Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 36 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tập sống tự tại trong cuộc đời Tập sống tự tại trong cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
190
Tập sống tự tại Tập sống tự tại
Tác giả: Thích Chánh Định
161
Lòng biết ơn Lòng biết ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,358
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
755
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
818
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
745
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
1,239
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,043
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,511
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,945
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,206
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
2,139
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,457
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,622
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,624
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
3,614
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
2,032
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,694
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
2,049
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
3,405
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
4,535
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
7,725
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
2,205
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,851
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,571
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
3,070
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,730
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,867
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
2,295
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,547
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
2,313
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,688
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,657
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,752
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
2,191
Trang thứ 1 của 1