muộn phiền
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
227
Tâm Điên Đảo Tâm Điên Đảo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
268
Chỉ Một Lần Nói Dối Chỉ Một Lần Nói Dối
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
396
Người giữ gìn gia tài của Phật Người giữ gìn gia tài của Phật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
207
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
221
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh Nói Không Với Thịt Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
275
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan Tiếng Chuông Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
236
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
199
Những điều đáng nhớ trong cuộc đời Những điều đáng nhớ trong cuộc đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
658
Góc khuất trong tâm hồn Góc khuất trong tâm hồn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
666
Một Giấc Mơ Một Giấc Mơ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
439
Tham Tham
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
785
Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
550
Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
640
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
346
Em Có Hạnh Phúc Không ? Em Có Hạnh Phúc Không ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
690
Sống an lành và có lợi ích Sống an lành và có lợi ích
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
670
Ý nghĩa của thời gian Ý nghĩa của thời gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
590
Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,151
Bốn hạng người trên thế gian Bốn hạng người trên thế gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
633
Ẩm thực chay Ẩm thực chay
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
541
Cám Ơn Cuộc Đời Cám Ơn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
623
Nhìn lại tâm ta Nhìn lại tâm ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
753
Cây tuyết tùng nơi hẻm núi Cây tuyết tùng nơi hẻm núi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
436
Ân Oán Cuộc Đời Ân Oán Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
713
Học theo Phật một điều thôi Học theo Phật một điều thôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
478
Niệm Phật dễ mà khó Niệm Phật dễ mà khó
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
508
Tôi muốn ở cõi Ta Bà Tôi muốn ở cõi Ta Bà
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
571
Cho và Nhận Trong Cuộc Đời Cho và Nhận Trong Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
732
Câu Chuyện Về Chàng Gompa Câu Chuyện Về Chàng Gompa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
659
Tàn bóng đêm Tàn bóng đêm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
802
Đời đau khổ con nương tựa vào đâu Đời đau khổ con nương tựa vào đâu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
866
Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,162
Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
797
Thân Này Biết Có Ra Chi ? Thân Này Biết Có Ra Chi ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
734
Có Hiểu Mới Có Thương Có Hiểu Mới Có Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
680
Tâm Sự Người Phật Tử Muốn Xuất Gia Tâm Sự Người Phật Tử Muốn Xuất Gia
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
605
Đau Khổ Vì Vọng Tưởng Đau Khổ Vì Vọng Tưởng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
910
Nhân Duyên và Nhân Quả Nhân Duyên và Nhân Quả
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
907
Thuyết Pháp và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo Thuyết Pháp và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
402
Phước Báo Của Từ Tâm Phước Báo Của Từ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
892
Thiết Lập Bình An Nội Tâm Thiết Lập Bình An Nội Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,044
Nét Đẹp Mùa Vu Lan Nét Đẹp Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
547
Sống Giả Sống Thật Sống Giả Sống Thật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,268
Sống Với Tâm Từ Sống Với Tâm Từ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
967
Em Đẹp Như Cánh Hoa Sen Em Đẹp Như Cánh Hoa Sen
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
685
Trái Tim Rộng Mở Trái Tim Rộng Mở
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
943
Lòng Tri Ân Chánh Pháp Lòng Tri Ân Chánh Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
566
Hương Hoa Đạo Pháp Hương Hoa Đạo Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
655
Em Ơi Đừng Ích Kỷ Em Ơi Đừng Ích Kỷ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
923
Trang thứ 1 của 3