Thành viên

Nhớ tôi

Diệu Pháp Âm

Có tất cả 179 videos
Tiêu đề video Lượt xem
An Sỹ Toàn Thư (Tác Giả: Chu An Sỹ) An Sỹ Toàn Thư (Tác Giả: Chu An Sỹ)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
731
Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện
Tác giả: Diệu Pháp Âm
632
Tam Bộ Nhất Bái (Tác Giả: Vạn Phật Thánh Thành) Tam Bộ Nhất Bái (Tác Giả: Vạn Phật Thánh Thành)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
595
Khi Hồng Hạc Bay Về Và Những Điều Mầu Nhiệm (Tác Giả: HT. Thích Huyền Diệu) Khi Hồng Hạc Bay Về Và Những Điều Mầu Nhiệm (Tác Giả: HT. Thích Huyền Diệu)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
855
101 Đóa Sen (Tác Giả: Pháp Chơn Tử) 101 Đóa Sen (Tác Giả: Pháp Chơn Tử)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
696
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,878
Kinh Khéo Sống Lành (Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt) Kinh Khéo Sống Lành (Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,259
Vào Cửa Tịnh Tông (Tác Giả: Pháp Sư Tịnh Không) Vào Cửa Tịnh Tông (Tác Giả: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
878
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần) Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,123
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh (Tác Giả: Thích Thiện Phụng) (Trọn Bài, 3 Phần) Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh (Tác Giả: Thích Thiện Phụng) (Trọn Bài, 3 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,853
Niệm Phật Sám Pháp (Nguyên Tác: HT. Thích Thiền Tâm) (Rất Hay) Niệm Phật Sám Pháp (Nguyên Tác: HT. Thích Thiền Tâm) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,874
Tịnh Độ Ngũ Kinh (Việt Dịch: HT. Thích Hành Trụ) (Trọn Bộ, 3 Phần) Tịnh Độ Ngũ Kinh (Việt Dịch: HT. Thích Hành Trụ) (Trọn Bộ, 3 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,525
Khuyên Người Niệm Phật (Nguyên Tác: Cư Sĩ Diệu Âm) (Trọn Bộ, 19 Phần) (Rất Hay) Khuyên Người Niệm Phật (Nguyên Tác: Cư Sĩ Diệu Âm) (Trọn Bộ, 19 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,485
Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục (Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực) Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục (Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
986
Góp Nhặt Lời Phật Tổ (Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Duy Lực) Góp Nhặt Lời Phật Tổ (Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Duy Lực)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,799
Mở Rộng Con Đường (Nguyên Tác: Thích Thái Hòa) Mở Rộng Con Đường (Nguyên Tác: Thích Thái Hòa)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
7,387
Đức Phật Trong Đời (Tác Giả: Thích Nhật Quang) Đức Phật Trong Đời (Tác Giả: Thích Nhật Quang)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,656
An Lạc Từ Tâm (Nguyên Tác: HT. Thích Thánh Nghiêm) An Lạc Từ Tâm (Nguyên Tác: HT. Thích Thánh Nghiêm)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,056
Nhẹ Gánh Âu Lo (Nguyên Tác: Tiến Sĩ Sridan Manada) Nhẹ Gánh Âu Lo (Nguyên Tác: Tiến Sĩ Sridan Manada)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,926
Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,463
Luận Đại Thừa Khởi Tín (Nguyên Tác: HT. Thích Thiện Hoa) Luận Đại Thừa Khởi Tín (Nguyên Tác: HT. Thích Thiện Hoa)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,288
Lễ Phật Và Y Học Lễ Phật Và Y Học
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,410
Phật Học Và Y Học (Nguyên Tác: Bác Sĩ Quách Huệ Trân, Pháp Sư Đạo Chứng) Phật Học Và Y Học (Nguyên Tác: Bác Sĩ Quách Huệ Trân, Pháp Sư Đạo Chứng)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,570
Gieo Bòn Phước Đức (Tác Giả: Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp) Gieo Bòn Phước Đức (Tác Giả: Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,919
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,977
