Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 132 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Quy Y Vong Linh Quy Y Vong Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,787
Chết đi về đâu   HT  Thích Giác Hạnh   02A Chết đi về đâu HT Thích Giác Hạnh 02A
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,394
Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,080
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,404
Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
694
Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên) Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
628
Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh) Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
695
Cầu Phúc Cầu Thọ Cầu Phúc Cầu Thọ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
738
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
683
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
883
Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,411
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
490
Hiếu Trong Đạo Phật Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
323
Tài Sản Không Mất Tài Sản Không Mất
Tác giả: Thích Giác Hạnh
558
Tâm sự mùa Vu Lan Tâm sự mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
617
Nhân quả Nhân quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,414
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,715
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,662
Nhân Thừa Phật Giáo Nhân Thừa Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,962
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,818
Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần) Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,136
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay) Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,750
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,625
Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,199
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,523
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,453
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,294
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,400
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,979
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,976
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,283
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,987
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,987
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,182
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,525
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,470
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,606
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,836
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,623
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,445
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,467
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,210
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,269
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,096
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,656
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,070
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,423
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,383
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,916
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
12,803
Trang thứ 1 của 3