Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 63 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
7,869
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
9,001
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
4,912
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
7,748
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
7,987
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,597
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
5,120
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
18,675
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
9,940
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
16,240
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
11,464
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
5,668
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
26,544
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
54,563
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
73,129
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
11,008
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
12,538
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
94,404
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
7,128
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
215,391
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
5,923
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
20,354
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
27,405
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
22,563
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
21,497
Phim: Niệm Phật Diệt Tội Phim: Niệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Phật Âm
11,677
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
9,031
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
7,223
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
3,389
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
34,181
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
14,258
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
35,847
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
13,451
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
61,956
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
6,998
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2 Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2
Tác giả: Phật Âm
7,673
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
18,478
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng Phim Phật giáo: Tỉnh mộng
Tác giả: Phật Âm
7,266
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
11,662
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
6,491
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
12,044
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
15,500
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
5,946
Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập) Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập)
Tác giả: Phật Âm
30,766
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
87,051
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
182,618
Đại Đường Tây Vực Ký Đại Đường Tây Vực Ký
Tác giả: Phật Âm
26,768
Trở lại đường xưa - Phần 1/2 Trở lại đường xưa - Phần 1/2
Tác giả: Phật Âm
3,877
Trở lại đường xưa - Phần 2/2 Trở lại đường xưa - Phần 2/2
Tác giả: Phật Âm
2,374
Niệm Phật Diệt Tội (DPA) Niệm Phật Diệt Tội (DPA)
Tác giả: Phật Âm
4,377
Trang thứ 1 của 2