Nhạc "Chú Tỳ Lô Giá Na Phật" (Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn) (Chữ Trong Bình Luận) - Phật Âm

Bài giảng Nhạc "Chú Tỳ Lô Giá Na Phật" (Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn) (Chữ Trong Bình Luận), thầy Phật Âm, nghe phap am Nhac "Chu Ty Lo Gia Na Phat" (Dai Nhat Nhu Lai Than Chu) (Tieng Phan) (Chu Trong Binh Luan) - Phat Am - Nhạc "Chú Tỳ Lô Giá Na Phật" (Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn) (Chữ Trong Bình Luận) - Phật Âm, nghe giang Nhạc "Chú Tỳ Lô Giá Na Phật" (Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn) (Chữ Trong Bình Luận) cua Phật Âm
 • Hiện tại 4.50/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Đánh giá: 4.5 của 14 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link: Embed video

Miêu tả

Chú "Tỳ Lô Giá Na Phật" (Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chú hay Như Lai Thần Chú hay Đại Nhật Như Lai Thần Chú):

Tiếng Phạn:

Om. Namo bhagavatī sarvathā gatīVarsuddhanī rajaya, Tathagata ya Arhatīsam yak sam buddhaya. Tadyatha Omsodhanī sodhanī Sarva-pa Om, vishodanīsuddhe visuddhe Sarwa karma avaranaVisudhanī Ya sodhr.

Tiếng Việt:

Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Ða Dã Hồng.

Thần chú này được viết trong Mền Quang Minh dùng để đắp trên thân người chết.

Công năng của mền Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh:

1. Siêu sanh về cõi Phật: Mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Tỳ-lô này, vong linh cũng được siêu sanh về Cực Lạc.

2. Trị được các thần trùng (trùng tang liên táng): Đắp mền Tỳ-lô cho người bị chết trùng, vong linh được sinh về cõi Phật, gia đình người quá cố hưởng được sự an lành.

Câu chú của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có khả năng giúp khiến các hương linh, súc sanh, ngã quỷ, chúng sanh trong địa ngục để giúp các chúng sanh đó được thoát kiếp và được tái sanh trong các cảnh giới lành.

Khi trì tụng thì hành giả phải phát tâm từ bi nhất tâm cầu nguyện cho các chúng sanh đó được thoát khỏi kiếp khổ để đợc tái sanh trong các cảnh giới lành.

1)Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần vào trong thức ăn, nước uống để cúng thí cho các loài súc sanh và ngã quỷ.

2)Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào cát, đất v.v để rải trên hòm hay mồ mả của người chết.

3)Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần rồi thổi vào những chổ có nước như là ao hồ để giúp đỡ cho loài chúng sanh ở trong nước khi chết rồi được thoát kiếp và tái sanh trong các cảnh giới lành.

CHÚ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ÐẠI QUÁN ÐẢNH QUANG CHƠN NGÔN

Bất Không Quyến Thần Biến kinh nói: Nếu các chúng sanh tạo đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, tội số như vi trần, đầy khắp thế giới. Khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo. Dùng Chơn ngôn này gia trì vào trong đất cát thật sạch cho đủ 108 biến rồi tán rải trên thi hài của vong nhơn hoặc trên mồ mả họ. Vong nhơn kia nếu ở địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh ... Nhờ oai lực gia trì của Chơn ngôn, nhờ sức thần thông của chú lực, lúc bấy giờ liền được ánh hào quang của chư Phật rọi vào thân và trừ được các quả báo, xả thân khổ sở, vãng sanh về nước Cực Lạc tây phương Liên hoa hóa sanh, thẳng đến thành Phật không còn bị đọa lạc.

Chơn ngôn: Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Ða Dã Hồng.

PHƯƠNG PHÁP TÁN SA

Lấy cát giữa lòng sông đem về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa, để trong chén nước sạch. Tay kiết ấn Bảo Thủ bưng chén cát, còn tay mặt kiết ấn Cát Tường. Mắt ngó vào chén cát, miệng tụng Thần chú Tỳ Lô 108 biến làm chừng, gia trì cho được ba đêm rồi đem cát ấy rải lên mồ mả hay thi hài của người chết trùng, hay chết bất đắc kỳ tử mà vong nhơn không siêu được, làm phương pháp này liền được siêu sanh. Hoặc viết Thần chú này trên vải, giấy vàng rồi đắp lên thi hài người chết, vong họ sẽ nhờ chú lực được siêu sanh cõi Phật.

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

 1. thienthong
  4 các năm, 7 các tháng trước đó

  Chú "Tỳ Lô Giá Na Phật" (Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chú hay Như Lai Thần Chú hay Đại Nhật Như Lai Thần Chú):

  Tiếng Phạn:

  Om. Namo bhagavatī sarvathā gatī

  Varsuddhanī rajaya, Tathagata ya Arhatī
  sam yak sam buddhaya. Tadyatha Om
  sodhanī sodhanī Sarva-pa Om, vishodanī
  suddhe visuddhe Sarwa karma avarana
  Visudhanī Ya sodhr.

  Tiếng Việt:

  Chơn ngôn: Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Ða Dã Hồng.

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm