Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Niệm

Có tất cả 97 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Sao Để Chấp Nhận Tha Thứ Cho Nhau Làm Sao Để Chấp Nhận Tha Thứ Cho Nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
383
Không Ai Thương Mình Bằng Chính Mình Không Ai Thương Mình Bằng Chính Mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
310
Thành Công Và Hạnh Phúc Thành Công Và Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
195
Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Giác Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Giác
Tác giả: Thích Minh Niệm
240
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
230
Đang Làm Gì Chốn Này Đang Làm Gì Chốn Này
Tác giả: Thích Minh Niệm
242
Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
196
Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
272
Hiểu Về Trái Tim (Phần 26: Tùy Duyên) - Giọng đọc Võ Hoàng Yến Hiểu Về Trái Tim (Phần 26: Tùy Duyên) - Giọng đọc Võ Hoàng Yến
Tác giả: Thích Minh Niệm
674
Hiểu Về Trái Tim (Phần 25: Nguyên Tắc) - Giọng đọc Xuân Lan Hiểu Về Trái Tim (Phần 25: Nguyên Tắc) - Giọng đọc Xuân Lan
Tác giả: Thích Minh Niệm
321
Hiểu Về Trái Tim (Phần 24: Thành Thật) - Giọng đọc Dương Yến Ngọc Hiểu Về Trái Tim (Phần 24: Thành Thật) - Giọng đọc Dương Yến Ngọc
Tác giả: Thích Minh Niệm
305
Hiểu Về Trái Tim (Phần 23: Che Đậy) - Giọng đọc Hà Xuyên Hiểu Về Trái Tim (Phần 23: Che Đậy) - Giọng đọc Hà Xuyên
Tác giả: Thích Minh Niệm
238
Hiểu Về Trái Tim (Phần 22: Làm Mới) - Giọng đọc Thanh Tùng Hiểu Về Trái Tim (Phần 22: Làm Mới) - Giọng đọc Thanh Tùng
Tác giả: Thích Minh Niệm
249
Hiểu Về Trái Tim (Phần 21: Thành Kiến) - Giọng đọc Trương Minh Quốc Thái Hiểu Về Trái Tim (Phần 21: Thành Kiến) - Giọng đọc Trương Minh Quốc Thái
Tác giả: Thích Minh Niệm
228
Hiểu Về Trái Tim (Phần 20: Ái Ngữ) - Giọng đọc Quỳnh Hoa Hiểu Về Trái Tim (Phần 20: Ái Ngữ) - Giọng đọc Quỳnh Hoa
Tác giả: Thích Minh Niệm
240
Hiểu Về Trái Tim  (Phần 19: Phán Xét) - Giọng đọc Bảo Quốc Hiểu Về Trái Tim (Phần 19: Phán Xét) - Giọng đọc Bảo Quốc
Tác giả: Thích Minh Niệm
209
Hiểu Về Trái Tim (Phần 18: Lắng Nghe) - Giọng đọc Cẩm Vân Hiểu Về Trái Tim (Phần 18: Lắng Nghe) - Giọng đọc Cẩm Vân
Tác giả: Thích Minh Niệm
252
Hiểu Về Trái Tim (Phần 17: Nghi Ngờ) - Giọng đọc Anh Thư Hiểu Về Trái Tim (Phần 17: Nghi Ngờ) - Giọng đọc Anh Thư
Tác giả: Thích Minh Niệm
239
Hiểu Về Trái Tim (Phần 16: Tạ Ơn) - Giọng đọc Bình Minh Hiểu Về Trái Tim (Phần 16: Tạ Ơn) - Giọng đọc Bình Minh
Tác giả: Thích Minh Niệm
184
Hiểu Về Trái Tim (Phần 15: Nhàm Chán) - Giọng đọc Lý Hùng Hiểu Về Trái Tim (Phần 15: Nhàm Chán) - Giọng đọc Lý Hùng
Tác giả: Thích Minh Niệm
227
Hiểu Về Trái Tim (Phần:14 Tạ Ơn) - Giọng đọc Bình Minh Hiểu Về Trái Tim (Phần:14 Tạ Ơn) - Giọng đọc Bình Minh
Tác giả: Thích Minh Niệm
200
Hiểu Về Trái Tim (Phần 13: Trao Thân) - Giọng đọc Thanh Thúy Hiểu Về Trái Tim (Phần 13: Trao Thân) - Giọng đọc Thanh Thúy
Tác giả: Thích Minh Niệm
223
Hiểu Về Trái Tim (Phần 12: Hiến Tặng) - Giọng đọc Thanh Thúy & Đức Thịnh Hiểu Về Trái Tim (Phần 12: Hiến Tặng) - Giọng đọc Thanh Thúy & Đức Thịnh
Tác giả: Thích Minh Niệm
178
