Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 136 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
163
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
153
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
692
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
177
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
561
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
758
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
827
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,385
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,011
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
741
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,900
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,327
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,200
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,043
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,620
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,192
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,155
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
879
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
926
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,890
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,323
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,624
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,983
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,162
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,854
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,672
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,615
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,082
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,847
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,650
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
6,450
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,017
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,303
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,920
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,332
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,319
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,022
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,326
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,987
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,546
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,370
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,580
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,936
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,192
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,995
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,787
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,589
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,684
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,641
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,084
Trang thứ 1 của 3