Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 22784 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Hóa giải mâu thuẫn trong hôn nhân Vấn đáp: Hóa giải mâu thuẫn trong hôn nhân
Tác giả: Thích Nhật Từ
140
Vấn đáp: Cách thức thể hiện lòng hiếu thảo Vấn đáp: Cách thức thể hiện lòng hiếu thảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
109
Vấn đáp: Hiện tượng đồ vật tự di chuyển Vấn đáp: Hiện tượng đồ vật tự di chuyển
Tác giả: Thích Nhật Từ
120
Vấn đáp: Năng lực ngoại cảm là gì ? Vấn đáp: Năng lực ngoại cảm là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
82
Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
106
Vấn đáp: Ý nghĩa hình ảnh đản sinh của Như Lai Thế Tôn Vấn đáp: Ý nghĩa hình ảnh đản sinh của Như Lai Thế Tôn
Tác giả: Thích Nhật Từ
211
Vấn đáp: Tu tại gia như thế nào ? Vấn đáp: Tu tại gia như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
209
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 26) Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
100
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 25) - Lời Cảnh Tỉnh, Cõi Người Hiện Nay Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 25) - Lời Cảnh Tỉnh, Cõi Người Hiện Nay
Tác giả: Thích Tuệ Hải
157
Năm Pháp Tự Tại Năm Pháp Tự Tại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
176
Phước Huệ Song Tu Phước Huệ Song Tu
Tác giả: Thích Phước Nghiêm
110
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273)
Tác giả: Thích Phước Tiến
165
Vấn đáp: Trạng thái tinh thần của sự hiểu biết Vấn đáp: Trạng thái tinh thần của sự hiểu biết
Tác giả: Thích Nhật Từ
238
Vấn đáp: Chăm sóc cha mẹ lớn tuổi như thế nào ? Vấn đáp: Chăm sóc cha mẹ lớn tuổi như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
373
Vấn đáp: Bản chất và giá trị của đời sống Vấn đáp: Bản chất và giá trị của đời sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
136
Đừng Để Mình Phải Hối Hận -  Lễ Vu Lan Đừng Để Mình Phải Hối Hận - Lễ Vu Lan
Tác giả: Thích Tâm Nguyên
244
Điều Không Thể Thiếu Điều Không Thể Thiếu
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
215
Con Trân Quý Những Tháng Năm Còn Lại Con Trân Quý Những Tháng Năm Còn Lại
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
139
Kiểm Soát Tâm Kiểm Soát Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
274
Kinh Tu Tập Căn Bản (Phần 1) Kinh Tu Tập Căn Bản (Phần 1)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
139
Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ (Phần 3) - Lòng Tin Của Người Phật Tử Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ (Phần 3) - Lòng Tin Của Người Phật Tử
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
86
Bình Tĩnh Trước Khen Chê Của Cuộc Đời Bình Tĩnh Trước Khen Chê Của Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận
459
Bệnh Nghiệp Và Cách Hóa Giải Bệnh Nghiệp Và Cách Hóa Giải
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
220
Dũng Xuất Bồ Tát Dũng Xuất Bồ Tát
Tác giả: Thích Trí Quảng
145
Tham Vấn Phật Pháp -  HNTT  6-3-2016 Tham Vấn Phật Pháp - HNTT 6-3-2016
Tác giả: Thích Tuệ Giác
107
Chén Trà Hiền Như Chén Trà Hiền Như
Tác giả: Thích Trí Chơn
200
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
119
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5
Tác giả: Thích Thiện Xuân
61
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7
Tác giả: Thích Thiện Xuân
56
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10
Tác giả: Thích Thiện Xuân
43
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12
Tác giả: Thích Thiện Xuân
33
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14
Tác giả: Thích Thiện Xuân
49
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18
Tác giả: Thích Thiện Xuân
38
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -  Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
31
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26
Tác giả: Thích Thiện Xuân
37
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
36
Mối Liên Hệ Mối Liên Hệ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
57
Thực Tập Thực Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
44
Quan Thế Âm ở Đâu Quan Thế Âm ở Đâu
Tác giả: Thích Tâm Nguyên
55
Chết và Tái Sanh Chết và Tái Sanh
Tác giả: Thích Nguyên Tạng
55
Trung Quán Luận Phần 7 (Phần Cuối) Trung Quán Luận Phần 7 (Phần Cuối)
Tác giả: Thích Hạnh Bình
26
Trung Quán Luận Phần 6 Trung Quán Luận Phần 6
Tác giả: Thích Hạnh Bình
17
Trung Quán Luận Phần 5 Trung Quán Luận Phần 5
Tác giả: Thích Hạnh Bình
17
Trung Quán Luận Phần 4 Trung Quán Luận Phần 4
Tác giả: Thích Hạnh Bình
17
Trung Quán Luận Phần 3 Trung Quán Luận Phần 3
Tác giả: Thích Hạnh Bình
17
Trung Quán Luận Phần 2 Trung Quán Luận Phần 2
Tác giả: Thích Hạnh Bình
19
Trung Quán Luận Phần 1 Trung Quán Luận Phần 1
Tác giả: Thích Hạnh Bình
28
Vấn đáp: Hỗ trợ người ở cận tử nghiệp Vấn đáp: Hỗ trợ người ở cận tử nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
114
Vấn đáp: Nghệ thuật kết nối tình thâm Vấn đáp: Nghệ thuật kết nối tình thâm
Tác giả: Thích Nhật Từ
90
Vấn đáp: Bản chất niềm tin đối với hành giả pháp môn tịnh độ Vấn đáp: Bản chất niềm tin đối với hành giả pháp môn tịnh độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
237
Trang thứ 1 của 456