Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 128 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
5
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
726
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
388
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
363
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,260
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
892
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
787
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
656
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,130
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
657
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
756
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
528
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
571
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,505
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
930
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,183
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,458
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,743
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,316
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,288
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,280
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,092
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,488
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,190
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
5,198
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,650
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,629
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,556
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,056
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,800
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,723
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,984
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,688
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,183
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,969
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,253
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,649
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,695
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,488
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,525
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,324
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,439
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,285
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,752
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,721
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,762
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,652
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,194
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,326
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,443
Trang thứ 1 của 3