Thành viên

Nhớ tôi

Có tất cả 31014 videos

Tiêu đề video Lượt xem
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (Trọn Bộ, 289 Tập) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (Trọn Bộ, 289 Tập) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,189,295
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Trọn Bộ, 289 Tập) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Trọn Bộ, 289 Tập) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
841,083
Kinh Kim Cang Giảng Ký (208 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh Kim Cang Giảng Ký (208 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
577,398
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Trí Thoát
409,008
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (250 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (250 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
310,421
Khuyên Người Niệm Phật (Trọn Bộ, Rất Hay) Khuyên Người Niệm Phật (Trọn Bộ, Rất Hay)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
274,218
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
236,259
Nhạc Chú Đại Bi (Có Chữ, Tiếng Phạn) (Rất Hay) (HD) Nhạc Chú Đại Bi (Có Chữ, Tiếng Phạn) (Rất Hay) (HD)
Tác giả: Phật Âm
220,961
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (105 Phần, 210 Tập Và Còn Tiếp) (Hình Ảnh Rõ Nét) (Rất Ha Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (105 Phần, 210 Tập Và Còn Tiếp) (Hình Ảnh Rõ Nét) (Rất Ha
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
220,336
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
211,645
Khai Thị Trích Đoạn (Chư Tổ, Pháp Sư Tịnh Không, Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu)(104 Phần, Còn Tiếp)(Rất Hay) Khai Thị Trích Đoạn (Chư Tổ, Pháp Sư Tịnh Không, Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu)(104 Phần, Còn Tiếp)(Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
204,236
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (526 Tập Và Còn Tiếp) (Đang Cập Nhật Lại) Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (526 Tập Và Còn Tiếp) (Đang Cập Nhật Lại)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
191,333
Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
173,436
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối (Có Phụ Đề) Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Trí Thoát
159,054
Nhạc Nhạc "Chú Đại Bi" (Tiếng Phạn, Có Chữ) (Trì 21 Lần) (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
148,308
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Phiên Bản Mới, Rất Hay)- Thích Trí Thoát tụng Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Phiên Bản Mới, Rất Hay)- Thích Trí Thoát tụng
Tác giả: Thích Trí Thoát
146,205
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Trí Thoát
142,990
Phim hoạt hình: Tây Du Ký Phim hoạt hình: Tây Du Ký
Tác giả: Phật Âm
140,933
Nhạc Phật Giáo (Không Lời) (Rất Hay) Nhạc Phật Giáo (Không Lời) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
138,562
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Mới)
Tác giả: Thích Trí Thoát
135,888
Phật Học Phổ Thông Phật Học Phổ Thông
Tác giả: Thích Thiện Hoa
135,875
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ Nhạc Niệm Phật 4 Chữ "A Di Đà Phật" (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
130,761
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Trí Thoát
125,649
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
118,873
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Mới, 2011) (Rất Hay) Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Mới, 2011) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
116,204
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
115,306
Giảng Giảng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
114,692
Chú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát Chú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Trí Huệ
111,080
Yoga cho mọi người - YOGA MASTER KAMAL - Phần 1 Yoga cho mọi người - YOGA MASTER KAMAL - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
107,175
Kinh Lăng Nghiêm (55 Phần, Còn Tiếp) Kinh Lăng Nghiêm (55 Phần, Còn Tiếp)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
106,499
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
103,251
Pháp Môn Niệm Phật (Trọn Bộ, 28 Phần) (Rất Hay) Pháp Môn Niệm Phật (Trọn Bộ, 28 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Chân Hiếu
101,887
Sự thật về xá lợi của Đức Phật Sự thật về xá lợi của Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
98,162
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
97,313
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Trí Thoát
94,135
Tụng Tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (2 Phần, Có Chữ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
93,935
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (114 tập) Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (114 tập)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
88,907
Nhạc Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Hoa, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
86,507
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Trọn Bộ, 7 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
86,506
Nhạc Nhạc "Niệm Phật" (Mới, 2012) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
83,441
Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động)
Tác giả: Thích Trí Thoát
83,334
Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (108 lần) Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (108 lần)
Tác giả: Thích Trí Thoát
82,125
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện" (2011, Có Chữ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
78,662
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (66 Phần, Còn Tiếp) (Có Phụ Đề) Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (66 Phần, Còn Tiếp) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
77,536
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
76,786
Mẹ Ơi! Xin Đừng Giết Con (phá thai) - HAY, thương tâm, nhiều xúc động Mẹ Ơi! Xin Đừng Giết Con (phá thai) - HAY, thương tâm, nhiều xúc động
Tác giả: Phật Âm
74,616
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Rất Hay) Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
73,138
Chuyện về các vong linh thai nhi bị phá bỏ Chuyện về các vong linh thai nhi bị phá bỏ
Tác giả: Phan Thị Bích Hằng
72,456
Nhạc Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
72,043
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ) Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
69,601
Trang thứ 1 của 621