Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 29 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
575
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
795
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,249
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,047
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,537
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
887
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
1,625
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
1,885
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,152
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,000
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,202
Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
1,822
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,098
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
4,971
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,311
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
1,522
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,342
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,915
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,019
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,120
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,359
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,554
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,393
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p1/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,342
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p2/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,087
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,198
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
964
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 1/2 Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,210
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 2/2 Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,111
Trang thứ 1 của 1