Thành viên

Nhớ tôi

Phim truyện

Có tất cả 68 videos

Chuyên mục liên quan

Tiêu đề video Lượt xem
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,616
Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) Nghịch Duyên (Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,356
Phim Phật Giáo: Giải Oan Phim Phật Giáo: Giải Oan
Tác giả: Phật Âm
937
Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)
Tác giả: Phật Âm
1,486
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm
1,623
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay) Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (HD) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,630
Duyên Trần Thoát Tục Duyên Trần Thoát Tục
Tác giả: Phật Âm
2,265
Quán Âm Bán Cá Quán Âm Bán Cá
Tác giả: Diệu Pháp Âm
14,073
Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt) Phim truyện: Thiền - Zen (thuyết minh tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
7,843
Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012 Phim truyện Phật giáo: Nghịch Tử - 2012
Tác giả: Phật Âm
13,576
Kịch: Nhân Quả Công Bằng Kịch: Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
9,075
Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng Lời Nhắn Nhủ Của Cư Sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
4,535
Giám Chân Đông Độ Giám Chân Đông Độ
Tác giả: Diệu Pháp Âm
23,085
Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc Chú tiểu đi tìm mẹ - A little monk - Phim Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
51,500
Phim truyện: Trở Về Phim truyện: Trở Về
Tác giả: Việt Trinh
53,391
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Câu Chuyện Số Mệnh) (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
8,772
Phim Tây Tạng: Milarepa Phim Tây Tạng: Milarepa
Tác giả: Phật Âm
10,580
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD) Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng (HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
81,102
Bửa Cơm Thiên Đường Bửa Cơm Thiên Đường
Tác giả: Tâm Tự Tại
5,912
Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt Tân Tế Công 2011 HD - Thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: Phật Âm
189,951
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp
15,175
Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14) Kundun (Câu chuyện về đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14)
Tác giả: Phật Âm
15,436
Hài: Đôi bạn đi chùa Hài: Đôi bạn đi chùa
Tác giả: inh Béo - Linh Huyền
4,912
Phim Phim "Liễu Phàm Tứ Huấn"
Tác giả: Phật Âm
17,195
Phim: Phim: "Lục Tổ Huệ Năng"
Tác giả: Phật Âm
22,298
Phim: Phim: "Oan Hồn Đòi Mạng"
Tác giả: Phật Âm
19,123
Phim: Phim: "Báo Ứng Hiện Đời"
Tác giả: Phật Âm
17,214
Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo) Phim: Niệm Phật Diệt Tội (Phim Truyện Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
9,204
Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
7,103
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Hạ Thu Đông
Tác giả: Phật Âm
5,902
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
2,681
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
28,805
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
11,420
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
31,377
Tổ Sư Đạt Ma Tổ Sư Đạt Ma
Tác giả: Phật Âm
10,858
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
51,844
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
5,645
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
6,319
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
15,706
Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2 Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2
Tác giả: Phật Âm
4,050
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2 Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2
Tác giả: Phật Âm
4,496
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02
Tác giả: Namcungkiem
7,356
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01
Tác giả: Phật Âm
9,965
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
5,900
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
9,603
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
11,296
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
4,833
Duyên Kiếp Luân Hồi Duyên Kiếp Luân Hồi
Tác giả: Phật Âm
16,312
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
75,651
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
163,128
Trang thứ 1 của 2