Thành viên

Nhớ tôi

Sách nói

Có tất cả 1128 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn) Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
670
Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,192
Vô Thường Vô Thường
Tác giả: Diệu Pháp Âm
779
Ngũ Lục Ngũ Lục
Tác giả: Diệu Pháp Âm
537
Đại Bi Chú Giảng Đại Bi Chú Giảng
Tác giả: Diệu Pháp Âm
799
Tham Thiền Phổ Thuyết Tham Thiền Phổ Thuyết
Tác giả: Diệu Pháp Âm
442
Tịnh Độ Thập Nghi Luận Tịnh Độ Thập Nghi Luận
Tác giả: Diệu Pháp Âm
280
Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi
Tác giả: Diệu Pháp Âm
704
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Trọn Bộ, Rất Hay) (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Trọn Bộ, Rất Hay) (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,012
Không có kẻ thù - Chương 5: Tâm bình thế giới bình Không có kẻ thù - Chương 5: Tâm bình thế giới bình
Tác giả: Thích Nhật Từ
458
Không có kẻ thù - Chương 4: Hóa giải nội kết Không có kẻ thù - Chương 4: Hóa giải nội kết
Tác giả: Thích Nhật Từ
616
Không có kẻ thù - Chương 3: Tâm tưởng hận thù Không có kẻ thù - Chương 3: Tâm tưởng hận thù
Tác giả: Thích Nhật Từ
181
Không có kẻ thù - Chương 2: Quán không tác giả Không có kẻ thù - Chương 2: Quán không tác giả
Tác giả: Thích Nhật Từ
239
Không có kẻ thù - Chương 1: Không có kẻ thù Không có kẻ thù - Chương 1: Không có kẻ thù
Tác giả: Thích Nhật Từ
631
Tám điều giác ngộ - Chương 8: Phát tâm đại thừa Tám điều giác ngộ - Chương 8: Phát tâm đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
217
Tám điều giác ngộ - Chương 7: Sống đời thanh cao Tám điều giác ngộ - Chương 7: Sống đời thanh cao
Tác giả: Thích Nhật Từ
162
Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui
Tác giả: Thích Nhật Từ
118
Tám điều giác ngộ - Chương 5: Học rộng hiểu nhiều Tám điều giác ngộ - Chương 5: Học rộng hiểu nhiều
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Tám điều giác ngộ - Chương 4: Nỗ lực chuyển hóa Tám điều giác ngộ - Chương 4: Nỗ lực chuyển hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
131
Tám điều giác ngộ - Chương 3: Từ bỏ thói đời Tám điều giác ngộ - Chương 3: Từ bỏ thói đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
182
Tám điều giác ngộ - Chương 2: Tham nhiều khổ nhiều Tám điều giác ngộ - Chương 2: Tham nhiều khổ nhiều
Tác giả: Thích Nhật Từ
180
Tám điều giác ngộ - Chương 1: Cuộc đời vô thường Tám điều giác ngộ - Chương 1: Cuộc đời vô thường
Tác giả: Thích Nhật Từ
278
Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác
Tác giả: Thích Nhật Từ
124
Tinh hoa trí tuệ - Chương 7: Trí tuệ vượt sợ hãi Tinh hoa trí tuệ - Chương 7: Trí tuệ vượt sợ hãi
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Tinh hoa trí tuệ - Chương 6: Phá chấp khổ và chứng đắc Tinh hoa trí tuệ - Chương 6: Phá chấp khổ và chứng đắc
Tác giả: Thích Nhật Từ
82
Tinh hoa trí tuệ - Chương 5: Phá chấp bằng phủ định Tinh hoa trí tuệ - Chương 5: Phá chấp bằng phủ định
Tác giả: Thích Nhật Từ
77
Tinh hoa trí tuệ - Chương 4: Cắt lớp thực tại Tinh hoa trí tuệ - Chương 4: Cắt lớp thực tại
Tác giả: Thích Nhật Từ
75
Tinh hoa trí tuệ - Chương 3: Cắt lớp cái tôi Tinh hoa trí tuệ - Chương 3: Cắt lớp cái tôi
Tác giả: Thích Nhật Từ
86
Tinh hoa trí tuệ - Chương 2: Vượt qua khổ ách Tinh hoa trí tuệ - Chương 2: Vượt qua khổ ách
Tác giả: Thích Nhật Từ
91
Tinh hoa trí tuệ - Chương 1: Vai trò của tâm kinh Tinh hoa trí tuệ - Chương 1: Vai trò của tâm kinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
136
Lời Đạo Sư Lời Đạo Sư
Tác giả: Diệu Âm
397
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn
Tác giả: Sayadaw U Jotika
618
Giá Trị Và Triết Lý Giá Trị Và Triết Lý
Tác giả: Sayadaw U Jotika
371
Vi Tiếu Vi Tiếu
Tác giả: Huyền Không Tử
225
Niệm Phật Hộ Niệm Vấn Đáp Niệm Phật Hộ Niệm Vấn Đáp
Tác giả: Diệu Âm
267
Sách Nói Phật Giáo : Vào Cửa Tịnh Tông Sách Nói Phật Giáo : Vào Cửa Tịnh Tông
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
428
Hương Vị Pháp Bảo Hương Vị Pháp Bảo
Tác giả: U Silananda
178
Đọc cái tâm thiên nhiên - Những Lời Dạy Của Ngài Đọc cái tâm thiên nhiên - Những Lời Dạy Của Ngài
Tác giả: Ajahn Chah
321
Hiện tượng Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp Hiện tượng Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
361
Những Cảnh Giới - Đức Phật và Phật Pháp Những Cảnh Giới - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
159
Những hình thức Sanh và Tử - Đức Phật và Phật Pháp Những hình thức Sanh và Tử - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
137
Thập Nhị Nhân Duyên - Đức Phật và Phật Pháp Thập Nhị Nhân Duyên - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
168
Do đâu tin có Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp Do đâu tin có Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
147
Khởi Thủy Của Đời Sống Là Gì - Đức Phật và Phật Pháp Khởi Thủy Của Đời Sống Là Gì - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
124
Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
131
Sự báo ứng của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp Sự báo ứng của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
174
Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa - Đức Phật và Phật Pháp Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
90
Cặn Bã Ký Ức Cặn Bã Ký Ức
Tác giả: Như Sanh
128
Sống Gửi Thác Về Sống Gửi Thác Về
Tác giả: Ajahn Chah
133
Một Liều Pháp Bảo Cho Hành Giả Khi Lâm Bệnh Một Liều Pháp Bảo Cho Hành Giả Khi Lâm Bệnh
Tác giả: Kee Nanayon
135
Trang thứ 1 của 23