Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 32 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
254
Tôn Chỉ Của Đạo Phật Tôn Chỉ Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
208
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
505
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
285
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,080
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,322
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,744
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,550
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
2,036
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,264
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,122
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,566
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,608
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,319
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,606
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,472
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,831
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
6,401
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,771
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,290
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,882
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,482
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,351
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,483
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,768
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
2,023
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,816
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
1,904
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,995
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,293
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,613
Trang thứ 1 của 1