Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 145 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
67
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
854
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
815
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,057
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
628
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
940
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
731
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
600
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
519
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
528
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
573
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,422
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
474
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
982
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,018
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,251
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,775
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,484
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,018
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,437
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,653
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,468
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,314
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,914
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,514
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,408
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,033
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,162
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,260
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,589
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,894
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,401
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,487
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,380
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,952
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,892
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,115
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,120
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
3,062
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
7,707
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,298
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,920
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,215
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,539
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,870
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,266
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,622
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,265
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,922
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,736
Trang thứ 1 của 3