Thành viên

Nhớ tôi

Thích Khế Định

Có tất cả 56 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Duy Ma Cật-Phẩm Phật Quốc Kinh Duy Ma Cật-Phẩm Phật Quốc
Tác giả: Thích Khế Định
122
Tứ pháp ấn Phật (Phần 2) Tứ pháp ấn Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Khế Định
89
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 4/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 4/4)
Tác giả: Thích Khế Định
75
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 3/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 3/4)
Tác giả: Thích Khế Định
63
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 2/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 2/4)
Tác giả: Thích Khế Định
82
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 1/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 1/4)
Tác giả: Thích Khế Định
84
Phát Bồ Đề Tâm (Phần 2) Phát Bồ Đề Tâm (Phần 2)
Tác giả: Thích Khế Định
61
Phát Bồ đề tâm (Phần 1) Phát Bồ đề tâm (Phần 1)
Tác giả: Thích Khế Định
71
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 8/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 8/8)
Tác giả: Thích Khế Định
73
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 7/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 7/8)
Tác giả: Thích Khế Định
68
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 6/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 6/8)
Tác giả: Thích Khế Định
79
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 5/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 5/8)
Tác giả: Thích Khế Định
72
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 4/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 4/8)
Tác giả: Thích Khế Định
55
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 3/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 3/8)
Tác giả: Thích Khế Định
61
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 2/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 2/8)
Tác giả: Thích Khế Định
67
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 1/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 1/8)
Tác giả: Thích Khế Định
80
Chữ Nhẫn Trong Cuộc Sống Chữ Nhẫn Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Khế Định
373
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 7 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 7
Tác giả: Thích Khế Định
83
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 6 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 6
Tác giả: Thích Khế Định
76
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 5 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 5
Tác giả: Thích Khế Định
71
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 4 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 4
Tác giả: Thích Khế Định
64
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 3 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 3
Tác giả: Thích Khế Định
78
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 1 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 1
Tác giả: Thích Khế Định
71
Nhập Bồ Tát hạnh Nhập Bồ Tát hạnh
Tác giả: Thích Khế Định
513
Đạt Ma tông yếu - Bài 1 Đạt Ma tông yếu - Bài 1
Tác giả: Thích Khế Định
609
Nhất giả lễ kính chư Phật Nhất giả lễ kính chư Phật
Tác giả: Thích Khế Định
633
Tâm Phật Tâm Ma Tâm Phật Tâm Ma
Tác giả: Thích Khế Định
1,020
Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh
Tác giả: Thích Khế Định
1,785
Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh
Tác giả: Thích Khế Định
1,988
Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
2,195
Giá Trị công năng tu thiền Giá Trị công năng tu thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,556
Đạo người xuất gia Đạo người xuất gia
Tác giả: Thích Khế Định
2,430
Tám tướng trạng phát bồ đề tâm Tám tướng trạng phát bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,648
Văn khuyến phát Bồ đề tâm Văn khuyến phát Bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,357
Tứ pháp ấn Phật (Phần 1) Tứ pháp ấn Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Khế Định
2,227
Có một con đường dứt khổ an vui Có một con đường dứt khổ an vui
Tác giả: Thích Khế Định
1,821
Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung
Tác giả: Thích Khế Định
1,786
Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma
Tác giả: Thích Khế Định
1,743
Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình
Tác giả: Thích Khế Định
1,317
Pháp hành thiền tập khi đốt hương Pháp hành thiền tập khi đốt hương
Tác giả: Thích Khế Định
1,540
Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại
Tác giả: Thích Khế Định
2,793
Cận tử nghiệp Cận tử nghiệp
Tác giả: Thích Khế Định
3,527
Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã
Tác giả: Thích Khế Định
3,196
Thiền trong biển dục Thiền trong biển dục
Tác giả: Thích Khế Định
2,106
Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần) Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần)
Tác giả: Thích Khế Định
2,559
Chết là con đường chúng ta phải đi Chết là con đường chúng ta phải đi
Tác giả: Thích Khế Định
3,055
Chết là hạnh phúc hay khổ đau Chết là hạnh phúc hay khổ đau
Tác giả: Thích Khế Định
2,404
Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa
Tác giả: Thích Khế Định
1,575
Ngộ là huyết mạch của Thiền Ngộ là huyết mạch của Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,834
Những nghịch cảnh giữa đời thường Những nghịch cảnh giữa đời thường
Tác giả: Thích Khế Định
2,082
Trang thứ 1 của 2