Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
377
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
202
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
260
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,116
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
805
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
713
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
571
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,055
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
589
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
702
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
486
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
504
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,392
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
856
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,116
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,362
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,661
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,217
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,232
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,153
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,933
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,437
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,096
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
4,892
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,589
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,479
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,518
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,000
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,705
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,676
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,917
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,650
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,136
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,900
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,194
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,605
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,599
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,388
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,483
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,285
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,391
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,207
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,687
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,635
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,680
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,615
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,139
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,184
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,399
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,545
Trang thứ 1 của 3