Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 132 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
342
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
636
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
681
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,239
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
818
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
644
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,731
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,209
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,107
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
939
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,521
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,050
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,077
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
810
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
839
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,800
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,230
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,528
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,828
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,059
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,696
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,600
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,543
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,844
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,758
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,511
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
6,006
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,924
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,116
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,819
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,254
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,147
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,955
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,233
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,925
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,456
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,260
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,483
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,869
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,046
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,844
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,712
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,532
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,625
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,529
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,016
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,077
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,144
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,827
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,448
Trang thứ 1 của 3