Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Toàn

Có tất cả 48 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Khuyết Mà Tròn Khuyết Mà Tròn
Tác giả: Thích Giác Toàn
382
Phát triển lòng từ Phát triển lòng từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
283
Chuyển Hóa Tâm Tham Chuyển Hóa Tâm Tham
Tác giả: Thích Giác Toàn
533
Bài Kinh Thủy Dụ Bài Kinh Thủy Dụ
Tác giả: Thích Giác Toàn
359
Có gì phải sợ hãi Có gì phải sợ hãi
Tác giả: Thích Giác Toàn
465
Ngũ phúc xuân thiêng Ngũ phúc xuân thiêng
Tác giả: Thích Giác Toàn
313
Đi chùa cầu phước Đi chùa cầu phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
336
Vượt qua cảm giác tự tử Vượt qua cảm giác tự tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
252
Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối) Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối)
Tác giả: Thích Giác Toàn
342
Cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn nghịch cảnh
Tác giả: Thích Giác Toàn
519
Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810 Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810
Tác giả: Thích Giác Toàn
341
Đạo Phật Khất Sĩ Đạo Phật Khất Sĩ
Tác giả: Thích Giác Toàn
415
Cốt lõi bình yên Cốt lõi bình yên
Tác giả: Thích Giác Toàn
365
Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
296
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860
Tác giả: Thích Giác Toàn
201
Oán giận không nên kết Oán giận không nên kết
Tác giả: Thích Giác Toàn
353
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo) Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo)
Tác giả: Thích Giác Toàn
205
Kinh Tạp A-hàm 882-884-885 Kinh Tạp A-hàm 882-884-885
Tác giả: Thích Giác Toàn
232
Chữa lành tâm sân hận Chữa lành tâm sân hận
Tác giả: Thích Giác Toàn
310
Truy tìm tự ngã Truy tìm tự ngã
Tác giả: Thích Giác Toàn
342
Tu là biết vươn lên Tu là biết vươn lên
Tác giả: Thích Giác Toàn
213
Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang
Tác giả: Thích Giác Toàn
486
Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,243
Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng
Tác giả: Thích Giác Toàn
779
Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Giác Toàn
834
Một Ngày An Lạc 201: Tu Hạnh Đại Thế Chí Một Ngày An Lạc 201: Tu Hạnh Đại Thế Chí
Tác giả: Thích Giác Toàn
653
Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,013
Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa
Tác giả: Thích Giác Toàn
669
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,343
Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Đại Trí Độ Luận Trích Giảng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,449
Làm Phước Để Đời Làm Phước Để Đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,850
Năm Năng Lực Lớn Năm Năng Lực Lớn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,026
Sáu pháp lìa khổ Sáu pháp lìa khổ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,439
Trí tuệ Như Lai Trí tuệ Như Lai
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,073
Tu tại gia Tu tại gia
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,568
Tức tâm tức Phật Tức tâm tức Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,232
Tìm Lại Tâm Mình Tìm Lại Tâm Mình
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,207
Kinh Tạp A Hàm 561 - 567: Đoạn trừ nghiệp ái Kinh Tạp A Hàm 561 - 567: Đoạn trừ nghiệp ái
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,752
Nhân Quả Không Sai Nhân Quả Không Sai
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,388
Buông Bỏ Cố Chấp Buông Bỏ Cố Chấp
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,111
Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,126
Khổ và lạc - 1/2 Khổ và lạc - 1/2
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,397
Khổ và lạc - 2/2 Khổ và lạc - 2/2
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,200
Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,109
Đường về Cực Lạc Đường về Cực Lạc
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,635
Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 2: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: HT. Thích Giác Toàn - HT. Thích Minh Chơn - ĐĐ. Thích Phước Đạt
2,148
Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 2: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Giác Toàn - ĐĐ. Thích Trí Thiện - ĐĐ. Thích Từ Nghiêm
2,041
Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 1: Pháp đàm chuyên đề Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
Tác giả: HT. Thích Như Niệm - HT. Thích Giác Toàn
1,616
Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 1 - HT. Thích Giác Toàn Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 1 - HT. Thích Giác Toàn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,726
Vượt qua khổ đau 2 - HT. Thích Giác Toàn Vượt qua khổ đau 2 - HT. Thích Giác Toàn
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,195
Trang thứ 1 của 1