Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 167 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sở Trường Người Xuất Gia Sở Trường Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
389
Con Phật Con Ma Con Phật Con Ma
Tác giả: Thích Chân Tính
419
Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016 Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
194
Hỏi và đáp Phật Pháp Hỏi và đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính - Thích Tâm Nguyên
311
Lời Thật Mất Lòng Lời Thật Mất Lòng
Tác giả: Thích Chân Tính
341
Từ Bệnh Đến Thuốc Từ Bệnh Đến Thuốc
Tác giả: Thích Chân Tính
314
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
284
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
353
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
486
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
815
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
400
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
402
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
258
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
309
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
196
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
283
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
178
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
279
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
292
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
311
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
732
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,595
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
616
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
575
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
704
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,553
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,232
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,694
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
919
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,023
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
940
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
894
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
807
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
901
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,899
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
728
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,500
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,269
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,661
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,219
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,884
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,396
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,887
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,044
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,689
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,596
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,199
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,865
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,646
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,294
Trang thứ 1 của 4