Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 161 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
256
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
310
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
702
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
325
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
299
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
181
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
221
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
124
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
178
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
113
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
168
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
232
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
249
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
573
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,427
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
522
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
506
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
604
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,435
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,151
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,606
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
855
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,934
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
873
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
825
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
748
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
827
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,826
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
677
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,433
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,208
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,568
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,116
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,809
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,342
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,787
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,982
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,635
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,523
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,127
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,791
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,600
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,245
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,376
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,523
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,821
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,328
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,717
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,765
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,781
Trang thứ 1 của 4