Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 141 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
768
Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
390
Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên) Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
311
Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh) Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
356
Cầu Phúc Cầu Thọ Cầu Phúc Cầu Thọ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
364
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
358
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
419
Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
672
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
220
Hiếu Trong Đạo Phật Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
126
Tài Sản Không Mất Tài Sản Không Mất
Tác giả: Thích Giác Hạnh
266
Tâm sự mùa Vu Lan Tâm sự mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
473
Nhân quả Nhân quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,001
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,442
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,511
Nhân Thừa Phật Giáo Nhân Thừa Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,760
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,499
Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần) Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,796
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay) Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,320
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,694
Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,086
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,436
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,370
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,139
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,221
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,262
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,622
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,143
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,689
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,894
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,013
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,415
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,365
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,489
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,691
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,508
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,335
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,367
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,975
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,122
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,907
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,494
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,906
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,256
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,266
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,824
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
12,092
Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,833
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó Nói Dễ Mà Làm Thì Khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,077
Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,270
Trang thứ 1 của 3