Thành viên

Nhớ tôi

Thích Bửu Chánh

Có tất cả 267 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời ngắn lắm - 13-12-2016 Đời ngắn lắm - 13-12-2016
Tác giả: Thích Bửu Chánh
194
Đời ngắn lắm - thương nhau còn chưa đủ - 31-12-2016 Đời ngắn lắm - thương nhau còn chưa đủ - 31-12-2016
Tác giả: Thích Bửu Chánh
182
Điều phục tâm ý Điều phục tâm ý
Tác giả: Thích Bửu Chánh
525
Tu học Tu học
Tác giả: Thích Bửu Chánh
143
Sự từ bỏ vĩ đại Sự từ bỏ vĩ đại
Tác giả: Thích Bửu Chánh
121
Hạnh phúc thật sự Hạnh phúc thật sự
Tác giả: Thích Bửu Chánh
311
Thân đâu tâm đó Thân đâu tâm đó
Tác giả: Thích Bửu Chánh
151
Hạnh phúc thật sự của bạn là gì ? Hạnh phúc thật sự của bạn là gì ?
Tác giả: Thích Bửu Chánh
207
Làm gì khi vô thường đến? Làm gì khi vô thường đến?
Tác giả: Thích Bửu Chánh
336
Thế nào là được Thế nào là được
Tác giả: Thích Bửu Chánh
224
Ai rồi cũng chết Ai rồi cũng chết
Tác giả: Thích Bửu Chánh
507
Mặc kệ nó Mặc kệ nó
Tác giả: Thích Bửu Chánh
152
Thế nào là được Thế nào là được
Tác giả: Thích Bửu Chánh
106
Nói với tuổi 50 Nói với tuổi 50
Tác giả: Thích Bửu Chánh
171
Sống một kiếp người bình an là được Sống một kiếp người bình an là được
Tác giả: Thích Bửu Chánh
458
Giận người thì khổ mình Giận người thì khổ mình
Tác giả: Thích Bửu Chánh
273
5 Bớt 5 Bớt
Tác giả: Thích Bửu Chánh
536
Hãy sống như Phật đừng sống như ma Hãy sống như Phật đừng sống như ma
Tác giả: Thích Bửu Chánh
505
5 bớt 5 bớt
Tác giả: Thích Bửu Chánh
381
Nói Với Tuổi 50 Nói Với Tuổi 50
Tác giả: Thích Bửu Chánh
827
10 giới của Sa di và Sa di ni 10 giới của Sa di và Sa di ni
Tác giả: Thích Bửu Chánh
324
Đâu Phải Già Mới Chết - Chất Lượng Cuộc Sống kỳ 100 Đâu Phải Già Mới Chết - Chất Lượng Cuộc Sống kỳ 100
Tác giả: Thích Bửu Chánh
800
Khóa Tu Mùa Hè 2013- Quà Tặng Mùa Hè Khóa Tu Mùa Hè 2013- Quà Tặng Mùa Hè
Tác giả: Thích Bửu Chánh
267
Phương Trời Thong Dong 3 Phương Trời Thong Dong 3
Tác giả: TT. Thích Bửu Chánh
602
Chết đến rồi Chết đến rồi
Tác giả: Thích Bửu Chánh
712
Kinh Trung Bộ - Kinh không uế nhiễm.MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh không uế nhiễm.MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Bửu Chánh
446
Sự ra đi vĩ đại Sự ra đi vĩ đại
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,693
Năm Hết Chết Đến Năm Hết Chết Đến
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,181
Hy Vọng Đồng Nghĩa Với Tuyệt Vọng Hy Vọng Đồng Nghĩa Với Tuyệt Vọng
Tác giả: Thích Bửu Chánh
866
Hé Mở Cửa Giải Thoát Hé Mở Cửa Giải Thoát
Tác giả: Thích Bửu Chánh
635
Hạnh Tu Như Trái Đất Hạnh Tu Như Trái Đất
Tác giả: Thích Bửu Chánh
528
Hạnh Tu Như Mặt Trời Hạnh Tu Như Mặt Trời
Tác giả: Thích Bửu Chánh
447
Hành Duyên Thức Hành Duyên Thức
Tác giả: Thích Bửu Chánh
478
Hạnh Con Rùa Hạnh Con Rùa
Tác giả: Thích Bửu Chánh
470
Giận Hờn Vu Vơ Giận Hờn Vu Vơ
Tác giả: Thích Bửu Chánh
572
Đừng Phung Phí Hơi Thở Đừng Phung Phí Hơi Thở
Tác giả: Thích Bửu Chánh
494
Đừng trách Đừng trách
Tác giả: Thích Bửu Chánh
489
Đừng Đánh Mất Niềm Tin Đừng Đánh Mất Niềm Tin
Tác giả: Thích Bửu Chánh
395
Đừng Mong Muốn Thay Đổi Bản Tánh Người Khác Đừng Mong Muốn Thay Đổi Bản Tánh Người Khác
Tác giả: Thích Bửu Chánh
585
Củng Cố Niềm Tin Củng Cố Niềm Tin
Tác giả: Thích Bửu Chánh
463
Chữ Hiếu Trong Phật Giáo Chữ Hiếu Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Bửu Chánh
426
Cây Gai Nhọn Cây Gai Nhọn
Tác giả: Thích Bửu Chánh
520
Bốn Lời Dạy Của Đức Phật Bốn Lời Dạy Của Đức Phật
Tác giả: Thích Bửu Chánh
468
Bốn Hạng Người phần 1 Bốn Hạng Người phần 1
Tác giả: Thích Bửu Chánh
423
Bốn Hạng Người phần 2 Bốn Hạng Người phần 2
Tác giả: Thích Bửu Chánh
361
Bí quyết sống lâu Bí quyết sống lâu
Tác giả: Thích Bửu Chánh
493
Bệnh Trong Kinh Tạng Pali Bệnh Trong Kinh Tạng Pali
Tác giả: Thích Bửu Chánh
392
7 Tài Sản Quý Giá 7 Tài Sản Quý Giá
Tác giả: Thích Bửu Chánh
576
Cảm Ơn Cảm Ơn
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,152
Thanh niên với việc Hoằng Pháp Thanh niên với việc Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Bửu Chánh
644
Trang thứ 1 của 6