Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 68 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
915
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
787
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
579
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
850
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
1,113
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,368
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
2,086
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
13,767
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
7,658
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
13,352
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
8,850
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
4,468
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
22,763
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
51,244
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
50,575
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
8,617
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
10,388
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
80,136
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
5,831
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
188,036
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
14,695
Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14) Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14)
Tác giả: Phật Âm
15,139
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
4,819
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
16,944
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
21,820
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
18,799
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
16,867
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
8,966
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
6,948
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
5,781
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
2,612
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
28,126
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
11,195
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
31,135
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
10,614
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
50,447
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
5,512
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
6,242
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
15,389
Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2 Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2
Tác giả: Phật Âm
3,981
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2 Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2
Tác giả: Phật Âm
4,408
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02
Tác giả: Namcungkiem
7,260
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01
Tác giả: Phật Âm
9,738
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
5,764
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
9,406
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
10,805
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
4,758
Duyên Kiếp Luân Hồi Duyên Kiếp Luân Hồi
Tác giả: Phật Âm
16,093
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
74,502
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
161,399
Trang thứ 1 của 2