Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Niệm

Có tất cả 58 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
455
Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,676
Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,281
Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,022
Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,424
Làm chủ và ôm ấp cơn giận Làm chủ và ôm ấp cơn giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,021
Định niệm trong đời sống Định niệm trong đời sống
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,090
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,035
Chín bước chuyển hóa Chín bước chuyển hóa
Tác giả: Thích Minh Niệm
859
Nguyên tắc hay không nguyên tắc Nguyên tắc hay không nguyên tắc
Tác giả: Thích Minh Niệm
794
Để gió cuốn đi Để gió cuốn đi
Tác giả: Thích Minh Niệm
847
Càng chấp nhận càng bình yên Càng chấp nhận càng bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,592
Không sanh cũng không diệt Không sanh cũng không diệt
Tác giả: Thích Minh Niệm
727
Làm sao để được bình yên Làm sao để được bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
884
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
880
Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
805
Có lắng lòng nghe mới thấu hiểu Có lắng lòng nghe mới thấu hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
861
Hãy để chánh niệm dẫn đường Hãy để chánh niệm dẫn đường
Tác giả: Thích Minh Niệm
864
Càng bớt hưởng thụ càng thêm bình yên Càng bớt hưởng thụ càng thêm bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,651
Bớt tự ái sẽ bớt giận hờn Bớt tự ái sẽ bớt giận hờn
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,552
Năm nguyên tắc sống bình an và hạnh phúc Năm nguyên tắc sống bình an và hạnh phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,396
Khơi dậy năng lực tịnh tiến Khơi dậy năng lực tịnh tiến
Tác giả: Thích Minh Niệm
593
Buông xả cảm xúc tốt Buông xả cảm xúc tốt
Tác giả: Thích Minh Niệm
782
Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ
Tác giả: Thích Minh Niệm
763
Đừng đánh giá thấp phiền não Đừng đánh giá thấp phiền não
Tác giả: Thích Minh Niệm
738
Chấp nhận cảm xúc xấu Chấp nhận cảm xúc xấu
Tác giả: Thích Minh Niệm
995
Tha thứ- Chất liệu ân tình Tha thứ- Chất liệu ân tình
Tác giả: Thích Minh Niệm
754
Nghệ thuật thanh lọc tâm lý Nghệ thuật thanh lọc tâm lý
Tác giả: Thích Minh Niệm
908
Nhìn lại tâm tưởng của mình Nhìn lại tâm tưởng của mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
723
Biến khổ đau thành hạnh phúc chân thật Biến khổ đau thành hạnh phúc chân thật
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,142
Làm mới lại tình thương Làm mới lại tình thương
Tác giả: Thích Minh Niệm
658
Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
553
Khơi dậy thức mạnh bên trong Khơi dậy thức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
622
Thản nhiên trước những biến động Thản nhiên trước những biến động
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,044
Không ngừng quan sát tâm chống cự Không ngừng quan sát tâm chống cự
Tác giả: Thích Minh Niệm
692
Thương yêu như thế nào để đem lại hạnh phúc cho nhau Thương yêu như thế nào để đem lại hạnh phúc cho nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
960
Bình yên từ bên trong Bình yên từ bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
853
Ta đang làm gì đây? Ta đang làm gì đây?
Tác giả: Thích Minh Niệm
741
Hơi thở - điểm tựa an toàn Hơi thở - điểm tựa an toàn
Tác giả: Thích Minh Niệm
947
Ngồi đâu cũng ngồi thiền Ngồi đâu cũng ngồi thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
997
Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,362
Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,263
Thương Yêu Hay Ràng Buộc Thương Yêu Hay Ràng Buộc
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,138
Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng
Tác giả: Thích Minh Niệm
721
Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
809
Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
734
Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
801
Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra
Tác giả: Thích Minh Niệm
659
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
961
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh
Tác giả: Thích Minh Niệm
876
Trang thứ 1 của 2