Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 42 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hiện tại lạc trú Hiện tại lạc trú
Tác giả: Thích Chánh Định
105
Tu Theo Phật - giảng tại Sydney - Úc Châu 06/2016 Tu Theo Phật - giảng tại Sydney - Úc Châu 06/2016
Tác giả: Thích Chánh Định
172
Tạo thêm phước mới Tạo thêm phước mới
Tác giả: Thích Chánh Định
419
Thiểu dục tri túc Thiểu dục tri túc
Tác giả: Thích Chánh Định
158
Tu theo Phật Tu theo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
261
Nhẹ gánh lo âu vui mà sống Nhẹ gánh lo âu vui mà sống
Tác giả: Thích Chánh Định
359
Tập sống tự tại trong cuộc đời Tập sống tự tại trong cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
364
Tập sống tự tại Tập sống tự tại
Tác giả: Thích Chánh Định
292
Lòng biết ơn Lòng biết ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,527
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
904
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
932
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
899
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
1,433
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,242
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,616
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
2,119
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,311
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
2,303
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,599
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,730
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,753
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
3,897
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
2,156
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,786
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
2,158
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
3,669
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
4,735
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
8,063
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
2,350
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
3,014
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,756
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
3,245
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,879
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
2,009
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
2,466
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,755
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
2,471
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,926
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,853
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,900
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
2,351
Trang thứ 1 của 1