Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 15794 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bao La Tình Cha Mẹ Bao La Tình Cha Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
557
Kinh Đoạn Giảm Kinh Đoạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
552
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 10) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 10)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
247
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 10) - Phá Ba Cõi, 25 Loài, Những Tầng Trời Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 10) - Phá Ba Cõi, 25 Loài, Những Tầng Trời
Tác giả: Thích Tuệ Hải
279
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan Ý Nghĩa Lễ Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
637
Kinh 42 Chương - Chương 36 Kinh 42 Chương - Chương 36
Tác giả: Thích Thông Triết
222
Đạo Phong Tỏa Chiếu : Thầy Thích Thiện Hữu...23 - 8 - 2015 Đạo Phong Tỏa Chiếu : Thầy Thích Thiện Hữu...23 - 8 - 2015
Tác giả: TT Thích Thiện Hữu
227
Tha lực và tự lực Tha lực và tự lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
489
Nói không với thị phi Nói không với thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
499
Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt
Tác giả: Thích Nhật Từ
475
9 điều không nên làm đối với cha mẹ 9 điều không nên làm đối với cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
576
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
134
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
97
Nhân Gian Tịnh Độ (Kỳ 3) Nhân Gian Tịnh Độ (Kỳ 3)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
248
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
345
Từng Ngày Con Nhớ Phật Từng Ngày Con Nhớ Phật
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
219
Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp) Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
987
Vu Lan Báo Hiếu Vu Lan Báo Hiếu
Tác giả: Thích Trí Quảng
645
Không Thấy, Không Nghe, Không Nói Không Thấy, Không Nghe, Không Nói
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
468
Khất Thực Nuôi Cha Mẹ Khất Thực Nuôi Cha Mẹ
Tác giả: Thích Chân Tính
428
Còn Chăng Tín Hiệu Của Vu Lan Còn Chăng Tín Hiệu Của Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
332
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
288
Tọa đàm: Bằng tất cả tấm lòng - KTMH 2015 (Chùa Hoằng Pháp) Tọa đàm: Bằng tất cả tấm lòng - KTMH 2015 (Chùa Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Chân Tín
374
Cho đời chút ơn - KTMH 2015 (Chùa Hoằng Pháp) Cho đời chút ơn - KTMH 2015 (Chùa Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Tâm Tiến
280
Giọt đắng đời ai - KTMH 2015 (Chùa Hoằng Pháp) Giọt đắng đời ai - KTMH 2015 (Chùa Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Quảng Thiện
227
Hỏi Đáp 21: Cách Ghi Danh Sách Cầu Siêu Hỏi Đáp 21: Cách Ghi Danh Sách Cầu Siêu
Tác giả: Thích Thiện Hữu
260
Hỏi Đáp 22: Hũ Cốt Thờ Nơi Đâu? Hỏi Đáp 22: Hũ Cốt Thờ Nơi Đâu?
Tác giả: Thích Thiện Hữu
259
Ta Còn Lại Gì Ta Còn Lại Gì
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
519
Oan Gia Oan Gia
Tác giả: Thích Trí Siêu
730
Ý Tình Thân 1 Ý Tình Thân 1
Tác giả: Thích Trí Siêu
163
Duy Thức Học 2 Duy Thức Học 2
Tác giả: Thích Trí Siêu
96
Duy Thức Học 1 Duy Thức Học 1
Tác giả: Thích Trí Siêu
142
Nghiệp Báo Nghiệp Báo
Tác giả: Thích Trí Siêu
490
Giải trừ phiền não Giải trừ phiền não
Tác giả: Thích Trí Siêu
633
Già, bệnh và chết Già, bệnh và chết
Tác giả: Thích Trí Siêu
142
Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Trí Siêu
115
Sợ mất Sợ mất
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,703
Kinh Di Giáo (Phần 9) Kinh Di Giáo (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
427
Kinh Di Giáo (Phần 8) Kinh Di Giáo (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
347
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,009
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
335
Định Mệnh Định Mệnh
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
900
Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
836
Đâu Là Chánh Pháp Đâu Là Chánh Pháp
Tác giả: Thích Thiện Thuận
893
Niệm Phật Nâng Cao Niệm Phật Nâng Cao
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,346
Nhân Quả Sau Khi Chết Nhân Quả Sau Khi Chết
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,160
Phương Pháp Hành Trì Phương Pháp Hành Trì
Tác giả: Thích Trí Huệ
579
Mất Mát Lớn Nhất Của Đời Người Mất Mát Lớn Nhất Của Đời Người
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
548
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
855
Kinh Song Tầm Kinh Song Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,960
Trang thứ 1 của 316