Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Hương Nhũ

Có tất cả 100 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chỉ Một Lần Nói Dối Chỉ Một Lần Nói Dối
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
306
Người giữ gìn gia tài của Phật Người giữ gìn gia tài của Phật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
150
Vô Ngại Đại Bi Vô Ngại Đại Bi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
170
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh Nói Không Với Thịt Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
203
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan Tiếng Chuông Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
169
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
132
Những điều đáng nhớ trong cuộc đời Những điều đáng nhớ trong cuộc đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
578
Góc khuất trong tâm hồn Góc khuất trong tâm hồn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
618
Một Giấc Mơ Một Giấc Mơ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
408
Tham Tham
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
730
Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn Việc Làm Nhỏ, Công Đức Lớn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
497
Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc Tuệ Giác Là Chân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
581
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
312
Em Có Hạnh Phúc Không ? Em Có Hạnh Phúc Không ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
636
Sống an lành và có lợi ích Sống an lành và có lợi ích
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
620
Ý nghĩa của thời gian Ý nghĩa của thời gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
549
Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Làm Gì Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,071
Bốn hạng người trên thế gian Bốn hạng người trên thế gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
586
Ẩm thực chay Ẩm thực chay
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
526
Cám Ơn Cuộc Đời Cám Ơn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
609
Nhìn lại tâm ta Nhìn lại tâm ta
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
721
Cây tuyết tùng nơi hẻm núi Cây tuyết tùng nơi hẻm núi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
421
Ân Oán Cuộc Đời Ân Oán Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
698
Học theo Phật một điều thôi Học theo Phật một điều thôi
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
469
Niệm Phật dễ mà khó Niệm Phật dễ mà khó
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
495
Tôi muốn ở cõi Ta Bà Tôi muốn ở cõi Ta Bà
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
562
Cho và Nhận Trong Cuộc Đời Cho và Nhận Trong Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
711
Câu Chuyện Về Chàng Gompa Câu Chuyện Về Chàng Gompa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
652
Tàn bóng đêm Tàn bóng đêm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
774
Đời đau khổ con nương tựa vào đâu Đời đau khổ con nương tựa vào đâu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
827
Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt Tháo Gỡ Sợi Dây Oan Nghiệt
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,119
Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
783
Thân Này Biết Có Ra Chi ? Thân Này Biết Có Ra Chi ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
702
Có Hiểu Mới Có Thương Có Hiểu Mới Có Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
669
Tâm Sự Người Phật Tử Muốn Xuất Gia Tâm Sự Người Phật Tử Muốn Xuất Gia
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
581
Đau Khổ Vì Vọng Tưởng Đau Khổ Vì Vọng Tưởng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
882
Nhân Duyên và Nhân Quả Nhân Duyên và Nhân Quả
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
886
Thuyết Pháp và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo Thuyết Pháp và Tặng Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
398
Phước Báo Của Từ Tâm Phước Báo Của Từ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
875
Thiết Lập Bình An Nội Tâm Thiết Lập Bình An Nội Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,035
Nét Đẹp Mùa Vu Lan Nét Đẹp Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
537
Sống Giả Sống Thật Sống Giả Sống Thật
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
1,248
Sống Với Tâm Từ Sống Với Tâm Từ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
950
Em Đẹp Như Cánh Hoa Sen Em Đẹp Như Cánh Hoa Sen
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
670
Trái Tim Rộng Mở Trái Tim Rộng Mở
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
928
Lòng Tri Ân Chánh Pháp Lòng Tri Ân Chánh Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
558
Hương Hoa Đạo Pháp Hương Hoa Đạo Pháp
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
643
Em Ơi Đừng Ích Kỷ Em Ơi Đừng Ích Kỷ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
907
Hạt Giống Tâm Hồn Hạt Giống Tâm Hồn
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
799
Trái Tim Đại Sĩ Trái Tim Đại Sĩ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
541
Trang thứ 1 của 2