Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1626 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
345
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay) Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
537
Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
938
Giới thiệu Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã Giới thiệu Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã
Tác giả: Phật Âm
456
Cẩm Nang Ăn Chay Cẩm Nang Ăn Chay
Tác giả: Phật Âm
2,099
Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay) Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,049
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015)
Tác giả: Phật Âm
1,771
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
4,504
Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần) Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần)
Tác giả: Phật Âm
7,495
Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah) Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah)
Tác giả: Phật Âm
3,043
Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề) Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,568
Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề) Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
3,320
Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển) Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển)
Tác giả: Phật Âm
4,447
Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD) Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD)
Tác giả: Phật Âm
6,570
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
2,947
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ
Tác giả: Phật Âm
1,502
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Tác giả: Phật Âm
2,224
Trăng Tròn Tháng Tư (HD) Trăng Tròn Tháng Tư (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,622
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa)
Tác giả: Phật Âm
3,541
Diệu Pháp Liên Hoa (HD) Diệu Pháp Liên Hoa (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,630
Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD) Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,300
Về Dưới Phật Đài (HD) Về Dưới Phật Đài (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,234
Đạo Tràng Tịnh Độ (HD) Đạo Tràng Tịnh Độ (HD)
Tác giả: Phật Âm
985
Niềm An Vui (HD) Niềm An Vui (HD)
Tác giả: Phật Âm
895
Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay) Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
5,766
10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề) 10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,050
Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM
Tác giả: Phật Âm
411
Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995 Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995
Tác giả: Phật Âm
289
14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề) 14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,145
Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,951
Kinh Duy Ma Cật Kinh Duy Ma Cật
Tác giả: Phật Âm
956
Kinh Thắng Man Kinh Thắng Man
Tác giả: Phật Âm
562
Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề) Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,171
Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề) Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
665
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,534
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,034
Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề) Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,048
Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề) Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,083
108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề) 108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,357
Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện) Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện)
Tác giả: Phật Âm
1,445
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Phật Âm
2,006
Bát Nhã Tâm Kinh Toát Yếu Bát Nhã Tâm Kinh Toát Yếu
Tác giả: Phật Âm
1,179
Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải
Tác giả: Phật Âm
632
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Tác giả: Phật Âm
1,191
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày
Tác giả: Phật Âm
1,938
8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang 8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang
Tác giả: Phật Âm
1,433
Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tác Giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa) Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tác Giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa)
Tác giả: Phật Âm
698
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XII (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XII (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp)
Tác giả: Phật Âm
544
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học
Tác giả: Phật Âm
1,927
Trường Ca Kinh Pháp Cú Trường Ca Kinh Pháp Cú
Tác giả: Phật Âm
1,408
Trang thứ 1 của 33