Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 64 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
4,480
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
4,049
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
2,582
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
4,145
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
4,060
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,781
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
3,157
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
16,696
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
8,627
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
14,619
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
10,030
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
4,976
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
24,540
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
52,704
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
61,940
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
9,592
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
11,399
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
87,428
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
6,345
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
199,496
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
5,335
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
18,651
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
24,202
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
20,568
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
18,632
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
10,367
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
7,845
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
6,452
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
2,948
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
31,101
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
12,649
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
32,910
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
11,882
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
56,680
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
6,219
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2 Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2
Tác giả: Phật Âm
6,864
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
16,924
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng Phim Phật giáo: Tỉnh mộng
Tác giả: Phật Âm
4,902
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
10,646
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
6,274
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
10,575
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
13,141
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
5,218
Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập) Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập)
Tác giả: Phật Âm
19,375
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
81,109
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
171,588
Đại Đường Tây Vực Ký Đại Đường Tây Vực Ký
Tác giả: Phật Âm
24,428
Tân Tây Du Ký 2009 Tân Tây Du Ký 2009
Tác giả: Phật Âm
58,923
Trở lại đường xưa - Phần 1/2 Trở lại đường xưa - Phần 1/2
Tác giả: Phật Âm
3,110
Trở lại đường xưa - Phần 2/2 Trở lại đường xưa - Phần 2/2
Tác giả: Phật Âm
1,946
Trang thứ 1 của 2