Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Niệm

Có tất cả 250 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Khóa Tu Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong Vấn đáp: Khóa Tu Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
40
Làm Mới Lại Tình Thương Làm Mới Lại Tình Thương
Tác giả: Thích Minh Niệm
13
Nhìn thực tại bằng con mắt bình yên Nhìn thực tại bằng con mắt bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
14
Càng Suy Tưởng ! Càng Xa Rời Thực Tại Càng Suy Tưởng ! Càng Xa Rời Thực Tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
479
Tha Thứ ! Chất Liệu Ân Tình Tha Thứ ! Chất Liệu Ân Tình
Tác giả: Thích Minh Niệm
105
Thiền định - Thiền tuệ - Chánh định - Tà định - Chọn lựa - Bài học trong cuộc sống Thiền định - Thiền tuệ - Chánh định - Tà định - Chọn lựa - Bài học trong cuộc sống
Tác giả: Thích Minh Niệm
71
Tỉnh Thức Để Thưởng Thức Những Gì Mình Đang Có Tỉnh Thức Để Thưởng Thức Những Gì Mình Đang Có
Tác giả: Thích Minh Niệm
78
Làm Để Sống Chứ Không Phải Sống Để Làm Làm Để Sống Chứ Không Phải Sống Để Làm
Tác giả: Thích Minh Niệm
94
Nó Đây Rồi ! Nó Đây Rồi !
Tác giả: Thích Minh Niệm
52
Có Gì Đâu Mà Lo ? Có Gì Đâu Mà Lo ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
71
Hành Trình Vượt Thoát Phiền Não Hành Trình Vượt Thoát Phiền Não
Tác giả: Thích Minh Niệm
65
Coi Chừng Bị Lừa Bởi Tâm Nhàm Chán Coi Chừng Bị Lừa Bởi Tâm Nhàm Chán
Tác giả: Thích Minh Niệm
54
Khổ Đau Đến Từ Bên Trong Khổ Đau Đến Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
50
Thấy Mình Hiện Muôn Nơi Thấy Mình Hiện Muôn Nơi
Tác giả: Thích Minh Niệm
34
Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
31
Thương Yêu Như Thế Nào Để Đem Lại Hạnh Phúc Cho Nhau Thương Yêu Như Thế Nào Để Đem Lại Hạnh Phúc Cho Nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
38
Tương đối cũng là tuyệt đối Tương đối cũng là tuyệt đối
Tác giả: Thích Minh Niệm
34
Thương yêu hay ràng buộc Thương yêu hay ràng buộc
Tác giả: Thích Minh Niệm
36
Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ
Tác giả: Thích Minh Niệm
33
Thản nhiên trước những biến động Thản nhiên trước những biến động
Tác giả: Thích Minh Niệm
43
Thoát những vai diễn của chính mình Thoát những vai diễn của chính mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
38
Tha thứ ,chất liệu ân tình Tha thứ ,chất liệu ân tình
Tác giả: Thích Minh Niệm
34
Tâm ta thế nào ta nhìn thực tại như thế ấy Tâm ta thế nào ta nhìn thực tại như thế ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
31
Tâm bình nhìn đâu cảnh cũng bình Tâm bình nhìn đâu cảnh cũng bình
Tác giả: Thích Minh Niệm
30
Ta đang làm gì ở chốn này Ta đang làm gì ở chốn này
Tác giả: Thích Minh Niệm
28
Nương tựa mà không nương tựa Nương tựa mà không nương tựa
Tác giả: Thích Minh Niệm
28
Sức mạnh của niềm tin Sức mạnh của niềm tin
Tác giả: Thích Minh Niệm
27
Phương tiện là cứu cánh Phương tiện là cứu cánh
Tác giả: Thích Minh Niệm
22
Vấn đáp: Hạnh Bồ Tát và Giới Bồ Tát Vấn đáp: Hạnh Bồ Tát và Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Minh Niệm
27
Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
29
Nhìn lại gốc rễ khổ đau Nhìn lại gốc rễ khổ đau
Tác giả: Thích Minh Niệm
25
Nhìn đời bằng mắt trong Nhìn đời bằng mắt trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
21
Làm mới lại tình thương Làm mới lại tình thương
Tác giả: Thích Minh Niệm
27
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Tác giả: Thích Minh Niệm
41
Không sanh cũng không diệt Không sanh cũng không diệt
Tác giả: Thích Minh Niệm
24
Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
31
Mỉm cười với cơn giận Mỉm cười với cơn giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
32
Mộng tưởng Niết Bàn Mộng tưởng Niết Bàn
Tác giả: Thích Minh Niệm
22
Làm sao để được bình yên Làm sao để được bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
32
Làm chủ cơn giận Làm chủ cơn giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
26
Không bùn cũng không sen Không bùn cũng không sen
Tác giả: Thích Minh Niệm
22
Không ai thương mình bằng chính mình Không ai thương mình bằng chính mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
37
Khổ đau hay bất toại nguyện Khổ đau hay bất toại nguyện
Tác giả: Thích Minh Niệm
24
Khơi dậy sức mạnh bên trong Khơi dậy sức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
21
Hơi thở điểm tựa an toàn Hơi thở điểm tựa an toàn
Tác giả: Thích Minh Niệm
21
Hãy gọi đúng tên tôi Hãy gọi đúng tên tôi
Tác giả: Thích Minh Niệm
21
Chuyển hóa cơn giận bằng sức mạnh bên trong Chuyển hóa cơn giận bằng sức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
24
Đừng làm khổ nhau Đừng làm khổ nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
32
Đứng qua một bên dòng cảm giác Đứng qua một bên dòng cảm giác
Tác giả: Thích Minh Niệm
21
Hãy để chánh niệm dẫn đường Hãy để chánh niệm dẫn đường
Tác giả: Thích Minh Niệm
21
Trang thứ 1 của 5