Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 128 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
305
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
872
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
492
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
403
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,373
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
970
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
851
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
711
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,204
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
744
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
811
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
583
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
627
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,568
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
989
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,244
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,533
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,820
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,403
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,348
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,323
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,241
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,534
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,254
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
5,382
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,704
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,737
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,612
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,087
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,868
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,768
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,017
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,730
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,237
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,042
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,301
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,689
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,776
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,559
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,558
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,352
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,465
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,343
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,805
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,784
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,832
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,688
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,241
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,363
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,483
Trang thứ 1 của 3