Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1678 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cửa Phật Từ Bi Cửa Phật Từ Bi
Tác giả: Phật Âm
1,826
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 1 - Trở Lại Ngàn Năm [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 1 - Trở Lại Ngàn Năm [HD]
Tác giả: Phật Âm
576
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 2 - Trái Tim Shwedagon [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 2 - Trái Tim Shwedagon [HD]
Tác giả: Phật Âm
291
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 3 - Mandalay - Miền Đất Thiêng  [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 3 - Mandalay - Miền Đất Thiêng [HD]
Tác giả: Phật Âm
219
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 5 -  Mahamuni, Biết Tượng Vàng Mandalay [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 5 - Mahamuni, Biết Tượng Vàng Mandalay [HD]
Tác giả: Phật Âm
143
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 7 - Hoàng Hôn Trên U BEIN [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 7 - Hoàng Hôn Trên U BEIN [HD]
Tác giả: Phật Âm
124
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 8 - Chùa Làng Bên Dòng IRRAWADDY [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 8 - Chùa Làng Bên Dòng IRRAWADDY [HD]
Tác giả: Phật Âm
147
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 9 - BAGAN, Miền Phật Tích [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 9 - BAGAN, Miền Phật Tích [HD]
Tác giả: Phật Âm
140
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 11 - Những Người Con Phật [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 11 - Những Người Con Phật [HD]
Tác giả: Phật Âm
136
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 10 - DHAMMAYANGYI, Ngôi Đền Hình Kim Tự Tháp [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 10 - DHAMMAYANGYI, Ngôi Đền Hình Kim Tự Tháp [HD]
Tác giả: Phật Âm
169
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 13 - Chùa Làng ở BAGO [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 13 - Chùa Làng ở BAGO [HD]
Tác giả: Phật Âm
107
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 12 - ANANDA, Đỉnh Tháp Ngàn Năm [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 12 - ANANDA, Đỉnh Tháp Ngàn Năm [HD]
Tác giả: Phật Âm
140
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 14 - Đất Phật Không Xa [HD] Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 14 - Đất Phật Không Xa [HD]
Tác giả: Phật Âm
145
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
4,347
Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Tác giả: Phật Âm
1,514
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Phim Hoạt Hình, 2016) (Ảnh Rõ Nét, Rất Hay) Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Phim Hoạt Hình, 2016) (Ảnh Rõ Nét, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,358
Đức Phật - Tinh hoa của thế giới cổ đại - Phim tài liệu BBC Đức Phật - Tinh hoa của thế giới cổ đại - Phim tài liệu BBC
Tác giả: Phật Âm
4,550
Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay) Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,795
Dạy Về Nhân Quả (Tác Giả: Ấn Quang Đại Sư) Dạy Về Nhân Quả (Tác Giả: Ấn Quang Đại Sư)
Tác giả: Phật Âm
1,024
Kinh Phúc Báo Của Tạo Lập Hình Tượng Phật Kinh Phúc Báo Của Tạo Lập Hình Tượng Phật
Tác giả: Phật Âm
1,787
Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước
Tác giả: Phật Âm
1,901
Kinh Niệm Xứ Kinh Niệm Xứ
Tác giả: Phật Âm
410
Tuyển tập các bài tán tụng Phật Giáo theo nghi thức Huế Tuyển tập các bài tán tụng Phật Giáo theo nghi thức Huế
Tác giả: Phật Âm
2,456
Những lời Phật dạy về cuộc sống Những lời Phật dạy về cuộc sống
Tác giả: Phật Âm
1,247
Nhập Bồ Đề Hành Luận (Tác Giả: Tôn Giả Tịch Thiên hay Shantideva) (Rất Hay) Nhập Bồ Đề Hành Luận (Tác Giả: Tôn Giả Tịch Thiên hay Shantideva) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,025
Nhạc Cảm Ơn Sư Phụ Nhạc Cảm Ơn Sư Phụ
Tác giả: Phật Âm
1,860
Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai
Tác giả: Phật Âm
1,492
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)
Tác giả: Phật Âm
9,009
Bhutan: Xứ sở của Thiên Đường Kỳ Diệu Bhutan: Xứ sở của Thiên Đường Kỳ Diệu
Tác giả: Phật Âm
2,214
Bí mật võ công Thiếu Lâm Tự - P1 Bí mật võ công Thiếu Lâm Tự - P1
Tác giả: Phật Âm
2,362
Cội nguồn của Phật Giáo - Thuyết minh Cội nguồn của Phật Giáo - Thuyết minh
Tác giả: Phật Âm
1,684
Lời Nói Của Tĩnh Lão Lời Nói Của Tĩnh Lão
Tác giả: Phật Âm
3,864
Nhạc Phật: Cát bụi cuộc đời Nhạc Phật: Cát bụi cuộc đời
Tác giả: Phật Âm
2,859
Diễn Đọc: Kinh Di Giáo Diễn Đọc: Kinh Di Giáo
Tác giả: Phật Âm
4,197
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác
Tác giả: Phật Âm
2,920
Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) (Tác Giả: Thích Phổ Huân) Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) (Tác Giả: Thích Phổ Huân)
Tác giả: Phật Âm
3,738
Lễ Cung Nghinh Tôn Tượng Hòa Thượng Tuyên Hóa Và 18 Đại Nguyện Của Hòa Thượng Tuyên Hóa (Rất Hay) Lễ Cung Nghinh Tôn Tượng Hòa Thượng Tuyên Hóa Và 18 Đại Nguyện Của Hòa Thượng Tuyên Hóa (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,446
Cẩm Nang Tu Đạo (Tác Giả: Hòa Thượng Quảng Khâm) Cẩm Nang Tu Đạo (Tác Giả: Hòa Thượng Quảng Khâm)
Tác giả: Phật Âm
3,327
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) 12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
9,068
10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay) 10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
4,546
25 Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Rất Hay) 25 Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,207
Vô Môn Quan - Nhạc Phật giáo Vô Môn Quan - Nhạc Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
2,258
Tôn Ngộ Không - Phim hoạt hình Phật giáo Tôn Ngộ Không - Phim hoạt hình Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
5,033
Xin Thường Niệm Phật... Xin Thường Niệm Phật...
Tác giả: Phật Âm
2,659
Chúng Mình Cùng Ăn Chay Chúng Mình Cùng Ăn Chay
Tác giả: Phật Âm
1,864
Cứu Vật Phóng Sinh Cứu Vật Phóng Sinh
Tác giả: Phật Âm
2,975
Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề) Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
4,165
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh) Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh)
Tác giả: Phật Âm
5,045
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm) Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm)
Tác giả: Phật Âm
3,043
Nĩa Thay Vì Dao (Ăn Chay Thay Vì Ăn Mặn) (Nghiên Cứu Và Phóng Sự Mỹ) Nĩa Thay Vì Dao (Ăn Chay Thay Vì Ăn Mặn) (Nghiên Cứu Và Phóng Sự Mỹ)
Tác giả: Phật Âm
2,104
Trang thứ 1 của 34