Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 118 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh Tuổi Trẻ Và Đức Hiếu Sinh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
222
Từ Trái Tim Đến Trái Tim Từ Trái Tim Đến Trái Tim
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
268
Bên Dòng Sông Mã Bên Dòng Sông Mã
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
231
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
165
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
145
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
102
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
122
Nhành Dương Cứu Khổ Nhành Dương Cứu Khổ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
449
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
456
Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
717
Sống với tuệ giác Sống với tuệ giác
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
329
Mẹ Ở Phương Nào Mẹ Ở Phương Nào
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
621
Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ? Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
709
Sống Với Tâm Bồ Đề Sống Với Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
390
Bài Học Yêu Thương Bài Học Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
353
Trả Tôi Về Thực Tại Trả Tôi Về Thực Tại
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
437
Hóa giải muộn phiền Hóa giải muộn phiền
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
772
Tâm Điên Đảo Tâm Điên Đảo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
614
Chỉ Một Lần Nói Dối Chỉ Một Lần Nói Dối
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
689
Người giữ gìn gia tài của Phật Người giữ gìn gia tài của Phật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
433
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
497
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh Nói Không Với Thịt Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
633
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan Tiếng Chuông Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
464
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
425
Những điều đáng nhớ trong cuộc đời Những điều đáng nhớ trong cuộc đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
973
Góc khuất trong tâm hồn Góc khuất trong tâm hồn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
978
Một Giấc Mơ Một Giấc Mơ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
678
Tham Tham
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,026
Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
782
Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
875
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
496
Em Có Hạnh Phúc Không ? Em Có Hạnh Phúc Không ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
903
Sống an lành và có lợi ích Sống an lành và có lợi ích
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
871
Ý nghĩa của thời gian Ý nghĩa của thời gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
744
Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,541
Bốn hạng người trên thế gian Bốn hạng người trên thế gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
798
Ẩm thực chay Ẩm thực chay
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
687
Cám Ơn Cuộc Đời Cám Ơn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
844
Nhìn lại tâm ta Nhìn lại tâm ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
976
Cây tuyết tùng nơi hẻm núi Cây tuyết tùng nơi hẻm núi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
574
Ân Oán Cuộc Đời Ân Oán Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
905
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
407
Học theo Phật một điều thôi Học theo Phật một điều thôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
613
Niệm Phật dễ mà khó Niệm Phật dễ mà khó
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
650
Tôi muốn ở cõi Ta Bà Tôi muốn ở cõi Ta Bà
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
700
Cho và Nhận Trong Cuộc Đời Cho và Nhận Trong Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
930
Câu Chuyện Về Chàng Gompa Câu Chuyện Về Chàng Gompa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
786
Tàn bóng đêm Tàn bóng đêm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,008
Đời đau khổ con nương tựa vào đâu Đời đau khổ con nương tựa vào đâu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,116
Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,466
Trang thứ 1 của 3