Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 36 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tập sống tự tại trong cuộc đời Tập sống tự tại trong cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
108
Tập sống tự tại Tập sống tự tại
Tác giả: Thích Chánh Định
106
Lòng biết ơn Lòng biết ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,284
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
688
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
775
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
695
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
1,174
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
955
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,463
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,873
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,170
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
2,068
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,408
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,581
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,581
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
3,475
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,985
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,652
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
2,006
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
3,271
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
4,479
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
7,612
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
2,146
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,799
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,510
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
3,019
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,681
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,834
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
2,201
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,512
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
2,257
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,615
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,578
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,716
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
2,136
Trang thứ 1 của 1