Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 123 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
434
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
399
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
341
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
718
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
370
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
552
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
386
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
383
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,167
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
615
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
909
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,066
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,413
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
1,924
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,069
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
988
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,369
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,266
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,829
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
4,099
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,418
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,077
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,403
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
915
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,489
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,538
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,780
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,477
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,991
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,770
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,035
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,473
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,376
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,116
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,387
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,166
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,293
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,071
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,573
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,429
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,399
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,525
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,007
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,086
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,294
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,455
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,167
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,173
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
989
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,976
Trang thứ 1 của 3