Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 169 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Người Lương Thiện - 2016 Người Lương Thiện - 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
250
Nhân Tâm Thiện Nhân Tâm Thiện
Tác giả: Thích Chân Tính
318
Sở Trường Người Xuất Gia Sở Trường Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
533
Con Phật Con Ma Con Phật Con Ma
Tác giả: Thích Chân Tính
566
Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016 Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
244
Hỏi và đáp Phật Pháp Hỏi và đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính - Thích Tâm Nguyên
412
Lời Thật Mất Lòng Lời Thật Mất Lòng
Tác giả: Thích Chân Tính
495
Từ Bệnh Đến Thuốc Từ Bệnh Đến Thuốc
Tác giả: Thích Chân Tính
398
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
354
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
420
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
556
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
869
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
446
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
450
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
310
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
389
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
229
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
353
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
222
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
322
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
338
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
354
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
829
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,656
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
666
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
622
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
764
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,625
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,285
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,756
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
969
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,081
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
988
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
936
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
847
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
947
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,951
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
770
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,549
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,313
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,725
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,278
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,935
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,443
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,957
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,104
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,733
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,657
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,253
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,923
Trang thứ 1 của 4