Vô Thường (Nguyên Tác: Thích Giác Thiện) Vô Thường (Nguyên Tác: Thích Giác Thiện)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,244
Từ Bi Hỷ Xả (Nguyên Tác: HT. Thích Thanh Từ) Từ Bi Hỷ Xả (Nguyên Tác: HT. Thích Thanh Từ)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,690
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Giảng Giải (Giảng Thuật: Hòa Thượng Tuyên Hóa) Kinh Phật Thuyết A Di Đà Giảng Giải (Giảng Thuật: Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,444
Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo (Dịch Giả: Hoang Phong) Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo (Dịch Giả: Hoang Phong)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,268
Công Đức Phóng Sanh (Nguyên Tác: Pháp Sư Viên Nhân) (Rất Hay) Công Đức Phóng Sanh (Nguyên Tác: Pháp Sư Viên Nhân) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,978
Con Đường Dẫn Tới Phật Quả Con Đường Dẫn Tới Phật Quả
Tác giả: Diệu Pháp Âm
6,296
Thuần Hóa Tâm Hồn (Tác Giả: Tỳ Kheo Ni Thubten Chodron) Thuần Hóa Tâm Hồn (Tác Giả: Tỳ Kheo Ni Thubten Chodron)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,676
Tích Truyện Pháp Cú (Trọn Bài, 3 Phần) Tích Truyện Pháp Cú (Trọn Bài, 3 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,669
Phẩm: Tịnh Hạnh (Trích Từ Kinh Hoa Nghiêm) Phẩm: Tịnh Hạnh (Trích Từ Kinh Hoa Nghiêm)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
772
Sen Nở Trời Phương Ngoại (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh) Sen Nở Trời Phương Ngoại (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,111
Con Đường Giác Ngộ (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thông Phương) Con Đường Giác Ngộ (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thông Phương)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,175
Bóng Áo Nâu Bóng Áo Nâu
Tác giả: Diệu Pháp Âm
851
Chuyện Bách Dụ (Nguyên Tác: Pháp Sư Thánh Pháp) (Trọn Bài, 1 Phần) Chuyện Bách Dụ (Nguyên Tác: Pháp Sư Thánh Pháp) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,017
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả (Biên Tập: Thích Tâm Thuận) Những Câu Chuyện Về Nhân Quả (Biên Tập: Thích Tâm Thuận)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,937
Bài Học Ngàn Vàng (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa) (Trọn Bài, 1 Phần) Bài Học Ngàn Vàng (Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,276
Cốt Lõi Cội Bồ Đề (Tác Giả: Tỳ Kheo Buddhadasa Bhikkhu) Cốt Lõi Cội Bồ Đề (Tác Giả: Tỳ Kheo Buddhadasa Bhikkhu)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,443
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) (Còn Tiếp) Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) (Còn Tiếp)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
4,932
Suối Nguồn Tâm Linh (Tác Giả: Hòa Thượng Ajahn Chah) (Trọn Bài, 2 Phần) Suối Nguồn Tâm Linh (Tác Giả: Hòa Thượng Ajahn Chah) (Trọn Bài, 2 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,639
Tuyên Hóa Ngữ Lục (Nguyên Tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa) Tuyên Hóa Ngữ Lục (Nguyên Tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,410
Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,675
Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
4,087
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật (Tác Giả: Pháp Sư Tịnh Không) Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật (Tác Giả: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,043
Thiền Sư Việt Nam (Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Thanh Từ) Thiền Sư Việt Nam (Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Thanh Từ)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,125
Phật Học Cơ Bản Phật Học Cơ Bản
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,107
Phật Học Phổ Thông (Nguyên Tác: Thích Thiện Hoa) (Trọn Bộ, 6 Phần) Phật Học Phổ Thông (Nguyên Tác: Thích Thiện Hoa) (Trọn Bộ, 6 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
11,757
Trang thứ 1 của 4