Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1636 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Xin Thường Niệm Phật... Xin Thường Niệm Phật...
Tác giả: Phật Âm
30
Chúng Mình Cùng Ăn Chay Chúng Mình Cùng Ăn Chay
Tác giả: Phật Âm
18
Cứu Vật Phóng Sinh Cứu Vật Phóng Sinh
Tác giả: Phật Âm
366
Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề) Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,094
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh) Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh)
Tác giả: Phật Âm
1,571
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm) Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm)
Tác giả: Phật Âm
786
Nĩa Thay Vì Dao (Ăn Chay Thay Vì Ăn Mặn) (Nghiên Cứu Và Phóng Sự Mỹ) Nĩa Thay Vì Dao (Ăn Chay Thay Vì Ăn Mặn) (Nghiên Cứu Và Phóng Sự Mỹ)
Tác giả: Phật Âm
395
Thiếu Lâm Tự huyền thoại Thiếu Lâm Tự huyền thoại
Tác giả: Phật Âm
819
Huyền bí Ấn Độ Huyền bí Ấn Độ
Tác giả: Phật Âm
316
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,038
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay) Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,505
Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
2,689
Giới thiệu Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã Giới thiệu Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã
Tác giả: Phật Âm
739
Cẩm Nang Ăn Chay Cẩm Nang Ăn Chay
Tác giả: Phật Âm
5,073
Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay) Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,390
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015)
Tác giả: Phật Âm
2,527
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
5,702
Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần) Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần)
Tác giả: Phật Âm
9,298
Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah) Chẳng Có Ai Cả (Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Chah)
Tác giả: Phật Âm
3,919
Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề) Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,751
Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề) Trăng Tròn Tháng Tư (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
3,500
Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển) Báo Ứng Hiện Đời (Trọn Bộ, 4 Quyển)
Tác giả: Phật Âm
6,899
Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD) Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD)
Tác giả: Phật Âm
7,288
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
3,617
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ
Tác giả: Phật Âm
1,884
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Tác giả: Phật Âm
2,620
Trăng Tròn Tháng Tư (HD) Trăng Tròn Tháng Tư (HD)
Tác giả: Phật Âm
2,175
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa)
Tác giả: Phật Âm
4,466
Diệu Pháp Liên Hoa (HD) Diệu Pháp Liên Hoa (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,854
Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD) Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,516
Về Dưới Phật Đài (HD) Về Dưới Phật Đài (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,426
Đạo Tràng Tịnh Độ (HD) Đạo Tràng Tịnh Độ (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,158
Niềm An Vui (HD) Niềm An Vui (HD)
Tác giả: Phật Âm
1,129
Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay) Ca Cổ: 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
7,979
10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề) 10 Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,448
Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM
Tác giả: Phật Âm
464
Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995 Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995
Tác giả: Phật Âm
330
14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề) 14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,645
Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,467
Kinh Duy Ma Cật Kinh Duy Ma Cật
Tác giả: Phật Âm
1,244
Kinh Thắng Man Kinh Thắng Man
Tác giả: Phật Âm
733
Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề) Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,495
Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề) Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
856
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,777
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,274
Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề) Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,325
Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề) Ngạ Quỷ Nghe Kinh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,416
108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề) 108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,957
Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện) Vô Thường (Tác Giả: Thích Giác Thiện)
Tác giả: Phật Âm
2,044
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Phật Âm
2,369
Trang thứ 1 của 33