Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 131 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
432
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
514
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,055
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
641
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
490
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,532
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,061
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
948
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
809
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,327
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
859
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
900
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
670
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
720
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,661
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,084
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,361
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,680
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,919
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,528
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,483
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,417
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,569
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,627
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,359
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
5,689
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,792
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,930
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,700
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,157
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,996
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,842
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,109
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,805
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,348
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,126
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,372
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,756
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,904
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,690
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,631
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,416
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,535
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,427
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,905
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,924
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,983
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,755
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,320
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,430
Trang thứ 1 của 3