Thành viên

Nhớ tôi

Thích Khế Định

Có tất cả 34 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhập Bồ Tát hạnh Nhập Bồ Tát hạnh
Tác giả: Thích Khế Định
361
Đạt Ma tông yếu - Bài 1 Đạt Ma tông yếu - Bài 1
Tác giả: Thích Khế Định
452
Nhất giả lễ kính chư Phật Nhất giả lễ kính chư Phật
Tác giả: Thích Khế Định
477
Tâm Phật Tâm Ma Tâm Phật Tâm Ma
Tác giả: Thích Khế Định
890
Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh
Tác giả: Thích Khế Định
1,678
Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh
Tác giả: Thích Khế Định
1,858
Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
2,048
Giá Trị công năng tu thiền Giá Trị công năng tu thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,449
Đạo người xuất gia Đạo người xuất gia
Tác giả: Thích Khế Định
2,216
Tám tướng trạng phát bồ đề tâm Tám tướng trạng phát bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,524
Văn khuyến phát Bồ đề tâm Văn khuyến phát Bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,267
Tứ pháp ấn Phật Tứ pháp ấn Phật
Tác giả: Thích Khế Định
2,047
Có một con đường dứt khổ an vui Có một con đường dứt khổ an vui
Tác giả: Thích Khế Định
1,711
Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung
Tác giả: Thích Khế Định
1,639
Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma
Tác giả: Thích Khế Định
1,614
Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình
Tác giả: Thích Khế Định
1,228
Pháp hành thiền tập khi đốt hương Pháp hành thiền tập khi đốt hương
Tác giả: Thích Khế Định
1,421
Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại
Tác giả: Thích Khế Định
2,629
Cận tử nghiệp Cận tử nghiệp
Tác giả: Thích Khế Định
3,285
Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã
Tác giả: Thích Khế Định
2,974
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Khế Định
2,628
Thiền trong biển dục Thiền trong biển dục
Tác giả: Thích Khế Định
1,969
Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần) Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần)
Tác giả: Thích Khế Định
2,334
Chết là con đường chúng ta phải đi Chết là con đường chúng ta phải đi
Tác giả: Thích Khế Định
2,888
Chết là hạnh phúc hay khổ đau Chết là hạnh phúc hay khổ đau
Tác giả: Thích Khế Định
2,258
Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa
Tác giả: Thích Khế Định
1,474
Ngộ là huyết mạch của Thiền Ngộ là huyết mạch của Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,730
Những nghịch cảnh giữa đời thường Những nghịch cảnh giữa đời thường
Tác giả: Thích Khế Định
1,924
Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
3,183
Tu Thiền có lợi ích gì trong cuộc sống - Thích Khế Định Tu Thiền có lợi ích gì trong cuộc sống - Thích Khế Định
Tác giả: Thích Khế Định
2,417
Nghiệp: Con đường của sự tái sinh Nghiệp: Con đường của sự tái sinh
Tác giả: Thích Khế Định
2,553
Pháp là con thuyền đưa chúng sanh thoát khổ Pháp là con thuyền đưa chúng sanh thoát khổ
Tác giả: Thích Khế Định
1,689
Nhẫn là chánh hạnh thành Phật Nhẫn là chánh hạnh thành Phật
Tác giả: Thích Khế Định
1,582
Đâu là bến bờ hạnh phúc Đâu là bến bờ hạnh phúc
Tác giả: Thích Khế Định
1,962
Trang thứ 1 của 1