Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 123 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
454
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
404
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
345
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
728
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
376
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
554
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
387
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
386
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,175
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
618
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
913
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,075
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,415
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
1,932
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,075
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
988
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,375
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,267
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,835
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
4,117
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,421
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,084
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,406
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
917
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,496
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,541
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
1,784
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,481
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,993
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,775
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,040
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,478
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,379
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
3,119
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,390
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,166
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,295
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,075
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
1,577
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,439
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
2,408
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,525
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,012
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,087
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,294
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,459
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,169
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,176
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
992
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,978
Trang thứ 1 của 3