Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 75 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Tìm Về Bến Giác - Tập 2 Tìm Về Bến Giác - Tập 2
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,321
Tìm Về Bến Giác - Tập 3 Tìm Về Bến Giác - Tập 3
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
2,011
Tìm Về Bến Giác - Tập 1 Tìm Về Bến Giác - Tập 1
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,927
Tìm Về Bến Giác - Tập 4 Tìm Về Bến Giác - Tập 4
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
560
Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang
Tác giả: Thích Chân Quang
776
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 01 : Phật Ở Đâu Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 01 : Phật Ở Đâu
Tác giả: Trung tâm Diệu Pháp Âm
9,368
Con Đường Giác Ngộ (Phần 4) Con Đường Giác Ngộ (Phần 4)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,514
Con Đường Giác Ngộ (Phần 3) Con Đường Giác Ngộ (Phần 3)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
959
Con Đường Giác Ngộ (Phần 2) Con Đường Giác Ngộ (Phần 2)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
964
Con Đường Giác Ngộ (Phần 1) Con Đường Giác Ngộ (Phần 1)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,987
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)
Tác giả: Phật Âm
8,493
Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
9,885
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
16,434
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
19,522
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
11,106
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
15,310
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
15,271
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
9,811
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
12,042
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
24,131
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
15,404
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
20,383
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
15,081
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
7,819
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
33,311
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
59,439
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
93,782
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
14,040
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
17,678
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
116,383
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
8,975
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
233,620
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
9,113
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
24,299
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
35,356
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
27,493
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
27,228
Phim: Niệm Phật Diệt Tội Phim: Niệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Phật Âm
15,592
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
11,869
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
9,000
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
5,730
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
39,392
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
17,146
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
44,259
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
17,182
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
75,974
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
9,766
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2 Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2
Tác giả: Phật Âm
10,886
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
22,282
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng Phim Phật giáo: Tỉnh mộng
Tác giả: Phật Âm
11,976
Trang thứ 1 của 2