Thành viên

Nhớ tôi

Thích Minh Đạo

Có tất cả 68 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chúng ta không thể an lạc chỉ một ngày Chúng ta không thể an lạc chỉ một ngày
Tác giả: Thích Minh Đạo
67
Đức Phật cũng cày ruộng - Bài 2: Thiện Lục Đức Phật cũng cày ruộng - Bài 2: Thiện Lục
Tác giả: Thích Minh Đạo
74
Đức Phật cũng cày ruộng - Bài 1: Thiện Lục Đức Phật cũng cày ruộng - Bài 1: Thiện Lục
Tác giả: Thích Minh Đạo
51
Thiền Tam Muội 07 - Phương Pháp Đối Trị Lo Nghĩ Thiền Tam Muội 07 - Phương Pháp Đối Trị Lo Nghĩ
Tác giả: Thích Minh Đạo
52
Thiền Tam Muội 06 - Pháp Môn Đối Trị Ngu Si Thiền Tam Muội 06 - Pháp Môn Đối Trị Ngu Si
Tác giả: Thích Minh Đạo
53
Thiền Tam Muội 05 - Pháp Môn Đối Trị  Nóng Giận Thiền Tam Muội 05 - Pháp Môn Đối Trị Nóng Giận
Tác giả: Thích Minh Đạo
42
Tu Thiền Tu Thiền
Tác giả: Thích Minh Đạo
58
Thiền Tam Muội 04 - Pháp Môn Trị Đa Dục Thiền Tam Muội 04 - Pháp Môn Trị Đa Dục
Tác giả: Thích Minh Đạo
54
Thiền Tam Muội 03 Thiền Tam Muội 03
Tác giả: Thích Minh Đạo
51
Thiền Tam Muội 02 Thiền Tam Muội 02
Tác giả: Thích Minh Đạo
54
Thiền Tam Muội 01 Thiền Tam Muội 01
Tác giả: Thích Minh Đạo
55
Tọa Thiền Chỉ Quán – Phần 14 Trị Bệnh - Chứng Quả – TT Thích Minh Đạo Tọa Thiền Chỉ Quán – Phần 14 Trị Bệnh - Chứng Quả – TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
50
CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN PHẦN 13(HIỂU BIẾT MA SỰ). TG : TT THÍCH MINH ĐẠO. CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN PHẦN 13(HIỂU BIẾT MA SỰ). TG : TT THÍCH MINH ĐẠO.
Tác giả: Thích Minh Đạo
170
CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN(P12) - TƯỚNG THIỆN CĂN KHAI PHÁT. TG: TT: THÍCH MINH ĐẠO. CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN(P12) - TƯỚNG THIỆN CĂN KHAI PHÁT. TG: TT: THÍCH MINH ĐẠO.
Tác giả: Thích Minh Đạo
163
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 11 (Trải Duyên Đối Cảnh) - TT. Thích Minh Đạo Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 11 (Trải Duyên Đối Cảnh) - TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
124
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 10 - Chánh Tu. Tg: TT: Thích Minh Đạo. Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 10 - Chánh Tu. Tg: TT: Thích Minh Đạo.
Tác giả: Thích Minh Đạo
167
Tọa Thiền Chỉ Quán (Phần 9) - Hành Phương Tiện. TG: TT: Thích Minh Đạo. Tọa Thiền Chỉ Quán (Phần 9) - Hành Phương Tiện. TG: TT: Thích Minh Đạo.
Tác giả: Thích Minh Đạo
177
Lục Đạo Luân Hồi Lục Đạo Luân Hồi
Tác giả: Thích Minh Đạo
286
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 8 (Điều Hòa) - TG: TT. Thích Minh Đạo Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 8 (Điều Hòa) - TG: TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
156
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 7 (Xả Cái) - TT. Thích Minh Đạo Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 7 (Xả Cái) - TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
217
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 6 (Trách Dục) - TT. Thích Minh Đạo Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 6 (Trách Dục) - TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
151
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 5 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 5 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long
Tác giả: Thích Minh Đạo
147
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 4 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 4 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long
Tác giả: Thích Minh Đạo
133
Toạ Thiền Chỉ Quán Phần 3 - TT. Thích Minh Đạo Toạ Thiền Chỉ Quán Phần 3 - TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
