Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 29 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
831
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,038
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,485
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,246
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,742
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,040
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
1,861
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,197
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,376
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,138
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,352
Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,062
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,444
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
5,635
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,517
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
1,855
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,568
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,183
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,145
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,271
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,520
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,766
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,563
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p1/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,600
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p2/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,264
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,477
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,088
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo - Phần 1/2 Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo - Phần 1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,358
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo - Phần 2/2 Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo - Phần 2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,239
Trang thứ 1 của 1