Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1620 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015)
Tác giả: Phật Âm
409
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
869
Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần) Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần)
Tác giả: Phật Âm
2,033
Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah) Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah)
Tác giả: Phật Âm
1,171
Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề) Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,046
Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề) Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,966
Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển) Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển)
Tác giả: Phật Âm
2,395
Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD) Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD)
Tác giả: Phật Âm
2,289
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
1,720
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ
Tác giả: Phật Âm
809
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Tác giả: Phật Âm
1,508
Trăng Tròn Tháng Tư (HD) Trăng Tròn Tháng Tư (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,198
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa)
Tác giả: Phật Âm
2,072
Diệu Pháp Liên Hoa (HD) Diệu Pháp Liên Hoa (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,165
Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD) Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD)
Tác giả: Phật Âm
930
Về Dưới Phật Đài (HD) Về Dưới Phật Đài (HD)
Tác giả: Phật Âm
857
Đạo Tràng Tịnh Độ (HD) Đạo Tràng Tịnh Độ (HD)
Tác giả: Phật Âm
639
Niềm An Vui (HD) Niềm An Vui (HD)
Tác giả: Phật Âm
525
Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay) Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,234
10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề) 10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,419
Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM
Tác giả: Phật Âm
316
Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995 Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995
Tác giả: Phật Âm
196
14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề) 14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,248
Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,209
Kinh Duy Ma Cật Kinh Duy Ma Cật
Tác giả: Phật Âm
539
Kinh Thắng Man Kinh Thắng Man
Tác giả: Phật Âm
290
Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề) Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
693
Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề) Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
361
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
659
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
589
Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề) Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
616
Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề) Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
594
108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề) 108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
747
Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện) Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện)
Tác giả: Phật Âm
746
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Phật Âm
1,329
Bát Nhã Tâm Kinh Toát Yếu Bát Nhã Tâm Kinh Toát Yếu
Tác giả: Phật Âm
734
Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải
Tác giả: Phật Âm
366
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Tác giả: Phật Âm
940
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày
Tác giả: Phật Âm
1,442
8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang 8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang
Tác giả: Phật Âm
985
Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tác Giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa) Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tác Giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa)
Tác giả: Phật Âm
457
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XII (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XII (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp)
Tác giả: Phật Âm
466
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học
Tác giả: Phật Âm
1,612
Trường Ca Kinh Pháp Cú Trường Ca Kinh Pháp Cú
Tác giả: Phật Âm
1,176
Niệm Phật Thập Yếu (Soạn Giả: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) (Trọn Bài, 1 Phần) Niệm Phật Thập Yếu (Soạn Giả: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
471
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Tác giả: Phật Âm
1,341
Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề) Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,226
Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
2,106
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay) Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
468
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay) Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
897
Trang thứ 1 của 33