Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 160 videos
Tiêu đề video Lượt xem
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
119
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
598
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
209
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
175
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
89
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
106
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
44
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
79
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
57
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
101
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
175
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
172
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
436
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,332
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
429
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
428
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
507
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,320
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,074
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,530
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
800
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,860
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
814
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
766
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
694
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
769
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,739
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
640
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,377
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,169
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,485
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,043
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,750
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,286
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,708
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,922
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,594
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,480
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,077
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,727
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,552
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,205
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,330
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,460
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,767
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,257
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,657
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,691
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,682
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
2,446
Trang thứ 1 của 4