Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 179 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Con Phật Con Ma Con Phật Con Ma
Tác giả: Thích Chân Tính
104
Cách Nhận Biết Người Xuất Gia Chân Chính Cách Nhận Biết Người Xuất Gia Chân Chính
Tác giả: Thích Chân Tính
318
Vì Sao Mỗi Năm Có Nghìn Người Quy Y Tam Bảo Vì Sao Mỗi Năm Có Nghìn Người Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
152
Chùa Là Trường Học Phật Pháp Chùa Là Trường Học Phật Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
144
Trách Nhiệm Của Ai Trách Nhiệm Của Ai
Tác giả: Thích Chân Tính
199
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam
Tác giả: Thích Chân Tính
204
Năm sự tổn thất Năm sự tổn thất
Tác giả: Thích Chân Tính
215
Đời tàn vì rời xa tăng chúng Đời tàn vì rời xa tăng chúng
Tác giả: Thích Chân Tính
197
Người Lương Thiện - 2016 Người Lương Thiện - 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
405
Nhân Tâm Thiện Nhân Tâm Thiện
Tác giả: Thích Chân Tính
441
Sở Trường Người Xuất Gia Sở Trường Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
764
Con Phật Con Ma Con Phật Con Ma
Tác giả: Thích Chân Tính
764
Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016 Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
316
Hỏi và đáp Phật Pháp Hỏi và đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính - Thích Tâm Nguyên
528
Lời Thật Mất Lòng Lời Thật Mất Lòng
Tác giả: Thích Chân Tính
646
Từ Bệnh Đến Thuốc Từ Bệnh Đến Thuốc
Tác giả: Thích Chân Tính
493
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
447
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
502
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
651
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
933
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
512
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
540
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
387
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
471
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
277
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
436
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
290
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
396
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
393
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
412
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
928
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,746
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
745
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
691
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
840
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,753
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,361
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,866
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,050
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,184
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,068
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,012
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
917
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
1,024
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
2,049
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
813
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,630
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,389
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,829
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,354
Trang thứ 1 của 4