Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 111 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
217
Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
437
Sống với tuệ giác Sống với tuệ giác
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
157
Mẹ Ở Phương Nào Mẹ Ở Phương Nào
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
486
Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ? Nghiệp Tích Chứa Ở Đâu ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
508
Sống Với Tâm Bồ Đề Sống Với Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
248
Bài Học Yêu Thương Bài Học Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
219
Trả Tôi Về Thực Tại Trả Tôi Về Thực Tại
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
295
Hóa giải muộn phiền Hóa giải muộn phiền
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
626
Tâm Điên Đảo Tâm Điên Đảo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
494
Chỉ Một Lần Nói Dối Chỉ Một Lần Nói Dối
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
583
Người giữ gìn gia tài của Phật Người giữ gìn gia tài của Phật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
330
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
385
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh Nói Không Với Thịt Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
496
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan Tiếng Chuông Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
371
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
324
Những điều đáng nhớ trong cuộc đời Những điều đáng nhớ trong cuộc đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
852
Góc khuất trong tâm hồn Góc khuất trong tâm hồn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
844
Một Giấc Mơ Một Giấc Mơ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
564
Tham Tham
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
947
Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
699
Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
771
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
439
Em Có Hạnh Phúc Không ? Em Có Hạnh Phúc Không ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
785
Sống an lành và có lợi ích Sống an lành và có lợi ích
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
787
Ý nghĩa của thời gian Ý nghĩa của thời gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
674
Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,390
Bốn hạng người trên thế gian Bốn hạng người trên thế gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
719
Ẩm thực chay Ẩm thực chay
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
619
Cám Ơn Cuộc Đời Cám Ơn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
738
Nhìn lại tâm ta Nhìn lại tâm ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
867
Cây tuyết tùng nơi hẻm núi Cây tuyết tùng nơi hẻm núi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
502
Ân Oán Cuộc Đời Ân Oán Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
820
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
333
Học theo Phật một điều thôi Học theo Phật một điều thôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
542
Niệm Phật dễ mà khó Niệm Phật dễ mà khó
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
586
Tôi muốn ở cõi Ta Bà Tôi muốn ở cõi Ta Bà
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
638
Cho và Nhận Trong Cuộc Đời Cho và Nhận Trong Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
838
Câu Chuyện Về Chàng Gompa Câu Chuyện Về Chàng Gompa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
731
Tàn bóng đêm Tàn bóng đêm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
928
Đời đau khổ con nương tựa vào đâu Đời đau khổ con nương tựa vào đâu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,007
Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,313
Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
915
Thân Này Biết Có Ra Chi ? Thân Này Biết Có Ra Chi ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
818
Có Hiểu Mới Có Thương Có Hiểu Mới Có Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
738
Tâm Sự Người Phật Tử Muốn Xuất Gia Tâm Sự Người Phật Tử Muốn Xuất Gia
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
704
Đau Khổ Vì Vọng Tưởng Đau Khổ Vì Vọng Tưởng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,021
Nhân Duyên và Nhân Quả Nhân Duyên và Nhân Quả
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,024
Thuyết Pháp và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo Thuyết Pháp và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
451
Phước Báo Của Từ Tâm Phước Báo Của Từ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
980
Trang thứ 1 của 3