Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 82 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 06 - Phụ đề Tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 06 - Phụ đề Tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
395
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 05 - Phụ đề tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 05 - Phụ đề tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
330
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 04 - Phụ đề tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 04 - Phụ đề tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
163
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 03 - Phụ đề tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 03 - Phụ đề tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
221
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 02 - Phụ đề Tiếng Việt Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 02 - Phụ đề Tiếng Việt
Tác giả: ZeeTV
288
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 01 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 01
Tác giả: ZeeTV
462
Phim Ấn Độ - BUDDHA - Tóm lược nội dung phim từ sơ sinh đến thành đạo Phim Ấn Độ - BUDDHA - Tóm lược nội dung phim từ sơ sinh đến thành đạo
Tác giả: ZeeTV
219
Tìm Về Bến Giác - Tập 2 Tìm Về Bến Giác - Tập 2
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,784
Tìm Về Bến Giác - Tập 3 Tìm Về Bến Giác - Tập 3
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
2,339
Tìm Về Bến Giác - Tập 1 Tìm Về Bến Giác - Tập 1
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
2,510
Tìm Về Bến Giác - Tập 4 Tìm Về Bến Giác - Tập 4
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
734
Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang
Tác giả: Thích Chân Quang
931
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 01 : Phật Ở Đâu Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 01 : Phật Ở Đâu
Tác giả: Trung tâm Diệu Pháp Âm
9,899
Con Đường Giác Ngộ (Phần 4) Con Đường Giác Ngộ (Phần 4)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,760
Con Đường Giác Ngộ (Phần 3) Con Đường Giác Ngộ (Phần 3)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,150
Con Đường Giác Ngộ (Phần 2) Con Đường Giác Ngộ (Phần 2)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
1,109
Con Đường Giác Ngộ (Phần 1) Con Đường Giác Ngộ (Phần 1)
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
3,895
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)
Tác giả: Phật Âm
9,518
Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
10,209
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
16,629
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
19,849
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
11,296
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
15,627
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
15,749
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
9,977
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
12,220
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
24,342
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
15,797
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
20,613
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
15,267
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
7,920
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
33,851
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
59,717
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
95,861
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
14,275
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
17,887
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
118,026
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
9,109
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
235,386
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
9,239
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
24,457
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
35,899
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
27,696
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
27,631
Phim: Niệm Phật Diệt Tội Phim: Niệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Phật Âm
15,768
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
12,093
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
9,148
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
5,815
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
39,746
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
17,330
Trang thứ 1 của 2