Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1678 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cửa Phật Từ Bi Cửa Phật Từ Bi
Tác giả: Phật Âm
459
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 1 - Trở Lại Ngàn Năm [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 1 - Trở Lại Ngàn Năm [HD]
Tác giả: Phật Âm
410
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 2 - Trái Tim Shwedagon [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 2 - Trái Tim Shwedagon [HD]
Tác giả: Phật Âm
209
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 3 - Mandalay - Miền Đất Thiêng  [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 3 - Mandalay - Miền Đất Thiêng [HD]
Tác giả: Phật Âm
153
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 5 -  Mahamuni, Biết Tượng Vàng Mandalay [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 5 - Mahamuni, Biết Tượng Vàng Mandalay [HD]
Tác giả: Phật Âm
100
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 7 - Hoàng Hôn Trên U BEIN [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 7 - Hoàng Hôn Trên U BEIN [HD]
Tác giả: Phật Âm
82
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 8 - Chùa Làng Bên Dòng IRRAWADDY [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 8 - Chùa Làng Bên Dòng IRRAWADDY [HD]
Tác giả: Phật Âm
101
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 9 - BAGAN, Miền Phật Tích [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 9 - BAGAN, Miền Phật Tích [HD]
Tác giả: Phật Âm
99
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 11 - Những Người Con Phật [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 11 - Những Người Con Phật [HD]
Tác giả: Phật Âm
92
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 10 - DHAMMAYANGYI, Ngôi Đền Hình Kim Tự Tháp [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 10 - DHAMMAYANGYI, Ngôi Đền Hình Kim Tự Tháp [HD]
Tác giả: Phật Âm
109
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 13 - Chùa Làng ở BAGO [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 13 - Chùa Làng ở BAGO [HD]
Tác giả: Phật Âm
67
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 12 - ANANDA, Đỉnh Tháp Ngàn Năm [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 12 - ANANDA, Đỉnh Tháp Ngàn Năm [HD]
Tác giả: Phật Âm
103
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 14 - Đất Phật Không Xa [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 14 - Đất Phật Không Xa [HD]
Tác giả: Phật Âm
97
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,262
Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Tác giả: Phật Âm
966
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Phim Hoạt Hình, 2016) (Ảnh Rõ Nét, Rất Hay) Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Phim Hoạt Hình, 2016) (Ảnh Rõ Nét, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
857
Đức Phật - Tinh hoa của thế giới cổ đại - Phim tài liệu BBC Đức Phật - Tinh hoa của thế giới cổ đại - Phim tài liệu BBC
Tác giả: Phật Âm
4,385
Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay) Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,607
Dạy Về Nhân Quả (Tác Giả: Ấn Quang Đại Sư) Dạy Về Nhân Quả (Tác Giả: Ấn Quang Đại Sư)
Tác giả: Phật Âm
928
Kinh Phúc Báo Của Tạo Lập Hình Tượng Phật Kinh Phúc Báo Của Tạo Lập Hình Tượng Phật
Tác giả: Phật Âm
1,653
Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước
Tác giả: Phật Âm
1,711
Kinh Niệm Xứ Kinh Niệm Xứ
Tác giả: Phật Âm
354
Tuyển tập các bài tán tụng Phật Giáo theo nghi thức Huế Tuyển tập các bài tán tụng Phật Giáo theo nghi thức Huế
Tác giả: Phật Âm
2,411
Những lời Phật dạy về cuộc sống Những lời Phật dạy về cuộc sống
Tác giả: Phật Âm
1,137
Nhập Bồ Đề Hành Luận (Tác Giả: Tôn Giả Tịch Thiên hay Shantideva) (Rất Hay) Nhập Bồ Đề Hành Luận (Tác Giả: Tôn Giả Tịch Thiên hay Shantideva) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,894
Nhạc Cảm Ơn Sư Phụ Nhạc Cảm Ơn Sư Phụ
Tác giả: Phật Âm
1,811
Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai
Tác giả: Phật Âm
1,452
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)
Tác giả: Phật Âm
8,522
Bhutan: Xứ sở của Thiên Đường Kỳ Diệu Bhutan: Xứ sở của Thiên Đường Kỳ Diệu
Tác giả: Phật Âm
2,180
Bí mật võ công Thiếu Lâm Tự - P1 Bí mật võ công Thiếu Lâm Tự - P1
Tác giả: Phật Âm
2,322
Cội nguồn của Phật Giáo - Thuyết minh Cội nguồn của Phật Giáo - Thuyết minh
Tác giả: Phật Âm
1,650
Lời Nói Của Tĩnh Lão Lời Nói Của Tĩnh Lão
Tác giả: Phật Âm
3,742
Nhạc Phật: Cát bụi cuộc đời Nhạc Phật: Cát bụi cuộc đời
Tác giả: Phật Âm
2,776
Diễn Đọc: Kinh Di Giáo Diễn Đọc: Kinh Di Giáo
Tác giả: Phật Âm
4,147
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác
Tác giả: Phật Âm
2,870
Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) (Tác Giả: Thích Phổ Huân) Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) (Tác Giả: Thích Phổ Huân)
Tác giả: Phật Âm
3,674
Lễ Cung Nghinh Tôn Tượng Hòa Thượng Tuyên Hóa Và 18 Đại Nguyện Của Hòa Thượng Tuyên Hóa (Rất Hay) Lễ Cung Nghinh Tôn Tượng Hòa Thượng Tuyên Hóa Và 18 Đại Nguyện Của Hòa Thượng Tuyên Hóa (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,394
Cẩm Nang Tu Đạo (Tác Giả: Hòa Thượng Quảng Khâm) Cẩm Nang Tu Đạo (Tác Giả: Hòa Thượng Quảng Khâm)
Tác giả: Phật Âm
3,285
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) 12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
9,007
10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay) 10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
4,501
25 Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Rất Hay) 25 Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,159
Vô Môn Quan - Nhạc Phật giáo Vô Môn Quan - Nhạc Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
2,229
Tôn Ngộ Không - Phim hoạt hình Phật giáo Tôn Ngộ Không - Phim hoạt hình Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
4,929
Xin Thường Niệm Phật... Xin Thường Niệm Phật...
Tác giả: Phật Âm
2,610
Chúng Mình Cùng Ăn Chay Chúng Mình Cùng Ăn Chay
Tác giả: Phật Âm
1,816
Cứu Vật Phóng Sinh Cứu Vật Phóng Sinh
Tác giả: Phật Âm
2,933
Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề) Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
4,126
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh) Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh)
Tác giả: Phật Âm
4,991
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm) Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm)
Tác giả: Phật Âm
2,968
Nĩa Thay Vì Dao (Ăn Chay Thay Vì Ăn Mặn) (Nghiên Cứu Và Phóng Sự Mỹ) Nĩa Thay Vì Dao (Ăn Chay Thay Vì Ăn Mặn) (Nghiên Cứu Và Phóng Sự Mỹ)
Tác giả: Phật Âm
2,045
Trang thứ 1 của 34