Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 28 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
40
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
884
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,116
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,551
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,345
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,824
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,081
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
1,917
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,291
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,427
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,172
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,410
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,169
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,528
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
5,857
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,579
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
1,968
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,651
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,253
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,194
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,317
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,571
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,828
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,608
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
1,664
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,622
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,133
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,418
Trang thứ 1 của 1