Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 68 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,726
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,180
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
1,473
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
2,295
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
2,436
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,031
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
2,509
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
14,630
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
8,098
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
13,956
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
9,409
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
4,686
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
23,594
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
51,919
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
56,703
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
9,058
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
10,869
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
82,740
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
6,037
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
193,074
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
15,904
Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14) Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14)
Tác giả: Phật Âm
15,801
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
5,074
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
17,655
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
22,930
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
19,597
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
17,699
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
9,566
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
7,334
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
6,102
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
2,765
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
29,591
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
11,798
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
31,852
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
11,194
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
53,785
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
5,853
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
6,508
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
16,145
Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2 Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2
Tác giả: Phật Âm
4,176
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2 Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2
Tác giả: Phật Âm
4,625
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02
Tác giả: Namcungkiem
7,519
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01
Tác giả: Phật Âm
10,214
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
6,089
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
9,926
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
11,921
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
4,963
Duyên Kiếp Luân Hồi Duyên Kiếp Luân Hồi
Tác giả: Phật Âm
16,607
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
77,514
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
166,255
Trang thứ 1 của 2