Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 79 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,529
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,786
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
1,779
Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013) Con Đường Giác Ngộ (Thực Hiện: Chùa Hoằng Pháp) (Phim Mới, 2013)
Tác giả: Phật Âm
19,910
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
13,177
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
7,231
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
12,874
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
8,264
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
4,259
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
22,232
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
50,741
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
23,213
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
49,754
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
8,220
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
10,055
Phim Phật Giáo: Giải oán Phim Phật Giáo: Giải oán
Tác giả: Phật Âm
14,485
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (chất lượng cao - HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
78,533
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
5,583
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
185,535
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
13,766
Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14) Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14)
Tác giả: Phật Âm
14,700
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
4,608
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
16,506
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
21,066
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
18,241
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
16,306
Phim Phim "Giải Oan" (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
11,003
Phim Phim "Nghịch Duyên" (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
17,231
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
8,538
Phim Phim "Niệm Phật Thành Phật"
Tác giả: Phật Âm
6,379
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
6,605
Xuân Hạ Thu Đông (1/2) Xuân Hạ Thu Đông (1/2)
Tác giả: Phật Âm
5,563
Xuân Hạ Thu Đông (2/2) Xuân Hạ Thu Đông (2/2)
Tác giả: Phật Âm
4,563
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
2,491
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
26,865
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
10,785
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
30,698
Tổ Sư Đạt Ma (mới) Tổ Sư Đạt Ma (mới)
Tác giả: Phật Âm
10,116
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
48,269
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
5,239
Phim Phật giáo: Zen - Thiền Phim Phật giáo: Zen - Thiền
Tác giả: Phật Âm
16,039
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
6,081
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
14,882
Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2 Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2
Tác giả: Phật Âm
3,765
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2 Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2
Tác giả: Phật Âm
4,233
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02
Tác giả: Namcungkiem
6,969
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01
Tác giả: Phật Âm
9,092
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
5,499
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
9,015
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
9,952
Trang thứ 1 của 2