Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1506 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội)
Tác giả: Phật Âm
169
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Việt Ngữ) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
172
Hồ sơ văn hoá Việt: Vua cõng Phật Hồ sơ văn hoá Việt: Vua cõng Phật
Tác giả: Phật Âm
160
Ký sự: Chùa Bổ Đà Ký sự: Chùa Bổ Đà
Tác giả: Phật Âm
132
Tâm Là Hoa Sen (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Tâm Là Hoa Sen (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
360
Ca Dao Niệm Phật (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) Ca Dao Niệm Phật (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
544
Tổng Hợp Nhạc Phật Giáo Hay Nhất Tổng Hợp Nhạc Phật Giáo Hay Nhất
Tác giả: Phật Âm
507
Chùa Ba Vàng Điểm Hẹn Tâm Linh Nơi Đất Phật Chùa Ba Vàng Điểm Hẹn Tâm Linh Nơi Đất Phật
Tác giả: Phật Âm
279
Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy
Tác giả: Phật Âm
592
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
351
Ca Dao Niệm Phật (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) Ca Dao Niệm Phật (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
381
Tâm Là Hoa Sen Nở (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Tâm Là Hoa Sen Nở (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
347
Ngộ (Có Phụ Đề Tiếng Việt Và Tiếng Hoa) Ngộ (Có Phụ Đề Tiếng Việt Và Tiếng Hoa)
Tác giả: Phật Âm
247
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ) Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ)
Tác giả: Phật Âm
1,388
Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Mới, Rất Hay) Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
912
Chuyện Tâm Linh Chùa Cây Thị Nơi 92 Vị Rắn Ẩn Tu Chuyện Tâm Linh Chùa Cây Thị Nơi 92 Vị Rắn Ẩn Tu
Tác giả: Phật Âm
1,340
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
489
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2012 ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2012
Tác giả: Phật Âm
385
Lễ hội đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc Lễ hội đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
349
Cực Lạc Thù Thắng (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Hân Hiền) Cực Lạc Thù Thắng (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Hân Hiền)
Tác giả: Phật Âm
738
Liên Tông Tứ Tổ (Đại Sư Pháp Chiếu) (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Liên Tông Tứ Tổ (Đại Sư Pháp Chiếu) (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
730
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ)
Tác giả: Phật Âm
1,417
Phật Giáo Thực Hành Và Pháp Đại Hoàn Thiện Phật Giáo Thực Hành Và Pháp Đại Hoàn Thiện
Tác giả: Phật Âm
741
Namo Amitabhaya (Có Phụ Đề) Namo Amitabhaya (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,080
Kính Mến Thầy Kính Mến Thầy
Tác giả: Phật Âm
1,058
Quyết Về Tây Phương Cực Lạc (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Quyết Về Tây Phương Cực Lạc (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,079
Chân Ngã Di Đà (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Chân Ngã Di Đà (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,146
Kinh Bi Hoa (Đọc) Kinh Bi Hoa (Đọc)
Tác giả: Phật Âm
1,251
Đức Khiêm Từ (Nhạc Phật Giáo) Đức Khiêm Từ (Nhạc Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
974
Ăn Chay Và Lòng Từ Bi (Có Phụ Đề) Ăn Chay Và Lòng Từ Bi (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,275
Ca nhạc Phật giáo: Sen Vàng Từ Bi 2013 Ca nhạc Phật giáo: Sen Vàng Từ Bi 2013
Tác giả: Phật Âm
2,338
Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Hay Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Hay
Tác giả: Phật Âm
4,266
Giảng Giải Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Tác Giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa) Giảng Giải Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Tác Giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Tác giả: Phật Âm
2,173
Con Đường Của Đức Phật Con Đường Của Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
905
Trường Ca Kinh A Di Đà (Kèm Theo Phim Hoạt Hình Phật Giáo) (Rất Hay) Trường Ca Kinh A Di Đà (Kèm Theo Phim Hoạt Hình Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,293
Pháp Đàm Hạnh Nguyên và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Pháp Đàm Hạnh Nguyên và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
391
Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013) Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013)
Tác giả: Phật Âm
15,076
Nhìn Lại Bản Chất Con Người (Tác Giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma) Nhìn Lại Bản Chất Con Người (Tác Giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma)
Tác giả: Phật Âm
2,437
Giá Trị Của Sinh Mạng Giá Trị Của Sinh Mạng
Tác giả: Phật Âm
1,489
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4)
Tác giả: Phật Âm
1,058
Thuyết Luân Hồi Và Phật Giáo Tây Phương (Nguyên Tác: Martin Willson) (Việt Dịch: Thích Nguyên Tạng) Thuyết Luân Hồi Và Phật Giáo Tây Phương (Nguyên Tác: Martin Willson) (Việt Dịch: Thích Nguyên Tạng)
Tác giả: Phật Âm
1,477
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,090
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 3) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 3)
Tác giả: Phật Âm
487
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2)
Tác giả: Phật Âm
1,466
Chuyển Họa Thành Phúc (Tác Giả: Lama Zopa Rinpoche) Chuyển Họa Thành Phúc (Tác Giả: Lama Zopa Rinpoche)
Tác giả: Phật Âm
1,668
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (Tiếng Hoa) (Rất Hay) Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (Tiếng Hoa) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,979
Lễ Công Chiếu Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật Lễ Công Chiếu Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
1,821
Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Rất Hay) Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,006
Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Kỳ 2) Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Kỳ 2)
Tác giả: Phật Âm
850
Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Kỳ 1) Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Kỳ 1)
Tác giả: Phật Âm
1,148
Trang thứ 1 của 31