Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 36 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tập sống tự tại trong cuộc đời Tập sống tự tại trong cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
158
Tập sống tự tại Tập sống tự tại
Tác giả: Thích Chánh Định
147
Lòng biết ơn Lòng biết ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,325
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
729
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
804
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
723
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
1,212
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,013
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,490
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,914
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,192
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
2,110
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,438
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,607
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,607
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
3,560
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
2,011
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,680
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
2,031
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
3,344
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
4,515
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
7,682
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
2,188
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,826
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
3,541
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
3,050
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,715
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,853
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
2,257
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,534
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
2,291
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,654
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
3,625
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,738
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
2,171
Trang thứ 1 của 1