Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 79 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,408
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,740
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
1,761
Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013) Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013)
Tác giả: Phật Âm
19,841
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
13,132
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
7,207
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
12,834
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
8,238
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
4,244
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
22,163
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
50,712
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
23,103
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
49,689
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
8,192
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
10,033
Phim Phật Giáo: Giải oán Phim Phật Giáo: Giải oán
Tác giả: Phật Âm
14,447
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (chất lượng cao - HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
78,313
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
5,574
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
185,303
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
13,708
Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14) Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14)
Tác giả: Phật Âm
14,680
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
4,596
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
16,472
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
21,008
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
18,203
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
16,264
Phim Phim "Giải Oan" (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
10,976
Phim Phim "Nghịch Duyên" (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
17,179
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
8,520
Phim Phim "Niệm Phật Thành Phật"
Tác giả: Phật Âm
6,364
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
6,591
Xuân Hạ Thu Đông (1/2) Xuân Hạ Thu Đông (1/2)
Tác giả: Phật Âm
5,555
Xuân Hạ Thu Đông (2/2) Xuân Hạ Thu Đông (2/2)
Tác giả: Phật Âm
4,554
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
2,482
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
26,818
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
10,748
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
30,673
Tổ Sư Đạt Ma (mới) Tổ Sư Đạt Ma (mới)
Tác giả: Phật Âm
10,087
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
48,140
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
5,219
Phim Phật giáo: Zen - Thiền Phim Phật giáo: Zen - Thiền
Tác giả: Phật Âm
16,016
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
6,067
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
14,856
Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2 Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2
Tác giả: Phật Âm
3,757
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2 Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2
Tác giả: Phật Âm
4,221
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02
Tác giả: Namcungkiem
6,954
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01
Tác giả: Phật Âm
9,054
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
5,487
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
8,994
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
9,899
Trang thứ 1 của 2