Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 135 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 5) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,863
Cuối Nẻo Đường Trần-Chuyện Tâm Linh & Ngoại Cảm Cuối Nẻo Đường Trần-Chuyện Tâm Linh & Ngoại Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,117
Những Câu Chuyện Về Luật Nhân Quả Những Câu Chuyện Về Luật Nhân Quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,814
Quy Y Vong Linh Quy Y Vong Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,006
Chết đi về đâu   HT  Thích Giác Hạnh   02A Chết đi về đâu HT Thích Giác Hạnh 02A
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,314
Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,242
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,157
Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,307
Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên) Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,163
Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh) Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,544
Cầu Phúc Cầu Thọ Cầu Phúc Cầu Thọ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,788
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,356
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,595
Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,507
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
985
Hiếu Trong Đạo Phật Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
799
Tài Sản Không Mất Tài Sản Không Mất
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,083
Tâm sự mùa Vu Lan Tâm sự mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
979
Nhân quả Nhân quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,266
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,423
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,035
Nhân Thừa Phật Giáo Nhân Thừa Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,425
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,397
Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần) Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,855
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay) Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,552
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
9,469
Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,554
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,764
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,729
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,778
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,774
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,554
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,934
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,675
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,580
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,281
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,578
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,901
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,770
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,878
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,139
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,916
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,767
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,776
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,760
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,685
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,647
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,018
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,512
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,909
Trang thứ 1 của 3