Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 33 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
261
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
376
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
303
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
614
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
392
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,130
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,419
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,795
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,624
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,096
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,308
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,188
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,696
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,661
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,364
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,681
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,581
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,935
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
6,587
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,824
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,374
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,962
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,570
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,394
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,525
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,842
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,097
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,876
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,011
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,087
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,344
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,678
Trang thứ 1 của 1