Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
315
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
173
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
252
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,089
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
798
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
703
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
566
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,046
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
584
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
697
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
481
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
503
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,384
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
845
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,109
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,350
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,650
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,206
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,228
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,147
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,899
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,432
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,083
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
4,856
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,581
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,468
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,512
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
998
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,696
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,670
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,910
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,645
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,134
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,896
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,188
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,601
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,589
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,381
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,478
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,283
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,388
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,201
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,684
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,625
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,672
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,613
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,133
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,171
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,395
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,543
Trang thứ 1 của 3