Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 33 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
327
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
428
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
357
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
686
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
461
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,176
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,460
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,845
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,674
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,134
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,338
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,235
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,796
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,694
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,389
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,725
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,667
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,999
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
6,705
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,866
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,430
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,024
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,617
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,425
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,559
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,886
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,158
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,916
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,083
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,137
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,396
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,727
Trang thứ 1 của 1