Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chiếu Khánh

Có tất cả 204 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tận Tâm Tận Tâm
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
83
CĐ Hãy Thực Hành Những Điều Đã Học - ĐĐ Thích Chiếu Khánh CĐ Hãy Thực Hành Những Điều Đã Học - ĐĐ Thích Chiếu Khánh
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
61
Khoan Dung Chùa Giác Huệ ( HCM) Khoan Dung Chùa Giác Huệ ( HCM)
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
94
Dõng Mãnh Chùa Giáp Nhị ( HN) Dõng Mãnh Chùa Giáp Nhị ( HN)
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
57
Lòng Người Khó Hiểu 1 ( 26 Ng V. Linh HP) Lòng Người Khó Hiểu 1 ( 26 Ng V. Linh HP)
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
131
Xây Dụng Nhà Chánh Pháp ( Đạo Tràng Hải Giác - TP Hải Phòng ) Xây Dụng Nhà Chánh Pháp ( Đạo Tràng Hải Giác - TP Hải Phòng )
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
45
Một Định Luật Công Bằng Một Định Luật Công Bằng
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
73
Nơi Nào Được Thanh Tịnh Nơi Nào Được Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
62
Kính Phật Trọng Tăng ( Chùa Đại Quang - Chương Mỹ- Hà Nội ) Kính Phật Trọng Tăng ( Chùa Đại Quang - Chương Mỹ- Hà Nội )
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
49
Kiêu ngạo - phần 2 Kiêu ngạo - phần 2
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
203
An Vị Phật An Vị Phật
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
161
Kinh Địa Tạng ( Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi ) Kinh Địa Tạng ( Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi )
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
154
Tôn trọng sự thật Tôn trọng sự thật
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
125
Không Có Gì Là Tuyệt Đối Không Có Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
186
Kính Phật Kính Phật
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
136
Sự Cảm Hóa Của Đức Phật Sự Cảm Hóa Của Đức Phật
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
165
Lỗi Do Ai Lỗi Do Ai
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
144
Hãy Hành Những Gi Mình Đã Học Hãy Hành Những Gi Mình Đã Học
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
118
Bầu trời yêu thương Bầu trời yêu thương
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
108
Phúc đức và công đức Phúc đức và công đức
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
121
Tích góp thiện nghiệp Tích góp thiện nghiệp
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
120
Tu phải biết lo xa 01 Tu phải biết lo xa 01
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
114
TỰ A KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TỰ A KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
94
Cố Chấp Là Đau Khổ Cố Chấp Là Đau Khổ
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
155
Dính Và Mắc Dính Và Mắc
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
119
Bản Ngã Càng Lớn Đau Khổ Càng Nhiều Bản Ngã Càng Lớn Đau Khổ Càng Nhiều
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
124
Vô Thường Không Hẹn Vô Thường Không Hẹn
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
125
Tịnh Độ Là Đây Tịnh Độ Là Đây
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
128
Hóa Giải Hờn Giận Hóa Giải Hờn Giận
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
130
Vô Thường Không Hẹn  - bài 2 Vô Thường Không Hẹn - bài 2
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
105
Đồng Tu An Lạc Đồng Tu An Lạc
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
93
Tin  Phật Tin Phật
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
112
Ý lại - phần 1 Ý lại - phần 1
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
89
Ý lại - phần 2 Ý lại - phần 2
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
78
Cải hóa tự thân Cải hóa tự thân
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
94
Hơn thua được gì Hơn thua được gì
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
100
Tụng kinh để làm gì Tụng kinh để làm gì
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
120
Đạo đức người Phật tử Đạo đức người Phật tử
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
97
Tình Và Nghĩa Tình Và Nghĩa
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
104
Chúng Ta Có Những Gì Chúng Ta Có Những Gì
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
110
Sống Tử Tế Sống Tử Tế
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
134
Vãng Sanh Để Làm Gì Vãng Sanh Để Làm Gì
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
105
Tự đại Tự đại
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
342
Chánh Pháp khó gặp Chánh Pháp khó gặp
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
280
Con đường đẹp nhất ( tại Đại Quang tự ) Con đường đẹp nhất ( tại Đại Quang tự )
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
183
Vật Chất và Tinh Thần Vật Chất và Tinh Thần
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
205
Chướng Duyên Chướng Duyên
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
255
Hành Trì Chánh Pháp Hành Trì Chánh Pháp
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
227
Niệm Phật Để Làm Gì Niệm Phật Để Làm Gì
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
260
Chuẩn Bị Cho Đời Sống Kế Tiếp Chuẩn Bị Cho Đời Sống Kế Tiếp
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
688
Trang thứ 1 của 5