Thành viên

Nhớ tôi

Phật Âm

Có tất cả 1552 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
636
Thanh Tịnh Tâm (Tác Giả: Lê Sỹ Minh Tùng) Thanh Tịnh Tâm (Tác Giả: Lê Sỹ Minh Tùng)
Tác giả: Phật Âm
539
Hộ Niệm Vãng Sanh Vong Linh Lý Yên Bình Hộ Niệm Vãng Sanh Vong Linh Lý Yên Bình
Tác giả: Phật Âm
386
Ý Nghĩa Cứu Vật Phóng Sanh Ý Nghĩa Cứu Vật Phóng Sanh
Tác giả: Phật Âm
454
Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích 3 - Cư Sĩ Đổng Nghi Phấn Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích 3 - Cư Sĩ Đổng Nghi Phấn
Tác giả: Phật Âm
285
Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích 2 - Cư Sĩ Lưu Lệ Châu Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích 2 - Cư Sĩ Lưu Lệ Châu
Tác giả: Phật Âm
325
Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích 1 - Cư Sĩ Trương Thái Hòa Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích 1 - Cư Sĩ Trương Thái Hòa
Tác giả: Phật Âm
343
Trung Phong Pháp Ngữ (Tác Giả: Trung Phong Thiền Sư) Trung Phong Pháp Ngữ (Tác Giả: Trung Phong Thiền Sư)
Tác giả: Phật Âm
397
Truyền Tâm Pháp Yếu (Tác Giả: Hoàng Bá Đại Sư) Truyền Tâm Pháp Yếu (Tác Giả: Hoàng Bá Đại Sư)
Tác giả: Phật Âm
391
Triệu Luận Lược Giải (Tác Giả: Tăng Triệu Đại Sư) Triệu Luận Lược Giải (Tác Giả: Tăng Triệu Đại Sư)
Tác giả: Phật Âm
463
Đại Huệ Ngữ Lục (Nguyên Tác: Đại Huệ Thiền Sư) Đại Huệ Ngữ Lục (Nguyên Tác: Đại Huệ Thiền Sư)
Tác giả: Phật Âm
234
Thiền Đốn Ngộ (Dịch Và Soạn: Hòa Thượng Thích Thanh Từ) Thiền Đốn Ngộ (Dịch Và Soạn: Hòa Thượng Thích Thanh Từ)
Tác giả: Phật Âm
517
Hư Vân Ngữ Lục (Nguyên Tác: Đại Sư Hư Vân) Hư Vân Ngữ Lục (Nguyên Tác: Đại Sư Hư Vân)
Tác giả: Phật Âm
324
Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Phổ Huân) Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Phổ Huân)
Tác giả: Phật Âm
601
Phiền Não Và Tập Khí (Tác Giả: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) Phiền Não Và Tập Khí (Tác Giả: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ)
Tác giả: Phật Âm
617
Chương trình ca nhạc: Pháp đăng rạng ngời Chương trình ca nhạc: Pháp đăng rạng ngời
Tác giả: Phật Âm
876
Tỉnh Thức Tỉnh Thức
Tác giả: Phật Âm
1,026
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
1,303
Mười Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề) Mười Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
554
Những Sự Lợi Ích Của Việc Ăn Chay - Khuyên Người Ăn Chay (Lời Phật Dạy, Rất Hay) Những Sự Lợi Ích Của Việc Ăn Chay - Khuyên Người Ăn Chay (Lời Phật Dạy, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
718
Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu) Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu)
Tác giả: Phật Âm
683
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Rất Hay) Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,632
Đại lễ Vesak liên hiệp quốc 2014 chùa Bái Đính Đại lễ Vesak liên hiệp quốc 2014 chùa Bái Đính
Tác giả: Phật Âm
411
Đại lễ Vesak 2014 tại chùa Bái Đính Ninh Bình Đại lễ Vesak 2014 tại chùa Bái Đính Ninh Bình
Tác giả: Phật Âm
543
Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,389
Phật nói về Năm việc Ác và Năm điều Thiện Phật nói về Năm việc Ác và Năm điều Thiện
Tác giả: Phật Âm
1,566
