Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 120 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
104
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
57
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
333
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
236
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
205
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
813
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
401
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
656
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
707
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,146
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
1,641
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
899
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
789
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,751
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,068
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,534
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
3,263
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,205
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,574
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,229
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
813
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,202
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,428
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,586
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,338
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,844
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,623
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,895
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,362
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,112
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
2,794
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,253
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,054
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,176
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
1,940
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,435
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,201
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,105
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,424
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,835
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
976
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,177
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,346
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,063
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,069
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
898
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,791
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,115
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,858
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
4,444
Trang thứ 1 của 3