Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 64 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,948
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,505
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
2,200
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
3,699
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
3,593
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,565
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
2,849
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
15,183
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
8,471
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
14,410
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
9,820
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
4,887
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
24,276
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
52,459
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
60,449
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
9,443
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
11,224
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
85,138
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
6,216
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
197,419
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
5,265
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
18,328
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
23,805
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
20,277
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
18,363
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
10,156
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
7,682
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
6,333
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
2,891
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
30,628
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
12,404
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
32,427
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
11,644
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
55,898
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
6,107
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2 Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2
Tác giả: Phật Âm
6,748
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
16,694
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng Phim Phật giáo: Tỉnh mộng
Tác giả: Phật Âm
4,797
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
10,497
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
6,250
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
10,372
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
12,878
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
5,134
Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập) Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập)
Tác giả: Phật Âm
18,021
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
80,050
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
170,001
Đại Đường Tây Vực Ký Đại Đường Tây Vực Ký
Tác giả: Phật Âm
23,972
Tân Tây Du Ký 2009 Tân Tây Du Ký 2009
Tác giả: Phật Âm
58,584
Trở lại đường xưa - Phần 1/2 Trở lại đường xưa - Phần 1/2
Tác giả: Phật Âm
3,003
Trở lại đường xưa - Phần 2/2 Trở lại đường xưa - Phần 2/2
Tác giả: Phật Âm
1,882
Trang thứ 1 của 2