Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 14109 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nụ Cười Của Phật Di Lặc Nụ Cười Của Phật Di Lặc
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
38
Ý Nghĩa Thờ Cúng Tổ Tiên Ý Nghĩa Thờ Cúng Tổ Tiên
Tác giả: Thích Phước Tiến
103
Thất Tình Lục Dục Là Gì Thất Tình Lục Dục Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
80
Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác
Tác giả: Thích Phước Tiến
86
Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn
Tác giả: Thích Phước Tiến
67
8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng 8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng
Tác giả: Thích Phước Tiến
53
Cuộc sống kẻ tha phương & sinh hoạt đạo tràng viên ngộ Cuộc sống kẻ tha phương & sinh hoạt đạo tràng viên ngộ
Tác giả: Thích Trí Huệ
308
Chướng Ngại của Người Tu Chướng Ngại của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
243
Như Khói Hương Bay Như Khói Hương Bay
Tác giả: Thích Thiện Hữu
75
Nghe Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
98
Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
182
Khánh Tuế Đầu Xuân 2015 Khánh Tuế Đầu Xuân 2015
Tác giả: Thích Phước Tiến
204
Kiêu căng mất phước Kiêu căng mất phước
Tác giả: Thích Giác Tòan
94
Tim tôi bừng cháy như lửa Tim tôi bừng cháy như lửa
Tác giả: Thích Tâm Đức
33
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời (Phần 1) Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
326
Pháp Đàm: Hành Trang Người Tu Tịnh Độ Pháp Đàm: Hành Trang Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
342
Đi Giữa Nhân Gian Đi Giữa Nhân Gian
Tác giả: Thích Phước Tịnh
412
Sử Dụng Kho Báu Sử Dụng Kho Báu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
198
Từ Tâm Sinh Khởi Từ Tâm Sinh Khởi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
159
An Trụ Tâm An Trụ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
147
Thuần Hưởng Đời Sống Thuần Hưởng Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
101
Sống Không Buông Lung Sống Không Buông Lung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
109
Xứng Đáng Hay Hoang Phí Xứng Đáng Hay Hoang Phí
Tác giả: Thích Phước Tịnh
80
Chỗ Tựa Nương Vững Chỗ Tựa Nương Vững
Tác giả: Thích Phước Tịnh
48
Niềm Tin Bất Toại Niềm Tin Bất Toại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
41
Những Gì Ta Có Những Gì Ta Có
Tác giả: Thích Phước Tịnh
69
Góc Biển Chân Mây Góc Biển Chân Mây
Tác giả: Thích Phước Tịnh
28
Nhận Biết Như Thật Nhận Biết Như Thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
35
Điều Phục Bệnh Khổ Điều Phục Bệnh Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
72
Biển Trong Ta Biển Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
29
Chăm Sóc Tâm Chăm Sóc Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
68
Hữu Lậu Và Vô Lậu Hữu Lậu Và Vô Lậu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
49
Vượt Bộc Lưu Vượt Bộc Lưu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
20
Người Thua Trận Người Thua Trận
Tác giả: Thích Phước Tịnh
42
Đa Văn Và Vô Văn Đa Văn Và Vô Văn
Tác giả: Thích Phước Tịnh
29
Nhân Duyên Và Quả Báo Nhân Duyên Và Quả Báo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
105
Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần) Ta Còn Lại Gì (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
29
Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần) Cá Vượt Vũ Môn (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tịnh
15
Lá Xanh Rơi Cành Lá Xanh Rơi Cành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
21
Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta
Tác giả: Thích Phước Tịnh
36
Có Pháp Môn Nào Có Pháp Môn Nào
Tác giả: Thích Phước Tịnh
26
Nhân Quả Kiêu Mạn Nhân Quả Kiêu Mạn
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
76
Công Đức Niệm Phật Công Đức Niệm Phật
Tác giả: Thích Pháp Đăng
59
Một Ngày Hai Thiện Nghiệp Một Ngày Hai Thiện Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
986
78. CĐ A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã Ngộ P2 TT Thích Thiện Xuân 78. CĐ A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã Ngộ P2 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
165
77. CĐ A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã Ngộ P1 TT Thích Thiện Xuân 77. CĐ A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã Ngộ P1 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
152
76. Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng P2 TT Thích Thiện Xuân 76. Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng P2 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
76
75.Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng P1 TT Thích Thiện Xuân 75.Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng P1 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
92
Di Lặc Di Lặc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
223
Thơm Mãi Hương Sen Thơm Mãi Hương Sen
Tác giả: Thích Pháp Đăng
105
Trang thứ 1 của 283