Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Quang

Có tất cả 478 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tầm nhìn hai trăm năm Phần 2 Tầm nhìn hai trăm năm Phần 2
Tác giả: Thích Chân Quang
85
Khóa hè 2016 - Trái đầt yêu thương Khóa hè 2016 - Trái đầt yêu thương
Tác giả: Thích Chân Quang
61
Bước Chân Thần Tốc khóa sinh hoạt hè Thiền Tôn Phật Quang 2016 Bước Chân Thần Tốc khóa sinh hoạt hè Thiền Tôn Phật Quang 2016
Tác giả: Thích Chân Quang
142
cùng Phật tử chung tay bảo vệ Tê giác Chùa Phật Quang 2016 cùng Phật tử chung tay bảo vệ Tê giác Chùa Phật Quang 2016
Tác giả: Thích Chân Quang
190
Lời Sariputta - trình bày-Ca sĩ Dzoãn Minh Lời Sariputta - trình bày-Ca sĩ Dzoãn Minh
Tác giả: Thích Chân Quang
216
Khóa hè tại Thiền Thất Bảo Quang Tập 1 Khóa hè tại Thiền Thất Bảo Quang Tập 1
Tác giả: Thích Chân Quang
215
Khóa sinh hoạt hè - Thiền Thất Bảo Quang 2016 bản full Khóa sinh hoạt hè - Thiền Thất Bảo Quang 2016 bản full
Tác giả: Thích Chân Quang
182
Bồ Tát Đại Thừa - Giải đáp thắc mắc Bồ Tát Đại Thừa - Giải đáp thắc mắc
Tác giả: Thích Chân Quang
232
Sám Phật Đản ( Thầy biên soạn) Sám Phật Đản ( Thầy biên soạn)
Tác giả: Thích Chân Quang
736
Tầm nhìn hai trăm năm - Phần1 Tầm nhìn hai trăm năm - Phần1
Tác giả: Thích Chân Quang
242
CTNPTPQ Tp HCM  Màu Xanh Đại Lễ Phật Đản PL 2560  DL 2016 CTNPTPQ Tp HCM Màu Xanh Đại Lễ Phật Đản PL 2560 DL 2016
Tác giả: Thích Chân Quang
159
CTNTPPQ Tp HCM  Ban Hướng Dẫn Đại lễ Phật Đản PL2560  DL2016 CTNTPPQ Tp HCM Ban Hướng Dẫn Đại lễ Phật Đản PL2560 DL2016
Tác giả: Thích Chân Quang
161
CTNTPPQ Tp HCM  Ban Hành Đường 2 Đại lễ Phật Đản PL2560  DL2016 CTNTPPQ Tp HCM Ban Hành Đường 2 Đại lễ Phật Đản PL2560 DL2016
Tác giả: Thích Chân Quang
82
CTNPTPQ Tp HCM  Ban Hành Đường 1 Đại Lễ Phật Đản PL 2560  DL 2016 CTNPTPQ Tp HCM Ban Hành Đường 1 Đại Lễ Phật Đản PL 2560 DL 2016
Tác giả: Thích Chân Quang
118
CTNPTPQ Tp HCM  Ban Môi Trường Đại Lễ Phật Đản PL 2560  DL 2016 CTNPTPQ Tp HCM Ban Môi Trường Đại Lễ Phật Đản PL 2560 DL 2016
Tác giả: Thích Chân Quang
88
Lịch sử cuộc đời Đức Phật - Đỉnh Núi Tuyết Lịch sử cuộc đời Đức Phật - Đỉnh Núi Tuyết
Tác giả: Thích Chân Quang
240
Trailer Nhân Quả là chìa khoá của những điều bí ẩn Trailer Nhân Quả là chìa khoá của những điều bí ẩn
Tác giả: Thích Chân Quang
424
Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang
Tác giả: Thích Chân Quang
493
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Quang
204
Trailer VCD bài giảng Tết 2016 Trailer VCD bài giảng Tết 2016
Tác giả: Thích Chân Quang
271
Chuyện Luân Hồi Hiện Đại Chuyện Luân Hồi Hiện Đại
Tác giả: Thích Chân Quang
437
Trailer Làm Sao để giải bớt tội Trailer Làm Sao để giải bớt tội
Tác giả: Thích Chân Quang
296
Cám ơn tình yêu_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Cám ơn tình yêu_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
288
BeatBox_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 BeatBox_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
204
Múa Đi đến vô biên_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Múa Đi đến vô biên_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
165
Múa Tổ Quốc Việt Nam_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Múa Tổ Quốc Việt Nam_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
139
Nơi ấy con tìm về_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Nơi ấy con tìm về_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
140
Phật là ánh từ quang_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Phật là ánh từ quang_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
177
Ráp Thanh Hóa_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Ráp Thanh Hóa_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
131
Sáo Quê Hương_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Sáo Quê Hương_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
160
Sát cánh bên nhau_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Sát cánh bên nhau_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
116
Tạm biệt nhé_Trại sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Tạm biệt nhé_Trại sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
105
Xuân về trên Tây Bắc_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 Xuân về trên Tây Bắc_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
99
Chương trình Hội thảo 10 Bài giảng giáo lý - Phần 01 Chương trình Hội thảo 10 Bài giảng giáo lý - Phần 01
Tác giả: Thích Chân Quang
163
Chương trình Hội thảo 10 Bài giảng giáo lý - Phần 02 Chương trình Hội thảo 10 Bài giảng giáo lý - Phần 02
Tác giả: Thích Chân Quang
401
Lễ Bế mạc Hội trại Tập huấn TNPT Toàn quốc 2015 Lễ Bế mạc Hội trại Tập huấn TNPT Toàn quốc 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
100
Lễ Khai mạc Hội trại Tập huấn TNPT Toàn quốc 2015 Lễ Khai mạc Hội trại Tập huấn TNPT Toàn quốc 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
107
Thanh niên với việc Tu và Hộ Quốc Thanh niên với việc Tu và Hộ Quốc
Tác giả: Thích Chân Quang
179
Hiểu đúng về Từ Bi Hiểu đúng về Từ Bi
Tác giả: Thích Chân Quang
340
Lắng nghe ai Lắng nghe ai
Tác giả: Thích Chân Quang
558
Bát Chánh Đạo - Chánh Ngữ Bát Chánh Đạo - Chánh Ngữ
Tác giả: Thích Chân Quang
421
Bát Chánh Đạo - Chánh Định Bát Chánh Đạo - Chánh Định
Tác giả: Thích Chân Quang
241
Bát Chánh Đạo - Chánh Niệm Bát Chánh Đạo - Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Quang
190
Bát Chánh Đạo - Chánh Tinh Tấn Bát Chánh Đạo - Chánh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Chân Quang
137
Bát Chánh Đạo - Chánh Mạng Bát Chánh Đạo - Chánh Mạng
Tác giả: Thích Chân Quang
163
Bát Chánh Đạo - Chánh Nghiệp Bát Chánh Đạo - Chánh Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Quang
183
Hóa giải bùa chú bằng lòng từ bi Hóa giải bùa chú bằng lòng từ bi
Tác giả: Thích Chân Quang
304
Phước bất khả hưởng tận Phước bất khả hưởng tận
Tác giả: Thích Chân Quang
311
Bốn lợi ích của phước Bốn lợi ích của phước
Tác giả: Thích Chân Quang
318
Dạy con nên người 3 Dạy con nên người 3
Tác giả: Thích Chân Quang
190
Trang thứ 1 của 10