Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) - Phật Âm

Bài giảng Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề), thầy Phật Âm, nghe phap am Lao Cu Si Ly Phuc Duyen - Vang Sanh Ky (Rat Hay) (Thuyet Minh Va Co Phu De) - Phat Am - Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) - Phật Âm, nghe giang Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) cua Phật Âm
  • Hiện tại 4.50/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đánh giá: 4.5 của 2 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link: Embed video

Miêu tả

Tường thuật cuộc vãng sanh của Lão Cư sĩ Lý Phúc Duyên Lão Hòa thượng Hải Hiền. Lão Cư sĩ Lý Phúc Duyên (Tổ mẫu của Pháp sư Định Hoằng). Một người đại diện cho chúng xuất gia vãng sanh, một người đại diện cho chúng tại gia vãng sanh. Làm ra mẫu mực tốt đẹp cho chúng ta noi theo. Vì đại chúng biểu pháp. Hòa Thượng Tịnh Không nói: "Cho nên trong 12 thời khắc, niệm niệm phải quay về A Di Đà Phật, chúng ta nhìn thấy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, chỉ cần quí vị tỉ mỉ, quí vị đi quan sát, rất nhiều đạo tràng quí vị đến thăm niệm Phật đường, những bà già, ông già ở đó cầm xâu chuỗi niệm Phật, họ đích thực chỉ có một câu danh hiệu Phật, họ không có tạp niệm. Quí vị hỏi họ điều gì, họ đều là A Di Đà Phật; quí vị nói với họ điều gì họ vẫn là A Di Đà Phật. Toàn bộ họ đều quy về A Di Đà Phật. Người niệm Phật như vậy, lúc lâm chung sẽ biểu pháp cho chúng ta, tướng lành hi hữu, thực sự vãng sanh rồi. Người thông minh một đời cuối cùng cũng không bằng họ, họ như thế nào? Họ một đời đều nắm vững đức bổn này. Công đức họ tu tập được chúng ta không nhìn thấy, nhưng quả báo công đức của họ, chúng ta nhìn thấy. Tướng lành trong lúc lâm chung chúng ta thấy được. Người này đến cõi này không vô ích. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, phải biết cách ngưỡng mộ, phải biết học tập người khác, không nên để cuộc đời này trôi qua trong lãng phí." Chuyển ngữ: Tuệ Minh, Thuần Thiện, Thuần Tịnh Biên tập: Thuần Tịnh Người đọc: Nguyên Thanh Nguồn Hoa ngữ: https://goo.gl/PbKc4M

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận.

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm