Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Toàn

Có tất cả 75 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Giảng giải phẩm Cơ duyên (kinh Pháp Bảo Đàn) Giảng giải phẩm Cơ duyên (kinh Pháp Bảo Đàn)
Tác giả: Thích Giác Toàn
102
Ý Nghiệp (Căn, Trần, Thức) Ý Nghiệp (Căn, Trần, Thức)
Tác giả: Thích Giác Toàn
137
Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm 2: Bát nhã Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm 2: Bát nhã
Tác giả: Thích Giác Toàn
47
Hạnh người xuất gia Hạnh người xuất gia
Tác giả: Thích Giác Toàn
45
Giảng giải kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 4: Định Tuệ Giảng giải kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 4: Định Tuệ
Tác giả: Thích Giác Toàn
39
Tâm và Lực Tâm và Lực
Tác giả: Thích Giác Toàn
67
Maha Bát nhã Ba la mật Maha Bát nhã Ba la mật
Tác giả: Thích Giác Toàn
51
Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
54
Ý Nghĩa Bảy Đóa Sen Vàng Ý Nghĩa Bảy Đóa Sen Vàng
Tác giả: Thích Giác Toàn
119
Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn
Tác giả: Thích Giác Toàn
102
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp Thân nghiệp và Khẩu nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
173
Trách Nhiệm Đạo Đức Của Phật Tử Trách Nhiệm Đạo Đức Của Phật Tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
68
Chân lý tu và nghiệp Chân lý tu và nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
452
Ăn hiền ở lành (26.06.2016) Ăn hiền ở lành (26.06.2016)
Tác giả: Thích Giác Toàn
373
Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Giác Toàn
373
Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
967
Giáo Dục Của Đạo Phật Giáo Dục Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
684
Chân lý- Tu & Nghiệp Chân lý- Tu & Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,288
Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Giác Toàn
914
Chơn Lý: Tu và Nghiệp Chơn Lý: Tu và Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
913
Lợi ích luật nhân quả Lợi ích luật nhân quả
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,629
Tặng phẩm dâng đời Tặng phẩm dâng đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,040
Phát Triển Lòng Từ Phát Triển Lòng Từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,482
Thay Đổi Quan Niệm Sống Thay Đổi Quan Niệm Sống
Tác giả: Thích Giác Toàn
3,232
Dấu Ấn Phật Pháp Dấu Ấn Phật Pháp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,470
Hóa Giải Dục Vọng Hóa Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,172
Khuyết Mà Tròn Khuyết Mà Tròn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,309
Phát triển lòng từ Phát triển lòng từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,130
Chuyển Hóa Tâm Tham Chuyển Hóa Tâm Tham
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,464
Bài Kinh Thủy Dụ Bài Kinh Thủy Dụ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,262
Có gì phải sợ hãi Có gì phải sợ hãi
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,461
Ngũ phúc xuân thiêng Ngũ phúc xuân thiêng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,154
Đi chùa cầu phước Đi chùa cầu phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,206
Vượt qua cảm giác tự tử Vượt qua cảm giác tự tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
970
Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối) Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối)
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,071
Cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn nghịch cảnh
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,614
Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810 Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,317
Đạo Phật Khất Sĩ Đạo Phật Khất Sĩ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,792
Cõi lòng bình yên Cõi lòng bình yên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,306
Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,322
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,015
Oán giận không nên kết Oán giận không nên kết
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,314
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo) Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo)
Tác giả: Thích Giác Toàn
887
Kinh Tạp A-hàm 882-884-885 Kinh Tạp A-hàm 882-884-885
Tác giả: Thích Giác Toàn
907
Chữa lành tâm sân hận Chữa lành tâm sân hận
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,257
Truy tìm tự ngã Truy tìm tự ngã
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,422
Tu là biết vươn lên Tu là biết vươn lên
Tác giả: Thích Giác Toàn
937
Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,513
Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,068
Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,614
Trang thứ 1 của 2