Thành viên

Nhớ tôi

Phim hoạt hình

Có tất cả 227 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Tác giả: Phật Âm
3,172
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Phim Hoạt Hình, 2016) (Ảnh Rõ Nét, Rất Hay) Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Phim Hoạt Hình, 2016) (Ảnh Rõ Nét, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,637
Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn
Tác giả: Linh Minh Trạm Tịch
5,538
Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh - Thú hướng Chân như tổng thị tà. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh - Thú hướng Chân như tổng thị tà.
Tác giả: HuânTập
2,786
Câu chuyện về ba người thầy vĩ đại Câu chuyện về ba người thầy vĩ đại
Tác giả: HuânTập
3,799
Tôn Ngộ Không - Phim hoạt hình Phật giáo Tôn Ngộ Không - Phim hoạt hình Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
5,312
Nhân gian Phật Đà Nhân gian Phật Đà
Tác giả: Film Phật giáo
10,727
Đệ Tử Qui Đệ Tử Qui "Phép Tắc Người Con" (ca tập có lồng tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
6,625
Câu Chuyện Đức Phật Thích Ca (10 Phần) Câu Chuyện Đức Phật Thích Ca (10 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
9,212
Câu chuyện chàng Cùng Tử (Ông trưởng giả và đứa bé đi hoang) - Kinh Pháp Hoa Câu chuyện chàng Cùng Tử (Ông trưởng giả và đứa bé đi hoang) - Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Phật Âm
7,681
Bài Ca Tắm Phật - Phụ đề tiếng Việt Bài Ca Tắm Phật - Phụ đề tiếng Việt
Tác giả: Phật Quang Sơn
2,698
Phật nói về Năm việc Ác và Năm điều Thiện Phật nói về Năm việc Ác và Năm điều Thiện
Tác giả: Phật Âm
14,540
Đoạn phim 3D ngắn về cuộc đời đức Phật (Bathing of the Buddha) Đoạn phim 3D ngắn về cuộc đời đức Phật (Bathing of the Buddha)
Tác giả: Phật Âm
12,587
Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Hình Ảnh Rõ Nét, 2014) (Phim Hoạt Hình Phật Giáo, Rất Hay) Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Hình Ảnh Rõ Nét, 2014) (Phim Hoạt Hình Phật Giáo, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
13,241
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 30) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 30)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
4,717
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 29) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 29)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,765
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 28) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 28)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,365
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 27) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 27)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,503
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 26) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 26)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,122
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 25) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 25)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,077
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 24) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 24)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,795
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 23) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 23)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,228
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 22) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 22)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,741
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 21) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 21)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,718
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 20) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 20)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,597
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 19) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 19)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,707
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 18) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 18)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,319
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 17) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 17)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,415
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 16) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 16)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,370
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 15) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 15)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,531
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 14) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 14)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,690
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 13) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 13)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,003
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 12) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 12)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,824
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 11) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 11)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,691
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 10) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 10)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,967
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 9) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 9)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,840
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 8) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 8)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,884
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 7) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 7)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,391
Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 6) Sự Tích Phật Thích Ca Mâu Ni (Theo Kinh Bi Hoa) (Tập 6)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,468
Bảo Hộ Sinh Mạng Bảo Hộ Sinh Mạng
Tác giả: Phật Âm
3,773
Địa Ngục Ký Sự Địa Ngục Ký Sự
Tác giả: Diệu Pháp Âm
12,170
Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Mới, Rất Hay) Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
8,113
Giá Trị Của Sinh Mạng Giá Trị Của Sinh Mạng
Tác giả: Phật Âm
4,527
Thần Đồng tự tại - Phần 02 (mới, 2013) Thần Đồng tự tại - Phần 02 (mới, 2013)
Tác giả: Film Phật giáo
2,740
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẫm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẫm
Tác giả: Film Phật giáo
3,392
Ấn Thuận đạo sư truyện Ấn Thuận đạo sư truyện
Tác giả: Film Phật giáo
3,271
Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh
Tác giả: Phật Âm
5,634
Phật Thuyết Kinh Di Lặc Đại Thành Phật Phật Thuyết Kinh Di Lặc Đại Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
5,022
Câu Chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Tập 5) (Phẩm 1: Phát Vô Thượng Nguyện) (400 Tập, Còn Tiếp) Câu Chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Tập 5) (Phẩm 1: Phát Vô Thượng Nguyện) (400 Tập, Còn Tiếp)
Tác giả: Phật Âm
4,898
Câu Chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Tập 4) (Phẩm 1: Phát Vô Thượng Nguyện) (400 Tập, Còn Tiếp) Câu Chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Tập 4) (Phẩm 1: Phát Vô Thượng Nguyện) (400 Tập, Còn Tiếp)
Tác giả: Phật Âm
3,953
Trang thứ 1 của 5