Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 167 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sở Trường Người Xuất Gia Sở Trường Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
225
Con Phật Con Ma Con Phật Con Ma
Tác giả: Thích Chân Tính
303
Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016 Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Hàn Quốc 2016
Tác giả: Thích Chân Tính
143
Hỏi và đáp Phật Pháp Hỏi và đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính - Thích Tâm Nguyên
211
Lời Thật Mất Lòng Lời Thật Mất Lòng
Tác giả: Thích Chân Tính
253
Từ Bệnh Đến Thuốc Từ Bệnh Đến Thuốc
Tác giả: Thích Chân Tính
234
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
207
Bất Tăng Bất Giảm Bất Tăng Bất Giảm
Tác giả: Thích Chân Tính
304
8 pháp thế gian 8 pháp thế gian
Tác giả: Thích Chân Tính
390
Hướng Đến Ánh Sáng Hướng Đến Ánh Sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
777
Tiến Trình An Cư Tự Tứ Tiến Trình An Cư Tự Tứ
Tác giả: Thích Chân Tính
358
Tâm Sự Đầu Năm Tâm Sự Đầu Năm
Tác giả: Thích Chân Tính
353
Vui Buồn Ngày Xuân Vui Buồn Ngày Xuân
Tác giả: Thích Chân Tính
213
Gieo Hạt Gieo Hạt
Tác giả: Thích Chân Tính
273
Cải Đạo Cao Thượng Cải Đạo Cao Thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
159
16 Giấc mơ lạ 16 Giấc mơ lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
219
Hướng đến ánh sáng Hướng đến ánh sáng
Tác giả: Thích Chân Tính
138
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
243
Tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha
Tác giả: Thích Chân Tính
261
Tự Lợi Lợi Tha Tự Lợi Lợi Tha
Tác giả: Thích Chân Tính
272
Niềm Vui Ở Đời Niềm Vui Ở Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
654
Hòa Là Gốc An Vui Hòa Là Gốc An Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,533
Ở Đời Vui Đạo Ở Đời Vui Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
563
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm)
Tác giả: Thích Chân Tính
539
Đường Nào Ta Đi Đường Nào Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
644
Tích Của Hay Tích Đức Tích Của Hay Tích Đức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,491
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,176
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,652
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
884
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,976
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
905
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
858
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
772
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
858
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,859
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
699
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,461
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,229
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
1,614
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
2,168
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,843
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,364
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,831
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,009
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,656
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,553
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,154
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,827
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,615
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,263
Trang thứ 1 của 4