Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chánh Định

Có tất cả 29 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Môn Trợ Tu Pháp Môn Trợ Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
766
Khéo như lý tác ý Khéo như lý tác ý
Tác giả: Thích Chánh Định
980
Bản Chất Thế Gian Bản Chất Thế Gian
Tác giả: Thích Chánh Định
1,423
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,199
Tu Mau kẻo trễ Tu Mau kẻo trễ
Tác giả: Thích Chánh Định
1,682
Quà tặng khóa tu Quà tặng khóa tu
Tác giả: Thích Chánh Định
993
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử Mười Đức Lành Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chánh Định
1,796
Báo Thời Của Nghiệp Báo Thời Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chánh Định
2,106
Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 Biết Thương Mình - Thích Chánh Định - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1
Tác giả: Thích Chánh Định
1,322
Người bằng hữu Người bằng hữu
Tác giả: Thích Chánh Định
1,100
Xả để an vui Xả để an vui
Tác giả: Thích Chánh Định
1,305
Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định Quanđiểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định
Tác giả: Thích Chánh Định
2,006
Bóng cả cuộc đời Bóng cả cuộc đời
Tác giả: Thích Chánh Định
3,381
Nhân quả và nghiệp báo Nhân quả và nghiệp báo
Tác giả: Thích Chánh Định
5,468
Pháp vô ngã Pháp vô ngã
Tác giả: Thích Chánh Định
1,476
Niềm an lạc trong đạo Phật Niềm an lạc trong đạo Phật
Tác giả: Thích Chánh Định
1,775
Pháp Khổ não Pháp Khổ não
Tác giả: Thích Chánh Định
2,518
Bản chất thế gian Bản chất thế gian
Tác giả: Thích Chánh Định
2,136
Biết thương mình Biết thương mình
Tác giả: Thích Chánh Định
1,111
Bốn điều khó được Bốn điều khó được
Tác giả: Thích Chánh Định
1,231
Bốn pháp cát tường Bốn pháp cát tường
Tác giả: Thích Chánh Định
1,470
Pháp Kham nhẫn Pháp Kham nhẫn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,714
Tam phước Tam phước
Tác giả: Thích Chánh Định
1,527
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p1/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,534
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định -  p2/2 Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - p2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,221
Tu tâm Tu tâm
Tác giả: Thích Chánh Định
2,403
Phương pháp tu học Phương pháp tu học
Tác giả: Thích Chánh Định
1,059
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 1/2 Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 1/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,313
Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 2/2 Câu Kinh Ðể Dưới Tam Bảo - Phần 2/2
Tác giả: Thích Chánh Định
1,202
Trang thứ 1 của 1