Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 64 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng Đông - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
1,294
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
12,032
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
13,651
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
7,221
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
10,794
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
10,776
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
7,279
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
6,974
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
20,291
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
11,230
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
17,996
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
12,667
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
6,276
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
28,902
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
56,273
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
79,210
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
12,136
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
15,580
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
102,461
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
7,818
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
221,829
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
6,555
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
21,985
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
30,299
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
24,424
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
23,522
Phim: Niệm Phật Diệt Tội Phim: Niệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Phật Âm
12,658
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
9,875
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
7,813
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
5,059
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
36,255
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
15,076
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
38,578
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
14,652
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
68,080
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
8,024
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2 Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc 1/2
Tác giả: Phật Âm
8,425
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
19,815
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng Phim Phật giáo: Tỉnh mộng
Tác giả: Phật Âm
9,735
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
12,881
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
6,625
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
13,158
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
17,237
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
6,440
Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập) Duyên Kiếp Luân Hồi - Trọn bộ (40 tập)
Tác giả: Phật Âm
39,817
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
91,587
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
190,129
Đại Đường Tây Vực Ký Đại Đường Tây Vực Ký
Tác giả: Phật Âm
29,103
Trở lại đường xưa - Phần 1/2 Trở lại đường xưa - Phần 1/2
Tác giả: Phật Âm
4,424
Trở lại đường xưa - Phần 2/2 Trở lại đường xưa - Phần 2/2
Tác giả: Phật Âm
2,669
Trang thứ 1 của 2