Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 64 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,468
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
5,336
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
3,425
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
5,514
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
5,050
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
4,267
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
3,757
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
17,338
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
9,086
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
15,064
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
10,523
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
5,218
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
25,130
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
53,303
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
66,109
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
10,209
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
11,780
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
89,577
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
6,579
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
203,668
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
5,532
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
19,183
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
25,422
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
21,162
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
19,270
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
10,762
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
8,231
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
6,705
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
3,092
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
32,008
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
13,150
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
34,002
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
12,361
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
58,070
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
6,479
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2 Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2
Tác giả: Phật Âm
7,155
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
17,493
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng Phim Phật giáo: Tỉnh mộng
Tác giả: Phật Âm
5,218
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
10,940
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
6,351
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
10,955
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
13,751
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
5,444
Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập) Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập)
Tác giả: Phật Âm
23,425
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
82,863
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
174,937
Đại Đường Tây Vực Ký Đại Đường Tây Vực Ký
Tác giả: Phật Âm
25,057
Tân Tây Du Ký 2009 Tân Tây Du Ký 2009
Tác giả: Phật Âm
59,991
Trở lại đường xưa - Phần 1/2 Trở lại đường xưa - Phần 1/2
Tác giả: Phật Âm
3,374
Trở lại đường xưa - Phần 2/2 Trở lại đường xưa - Phần 2/2
Tác giả: Phật Âm
2,096
Trang thứ 1 của 2