Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1509 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Tra Xát Toa Hum) Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Tra Xát Toa Hum)
Tác giả: Phật Âm
250
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Chất Lượng Cao, Việt Ngữ) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Chất Lượng Cao, Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
423
Nhạc Trì Chú Phật A Di Đà (Om Amideva Hrih, Tiếng Phạn) Nhạc Trì Chú Phật A Di Đà (Om Amideva Hrih, Tiếng Phạn)
Tác giả: Phật Âm
140
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội)
Tác giả: Phật Âm
452
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Việt Ngữ) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
521
Hồ sơ văn hoá Việt: Vua cõng Phật Hồ sơ văn hoá Việt: Vua cõng Phật
Tác giả: Phật Âm
196
Ký sự: Chùa Bổ Đà Ký sự: Chùa Bổ Đà
Tác giả: Phật Âm
163
Tâm Là Hoa Sen (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Tâm Là Hoa Sen (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
442
Ca Dao Niệm Phật (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) Ca Dao Niệm Phật (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
705
Tổng Hợp Nhạc Phật Giáo Hay Nhất Tổng Hợp Nhạc Phật Giáo Hay Nhất
Tác giả: Phật Âm
628
Chùa Ba Vàng Điểm Hẹn Tâm Linh Nơi Đất Phật Chùa Ba Vàng Điểm Hẹn Tâm Linh Nơi Đất Phật
Tác giả: Phật Âm
329
Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy
Tác giả: Phật Âm
677
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
416
Ca Dao Niệm Phật (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) Ca Dao Niệm Phật (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
457
Tâm Là Hoa Sen Nở (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Tâm Là Hoa Sen Nở (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
414
Ngộ (Có Phụ Đề Tiếng Việt Và Tiếng Hoa) Ngộ (Có Phụ Đề Tiếng Việt Và Tiếng Hoa)
Tác giả: Phật Âm
318
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ) Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ)
Tác giả: Phật Âm
1,468
Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Mới, Rất Hay) Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,034
Chuyện Tâm Linh Chùa Cây Thị Nơi 92 Vị Rắn Ẩn Tu Chuyện Tâm Linh Chùa Cây Thị Nơi 92 Vị Rắn Ẩn Tu
Tác giả: Phật Âm
1,493
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
530
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2012 ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2012
Tác giả: Phật Âm
406
Lễ hội đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc Lễ hội đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
366
Cực Lạc Thù Thắng (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Hân Hiền) Cực Lạc Thù Thắng (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Hân Hiền)
Tác giả: Phật Âm
781
Liên Tông Tứ Tổ (Đại Sư Pháp Chiếu) (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Liên Tông Tứ Tổ (Đại Sư Pháp Chiếu) (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
758
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ)
Tác giả: Phật Âm
1,459
Phật Giáo Thực Hành Và Pháp Đại Hoàn Thiện Phật Giáo Thực Hành Và Pháp Đại Hoàn Thiện
Tác giả: Phật Âm
767
Namo Amitabhaya (Có Phụ Đề) Namo Amitabhaya (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,093
Kính Mến Thầy Kính Mến Thầy
Tác giả: Phật Âm
1,089
Quyết Về Tây Phương Cực Lạc (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Quyết Về Tây Phương Cực Lạc (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,137
Chân Ngã Di Đà (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Chân Ngã Di Đà (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,184
Kinh Bi Hoa (Đọc) Kinh Bi Hoa (Đọc)
Tác giả: Phật Âm
1,308
Đức Khiêm Từ (Nhạc Phật Giáo) Đức Khiêm Từ (Nhạc Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
987
Ăn Chay Và Lòng Từ Bi (Có Phụ Đề) Ăn Chay Và Lòng Từ Bi (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,293
Ca nhạc Phật giáo: Sen Vàng Từ Bi 2013 Ca nhạc Phật giáo: Sen Vàng Từ Bi 2013
Tác giả: Phật Âm
2,379
Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Hay Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Hay
Tác giả: Phật Âm
4,379
Giảng Giải Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Tác Giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa) Giảng Giải Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Tác Giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Tác giả: Phật Âm
2,241
Con Đường Của Đức Phật Con Đường Của Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
967
Trường Ca Kinh A Di Đà (Kèm Theo Phim Hoạt Hình Phật Giáo) (Rất Hay) Trường Ca Kinh A Di Đà (Kèm Theo Phim Hoạt Hình Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,324
Pháp Đàm Hạnh Nguyên và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Pháp Đàm Hạnh Nguyên và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
404
Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013) Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013)
Tác giả: Phật Âm
15,452
Nhìn Lại Bản Chất Con Người (Tác Giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma) Nhìn Lại Bản Chất Con Người (Tác Giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma)
Tác giả: Phật Âm
2,500
Giá Trị Của Sinh Mạng Giá Trị Của Sinh Mạng
Tác giả: Phật Âm
1,533
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4)
Tác giả: Phật Âm
1,101
Thuyết Luân Hồi Và Phật Giáo Tây Phương (Nguyên Tác: Martin Willson) (Việt Dịch: Thích Nguyên Tạng) Thuyết Luân Hồi Và Phật Giáo Tây Phương (Nguyên Tác: Martin Willson) (Việt Dịch: Thích Nguyên Tạng)
Tác giả: Phật Âm
1,529
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,139
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 3) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 3)
Tác giả: Phật Âm
493
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2)
Tác giả: Phật Âm
1,494
Chuyển Họa Thành Phúc (Tác Giả: Lama Zopa Rinpoche) Chuyển Họa Thành Phúc (Tác Giả: Lama Zopa Rinpoche)
Tác giả: Phật Âm
1,714
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (Tiếng Hoa) (Rất Hay) Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (Tiếng Hoa) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,022
Lễ Công Chiếu Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật Lễ Công Chiếu Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
1,847
Trang thứ 1 của 31