Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Niệm

Có tất cả 313 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tuệ giác đến từ sự thực tập đúng đắn và Mỗi ngày đi về hướng vô ngã - Sư Minh Niệm Tuệ giác đến từ sự thực tập đúng đắn và Mỗi ngày đi về hướng vô ngã - Sư Minh Niệm
Tác giả: Thích Minh Niệm
279
Đâu là sự giải thoát đích thực - Sư Minh Niệm Đâu là sự giải thoát đích thực - Sư Minh Niệm
Tác giả: Thích Minh Niệm
252
Nghệ Thuật Thanh Lọc Tâm Lý Nghệ Thuật Thanh Lọc Tâm Lý
Tác giả: Thích Minh Niệm
437
Chuyển hóa cơn giận bằng năng lực tỉnh thức Chuyển hóa cơn giận bằng năng lực tỉnh thức
Tác giả: Thích Minh Niệm
362
Khổ đau đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài Khổ đau đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài
Tác giả: Thích Minh Niệm
406
Bình thản giữa những biến động xung quanh Bình thản giữa những biến động xung quanh
Tác giả: Thích Minh Niệm
406
Sức mạnh của sự tĩnh lặng Sức mạnh của sự tĩnh lặng
Tác giả: Thích Minh Niệm
357
Thương yêu thế nào để không gây khổ cho nhau Thương yêu thế nào để không gây khổ cho nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
207
Hạnh Phúc Không Cần Phải Chờ Đợi Hạnh Phúc Không Cần Phải Chờ Đợi
Tác giả: Thích Minh Niệm
276
Bạn Có Gì Đặc Biệt Không ? Bạn Có Gì Đặc Biệt Không ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
118
Có gì đâu mà giận Có gì đâu mà giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
179
Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Thọ Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Thọ
Tác giả: Thích Minh Niệm
128
Mất Chỗ Nào Tìm Chỗ Đó Mất Chỗ Nào Tìm Chỗ Đó
Tác giả: Thích Minh Niệm
122
Điểm Tựa An Toàn Nhất Điểm Tựa An Toàn Nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
108
Sự Kỳ Diệu Của Thân Tâm Hợp Nhất Sự Kỳ Diệu Của Thân Tâm Hợp Nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
180
Chưa biết thương mình sao biết thương người Chưa biết thương mình sao biết thương người
Tác giả: Thích Minh Niệm
108
Tìm Lại Động Cơ Hành Thiền Tìm Lại Động Cơ Hành Thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
97
Phát Triển Nội Lực Bằng Sức Mạnh Của Định Phát Triển Nội Lực Bằng Sức Mạnh Của Định
Tác giả: Thích Minh Niệm
91
Để Có Bình Yên ! Hãy Nên Học Cách Chấp Nhận Để Có Bình Yên ! Hãy Nên Học Cách Chấp Nhận
Tác giả: Thích Minh Niệm
278
Ai cũng giật mình trước  sự thật về tờ giấy Ai cũng giật mình trước sự thật về tờ giấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
139
Không Ngừng Quan Sát Tâm Chống Cự Không Ngừng Quan Sát Tâm Chống Cự
Tác giả: Thích Minh Niệm
84
Cảnh Giác Với Những Cám Dỗ Bên Trong Cảnh Giác Với Những Cám Dỗ Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
88
Mỗi Giây Phút Của Đời Sống Đã Là Mục Đích Rồi Mỗi Giây Phút Của Đời Sống Đã Là Mục Đích Rồi
Tác giả: Thích Minh Niệm
90
Ra mắt sách Làm Như Chơi và giao lưu với tác giả Minh Niệm Ra mắt sách Làm Như Chơi và giao lưu với tác giả Minh Niệm
Tác giả: Thích Minh Niệm
181
Sự kỳ diệu khi thân tâm hợp nhất Sự kỳ diệu khi thân tâm hợp nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
292
Mất chỗ nào tìm chỗ đó Mất chỗ nào tìm chỗ đó
Tác giả: Thích Minh Niệm
260
Điểm tựa an toàn nhất Điểm tựa an toàn nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
246
Thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau Thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
218
Tìm lại động cơ hành thiền Tìm lại động cơ hành thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
153
Phát triển nội lực bằng sức mạnh của định Phát triển nội lực bằng sức mạnh của định
Tác giả: Thích Minh Niệm
205
Bạn Có Gì Đặc Biệt Không ? Bạn Có Gì Đặc Biệt Không ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
314
Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não
Tác giả: Thích Minh Niệm
248
Bố Thí Ba La Mật Bố Thí Ba La Mật
Tác giả: Thích Minh Niệm
161
Tâm Bình Nhìn Đâu Cũng Bình Tâm Bình Nhìn Đâu Cũng Bình
Tác giả: Thích Minh Niệm
426
Giới Bồ tát 46B - Phần vấn đáp Giới Bồ tát 46B - Phần vấn đáp
Tác giả: Thích Minh Niệm
127
Chất liệu nuôi dưỡng tâm từ Chất liệu nuôi dưỡng tâm từ
Tác giả: Thích Minh Niệm
190
Ta Đang Làm Gì Chốn Này ? Ta Đang Làm Gì Chốn Này ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
320
Đến Đây Như Đã Đến Đến Đây Như Đã Đến
Tác giả: Thích Minh Niệm
213
Sức Mạnh Của Tâm Bình Yên Sức Mạnh Của Tâm Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
274
Vấn đáp: Thực Hành Thiền tại Bản Hoa Anh Đào Vấn đáp: Thực Hành Thiền tại Bản Hoa Anh Đào
Tác giả: Thích Minh Niệm
192
Tâm Ta Như Thế Nào Ta Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Như Thế Nào Ta Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
716
Chuyển Hóa Cảm Xúc  2016 Chuyển Hóa Cảm Xúc 2016
Tác giả: Thích Minh Niệm
368
Hiểu Rõ Cơn Giận Hiểu Rõ Cơn Giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
332
Tham & Vô Tham Tham & Vô Tham
Tác giả: Thích Minh Niệm
154
Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
224
Trì Giới ! Con Đường Hoàn Thiện Chính Mình Trì Giới ! Con Đường Hoàn Thiện Chính Mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
204
Cần Nhau Một Tấm Lòng Cần Nhau Một Tấm Lòng
Tác giả: Thích Minh Niệm
342
Khôi Phục Khả Năng Lắng Nghe Thuần Khiết Khôi Phục Khả Năng Lắng Nghe Thuần Khiết
Tác giả: Thích Minh Niệm
208
Chất Liệu Nuôi Dưỡng Tâm Từ Chất Liệu Nuôi Dưỡng Tâm Từ
Tác giả: Thích Minh Niệm
194
Hiểu Về Trái Tim (Phần 2) Hiểu Về Trái Tim (Phần 2)
Tác giả: Thích Minh Niệm
165
Trang thứ 1 của 7