Đoạn phim 3D ngắn về cuộc đời đức Phật (Bathing of the Buddha) Đoạn phim 3D ngắn về cuộc đời đức Phật (Bathing of the Buddha)
Tác giả: Phật Âm
1,351
Kính Phật đản sanh (2014) - 30 ca sĩ thực hiện Kính Phật đản sanh (2014) - 30 ca sĩ thực hiện
Tác giả: Phật Âm
1,191
Vesak 2014: Lễ thắp nến cầu nguyện cho Thế giới hòa bình Vesak 2014: Lễ thắp nến cầu nguyện cho Thế giới hòa bình
Tác giả: Phật Âm
913
Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Hình Ảnh Rõ Nét, 2014) (Phim Hoạt Hình Phật Giáo, Rất Hay) Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Hình Ảnh Rõ Nét, 2014) (Phim Hoạt Hình Phật Giáo, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,447
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,770
Bảo Hộ Sinh Mạng Bảo Hộ Sinh Mạng
Tác giả: Phật Âm
845
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Hình Phật Đẹp, Rất Hay) Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Hình Phật Đẹp, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,725
Tán Thán Phật A Di Đà (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) (Hình Ảnh Động, HD) Tán Thán Phật A Di Đà (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) (Hình Ảnh Động, HD)
Tác giả: Phật Âm
1,354
Chùa Bái Đính: Nơi tổ chức Đại lễ Vesak nhìn từ camera bay Chùa Bái Đính: Nơi tổ chức Đại lễ Vesak nhìn từ camera bay
Tác giả: Phật Âm
1,124
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,831
Nhát Kiếm Sau Cùng (Ngụ Ngôn Phật Giáo) Nhát Kiếm Sau Cùng (Ngụ Ngôn Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
1,043
Nhạc Tán Thán Phật A Di Đà (Rất Hay) Nhạc Tán Thán Phật A Di Đà (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,449
Chú Kim Cang Thượng Sư (Liên Hoa Sanh Tâm Chú) (Tiếng Phạn) Chú Kim Cang Thượng Sư (Liên Hoa Sanh Tâm Chú) (Tiếng Phạn)
Tác giả: Phật Âm
1,553
Cải lương: Quan Âm Thị Kính Cải lương: Quan Âm Thị Kính
Tác giả: Phật Âm
1,224
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
1,763
Chú Lăng Nghiêm (Tiếng Phạn, Có Phụ Đề Phạn Ngữ) Chú Lăng Nghiêm (Tiếng Phạn, Có Phụ Đề Phạn Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
1,772
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phiên Bản Việt, Có Phụ Đề) (Chú Phạn Ngữ) Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phiên Bản Việt, Có Phụ Đề) (Chú Phạn Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
2,595
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Trờ Ra Xát Toa Hum) Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Trờ Ra Xát Toa Hum)
Tác giả: Phật Âm
1,269
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Chất Lượng Cao, Việt Ngữ) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Chất Lượng Cao, Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,393
Nhạc Trì Chú Phật A Di Đà (Om Amideva Hrih, Tiếng Phạn) Nhạc Trì Chú Phật A Di Đà (Om Amideva Hrih, Tiếng Phạn)
Tác giả: Phật Âm
699
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội)
Tác giả: Phật Âm
1,969
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Việt Ngữ) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,376
Hồ sơ văn hoá Việt: Vua cõng Phật Hồ sơ văn hoá Việt: Vua cõng Phật
Tác giả: Phật Âm
527
Ký sự: Chùa Bổ Đà Ký sự: Chùa Bổ Đà
Tác giả: Phật Âm
468
Trang thứ 1 của 32