Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 168 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhân Tâm Thiện Nhân Tâm Thiện
Tác giả: Thích Chân Tính
258
Sở Trường Người Xuất Gia Sở Trường Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
466
Con Phật Con Ma Con Phật Con Ma
Tác giả: Thích Chân Tính
493
Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016 Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
218
Hỏi và đáp Phật Pháp Hỏi và đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính - Thích Tâm Nguyên
363
Lời Thật Mất Lòng Lời Thật Mất Lòng
Tác giả: Thích Chân Tính
416
Từ Bệnh Đến Thuốc Từ Bệnh Đến Thuốc
Tác giả: Thích Chân Tính
357
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
322
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
389
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
523
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
839
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
422
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
429
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
288
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
352
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
211
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
319
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
201
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
302
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
314
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
332
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
786
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,623
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
641
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
596
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
736
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,586
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,257
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,724
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
935
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,052
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
962
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
910
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
822
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
921
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,917
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
745
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,523
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,290
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,696
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,242
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,903
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,420
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,922
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,073
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,710
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,623
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,228
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,898
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,665
Trang thứ 1 của 4