Thành viên

Nhớ tôi

Thích Đồng Thành

Có tất cả 49 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đức Quán Thế Âm Trong Truyền Thống Tịnh Độ Đức Quán Thế Âm Trong Truyền Thống Tịnh Độ
Tác giả: Thích Đồng Thành
149
Niềm Vui Trong Chánh Pháp Niềm Vui Trong Chánh Pháp
Tác giả: Thích Đồng Thành
671
Sức Mạnh Của Người Tu Sức Mạnh Của Người Tu
Tác giả: Thích Đồng Thành
618
Tìm Phật Tìm Phật
Tác giả: Thích Đồng Thành
414
Phước Đức Sự Cung Kính Phước Đức Sự Cung Kính
Tác giả: Thích Đồng Thành
424
Nếp Sống Tùy Duyên Nếp Sống Tùy Duyên
Tác giả: Thích Đồng Thành
553
Bốn Niềm Vui Bốn Niềm Vui
Tác giả: Thích Đồng Thành
788
Giọt Lệ Trong Cuộc Đời Giọt Lệ Trong Cuộc Đời
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,161
Chánh Hạnh Niệm Phật Chánh Hạnh Niệm Phật
Tác giả: Thích Đồng Thành
911
Xả Ly Niệm Ác Xả Ly Niệm Ác
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,154
Niềm Tin Trong Cuộc Sống Niềm Tin Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Đồng Thành
790
3 Giấc Mộng 1 Đời Người 3 Giấc Mộng 1 Đời Người
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,458
Hóa Giải Mâu Thuẫn Trong Cuộc Sống Hóa Giải Mâu Thuẫn Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,539
Để Hạnh Phúc Có Mặt Để Hạnh Phúc Có Mặt
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,334
Xây đắp hạnh phúc nhân gian Xây đắp hạnh phúc nhân gian
Tác giả: Thích Đồng Thành
936
Nên dùng từ Vesak thay Phật Đản Nên dùng từ Vesak thay Phật Đản
Tác giả: Thích Đồng Thành
674
Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 45 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 45
Tác giả: Thích Đồng Thành
3,558
Nghiệp Lực Và Nguyện Lực Nghiệp Lực Và Nguyện Lực
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,330
Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,202
Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,336
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,856
Pháp Tu Bố Thí Pháp Tu Bố Thí
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,809
Cuộc Đời Bắt Đầu Bằng Tuổi Trẻ Cuộc Đời Bắt Đầu Bằng Tuổi Trẻ
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,607
Ánh Sáng Phật A Di Đà Ánh Sáng Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,798
Sống Trong Cõi Thịnh Suy Sống Trong Cõi Thịnh Suy
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,371
Tài Sản Không Bao Giờ Mất Tài Sản Không Bao Giờ Mất
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,888
Ra Khỏi Nhà Lửa Ra Khỏi Nhà Lửa
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,623
Quán Chiếu Thân Tâm Quán Chiếu Thân Tâm
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,940
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,867
Hạnh Nguyện Của Tổ Sư Huệ Viên Hạnh Nguyện Của Tổ Sư Huệ Viên
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,492
Vị Thuốc Chánh Pháp Vị Thuốc Chánh Pháp
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,894
Thoát Khỏi Lưới Ma Thoát Khỏi Lưới Ma
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,689
Thông Điệp Niết Bàn Của Đức Phật Thông Điệp Niết Bàn Của Đức Phật
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,482
Chuyển Hóa Nghiệp Chướng Chuyển Hóa Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,520
Pháp Đàm Vấn Đáp Pháp Đàm Vấn Đáp
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,882
Con Mắt Chánh Pháp Con Mắt Chánh Pháp
Tác giả: Thích Đồng Thành
1,715
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,764
Ánh sáng Phật pháp kỳ 36 Ánh sáng Phật pháp kỳ 36
Tác giả: Thích Đồng Thành
7,159
Trân Quý Sự Sống Trân Quý Sự Sống
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,481
Suối Nguồn Hạnh Phúc Suối Nguồn Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,761
Đời Ta Đi Về Đâu? Đời Ta Đi Về Đâu?
Tác giả: Thích Đồng Thành
3,508
Nhổ Mũi Tên Phiền Muộn Nhổ Mũi Tên Phiền Muộn
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,563
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 33 Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 33
Tác giả: Thích Đồng Thành
4,767
Đới Nghiệp Vãng Sanh Đới Nghiệp Vãng Sanh
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,809
Âm Thanh Vi Diệu Âm Thanh Vi Diệu
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,529
Sức Mạnh Nội Tâm Sức Mạnh Nội Tâm
Tác giả: Thích Đồng Thành
3,401
Đi Qua Dòng Sanh Tử - Phật thất lần thứ 67 Đi Qua Dòng Sanh Tử - Phật thất lần thứ 67
Tác giả: Thích Đồng Thành
3,558
Tự Lực và Tha Lực Tự Lực và Tha Lực
Tác giả: Thích Đồng Thành
2,254
Phát Bồ đề tâm Phát Bồ đề tâm
Tác giả: Thích Đồng Thành
3,205
Trang thứ 1 của 1