Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 29 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
378
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
223
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,029
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
1,265
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,712
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,488
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,980
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,213
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
2,078
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,497
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,570
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,278
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,550
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,387
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,769
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
6,259
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,716
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
2,207
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,822
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,419
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,315
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,443
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,711
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,969
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,752
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
1,834
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,918
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,241
Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo Câu Kinh Dễ Duôi Tam Bảo
Tác giả: Thích Chánh Định
1,558
Trang thứ 1 của 1