Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 162 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
144
Lời Thật Mất Lòng Lời Thật Mất Lòng
Tác giả: Thích Chân Tính
195
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
230
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
657
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
283
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
241
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
147
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
173
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
90
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
131
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
85
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
135
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
203
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
205
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
506
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,378
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
473
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
470
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
559
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,376
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,111
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,571
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
830
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,902
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
849
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
802
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
725
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
802
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,787
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
659
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,397
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,186
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,520
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,084
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,790
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,314
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,746
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,944
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,616
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,504
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,107
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,757
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,572
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,225
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,359
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,494
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,796
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,288
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,687
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,724
Trang thứ 1 của 4