Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Niệm

Có tất cả 290 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ra mắt sách Làm Như Chơi và giao lưu với tác giả Minh Niệm Ra mắt sách Làm Như Chơi và giao lưu với tác giả Minh Niệm
Tác giả: Thích Minh Niệm
74
Sự kỳ diệu khi thân tâm hợp nhất Sự kỳ diệu khi thân tâm hợp nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
133
Mất chỗ nào tìm chỗ đó Mất chỗ nào tìm chỗ đó
Tác giả: Thích Minh Niệm
124
Điểm tựa an toàn nhất Điểm tựa an toàn nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
110
Thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau Thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
83
Tìm lại động cơ hành thiền Tìm lại động cơ hành thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
58
Phát triển nội lực bằng sức mạnh của định Phát triển nội lực bằng sức mạnh của định
Tác giả: Thích Minh Niệm
78
Bạn Có Gì Đặc Biệt Không ? Bạn Có Gì Đặc Biệt Không ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
193
Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não
Tác giả: Thích Minh Niệm
174
Bố Thí Ba La Mật Bố Thí Ba La Mật
Tác giả: Thích Minh Niệm
89
Tâm Bình Nhìn Đâu Cũng Bình Tâm Bình Nhìn Đâu Cũng Bình
Tác giả: Thích Minh Niệm
346
Giới Bồ tát 46B - Phần vấn đáp Giới Bồ tát 46B - Phần vấn đáp
Tác giả: Thích Minh Niệm
65
Chất liệu nuôi dưỡng tâm từ Chất liệu nuôi dưỡng tâm từ
Tác giả: Thích Minh Niệm
106
Ta Đang Làm Gì Chốn Này ? Ta Đang Làm Gì Chốn Này ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
226
Đến Đây Như Đã Đến Đến Đây Như Đã Đến
Tác giả: Thích Minh Niệm
153
Sức Mạnh Của Tâm Bình Yên Sức Mạnh Của Tâm Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
199
Vấn đáp: Thực Hành Thiền tại Bản Hoa Anh Đào Vấn đáp: Thực Hành Thiền tại Bản Hoa Anh Đào
Tác giả: Thích Minh Niệm
137
Tâm Ta Như Thế Nào Ta Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Như Thế Nào Ta Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
634
Chuyển Hóa Cảm Xúc  2016 Chuyển Hóa Cảm Xúc 2016
Tác giả: Thích Minh Niệm
295
Hiểu Rõ Cơn Giận Hiểu Rõ Cơn Giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
267
Tham & Vô Tham Tham & Vô Tham
Tác giả: Thích Minh Niệm
97
Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
162
Trì Giới ! Con Đường Hoàn Thiện Chính Mình Trì Giới ! Con Đường Hoàn Thiện Chính Mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
138
Cần Nhau Một Tấm Lòng Cần Nhau Một Tấm Lòng
Tác giả: Thích Minh Niệm
285
Khôi Phục Khả Năng Lắng Nghe Thuần Khiết Khôi Phục Khả Năng Lắng Nghe Thuần Khiết
Tác giả: Thích Minh Niệm
147
Chất Liệu Nuôi Dưỡng Tâm Từ Chất Liệu Nuôi Dưỡng Tâm Từ
Tác giả: Thích Minh Niệm
141
Hiểu Về Trái Tim (Phần 2) Hiểu Về Trái Tim (Phần 2)
Tác giả: Thích Minh Niệm
106
Hiểu Về Trái Tim (Phần 1) Hiểu Về Trái Tim (Phần 1)
Tác giả: Thích Minh Niệm
185
Việc Gì Là Quan Trọng Nhất Việc Gì Là Quan Trọng Nhất
Tác giả: Thích Minh Niệm
98
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh
Tác giả: Thích Minh Niệm
86
Vì Một Thế Giới Hòa Bình Vì Một Thế Giới Hòa Bình
Tác giả: Thích Minh Niệm
57
Nhận Diện & Chăm Sóc Những Vết Thương Trong Lòng Nhận Diện & Chăm Sóc Những Vết Thương Trong Lòng
Tác giả: Thích Minh Niệm
103
Có GÌ Đâu Mà Giận..? Có GÌ Đâu Mà Giận..?
Tác giả: Thích Minh Niệm
106
Ta Đang Làm Gì Đây...? Ta Đang Làm Gì Đây...?
Tác giả: Thích Minh Niệm
70
Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
63
Làm Sao Để Chấp Nhận Tha Thứ Cho Nhau ? Làm Sao Để Chấp Nhận Tha Thứ Cho Nhau ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
68
Chân Sám Hối Chân Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Niệm
81
Làm Sao Để Nuôi Dưỡng Tâm Bình Yên Làm Sao Để Nuôi Dưỡng Tâm Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
75
Không Ai Thương Mình Chính Mình Không Ai Thương Mình Chính Mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
61
Tạ Ơn Đời Mầu Nhiệm Tạ Ơn Đời Mầu Nhiệm
Tác giả: Thích Minh Niệm
60
Vấn đáp: Khóa Tu Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong Vấn đáp: Khóa Tu Hạnh Phúc Đến Từ Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
156
Làm Mới Lại Tình Thương Làm Mới Lại Tình Thương
Tác giả: Thích Minh Niệm
108
Nhìn thực tại bằng con mắt bình yên Nhìn thực tại bằng con mắt bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
104
Càng Suy Tưởng ! Càng Xa Rời Thực Tại Càng Suy Tưởng ! Càng Xa Rời Thực Tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
600
Tha Thứ ! Chất Liệu Ân Tình Tha Thứ ! Chất Liệu Ân Tình
Tác giả: Thích Minh Niệm
174
Thiền định - Thiền tuệ - Chánh định - Tà định - Chọn lựa - Bài học trong cuộc sống Thiền định - Thiền tuệ - Chánh định - Tà định - Chọn lựa - Bài học trong cuộc sống
Tác giả: Thích Minh Niệm
162
Tỉnh Thức Để Thưởng Thức Những Gì Mình Đang Có Tỉnh Thức Để Thưởng Thức Những Gì Mình Đang Có
Tác giả: Thích Minh Niệm
164
Làm Để Sống Chứ Không Phải Sống Để Làm Làm Để Sống Chứ Không Phải Sống Để Làm
Tác giả: Thích Minh Niệm
195
Nó Đây Rồi ! Nó Đây Rồi !
Tác giả: Thích Minh Niệm
118
Có Gì Đâu Mà Lo ? Có Gì Đâu Mà Lo ?
Tác giả: Thích Minh Niệm
166
Trang thứ 1 của 6