Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 38 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu theo Phật Tu theo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
135
Nhẹ gánh lo âu vui mà sống Nhẹ gánh lo âu vui mà sống
Tác giả: Thích Chánh Định
204
Tập sống tự tại trong cuộc đời Tập sống tự tại trong cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
217
Tập sống tự tại Tập sống tự tại
Tác giả: Thích Chánh Định
182
Lòng biết ơn Lòng biết ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,387
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
786
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
840
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
783
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
1,274
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,070
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,532
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,974
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,230
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
2,168
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,480
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,640
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,640
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
3,670
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
2,048
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,710
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
2,068
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
3,461
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
4,564
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
7,783
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
2,231
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,868
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,599
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
3,097
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,755
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,893
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
2,325
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,587
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
2,340
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,725
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,688
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,778
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
2,218
Trang thứ 1 của 1