Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 82 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 06 - Phụ đề Tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 06 - Phụ đề Tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
1,656
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 05 - Phụ đề tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 05 - Phụ đề tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
1,072
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 04 - Phụ đề tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 04 - Phụ đề tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
506
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 03 - Phụ đề tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 03 - Phụ đề tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
828
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 02 - Phụ đề Tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 02 - Phụ đề Tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
853
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 01 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 01
Tác giả: ZeeTV
2,361
Phim Ấn Độ - BUDDHA - Tóm lược nội dung phim từ sơ sinh đến thành đạo Phim Ấn Độ - BUDDHA - Tóm lược nội dung phim từ sơ sinh đến thành đạo
Tác giả: ZeeTV
633
Tìm Về Bến Giác - Tập 2 Tìm Về Bến Giác - Tập 2
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,987
Tìm Về Bến Giác - Tập 3 Tìm Về Bến Giác - Tập 3
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
2,541
Tìm Về Bến Giác - Tập 1 Tìm Về Bến Giác - Tập 1
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
2,774
Tìm Về Bến Giác - Tập 4 Tìm Về Bến Giác - Tập 4
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
852
Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang
Tác giả: Thích Chân Quang
1,027
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 01 : Phật Ở Đâu Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 01 : Phật Ở Đâu
Tác giả: Trung tâm Diệu Pháp Âm
10,071
Con Đường Giác Ngộ (Phần 4) Con Đường Giác Ngộ (Phần 4)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,911
Con Đường Giác Ngộ (Phần 3) Con Đường Giác Ngộ (Phần 3)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,271
Con Đường Giác Ngộ (Phần 2) Con Đường Giác Ngộ (Phần 2)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,207
Con Đường Giác Ngộ (Phần 1) Con Đường Giác Ngộ (Phần 1)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
4,060
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)
Tác giả: Phật Âm
10,275
Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
10,417
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
16,775
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
20,082
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
11,415
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
15,862
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
15,999
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
10,133
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
12,352
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
24,517
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
16,046
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
20,778
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
15,407
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
7,991
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
34,261
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
59,886
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
97,307
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
14,428
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
18,041
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
118,864
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
9,202
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
236,258
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
9,334
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
24,569
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
36,293
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
27,837
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
27,889
Phim: Niệm Phật Diệt Tội Phim: Niệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Phật Âm
15,918
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
12,227
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
9,256
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
5,898
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
39,999
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
17,508
Trang thứ 1 của 2