Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 120 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
205
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
107
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
350
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
245
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
216
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
834
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
415
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
672
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
732
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,164
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
1,660
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
910
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
800
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,795
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,083
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,548
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
3,321
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,222
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,612
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,237
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
822
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,217
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,432
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,604
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,348
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,855
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,629
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,902
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,366
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,124
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
2,807
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,261
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,060
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,182
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
1,949
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,446
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,221
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,116
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,428
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,851
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
981
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,186
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,352
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,068
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,076
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
900
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,800
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,122
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,870
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
4,477
Trang thứ 1 của 3