Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 124 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
825
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
702
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
610
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
487
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
929
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
517
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
646
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
447
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
450
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,301
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
749
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,013
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,244
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,550
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,081
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,170
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,080
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,672
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,362
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,000
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
4,547
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,514
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,331
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,470
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
965
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,618
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,620
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,855
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,599
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,086
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,850
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,133
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,562
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,505
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,293
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,447
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,239
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,349
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,148
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,641
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,553
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,581
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,573
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,095
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,138
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,362
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,503
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,216
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,215
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,073
Trang thứ 1 của 3