Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Toàn

Có tất cả 79 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Gương sáng muôn đời Gương sáng muôn đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
55
Giáo dục của đạo Phật Giáo dục của đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
36
Hạnh nguyện quan âm Hạnh nguyện quan âm
Tác giả: Thích Giác Toàn
43
Xuân thiêng hạnh phúc Xuân thiêng hạnh phúc
Tác giả: Thích Giác Toàn
38
Giảng giải phẩm Cơ duyên (kinh Pháp Bảo Đàn) Giảng giải phẩm Cơ duyên (kinh Pháp Bảo Đàn)
Tác giả: Thích Giác Toàn
134
Ý Nghiệp (Căn, Trần, Thức) Ý Nghiệp (Căn, Trần, Thức)
Tác giả: Thích Giác Toàn
166
Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm 2: Bát nhã Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm 2: Bát nhã
Tác giả: Thích Giác Toàn
73
Hạnh người xuất gia Hạnh người xuất gia
Tác giả: Thích Giác Toàn
78
Giảng giải kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 4: Định Tuệ Giảng giải kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 4: Định Tuệ
Tác giả: Thích Giác Toàn
60
Tâm và Lực Tâm và Lực
Tác giả: Thích Giác Toàn
84
Maha Bát nhã Ba la mật Maha Bát nhã Ba la mật
Tác giả: Thích Giác Toàn
74
Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
171
Ý Nghĩa Bảy Đóa Sen Vàng Ý Nghĩa Bảy Đóa Sen Vàng
Tác giả: Thích Giác Toàn
139
Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn
Tác giả: Thích Giác Toàn
129
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp Thân nghiệp và Khẩu nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
202
Trách Nhiệm Đạo Đức Của Phật Tử Trách Nhiệm Đạo Đức Của Phật Tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
81
Chân lý tu và nghiệp Chân lý tu và nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
468
Ăn hiền ở lành (26.06.2016) Ăn hiền ở lành (26.06.2016)
Tác giả: Thích Giác Toàn
401
Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Giác Toàn
392
Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
982
Giáo Dục Của Đạo Phật Giáo Dục Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
702
Chân lý- Tu & Nghiệp Chân lý- Tu & Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,320
Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Giác Toàn
932
Chơn Lý: Tu và Nghiệp Chơn Lý: Tu và Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
938
Lợi ích luật nhân quả Lợi ích luật nhân quả
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,659
Tặng phẩm dâng đời Tặng phẩm dâng đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,059
Phát Triển Lòng Từ Phát Triển Lòng Từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,518
Thay Đổi Quan Niệm Sống Thay Đổi Quan Niệm Sống
Tác giả: Thích Giác Toàn
3,281
Dấu Ấn Phật Pháp Dấu Ấn Phật Pháp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,536
Hóa Giải Dục Vọng Hóa Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,188
Khuyết Mà Tròn Khuyết Mà Tròn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,325
Phát triển lòng từ Phát triển lòng từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,150
Chuyển Hóa Tâm Tham Chuyển Hóa Tâm Tham
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,484
Bài Kinh Thủy Dụ Bài Kinh Thủy Dụ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,284
Có gì phải sợ hãi Có gì phải sợ hãi
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,470
Ngũ phúc xuân thiêng Ngũ phúc xuân thiêng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,166
Đi chùa cầu phước Đi chùa cầu phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,224
Vượt qua cảm giác tự tử Vượt qua cảm giác tự tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
984
Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối) Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối)
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,090
Cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn nghịch cảnh
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,631
Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810 Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,347
Đạo Phật Khất Sĩ Đạo Phật Khất Sĩ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,819
Cõi lòng bình yên Cõi lòng bình yên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,321
Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,341
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,035
Oán giận không nên kết Oán giận không nên kết
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,331
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo) Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo)
Tác giả: Thích Giác Toàn
907
Kinh Tạp A-hàm 882-884-885 Kinh Tạp A-hàm 882-884-885
Tác giả: Thích Giác Toàn
927
Chữa lành tâm sân hận Chữa lành tâm sân hận
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,295
Truy tìm tự ngã Truy tìm tự ngã
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,446
Trang thứ 1 của 2