Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 143 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
674
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
860
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
553
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
774
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
639
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
513
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
443
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
474
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
500
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,249
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
416
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
911
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
970
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,118
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,688
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,353
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
973
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,311
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,589
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,418
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,271
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,871
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,433
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,360
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,002
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,119
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,189
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,540
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,829
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,313
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,425
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,267
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,895
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,841
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,908
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,070
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,972
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
7,463
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,251
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,753
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,160
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,495
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,737
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,225
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,553
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,195
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,851
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,655
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,833
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,157
Trang thứ 1 của 3