Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 142 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
109
Cải đạo cao thượng Cải đạo cao thượng
Tác giả: Thích Chân Tính
353
Tu Tạo Công Đức Phước Báu Tu Tạo Công Đức Phước Báu
Tác giả: Thích Chân Tính
524
Quả báo sát sinh Quả báo sát sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
515
Vững Tin Tam Bảo Vững Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
379
Nhớ Phật Pháp Tăng Nhớ Phật Pháp Tăng
Tác giả: Thích Chân Tính
313
Hết lòng vì đạo Hết lòng vì đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
357
Người biết ơn Người biết ơn
Tác giả: Thích Chân Tính
366
Quả Báo Sát Sinh Quả Báo Sát Sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,050
Nữ Hộ Pháp Visakha Nữ Hộ Pháp Visakha
Tác giả: Thích Chân Tính
306
Thỏa Mãn Niềm Vui Thỏa Mãn Niềm Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
795
Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp Bình minh xứ sương mù - Phật sự chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
881
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
980
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
1,550
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,211
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
865
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
2,109
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,479
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,322
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,172
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
1,765
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,328
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,270
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
943
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,035
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,028
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,450
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,738
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,177
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,292
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,070
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
1,797
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
1,743
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,564
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,965
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,824
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
7,052
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,141
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
5,527
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,045
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,417
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,542
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,129
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,449
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,092
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,699
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,512
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,706
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,059
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,444
Trang thứ 1 của 3