Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 34 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Lòng biết ơn Lòng biết ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,135
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
581
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
668
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
609
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
1,029
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
814
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,377
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,742
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,063
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,944
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,343
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,495
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,473
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
3,234
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,890
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,584
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,918
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
3,091
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
4,339
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
7,354
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
2,051
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,689
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,370
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,889
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,594
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,745
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
2,087
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,413
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
2,145
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,453
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,431
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,636
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,995
Trang thứ 1 của 1