124
Tọa Thiền Chỉ Quán 2 - TT. Thích Minh Đạo Tọa Thiền Chỉ Quán 2 - TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
142
Năm Thân Nói Chuyện Con Khỉ - TT. Thích Minh Xuân Năm Thân Nói Chuyện Con Khỉ - TT. Thích Minh Xuân
Tác giả: Thích Minh Đạo
143
Một Đời Người Một Vì Sao - TT. Thích Minh Đạo Một Đời Người Một Vì Sao - TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
120
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 1 - TT. Thích Minh Đạo Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 1 - TT. Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
163
TU QUA CÁCH THỨC CHĂN TRÂU ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY - TT. THÍCH MINH ĐẠO TU QUA CÁCH THỨC CHĂN TRÂU ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY - TT. THÍCH MINH ĐẠO
Tác giả: Thích Minh Đạo
105
Lục Đạo Luân Hồi Lục Đạo Luân Hồi
Tác giả: Thích Minh Đạo
607
Giá Trị Của Tam Bảo Giá Trị Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Minh Đạo
593
Vạn Pháp Quy Tâm Lục- P11- TT Thích Minh Đạo Vạn Pháp Quy Tâm Lục- P11- TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
155
Vạn Pháp Quy Tâm Lục P10  TT. Thích Minh Đạo thuyết giảng Vạn Pháp Quy Tâm Lục P10 TT. Thích Minh Đạo thuyết giảng
Tác giả: Thích Minh Đạo
423
Vạn Pháp Quy Tâm Lục - P9 - TT Thích Minh Đạo Vạn Pháp Quy Tâm Lục - P9 - TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
127
Vạn Pháp Quy Tâm Lục p8 T.T Thích Minh Đạo thuyết giảng Vạn Pháp Quy Tâm Lục p8 T.T Thích Minh Đạo thuyết giảng
Tác giả: Thích Minh Đạo
121
Vạn Pháp Quy Tâm Lục p7 TT. Thích Minh Đạo thuyết giảng Vạn Pháp Quy Tâm Lục p7 TT. Thích Minh Đạo thuyết giảng
Tác giả: Thích Minh Đạo
126
Vạn Pháp Quy Tâm Lục p6 TT.Thích Minh Đạo thuyết giảng Vạn Pháp Quy Tâm Lục p6 TT.Thích Minh Đạo thuyết giảng
Tác giả: Thích Minh Đạo
446
Sinh Hoạt Nội Quy Một Ngày Tịnh Tu Của Thiền Viện Sơn Thắng TT Thích Minh Đạo 2 Sinh Hoạt Nội Quy Một Ngày Tịnh Tu Của Thiền Viện Sơn Thắng TT Thích Minh Đạo 2
Tác giả: Thích Minh Đạo
1,079
Kinh Phước  Đức TT.Thích Minh Đạo TG Chùa Long Thành (Vĩnh Long) Kinh Phước Đức TT.Thích Minh Đạo TG Chùa Long Thành (Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Minh Đạo
1,110
Vạn Pháp Quy Tâm Lục P5: Không Uống Rượu TT Thích Minh Đạo Vạn Pháp Quy Tâm Lục P5: Không Uống Rượu TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
1,012
Vạn Pháp Quy Tâm Lục P4: Không Nói Dối TT  Thích Minh Đạo Vạn Pháp Quy Tâm Lục P4: Không Nói Dối TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
1,213
Vạn Pháp Quy Tâm Lục P3 Không Tà Dâm TT Thích Minh Đạo Vạn Pháp Quy Tâm Lục P3 Không Tà Dâm TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
908
Vạn Pháp Quy Tâm Lục P2 Không Trộm Cắp TT Thích Minh Đạo Vạn Pháp Quy Tâm Lục P2 Không Trộm Cắp TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
880
Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 1 TT Thích Minh Đạo Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 1 TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
976
Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông TT  Thích Minh Đạo Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông TT Thích Minh Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
805
Con Đường Vào Đạo Con Đường Vào Đạo
Tác giả: Thích Minh Đạo
873
Ăn Hiền Ở Lành Ăn Hiền Ở Lành
Tác giả: Thích Minh Đạo
874
4 Pháp Đạo Đức Căn Bản Của Người Phật Tử 4 Pháp Đạo Đức Căn Bản Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Minh Đạo
1,040
Ý Nghĩa Phật Đản Ý Nghĩa Phật Đản
Tác giả: Thích Minh Đạo
1,272
Hạnh Phúc Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Minh Đạo
1,031
Trang thứ 1 của 2