Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giới Đức

Có tất cả 69 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Thế Nào Để Có Lời Phát Nguyện Chân Thật Làm Thế Nào Để Có Lời Phát Nguyện Chân Thật
Tác giả: Thích Giới Đức
63
Từ Hướng Ngoại Trở Về Với Nội Tâm Từ Hướng Ngoại Trở Về Với Nội Tâm
Tác giả: Thích Giới Đức
101
Tri Kiến Phật Trong Kinh Pháp Hoa Tri Kiến Phật Trong Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Giới Đức
105
Chữ Nghiệp trong Đạo Phật Chữ Nghiệp trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
158
Thập độ Ba La Mật Thập độ Ba La Mật
Tác giả: Thích Giới Đức
79
Bài pháp về Dukkha Bài pháp về Dukkha
Tác giả: Thích Giới Đức
78
Phật Giáo qua dòng chảy lịch sử Phật Giáo qua dòng chảy lịch sử
Tác giả: Thích Giới Đức
91
Vẻ Đẹp Của Phật Pháp Vẻ Đẹp Của Phật Pháp
Tác giả: Thích Giới Đức
87
Tam Quy & Ngũ Giới Tam Quy & Ngũ Giới
Tác giả: Thích Giới Đức
74
Tâm Trong Đạo Phật Tâm Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
97
Kinh Trạm Xe - Vấn đáp Phật học Kinh Trạm Xe - Vấn đáp Phật học
Tác giả: Thích Giới Đức
77
Phật Pháp vấn đáp Phật Pháp vấn đáp
Tác giả: Thích Giới Đức
90
Biểu tượng : Trúc và Vô Môn Thiền Tự Biểu tượng : Trúc và Vô Môn Thiền Tự
Tác giả: Thích Giới Đức
62
Người học Phật có thể hiểu sai và tu sai Tứ Diệu Đế Người học Phật có thể hiểu sai và tu sai Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Giới Đức
83
Bảy thông điệp của Đức Phật Bảy thông điệp của Đức Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
75
Minh sát trong sinh hoạt hằng ngày Minh sát trong sinh hoạt hằng ngày
Tác giả: Thích Giới Đức
199
Mười Kiết Sử Mười Kiết Sử
Tác giả: Thích Giới Đức
182
Niệm Pháp Niệm Pháp
Tác giả: Thích Giới Đức
278
Hướng dẫn thực tập Thiền Tuệ - Vấn Đáp (Sydney, 25/12/2015) Hướng dẫn thực tập Thiền Tuệ - Vấn Đáp (Sydney, 25/12/2015)
Tác giả: Thích Giới Đức
195
Mười pháp phát sanh thiện phước Mười pháp phát sanh thiện phước
Tác giả: Thích Giới Đức
186
Ngàn Xưa Hương Bối - Minh Đức Triều Tâm Ảnh . Ngàn Xưa Hương Bối - Minh Đức Triều Tâm Ảnh .
Tác giả: Thích Giới Đức
282
Thiền tập trong đời sống hằng ngày Thiền tập trong đời sống hằng ngày
Tác giả: Thích Giới Đức
252
Thập độ Ba-la-mật Thập độ Ba-la-mật
Tác giả: Thích Giới Đức
197
Thắp lửa Tâm linh Thắp lửa Tâm linh
Tác giả: Thích Giới Đức
350
Chân Thiện Mỹ trong Đạo Phật Chân Thiện Mỹ trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
186
Trở về tâm mình mà tu Trở về tâm mình mà tu
Tác giả: Thích Giới Đức
221
Phật Pháp Vấn Đáp (22/5/2015) Phật Pháp Vấn Đáp (22/5/2015)
Tác giả: Thích Giới Đức
192
Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sakyamuni Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sakyamuni
Tác giả: Thích Giới Đức
176
Tóm tắt lời Phật dạy Tóm tắt lời Phật dạy
Tác giả: Thích Giới Đức
213
Tứ Niệm Xứ (Sydney, 22-12-2015) Tứ Niệm Xứ (Sydney, 22-12-2015)
Tác giả: Thích Giới Đức
155
Tứ Niệm Xứ (Sydney, 23-12-2015) Tứ Niệm Xứ (Sydney, 23-12-2015)
Tác giả: Thích Giới Đức
142
Hỏi đáp: Quá trình tu tập Vipassanā Hỏi đáp: Quá trình tu tập Vipassanā
Tác giả: Thích Giới Đức
141
Tri kiến Phật trong kinh Pháp Hoa Tri kiến Phật trong kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Giới Đức
160
Sơ lược lịch sử Phật giáo (Adelaide, 27/12/2015) Sơ lược lịch sử Phật giáo (Adelaide, 27/12/2015)
Tác giả: Thích Giới Đức
252
Nghiệp và Quả của nghiệp Nghiệp và Quả của nghiệp
Tác giả: Thích Giới Đức
253
Tam quy và Ngũ giới Tam quy và Ngũ giới
Tác giả: Thích Giới Đức
162
Vẻ đẹp của Phật Pháp Vẻ đẹp của Phật Pháp
Tác giả: Thích Giới Đức
166
Đức tin trong Đạo Phật Đức tin trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
177
Tâm trong Đạo Phật Tâm trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
238
Kinh Hoa Nghiêm - Kinh Phổ Môn - Lắng Nghe Tâm Mình Tu Tập Kinh Hoa Nghiêm - Kinh Phổ Môn - Lắng Nghe Tâm Mình Tu Tập
Tác giả: Thích Giới Đức
208
Biểu Tượng trong Đạo Phật, Trúc và Vô Môn Biểu Tượng trong Đạo Phật, Trúc và Vô Môn
Tác giả: Thích Giới Đức
164
Thông Điệp của Đức Phật Thông Điệp của Đức Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
178
Bố Thí - Trì Giới - Tham Thiền Bố Thí - Trì Giới - Tham Thiền
Tác giả: Thích Giới Đức
180
Người học Phật có thể hiểu sai và tu sai Tứ Diệu Đế Người học Phật có thể hiểu sai và tu sai Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Giới Đức
195
Chân Lý Chân Lý
Tác giả: Thích Giới Đức
252
Tâm Thanh Tịnh-Kinh Trạm xe (Phần 2) Tâm Thanh Tịnh-Kinh Trạm xe (Phần 2)
Tác giả: Thích Giới Đức
219
Tâm thanh tịnh, Kinh Trạm xe (Phần 1) Tâm thanh tịnh, Kinh Trạm xe (Phần 1)
Tác giả: Thích Giới Đức
231
Tâm thanh tịnh_Kinh cỗ xe Tâm thanh tịnh_Kinh cỗ xe
Tác giả: Thích Giới Đức
196
Giải đáp Phật Pháp tại Vô Môn Thiền Tự  (Ngày 7/5/2016) Giải đáp Phật Pháp tại Vô Môn Thiền Tự (Ngày 7/5/2016)
Tác giả: Thích Giới Đức
312
Biểu tượng: Trúc và Vô Môn thiền tự Biểu tượng: Trúc và Vô Môn thiền tự
Tác giả: Thích Giới Đức
211
Trang thứ 1 của 2