Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 140 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
131
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
371
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
222
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
193
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
270
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
241
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
797
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
225
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
693
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
805
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
879
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,439
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,079
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
782
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
1,970
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,372
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,236
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,082
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,669
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,243
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,185
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
896
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
967
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,938
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,362
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,663
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,061
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,210
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
2,934
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,704
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,638
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,173
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,888
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,699
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
6,617
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,050
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,368
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,957
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,357
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,378
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,056
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,361
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,027
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,590
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,404
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,614
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,973
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,279
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,051
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,816
Trang thứ 1 của 3