Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 33 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
204
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
338
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
269
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
565
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
344
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,109
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,383
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,772
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,593
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,073
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,286
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,158
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,641
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,638
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,351
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,651
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,540
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,892
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
6,520
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,802
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,349
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,936
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,538
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,376
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,510
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,811
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,078
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,849
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
1,968
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,054
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,316
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,650
Trang thứ 1 của 1