Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 27 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
870
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,101
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,537
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,322
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,799
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,064
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
1,897
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,258
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,412
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,161
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,394
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,116
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,497
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
5,788
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,555
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
1,937
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,623
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,238
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,180
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,304
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,559
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,808
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,593
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
1,647
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,583
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,120
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,401
Trang thứ 1 của 1