Hiểu Về Trái Tim (Phần 11: Cô Đơn)- Giọng đọc Nguyễn Thị Huyền Hiểu Về Trái Tim (Phần 11: Cô Đơn)- Giọng đọc Nguyễn Thị Huyền
Tác giả: Thích Minh Niệm
268
Hiểu Về Trái Tim (Phần 10: Nâng Đỡ) - Giọng đọc Đỗ Trung Quân Hiểu Về Trái Tim (Phần 10: Nâng Đỡ) - Giọng đọc Đỗ Trung Quân
Tác giả: Thích Minh Niệm
242
Hiểu Về Trái Tim (Phần 9: Sòng Phẳng) - Giọng đọc Thành Lộc Hiểu Về Trái Tim (Phần 9: Sòng Phẳng) - Giọng đọc Thành Lộc
Tác giả: Thích Minh Niệm
314
Hiểu Về Trái Tim (Phần 8: Tha Thứ) - Giọng đọc Hà Kiều Anh Hiểu Về Trái Tim (Phần 8: Tha Thứ) - Giọng đọc Hà Kiều Anh
Tác giả: Thích Minh Niệm
383
Hiểu Về Trái Tim (Phần 7: Ghen Tuông) - Giọng đọc Thanh Mai Hiểu Về Trái Tim (Phần 7: Ghen Tuông) - Giọng đọc Thanh Mai
Tác giả: Thích Minh Niệm
315
Hiểu Về Trái Tim (Phần 6: Chịu Đựng) - Giọng đọc NSUT Kim Xuân Hiểu Về Trái Tim (Phần 6: Chịu Đựng) - Giọng đọc NSUT Kim Xuân
Tác giả: Thích Minh Niệm
369
Hiểu Về Trái Tim (Phần 5: Tức Giận) - Giọng đọc Trung Dũng Hiểu Về Trái Tim (Phần 5: Tức Giận) - Giọng đọc Trung Dũng
Tác giả: Thích Minh Niệm
375
Hiểu Về Trái Tim (Phần 4: Tình Thương) - Giọng đọc Đàm Vĩnh Hưng Hiểu Về Trái Tim (Phần 4: Tình Thương) - Giọng đọc Đàm Vĩnh Hưng
Tác giả: Thích Minh Niệm
350
Hiểu Về Trái Tim (Phần 3: Tình Yêu) - Giọng đọc Dương Trương Thiên Lý Hiểu Về Trái Tim (Phần 3: Tình Yêu) - Giọng đọc Dương Trương Thiên Lý
Tác giả: Thích Minh Niệm
363
Hiểu Về Trái Tim (Phần 2: Hạnh Phúc) - Giọng đọc Ngô Thanh Vân Hiểu Về Trái Tim (Phần 2: Hạnh Phúc) - Giọng đọc Ngô Thanh Vân
Tác giả: Thích Minh Niệm
398
Hiểu Về Trái Tim (Phần 1: Khổ Đau) - Giọng đọc Quyền Linh Hiểu Về Trái Tim (Phần 1: Khổ Đau) - Giọng đọc Quyền Linh
Tác giả: Thích Minh Niệm
652
Hiểu Về Trái Tim - Lời Giới Thiệu Hiểu Về Trái Tim - Lời Giới Thiệu
Tác giả: Thích Minh Niệm
329
Nhìn như chính đối tượng đang hiện ra Nhìn như chính đối tượng đang hiện ra
Tác giả: Thích Minh Niệm
197
Nhận Diện Những Con Sóng Ngầm Trong Tâm Nhận Diện Những Con Sóng Ngầm Trong Tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
607
Khôi Phục Khả Năng Lắng Nghe Thuần Khiết Khôi Phục Khả Năng Lắng Nghe Thuần Khiết
Tác giả: Thích Minh Niệm
354
Thản Nhiên Trước Những Biến Động Thản Nhiên Trước Những Biến Động
Tác giả: Thích Minh Niệm
320
Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,189
Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Minh Niệm
2,300
Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,783
Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,483
Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,892
Làm chủ và ôm ấp cơn giận Làm chủ và ôm ấp cơn giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,413
Định niệm trong đời sống Định niệm trong đời sống
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,584
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,436
Chín bước chuyển hóa Chín bước chuyển hóa
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,258
Nguyên tắc hay không nguyên tắc Nguyên tắc hay không nguyên tắc
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,150
Để gió cuốn đi Để gió cuốn đi
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,271
Trang thứ 1 của 2