Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 124 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
559
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
656
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
552
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
445
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
868
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
494
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
626
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
423
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
426
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,258
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
727
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
981
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,197
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,501
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,034
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,140
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,049
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,569
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,328
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,948
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
4,381
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,491
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,250
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,449
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
948
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,586
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,595
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,825
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,565
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,047
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,822
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,100
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,531
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,470
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,244
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,429
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,222
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,329
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,124
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,612
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,520
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,506
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,552
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,061
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,125
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,336
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,485
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,201
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,204
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,045
Trang thứ 1 của 3