Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 65 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)
Tác giả: Phật Âm
1,400
Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
6,424
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
14,538
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
17,102
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
9,300
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
13,059
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
12,995
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
8,664
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
9,244
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
21,549
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
12,752
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
19,249
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
13,751
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
7,272
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
31,316
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
58,160
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
86,546
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
12,997
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
16,527
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
109,610
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
8,361
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
227,079
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
8,327
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
23,448
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
32,654
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
25,788
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
25,464
Phim: Niệm Phật Diệt Tội Phim: Niệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Phật Âm
13,978
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
10,784
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
8,386
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
5,388
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
37,867
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
15,801
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
41,230
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
15,712
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
73,018
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
9,211
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2 Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2
Tác giả: Phật Âm
9,258
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
21,113
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng Phim Phật giáo: Tỉnh mộng
Tác giả: Phật Âm
11,228
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
13,857
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
6,756
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
14,172
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
18,593
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
6,900
Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập) Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập)
Tác giả: Phật Âm
50,265
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
96,537
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
198,092
Đại Đường Tây Vực Ký Đại Đường Tây Vực Ký
Tác giả: Phật Âm
31,258
Trở lại đường xưa - Phần 1/2 Trở lại đường xưa - Phần 1/2
Tác giả: Phật Âm
5,267
Trang thứ 1 của 2