Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1620 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015)
Tác giả: Phật Âm
1,248
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,791
Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần) Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần)
Tác giả: Phật Âm
5,429
Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah) Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah)
Tác giả: Phật Âm
2,356
Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề) Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,415
Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề) Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
3,170
Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển) Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển)
Tác giả: Phật Âm
3,510
Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD) Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD)
Tác giả: Phật Âm
4,673
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
2,322
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ
Tác giả: Phật Âm
1,149
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Tác giả: Phật Âm
1,829
Trăng Tròn Tháng Tư (HD) Trăng Tròn Tháng Tư (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,393
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa)
Tác giả: Phật Âm
2,802
Diệu Pháp Liên Hoa (HD) Diệu Pháp Liên Hoa (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,436
Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD) Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,129
Về Dưới Phật Đài (HD) Về Dưới Phật Đài (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,074
Đạo Tràng Tịnh Độ (HD) Đạo Tràng Tịnh Độ (HD)
Tác giả: Phật Âm
823
Niềm An Vui (HD) Niềm An Vui (HD)
Tác giả: Phật Âm
716
Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay) Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
4,328
10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề) 10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,746
Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM
Tác giả: Phật Âm
369
Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995 Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995
Tác giả: Phật Âm
259
14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề) 14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,643
Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,579
Kinh Duy Ma Cật Kinh Duy Ma Cật
Tác giả: Phật Âm
743
Kinh Thắng Man Kinh Thắng Man
Tác giả: Phật Âm
435
Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề) Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
939
Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề) Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
490
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
964
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
856
Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề) Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
831
Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề) Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
826
108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề) 108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,017
Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện) Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện)
Tác giả: Phật Âm
1,094
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Phật Âm
1,655
Bát Nhã Tâm Kinh Toát Yếu Bát Nhã Tâm Kinh Toát Yếu
Tác giả: Phật Âm
1,010
Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải
Tác giả: Phật Âm
510
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Tác giả: Phật Âm
1,064
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày
Tác giả: Phật Âm
1,689
8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang 8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang
Tác giả: Phật Âm
1,221
Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tác Giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa) Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tác Giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa)
Tác giả: Phật Âm
552
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XII (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XII (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp)
Tác giả: Phật Âm
508
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học
Tác giả: Phật Âm
1,748
Trường Ca Kinh Pháp Cú Trường Ca Kinh Pháp Cú
Tác giả: Phật Âm
1,299
Niệm Phật Thập Yếu (Soạn Giả: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) (Trọn Bài, 1 Phần) Niệm Phật Thập Yếu (Soạn Giả: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
589
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Tác giả: Phật Âm
1,586
Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề) Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,503
Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
2,357
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay) Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
569
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay) Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,058
Trang thứ 1 của 33