Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Toàn

Có tất cả 46 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chuyển Hóa Tâm Tham Chuyển Hóa Tâm Tham
Tác giả: Thích Giác Toàn
444
Bài Kinh Thủy Dụ Bài Kinh Thủy Dụ
Tác giả: Thích Giác Toàn
291
Có gì phải sợ hãi Có gì phải sợ hãi
Tác giả: Thích Giác Toàn
385
Ngũ phúc xuân thiêng Ngũ phúc xuân thiêng
Tác giả: Thích Giác Toàn
247
Đi chùa cầu phước Đi chùa cầu phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
269
Vượt qua cảm giác tự tử Vượt qua cảm giác tự tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
211
Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối) Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối)
Tác giả: Thích Giác Toàn
294
Cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn nghịch cảnh
Tác giả: Thích Giác Toàn
438
Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810 Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810
Tác giả: Thích Giác Toàn
280
Đạo Phật Khất Sĩ Đạo Phật Khất Sĩ
Tác giả: Thích Giác Toàn
330
Cốt lõi bình yên Cốt lõi bình yên
Tác giả: Thích Giác Toàn
297
Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
246
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860
Tác giả: Thích Giác Toàn
154
Oán giận không nên kết Oán giận không nên kết
Tác giả: Thích Giác Toàn
268
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo) Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo)
Tác giả: Thích Giác Toàn
154
Kinh Tạp A-hàm 882-884-885 Kinh Tạp A-hàm 882-884-885
Tác giả: Thích Giác Toàn
180
Chữa lành tâm sân hận Chữa lành tâm sân hận
Tác giả: Thích Giác Toàn
239
Truy tìm tự ngã Truy tìm tự ngã
Tác giả: Thích Giác Toàn
265
Tu là biết vươn lên Tu là biết vươn lên
Tác giả: Thích Giác Toàn
177
Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang
Tác giả: Thích Giác Toàn
452
Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,143
Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng
Tác giả: Thích Giác Toàn
716
Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Giác Toàn
765
Một Ngày An Lạc 201: Tu Hạnh Đại Thế Chí Một Ngày An Lạc 201: Tu Hạnh Đại Thế Chí
Tác giả: Thích Giác Toàn
588
Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
934
Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa
Tác giả: Thích Giác Toàn
588
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,276
Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Đại Trí Độ Luận Trích Giảng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,370
Làm Phước Để Đời Làm Phước Để Đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,771
Năm Năng Lực Lớn Năm Năng Lực Lớn
Tác giả: Thích Giác Toàn
997
Sáu pháp lìa khổ Sáu pháp lìa khổ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,369
Trí tuệ Như Lai Trí tuệ Như Lai
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,014
Tu tại gia Tu tại gia
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,403
Tức tâm tức Phật Tức tâm tức Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,164
Tìm Lại Tâm Mình Tìm Lại Tâm Mình
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,169
Kinh Tạp A Hàm 561 - 567: Đoạn trừ nghiệp ái Kinh Tạp A Hàm 561 - 567: Đoạn trừ nghiệp ái
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,649
Nhân Quả Không Sai Nhân Quả Không Sai
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,325
Buông Bỏ Cố Chấp Buông Bỏ Cố Chấp
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,053
Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,066
Khổ và lạc - 1/2 Khổ và lạc - 1/2
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,344
Khổ và lạc - 2/2 Khổ và lạc - 2/2
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,146
Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,020
Đường về Cực Lạc Đường về Cực Lạc
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,580
Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 2: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: HT. Thích Giác Toàn - HT. Thích Minh Chơn - ĐĐ. Thích Phước Đạt
2,048
Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 2: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Giác Toàn - ĐĐ. Thích Trí Thiện - ĐĐ. Thích Từ Nghiêm
1,940
Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 1: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Như Niệm - HT. Thích Giác Toàn
1,551
Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 1 - HT. Thích Giác Toàn Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 1 - HT. Thích Giác Toàn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,652
Vượt qua khổ đau 2 - HT. Thích Giác Toàn Vượt qua khổ đau 2 - HT. Thích Giác Toàn
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,049
Khai thị pháp thần mật ý của tổ sư - HT. Giác Toàn giảng Khai thị pháp thần mật ý của tổ sư - HT. Giác Toàn giảng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,517
Trang thứ 1 của 1