Thành viên

Nhớ tôi

Thích Khế Định

Có tất cả 30 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh
Tác giả: Thích Khế Định
1,404
Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh
Tác giả: Thích Khế Định
1,568
Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,728
Giá Trị công năng tu thiền Giá Trị công năng tu thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,194
Đạo người xuất gia Đạo người xuất gia
Tác giả: Thích Khế Định
1,813
Tám tướng trạng phát bồ đề tâm Tám tướng trạng phát bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,276
Văn khuyến phát Bồ đề tâm Văn khuyến phát Bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,063
Tứ pháp ấn Phật Tứ pháp ấn Phật
Tác giả: Thích Khế Định
1,650
Có một con đường dứt khổ an vui Có một con đường dứt khổ an vui
Tác giả: Thích Khế Định
1,439
Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung
Tác giả: Thích Khế Định
1,368
Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma
Tác giả: Thích Khế Định
1,296
Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình
Tác giả: Thích Khế Định
1,006
Pháp hành thiền tập khi đốt hương Pháp hành thiền tập khi đốt hương
Tác giả: Thích Khế Định
1,205
Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại
Tác giả: Thích Khế Định
2,153
Cận tử nghiệp Cận tử nghiệp
Tác giả: Thích Khế Định
2,640
Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã
Tác giả: Thích Khế Định
2,538
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Khế Định
2,270
Thiền trong biển dục Thiền trong biển dục
Tác giả: Thích Khế Định
1,609
Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần) Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần)
Tác giả: Thích Khế Định
1,880
Chết là con đường chúng ta phải đi Chết là con đường chúng ta phải đi
Tác giả: Thích Khế Định
2,514
Chết là hạnh phúc hay khổ đau Chết là hạnh phúc hay khổ đau
Tác giả: Thích Khế Định
1,905
Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa
Tác giả: Thích Khế Định
1,248
Ngộ là huyết mạch của Thiền Ngộ là huyết mạch của Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,482
Những nghịch cảnh giữa đời thường Những nghịch cảnh giữa đời thường
Tác giả: Thích Khế Định
1,628
Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
2,507
Tu Thiền có lợi ích gì trong cuộc sống - Thích Khế Định Tu Thiền có lợi ích gì trong cuộc sống - Thích Khế Định
Tác giả: Thích Khế Định
2,001
Nghiệp: Con đường của sự tái sinh Nghiệp: Con đường của sự tái sinh
Tác giả: Thích Khế Định
2,133
Pháp là con thuyền đưa chúng sanh thoát khổ Pháp là con thuyền đưa chúng sanh thoát khổ
Tác giả: Thích Khế Định
1,358
Nhẫn là chánh hạnh thành Phật Nhẫn là chánh hạnh thành Phật
Tác giả: Thích Khế Định
1,314
Đâu là bến bờ hạnh phúc Đâu là bến bờ hạnh phúc
Tác giả: Thích Khế Định
1,682
Trang thứ 1 của 1