Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 934 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
340
Xin Đừng Giết Hại Động Vật Xin Đừng Giết Hại Động Vật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
898
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
301
Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
545
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
333
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
332
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
364
Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
445
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
490
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
424
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
413
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 77) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 77)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
424
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 259 - 263) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 259 - 263)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,115
Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
730
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
271
Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay) Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,059
Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,236
Khai Thị Phật Học Khai Thị Phật Học
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
527
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
451
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
478
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
433
Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
491
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay) Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,376
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
332
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 249 - 258) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 249 - 258)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
980
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 24, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 24, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
390
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 23, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 23, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
514
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 22, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 22, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
350
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 21, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 21, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
334
Liễu Phàm Tứ Huấn (20 Tập) Liễu Phàm Tứ Huấn (20 Tập)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,102
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
377
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 19, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 19, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
742
Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn) Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
785
Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn) Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
689
Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn) Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
564
Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn) Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
626
Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn) Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
943
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
571
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 243, 244, 245, 246, 247 Và 248) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 243, 244, 245, 246, 247 Và 248)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,509
Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015 Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,456
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết (Xuân Ất Mùi 2015) (Rất Hay) Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết (Xuân Ất Mùi 2015) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,810
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 17, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 17, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
825
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 239, 240, 241 Và 242) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 239, 240, 241 Và 242)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,147
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 233, 234, 235 Và 236) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 233, 234, 235 Và 236)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,830
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,325
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 16, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 16, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,823
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 33 Và 34) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 33 Và 34)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,402
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
5,922
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 231 Và 232) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 231 Và 232)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,606
Chân Dung Đạo Hạnh (Pháp Sư Tịnh Không) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Chân Dung Đạo Hạnh (Pháp Sư Tịnh Không) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,767
Trang thứ 1 của 19