Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 140 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
443
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
466
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
324
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
279
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
330
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
332
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
962
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
280
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
748
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
862
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
943
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,520
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,168
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
841
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,063
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,446
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,290
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,137
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,737
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,299
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,246
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
923
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,018
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,997
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,418
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,718
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,142
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,263
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,026
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,774
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,710
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,430
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,938
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,784
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
6,906
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,115
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,467
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,016
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,396
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,473
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,103
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,421
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,077
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,656
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,476
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,676
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,028
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,394
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,144
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,857
Trang thứ 1 của 3