Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 148 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
368
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
262
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
259
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
331
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,111
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
950
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,266
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
715
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,098
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
822
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
692
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
621
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
609
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
680
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,603
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
557
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,299
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,092
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,364
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,969
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,620
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,212
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,582
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,750
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,528
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,404
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,001
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,623
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,485
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,138
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,246
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,374
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,686
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,987
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,511
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,587
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,540
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
2,037
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,953
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,418
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,243
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
3,191
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
8,040
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,399
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,150
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,313
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,598
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
3,043
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,335
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,714
Trang thứ 1 của 3