Thành viên

Nhớ tôi

Thích Bửu Chánh

Có tất cả 255 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sống một kiếp người bình an là được Sống một kiếp người bình an là được
Tác giả: Thích Bửu Chánh
289
Giận người thì khổ mình Giận người thì khổ mình
Tác giả: Thích Bửu Chánh
106
5 Bớt 5 Bớt
Tác giả: Thích Bửu Chánh
366
Hãy sống như Phật đừng sống như ma Hãy sống như Phật đừng sống như ma
Tác giả: Thích Bửu Chánh
385
5 bớt 5 bớt
Tác giả: Thích Bửu Chánh
275
Nói Với Tuổi 50 Nói Với Tuổi 50
Tác giả: Thích Bửu Chánh
646
10 giới của Sa di và Sa di ni 10 giới của Sa di và Sa di ni
Tác giả: Thích Bửu Chánh
232
Đâu Phải Già Mới Chết - Chất Lượng Cuộc Sống kỳ 100 Đâu Phải Già Mới Chết - Chất Lượng Cuộc Sống kỳ 100
Tác giả: Thích Bửu Chánh
689
Phương Trời Thong Dong 3 Phương Trời Thong Dong 3
Tác giả: Thích Bửu Chánh
379
Khóa Tu Mùa Hè 2013- Quà Tặng Mùa Hè Khóa Tu Mùa Hè 2013- Quà Tặng Mùa Hè
Tác giả: Thích Bửu Chánh
216
Phương trời thong dong 3: TT. Thích Bửu Chánh Phương trời thong dong 3: TT. Thích Bửu Chánh
Tác giả: Thích Bửu Chánh
456
Chết đến rồi Chết đến rồi
Tác giả: Thích Bửu Chánh
603
Kinh Trung Bộ - Kinh không uế nhiễm.MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh không uế nhiễm.MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Bửu Chánh
367
Sự ra đi vĩ đại Sự ra đi vĩ đại
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,602
Năm Hết Chết Đến Năm Hết Chết Đến
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,103
Hy Vọng Đồng Nghĩa Với Tuyệt Vọng Hy Vọng Đồng Nghĩa Với Tuyệt Vọng
Tác giả: Thích Bửu Chánh
766
Hé Mở Cửa Giải Thoát Hé Mở Cửa Giải Thoát
Tác giả: Thích Bửu Chánh
531
Hạnh Tu Như Trái Đất Hạnh Tu Như Trái Đất
Tác giả: Thích Bửu Chánh
440
Hạnh Tu Như Mặt Trời Hạnh Tu Như Mặt Trời
Tác giả: Thích Bửu Chánh
372
Hành Duyên Thức Hành Duyên Thức
Tác giả: Thích Bửu Chánh
376
Hạnh Con Rùa Hạnh Con Rùa
Tác giả: Thích Bửu Chánh
393
Giận Hờn Vu Vơ Giận Hờn Vu Vơ
Tác giả: Thích Bửu Chánh
480
Đừng Phung Phí Hơi Thở Đừng Phung Phí Hơi Thở
Tác giả: Thích Bửu Chánh
431
Đừng trách Đừng trách
Tác giả: Thích Bửu Chánh
421
Đừng Đánh Mất Niềm Tin Đừng Đánh Mất Niềm Tin
Tác giả: Thích Bửu Chánh
340
Đừng Mong Muốn Thay Đổi Bản Tánh Người Khác Đừng Mong Muốn Thay Đổi Bản Tánh Người Khác
Tác giả: Thích Bửu Chánh
482
Củng Cố Niềm Tin Củng Cố Niềm Tin
Tác giả: Thích Bửu Chánh
386
Chữ Hiếu Trong Phật Giáo Chữ Hiếu Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Bửu Chánh
366
Cây Gai Nhọn Cây Gai Nhọn
Tác giả: Thích Bửu Chánh
417
Bốn Lời Dạy Của Đức Phật Bốn Lời Dạy Của Đức Phật
Tác giả: Thích Bửu Chánh
387
Bốn Hạng Người phần 1 Bốn Hạng Người phần 1
Tác giả: Thích Bửu Chánh
352
Bốn Hạng Người phần 2 Bốn Hạng Người phần 2
Tác giả: Thích Bửu Chánh
290
Bí quyết sống lâu Bí quyết sống lâu
Tác giả: Thích Bửu Chánh
403
Bệnh Trong Kinh Tạng Pali Bệnh Trong Kinh Tạng Pali
Tác giả: Thích Bửu Chánh
319
7 Tài Sản Quý Giá 7 Tài Sản Quý Giá
Tác giả: Thích Bửu Chánh
485
Cảm Ơn Cảm Ơn
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,059
Thanh niên với việc Hoằng Pháp Thanh niên với việc Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Bửu Chánh
592
Mặc Kệ Nó Mặc Kệ Nó
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,719
Thế Nào Là Được (Giảng Tại Chùa Thiên Quang) Thế Nào Là Được (Giảng Tại Chùa Thiên Quang)
Tác giả: Thích Bửu Chánh
997
Thế Nào Là Đủ? Thế Nào Là Đủ?
Tác giả: Thích Bửu Chánh
864
Thế Nào Là Được (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) Thế Nào Là Được (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,664
Phòng Hộ Thân Tâm Phòng Hộ Thân Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,392
Kinh Pháp Cú (Số 50) Kinh Pháp Cú (Số 50)
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,014
Kinh Pháp Cú (Số 36) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 36) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
768
Kinh Pháp Cú (Số 35) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 35) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
840
Kinh Pháp Cú (Số 33) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 33) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
804
Kinh Pháp Cú (Số 34) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 34) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,550
Pháp Học Và Pháp Hành Pháp Học Và Pháp Hành
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,029
13 Pháp Tục Đế 13 Pháp Tục Đế
Tác giả: Thích Bửu Chánh
882
Tri Ân Và Trách Móc Tri Ân Và Trách Móc
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,287
Trang thứ 1 của 6