Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Châu

Có tất cả 24 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Minh Châu
201
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Minh Châu
3,372
Trung Bộ Kinh ngày 17/9/1994 Trung Bộ Kinh ngày 17/9/1994
Tác giả: Thích Minh Châu
109
Sanh chủng của một con người Sanh chủng của một con người
Tác giả: Thích Minh Châu
193
32 Tướng tốt của một vị Đại Nhân 32 Tướng tốt của một vị Đại Nhân
Tác giả: Thích Minh Châu
136
Vô Ngã Vô Ngã
Tác giả: Thích Minh Châu
188
Dạy Thiền Tứ Niệm Xứ 2 Dạy Thiền Tứ Niệm Xứ 2
Tác giả: Thích Minh Châu
200
Dạy Thiền Tứ Niệm Xứ 1 Dạy Thiền Tứ Niệm Xứ 1
Tác giả: Thích Minh Châu
227
Duyên khởi Duyên khởi
Tác giả: Thích Minh Châu
170
Kinh Số 48 - Kosambiya (phần 2) Kinh Số 48 - Kosambiya (phần 2)
Tác giả: Thích Minh Châu
161
Kinh Số 48 - Kosambiya (phần 1) Kinh Số 48 - Kosambiya (phần 1)
Tác giả: Thích Minh Châu
151
Tự thân đi đến giải thoát Tự thân đi đến giải thoát
Tác giả: Thích Minh Châu
215
Kinh Bát Thành (phần 2) Kinh Bát Thành (phần 2)
Tác giả: Thích Minh Châu
136
Kinh Bát Thành (phần 1) Kinh Bát Thành (phần 1)
Tác giả: Thích Minh Châu
155
Hòa Thượng Thích Minh Châu dạy Thiền Sổ tức quán Hòa Thượng Thích Minh Châu dạy Thiền Sổ tức quán
Tác giả: Thích Minh Châu
469
Hòa Thương Thích Minh Châu với Bài Pháp Tứ Đế Năm 1989 Hòa Thương Thích Minh Châu với Bài Pháp Tứ Đế Năm 1989
Tác giả: Thích Minh Châu
526
Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120
Tác giả: Thích Minh Châu
476
Giảng giải Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) - Kinh Trung Bộ số 119: Hành thiền niệm hơi thở Giảng giải Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) - Kinh Trung Bộ số 119: Hành thiền niệm hơi thở
Tác giả: Thích Minh Châu
533
Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa
Tác giả: Thích Minh Châu
482
Giảng giải Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) - Kinh Trung Bộ số 49 Giảng giải Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) - Kinh Trung Bộ số 49
Tác giả: Thích Minh Châu
508
Phật giáo Việt Nam: Vài nét sinh hoạt Phật giáo Việt Nam: Vài nét sinh hoạt
Tác giả: Thích Minh Châu
719
Hòa Thượng Thích Minh Châu với Hội Thảo QT Đạo Đức Phật giáo trong thời kỳ Hiện Đại Hòa Thượng Thích Minh Châu với Hội Thảo QT Đạo Đức Phật giáo trong thời kỳ Hiện Đại
Tác giả: Thích Minh Châu
772
Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60 Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60
Tác giả: Thích Minh Châu
449
Giảng giải Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka Sutta) - Kinh Trung Bộ số 35 Giảng giải Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka Sutta) - Kinh Trung Bộ số 35
Tác giả: Thích Minh Châu
573
Trang thứ 1 của 1