Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 29 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
770
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
983
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,426
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,199
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,691
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
998
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
1,800
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,112
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,326
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,103
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,309
Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,012
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,385
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
5,488
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,479
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
1,777
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,522
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,139
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,113
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,235
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,473
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,715
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,529
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p1/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,539
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p2/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,224
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,410
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,064
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 1/2 Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,315
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 2/2 Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,206
Trang thứ 1 của 1