Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Niệm

Có tất cả 57 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Minh Niệm
544
Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện
Tác giả: Thích Minh Niệm
400
Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại Tương lai làm bằng chất liệu của hiện tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
344
Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
528
Làm chủ và ôm ấp cơn giận Làm chủ và ôm ấp cơn giận
Tác giả: Thích Minh Niệm
350
Định niệm trong đời sống Định niệm trong đời sống
Tác giả: Thích Minh Niệm
341
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
363
Chín bước chuyển hóa Chín bước chuyển hóa
Tác giả: Thích Minh Niệm
332
Nguyên tắc hay không nguyên tắc Nguyên tắc hay không nguyên tắc
Tác giả: Thích Minh Niệm
300
Để gió cuốn đi Để gió cuốn đi
Tác giả: Thích Minh Niệm
272
Càng chấp nhận càng bình yên Càng chấp nhận càng bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
611
Không sanh cũng không diệt Không sanh cũng không diệt
Tác giả: Thích Minh Niệm
221
Làm sao để được bình yên Làm sao để được bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
259
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
365
Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc Nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
343
Có lắng lòng nghe mới thấu hiểu Có lắng lòng nghe mới thấu hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
316
Hãy để chánh niệm dẫn đường Hãy để chánh niệm dẫn đường
Tác giả: Thích Minh Niệm
284
Càng bớt hưởng thụ càng thêm bình yên Càng bớt hưởng thụ càng thêm bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,049
Bớt tự ái sẽ bớt giận hờn Bớt tự ái sẽ bớt giận hờn
Tác giả: Thích Minh Niệm
838
Năm nguyên tắc sống bình an và hạnh phúc Năm nguyên tắc sống bình an và hạnh phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
764
Khơi dậy năng lực tịnh tiến Khơi dậy năng lực tịnh tiến
Tác giả: Thích Minh Niệm
248
Buông xả cảm xúc tốt Buông xả cảm xúc tốt
Tác giả: Thích Minh Niệm
317
Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ
Tác giả: Thích Minh Niệm
272
Đừng đánh giá thấp phiền não Đừng đánh giá thấp phiền não
Tác giả: Thích Minh Niệm
335
Chấp nhận cảm xúc xấu Chấp nhận cảm xúc xấu
Tác giả: Thích Minh Niệm
462
Tha thứ- Chất liệu ân tình Tha thứ- Chất liệu ân tình
Tác giả: Thích Minh Niệm
366
Nghệ thuật thanh lọc tâm lý Nghệ thuật thanh lọc tâm lý
Tác giả: Thích Minh Niệm
354
Nhìn lại tâm tưởng của mình Nhìn lại tâm tưởng của mình
Tác giả: Thích Minh Niệm
304
Biến khổ đau thành hạnh phúc chân thật Biến khổ đau thành hạnh phúc chân thật
Tác giả: Thích Minh Niệm
496
Làm mới lại tình thương Làm mới lại tình thương
Tác giả: Thích Minh Niệm
276
Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên Nhìn nhau bằng ánh mắt bình yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
263
Khơi dậy thức mạnh bên trong Khơi dậy thức mạnh bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
284
Thản nhiên trước những biến động Thản nhiên trước những biến động
Tác giả: Thích Minh Niệm
523
Không ngừng quan sát tâm chống cự Không ngừng quan sát tâm chống cự
Tác giả: Thích Minh Niệm
262
Thương yêu như thế nào để đem lại hạnh phúc cho nhau Thương yêu như thế nào để đem lại hạnh phúc cho nhau
Tác giả: Thích Minh Niệm
399
Bình yên từ bên trong Bình yên từ bên trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
332
Ta đang làm gì đây? Ta đang làm gì đây?
Tác giả: Thích Minh Niệm
246
Hơi thở - điểm tựa an toàn Hơi thở - điểm tựa an toàn
Tác giả: Thích Minh Niệm
438
Ngồi đâu cũng ngồi thiền Ngồi đâu cũng ngồi thiền
Tác giả: Thích Minh Niệm
451
Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
732
Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau
Tác giả: Thích Minh Niệm
605
Thương Yêu Hay Ràng Buộc Thương Yêu Hay Ràng Buộc
Tác giả: Thích Minh Niệm
537
Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng
Tác giả: Thích Minh Niệm
331
Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
371
Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
340
Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
379
Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra
Tác giả: Thích Minh Niệm
270
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
449
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh
Tác giả: Thích Minh Niệm
386
Đối Trị Cơn Giận Bằng Sức Mạnh Bên Trong Đối Trị Cơn Giận Bằng Sức Mạnh Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
2,161
Trang thứ 1 của 2