Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn) - Phật Âm

Bài giảng Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn), thầy Phật Âm, nghe phap am Nhac Chu Chuan De (Tieng Phan) - Phat Am - Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn) - Phật Âm, nghe giang Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn) cua Phật Âm
 • Hiện tại 4.31/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Đánh giá: 4.3 của 13 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link:Embed video

Miêu tả

If one has recited this mantra 100,000 times, one will see in one's dreams Buddhas, Bodhisattvas, voice-hearers, or Pratyekabuddhas, and see oneself vomit black things. For graver sins, one should recite the mantra 200,000 times. Then one will also see in one's dreams Buddhas and Bodhisattvas as well as oneself vomit black things. If one is unable to get such good dreams because of having committed any of the five rebellious acts, one should further recite the mantra 700,000 times. Then one should have these good dreams and even see oneself vomit white things. These are signs of purification, indicating that this person's sins have been expunged. If there are good laymen and laywomen who keep reciting this mantra 800,000 times, their homes will not be ravaged by catastrophes or diseases. Their work will be smooth and harmonious, and others will believe and accept what they say.namaḥ saptānāṁ samyak-saṁbuddha koṭināṁ tad-yathā oṁ cale cule cundi svāhā

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

 1. lhmậthạnh
  lhmậthạnh
  2 các năm, 1 tháng trước đó

  Bài chú chuẩn đề này đã khiến con cùng các đtử trong đạo tràng phải mê miệt nghe ngày đêm và k quên học hành đàn tari(rum)chúng con xin nguyện lăn gót 6 nẻo cùng ngài dẫn dắt chúng con trở về quê nhà.svaha

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm