Thành viên

Nhớ tôi

Thích Khế Định

Có tất cả 55 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tứ pháp ấn Phật (Phần 2) Tứ pháp ấn Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Khế Định
48
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 4/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 4/4)
Tác giả: Thích Khế Định
37
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 3/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 3/4)
Tác giả: Thích Khế Định
33
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 2/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 2/4)
Tác giả: Thích Khế Định
37
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 1/4) Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 1/4)
Tác giả: Thích Khế Định
43
Phát Bồ Đề Tâm (Phần 2) Phát Bồ Đề Tâm (Phần 2)
Tác giả: Thích Khế Định
32
Phát Bồ đề tâm (Phần 1) Phát Bồ đề tâm (Phần 1)
Tác giả: Thích Khế Định
35
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 8/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 8/8)
Tác giả: Thích Khế Định
33
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 7/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 7/8)
Tác giả: Thích Khế Định
26
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 6/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 6/8)
Tác giả: Thích Khế Định
28
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 5/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 5/8)
Tác giả: Thích Khế Định
24
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 4/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 4/8)
Tác giả: Thích Khế Định
25
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 3/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 3/8)
Tác giả: Thích Khế Định
23
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 2/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 2/8)
Tác giả: Thích Khế Định
29
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 1/8) Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 1/8)
Tác giả: Thích Khế Định
36
Chữ Nhẫn Trong Cuộc Sống Chữ Nhẫn Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Khế Định
315
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 7 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 7
Tác giả: Thích Khế Định
47
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 6 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 6
Tác giả: Thích Khế Định
43
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 5 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 5
Tác giả: Thích Khế Định
43
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 4 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 4
Tác giả: Thích Khế Định
40
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 3 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 3
Tác giả: Thích Khế Định
48
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 1 Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 1
Tác giả: Thích Khế Định
47
Nhập Bồ Tát hạnh Nhập Bồ Tát hạnh
Tác giả: Thích Khế Định
454
Đạt Ma tông yếu - Bài 1 Đạt Ma tông yếu - Bài 1
Tác giả: Thích Khế Định
554
Nhất giả lễ kính chư Phật Nhất giả lễ kính chư Phật
Tác giả: Thích Khế Định
558
Tâm Phật Tâm Ma Tâm Phật Tâm Ma
Tác giả: Thích Khế Định
971
Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh Tướng trạng phát Bồ Đề tâm chân chánh
Tác giả: Thích Khế Định
1,744
Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh Làm thế nào để có được thân tướng trang nghiêm thanh tịnh
Tác giả: Thích Khế Định
1,936
Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
2,140
Giá Trị công năng tu thiền Giá Trị công năng tu thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,515
Đạo người xuất gia Đạo người xuất gia
Tác giả: Thích Khế Định
2,352
Tám tướng trạng phát bồ đề tâm Tám tướng trạng phát bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,602
Văn khuyến phát Bồ đề tâm Văn khuyến phát Bồ đề tâm
Tác giả: Thích Khế Định
1,321
Tứ pháp ấn Phật (Phần 1) Tứ pháp ấn Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Khế Định
2,133
Có một con đường dứt khổ an vui Có một con đường dứt khổ an vui
Tác giả: Thích Khế Định
1,778
Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung
Tác giả: Thích Khế Định
1,720
Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma
Tác giả: Thích Khế Định
1,681
Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình
Tác giả: Thích Khế Định
1,273
Pháp hành thiền tập khi đốt hương Pháp hành thiền tập khi đốt hương
Tác giả: Thích Khế Định
1,488
Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Con người và huyền thoại
Tác giả: Thích Khế Định
2,720
Cận tử nghiệp Cận tử nghiệp
Tác giả: Thích Khế Định
3,422
Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã
Tác giả: Thích Khế Định
3,117
Thiền trong biển dục Thiền trong biển dục
Tác giả: Thích Khế Định
2,053
Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần) Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần)
Tác giả: Thích Khế Định
2,467
Chết là con đường chúng ta phải đi Chết là con đường chúng ta phải đi
Tác giả: Thích Khế Định
2,974
Chết là hạnh phúc hay khổ đau Chết là hạnh phúc hay khổ đau
Tác giả: Thích Khế Định
2,341
Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa
Tác giả: Thích Khế Định
1,538
Ngộ là huyết mạch của Thiền Ngộ là huyết mạch của Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
1,787
Những nghịch cảnh giữa đời thường Những nghịch cảnh giữa đời thường
Tác giả: Thích Khế Định
2,014
Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền
Tác giả: Thích Khế Định
3,331
Trang thứ 1 của 2