Thành viên

Nhớ tôi

Thích Khế Định

Có tất cả 30 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh
Tác giả: Thích Khế Định
1,346
Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh
Tác giả: Thích Khế Định
1,531
Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,684
Giá Trị công năng tu thiền Giá Trị công năng tu thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,147
Đạo người xuất gia Đạo người xuất gia
Tác giả: Thích Khế Định
1,771
Tám tướng trạng phát bồ đề tâm Tám tướng trạng phát bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,242
Văn khuyến phát Bồ đề tâm Văn khuyến phát Bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,035
Tứ pháp ấn Phật Tứ pháp ấn Phật
Tác giả: Thích Khế Định
1,604
Có một con đường dứt khổ an vui Có một con đường dứt khổ an vui
Tác giả: Thích Khế Định
1,410
Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung
Tác giả: Thích Khế Định
1,334
Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma
Tác giả: Thích Khế Định
1,251
Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình
Tác giả: Thích Khế Định
976
Pháp hành thiền tập khi đốt hương Pháp hành thiền tập khi đốt hương
Tác giả: Thích Khế Định
1,165
Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại
Tác giả: Thích Khế Định
2,120
Cận tử nghiệp Cận tử nghiệp
Tác giả: Thích Khế Định
2,565
Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã
Tác giả: Thích Khế Định
2,489
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Khế Định
2,219
Thiền trong biển dục Thiền trong biển dục
Tác giả: Thích Khế Định
1,562
Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần) Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần)
Tác giả: Thích Khế Định
1,831
Chết là con đường chúng ta phải đi Chết là con đường chúng ta phải đi
Tác giả: Thích Khế Định
2,476
Chết là hạnh phúc hay khổ đau Chết là hạnh phúc hay khổ đau
Tác giả: Thích Khế Định
1,865
Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa
Tác giả: Thích Khế Định
1,218
Ngộ là huyết mạch của Thiền Ngộ là huyết mạch của Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,448
Những nghịch cảnh giữa đời thường Những nghịch cảnh giữa đời thường
Tác giả: Thích Khế Định
1,600
Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
2,460
Tu Thiền có lợi ích gì trong cuộc sống - Thích Khế Định Tu Thiền có lợi ích gì trong cuộc sống - Thích Khế Định
Tác giả: Thích Khế Định
1,944
Nghiệp: Con đường của sự tái sinh Nghiệp: Con đường của sự tái sinh
Tác giả: Thích Khế Định
2,095
Pháp là con thuyền đưa chúng sanh thoát khổ Pháp là con thuyền đưa chúng sanh thoát khổ
Tác giả: Thích Khế Định
1,316
Nhẫn là chánh hạnh thành Phật Nhẫn là chánh hạnh thành Phật
Tác giả: Thích Khế Định
1,279
Đâu là bến bờ hạnh phúc Đâu là bến bờ hạnh phúc
Tác giả: Thích Khế Định
1,645
Trang thứ 1 của 1