Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 174 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam
Tác giả: Thích Chân Tính
113
Năm sự tổn thất Năm sự tổn thất
Tác giả: Thích Chân Tính
124
Đời tàn vì rời xa tăng chúng Đời tàn vì rời xa tăng chúng
Tác giả: Thích Chân Tính
132
Người Lương Thiện - 2016 Người Lương Thiện - 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
358
Nhân Tâm Thiện Nhân Tâm Thiện
Tác giả: Thích Chân Tính
389
Sở Trường Người Xuất Gia Sở Trường Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
634
Con Phật Con Ma Con Phật Con Ma
Tác giả: Thích Chân Tính
668
Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016 Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
286
Hỏi và đáp Phật Pháp Hỏi và đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính - Thích Tâm Nguyên
472
Lời Thật Mất Lòng Lời Thật Mất Lòng
Tác giả: Thích Chân Tính
575
Từ Bệnh Đến Thuốc Từ Bệnh Đến Thuốc
Tác giả: Thích Chân Tính
456
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
402
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
464
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
614
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
911
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
483
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
494
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
352
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
437
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
254
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
403
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
261
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
366
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
370
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
386
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
881
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,711
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
701
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
658
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
802
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,684
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,325
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,811
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,009
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,130
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,024
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
978
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
885
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
979
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,991
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
795
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,587
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,352
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,780
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,324
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,988
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,484
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
3,009
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,139
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,773
Trang thứ 1 của 4