Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giải Hiền

Có tất cả 56 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phước Báu và Công Đức Xây Chùa Phước Báu và Công Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Giải Hiền
252
Thương sư mến chùa Thương sư mến chùa
Tác giả: Thích Giải Hiền
465
Tu ở chùa làng Tu ở chùa làng
Tác giả: Thích Giải Hiền
607
Sen nở từ vườn Tâm Sen nở từ vườn Tâm
Tác giả: Thích Giải Hiền
433
Phật Pháp Trong Doanh Nghiệp Phật Pháp Trong Doanh Nghiệp
Tác giả: Thích Giải Hiền
415
Hạnh Giải Tương Ưng Hạnh Giải Tương Ưng
Tác giả: Thích Giải Hiền
264
Khóa Huân Tu Lần thứ I dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan Khóa Huân Tu Lần thứ I dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan
Tác giả: Thích Giải Hiền
651
Ngọc ấn trong tâm Ngọc ấn trong tâm
Tác giả: Thích Giải Hiền
713
Phật giáo và Dân tộc Phật giáo và Dân tộc
Tác giả: Thích Giải Hiền
317
Nguồn gốc chính là đây Nguồn gốc chính là đây
Tác giả: Thích Giải Hiền
417
Pháp môn tu tập hàng ngày Pháp môn tu tập hàng ngày
Tác giả: Thích Giải Hiền
409
Lợi ích Tu học Lợi ích Tu học
Tác giả: Thích Giải Hiền
373
Kinh doanh Thành công theo Triết lý Đạo Phật Kinh doanh Thành công theo Triết lý Đạo Phật
Tác giả: Thích Giải Hiền
499
Hai Pháp Tu Trì Hai Pháp Tu Trì
Tác giả: Thích Giải Hiền
388
Lý đạo lẽ đời Lý đạo lẽ đời
Tác giả: Thích Giải Hiền
464
Cho Phật tính hiển bày Cho Phật tính hiển bày
Tác giả: Thích Giải Hiền
382
Kết duyên thiện Kết duyên thiện
Tác giả: Thích Giải Hiền
613
Phật giáo giản đơn hiệu suất Phật giáo giản đơn hiệu suất
Tác giả: Thích Giải Hiền
438
Người cư sĩ tại gia học Phật như thế nào? Người cư sĩ tại gia học Phật như thế nào?
Tác giả: Thích Giải Hiền
917
Nói với Thanh niên Nói với Thanh niên
Tác giả: Thích Giải Hiền
553
Tu trong Đạo tràng Tu trong Đạo tràng
Tác giả: Thích Giải Hiền
678
Báo đáp thâm ân Báo đáp thâm ân
Tác giả: Thích Giải Hiền
499
Hồi hướng Hồi hướng
Tác giả: Thích Giải Hiền
675
Làng Văn Hiến với nền Đạo Pháp Làng Văn Hiến với nền Đạo Pháp
Tác giả: Thích Giải Hiền
471
Phật hóa gia đình Phật hóa gia đình
Tác giả: Thích Giải Hiền
739
Giá trị của Ngôi chùa nơi Làng xã Giá trị của Ngôi chùa nơi Làng xã
Tác giả: Thích Giải Hiền
662
Chín Pháp Tu An Lạc Chín Pháp Tu An Lạc
Tác giả: Thích Giải Hiền
742
Đến chùa tu gì Đến chùa tu gì
Tác giả: Thích Giải Hiền
767
Cư sĩ Phật giáo Cư sĩ Phật giáo
Tác giả: Thích Giải Hiền
718
Cầu an Giải trừ Nghiệp ách - Thế nào cho đúng chính pháp Cầu an Giải trừ Nghiệp ách - Thế nào cho đúng chính pháp
Tác giả: Thích Giải Hiền
425
Hiểu sâu Nhân quả - Tinh tấn hành trì Hiểu sâu Nhân quả - Tinh tấn hành trì
Tác giả: Thích Giải Hiền
827
Hiểu để mà tu Hiểu để mà tu
Tác giả: Thích Giải Hiền
744
Phật Pháp Căn bản Phật Pháp Căn bản
Tác giả: Thích Giải Hiền
659
Tu Phúc giải hạn Tu Phúc giải hạn
Tác giả: Thích Giải Hiền
582
Người Cư sỹ Phật giáo cần xây dựng trọn vẹn Tam nghiệp Người Cư sỹ Phật giáo cần xây dựng trọn vẹn Tam nghiệp
Tác giả: Thích Giải Hiền
594
Tôn nghiêm trong sanh tử Tôn nghiêm trong sanh tử
Tác giả: Thích Giải Hiền
781
Những điều căn bản trong Lộ trình Tu tập của Người Phật tử tại gia Những điều căn bản trong Lộ trình Tu tập của Người Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Giải Hiền
962
Báo đáp tứ trọng ân Báo đáp tứ trọng ân
Tác giả: Thích Giải Hiền
724
Vu Lan nhớ mẹ Vu Lan nhớ mẹ
Tác giả: Thích Giải Hiền
1,291
Vu Lan mùa hiếu hạnh Vu Lan mùa hiếu hạnh
Tác giả: Thích Giải Hiền
1,037
Hiếu đạo Vu Lan Hiếu đạo Vu Lan
Tác giả: Thích Giải Hiền
1,091
Thiên thu tình Mẹ Thiên thu tình Mẹ
Tác giả: Thích Giải Hiền
1,522
Cầu siêu Thờ cúng Cầu siêu Thờ cúng
Tác giả: Thích Giải Hiền
982
Tin đạo, học đạo và tu đạo Tin đạo, học đạo và tu đạo
Tác giả: Thích Giải Hiền
902
Tiêu nghiệp vãng sinh Tiêu nghiệp vãng sinh
Tác giả: Thích Giải Hiền
1,256
Hiếu dưỡng Hiếu dưỡng
Tác giả: Thích Giải Hiền
829
Đối trị Đối trị
Tác giả: Thích Giải Hiền
1,141
Báo Ân Báo Ân
Tác giả: Thích Giải Hiền
790
Tam Pháp Ấn Tam Pháp Ấn
Tác giả: Thích Giải Hiền
812
Chùa Phật, Bụt làng Chùa Phật, Bụt làng
Tác giả: Thích Giải Hiền
748
Trang thứ 1 của 2