Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Niệm

Có tất cả 57 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,364
Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện
Tác giả: Thích Minh Niệm
998
Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
825
Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,210
Làm chủ và ôm ấp cơn giận Làm chủ và ôm ấp cơn giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
817
Định niệm trong đời sống Định niệm trong đời sống
Tác giả: Thích Minh Niệm
917
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
837
Chín bước chuyển hóa Chín bước chuyển hóa
Tác giả: Thích Minh Niệm
724
Nguyên tắc hay không nguyên tắc Nguyên tắc hay không nguyên tắc
Tác giả: Thích Minh Niệm
633
Để gió cuốn đi Để gió cuốn đi
Tác giả: Thích Minh Niệm
662
Càng chấp nhận càng bình yên Càng chấp nhận càng bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,319
Không sanh cũng không diệt Không sanh cũng không diệt
Tác giả: Thích Minh Niệm
559
Làm sao để được bình yên Làm sao để được bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
668
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
765
Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
666
Có lắng lòng nghe mới thấu hiểu Có lắng lòng nghe mới thấu hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
699
Hãy để chánh niệm dẫn đường Hãy để chánh niệm dẫn đường
Tác giả: Thích Minh Niệm
691
Càng bớt hưởng thụ càng thêm bình yên Càng bớt hưởng thụ càng thêm bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,475
Bớt tự ái sẽ bớt giận hờn Bớt tự ái sẽ bớt giận hờn
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,355
Năm nguyên tắc sống bình an và hạnh phúc Năm nguyên tắc sống bình an và hạnh phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,201
Khơi dậy năng lực tịnh tiến Khơi dậy năng lực tịnh tiến
Tác giả: Thích Minh Niệm
496
Buông xả cảm xúc tốt Buông xả cảm xúc tốt
Tác giả: Thích Minh Niệm
643
Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ
Tác giả: Thích Minh Niệm
667
Đừng đánh giá thấp phiền não Đừng đánh giá thấp phiền não
Tác giả: Thích Minh Niệm
606
Chấp nhận cảm xúc xấu Chấp nhận cảm xúc xấu
Tác giả: Thích Minh Niệm
850
Tha thứ- Chất liệu ân tình Tha thứ- Chất liệu ân tình
Tác giả: Thích Minh Niệm
654
Nghệ thuật thanh lọc tâm lý Nghệ thuật thanh lọc tâm lý
Tác giả: Thích Minh Niệm
774
Nhìn lại tâm tưởng của mình Nhìn lại tâm tưởng của mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
595
Biến khổ đau thành hạnh phúc chân thật Biến khổ đau thành hạnh phúc chân thật
Tác giả: Thích Minh Niệm
964
Làm mới lại tình thương Làm mới lại tình thương
Tác giả: Thích Minh Niệm
562
Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
471
Khơi dậy thức mạnh bên trong Khơi dậy thức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
527
Thản nhiên trước những biến động Thản nhiên trước những biến động
Tác giả: Thích Minh Niệm
894
Không ngừng quan sát tâm chống cự Không ngừng quan sát tâm chống cự
Tác giả: Thích Minh Niệm
571
Thương yêu như thế nào để đem lại hạnh phúc cho nhau Thương yêu như thế nào để đem lại hạnh phúc cho nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
817
Bình yên từ bên trong Bình yên từ bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
730
Ta đang làm gì đây? Ta đang làm gì đây?
Tác giả: Thích Minh Niệm
628
Hơi thở - điểm tựa an toàn Hơi thở - điểm tựa an toàn
Tác giả: Thích Minh Niệm
801
Ngồi đâu cũng ngồi thiền Ngồi đâu cũng ngồi thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
888
Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,197
Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,088
Thương Yêu Hay Ràng Buộc Thương Yêu Hay Ràng Buộc
Tác giả: Thích Minh Niệm
988
Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng
Tác giả: Thích Minh Niệm
604
Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
678
Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
620
Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
688
Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra
Tác giả: Thích Minh Niệm
557
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
810
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh
Tác giả: Thích Minh Niệm
751
Đối Trị Cơn Giận Bằng Sức Mạnh Bên Trong Đối Trị Cơn Giận Bằng Sức Mạnh Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
2,769
Trang thứ 1 của 2