Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 38 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu theo Phật Tu theo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
189
Nhẹ gánh lo âu vui mà sống Nhẹ gánh lo âu vui mà sống
Tác giả: Thích Chánh Định
276
Tập sống tự tại trong cuộc đời Tập sống tự tại trong cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
280
Tập sống tự tại Tập sống tự tại
Tác giả: Thích Chánh Định
228
Lòng biết ơn Lòng biết ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,441
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
834
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
879
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
829
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
1,337
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,139
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,571
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
2,032
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,267
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
2,223
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,530
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,684
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,689
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
3,761
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
2,096
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,748
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
2,108
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
3,545
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
4,640
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
7,897
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
2,284
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,926
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,666
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
3,150
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,806
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,932
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
2,390
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,653
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
2,392
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,802
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,750
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,826
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
2,271
Trang thứ 1 của 1