Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 29 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
175
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
143
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
960
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,195
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,627
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,416
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,910
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,154
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,006
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,390
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,495
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,229
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,477
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,273
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,643
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
6,092
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,645
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,077
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,735
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,331
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,251
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,377
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,652
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,894
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,674
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
1,759
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,750
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,189
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,492
Trang thứ 1 của 1