Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 12897 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chánh Báo Và Y Báo Chánh Báo Và Y Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
42
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
29
Phương Pháp Trợ Niệm Cho Người Lúc Lâm Chung Phương Pháp Trợ Niệm Cho Người Lúc Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Nhàn
155
Kinh Pháp Cú Giảng Giải (Kỳ 45) - Phẩm Cấu Uế (Bài 240 - 248) Kinh Pháp Cú Giảng Giải (Kỳ 45) - Phẩm Cấu Uế (Bài 240 - 248)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
114
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 06, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 06, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
301
Cách Hóa Giải Chướng Duyên (Kỳ 2) Cách Hóa Giải Chướng Duyên (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
328
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 219 Và 220) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 219 Và 220)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
65
Đường Tu Nhiều Gian Khó Đường Tu Nhiều Gian Khó
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
91
Lòng Người Thay Đổi Lòng Người Thay Đổi
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
142
Công Đức Danh Hiệu Và Nguyện Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm Công Đức Danh Hiệu Và Nguyện Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Giác Nhàn
183
Niệm Phật Phóng Sanh Công Đức Vô Lượng Niệm Phật Phóng Sanh Công Đức Vô Lượng
Tác giả: Thích Giác Nhàn
161
Vì Sao Phải Kính Phật Trọng Tăng Vì Sao Phải Kính Phật Trọng Tăng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
232
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 45) - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 45) - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện
Tác giả: Thích Giác Nhàn
488
Chánh Mạng Chánh Mạng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
200
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8) - Vô Ngã Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8) - Vô Ngã
Tác giả: Thích Thiện Thuận
571
Hên Xui Hên Xui
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,153
Hạnh Và Đức Hạnh Và Đức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
740
Tùng Lâm Trọng Yếu Tùng Lâm Trọng Yếu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
377
Tin Sâu Nhân Quả Tin Sâu Nhân Quả
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
237
Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
254
Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 6 - Giáo Dục Con Người Toàn Diện Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 6 - Giáo Dục Con Người Toàn Diện
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
199
3 Giấc Mộng 1 Đời Người 3 Giấc Mộng 1 Đời Người
Tác giả: Thích Đồng Thành
396
Hóa Giải Mâu Thuẫn Trong Cuộc Sống Hóa Giải Mâu Thuẫn Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Đồng Thành
347
Cách Hóa Giải Chướng Duyên (Kỳ 1) Cách Hóa Giải Chướng Duyên (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
682
Nhân Quả (Kỳ 14) - Thời Gian, Sự Kiện, Ý Nghĩa Nhân Quả (Kỳ 14) - Thời Gian, Sự Kiện, Ý Nghĩa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
252
Nhân Quả (Kỳ 15) - Hiếu Nhân Quả (Kỳ 15) - Hiếu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
232
Nhân Quả (Kỳ 13) - Thứ Tự Nhân Quả (Kỳ 13) - Thứ Tự
Tác giả: Thích Thiện Xuân
188
Nhân Quả (Kỳ 12) - Tứ Diệu Đế Nhân Quả (Kỳ 12) - Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Thiện Xuân
230
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
220
Kinh Viên Giác (Phần 8) Kinh Viên Giác (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
354
Tương Lai Trong Tầm Tay Bạn Tương Lai Trong Tầm Tay Bạn
Tác giả: Thích Phước Tiến
946
Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
533
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
247
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
174
Mỗi Ngày Là Một Ngày May Mắn Mỗi Ngày Là Một Ngày May Mắn
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
301
Tu Như Thế Nào Mới Đúng Pháp Tu Như Thế Nào Mới Đúng Pháp
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
308
Cương Lĩnh Của Tịnh Độ Ba Kinh Cương Lĩnh Của Tịnh Độ Ba Kinh
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
96
Tin Sâu Lời Phật Dạy Tin Sâu Lời Phật Dạy
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
121
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
120
Khóa Học Cơ Bản Khóa Học Cơ Bản
Tác giả: Thích Tâm Thành
224
Kim Cang Kim Cang
Tác giả: Thích Tâm Thành
206
Nghệ Thuật Sống Khỏe Mạnh Và Thảnh Thơi (Giảng Tại Chùa Hướng Thiện) Nghệ Thuật Sống Khỏe Mạnh Và Thảnh Thơi (Giảng Tại Chùa Hướng Thiện)
Tác giả: Thích Tâm Thành
402
Nghệ Thuật Sống Nghệ Thuật Sống
Tác giả: Thích Tâm Thành
203
Pháp Thoại (Tại Chùa Giác Nguyên) Pháp Thoại (Tại Chùa Giác Nguyên)
Tác giả: Thích Tâm Thành
148
Pháp Thoại (Tại Chùa Khương Việt) Pháp Thoại (Tại Chùa Khương Việt)
Tác giả: Thích Tâm Thành
123
Pháp Thoại (Tại Chùa Tịnh Luật) Pháp Thoại (Tại Chùa Tịnh Luật)
Tác giả: Thích Tâm Thành
95
Pháp Thoại (Tại Chùa An Lạc) Pháp Thoại (Tại Chùa An Lạc)
Tác giả: Thích Tâm Thành
151
Nghệ Thuật Sống Khỏe Mạnh Và Thảnh Thơi (2011) Nghệ Thuật Sống Khỏe Mạnh Và Thảnh Thơi (2011)
Tác giả: Thích Tâm Thành
176
Có Kiết Tường (Kỳ 2) Có Kiết Tường (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Tâm Thành
77
Có Kiết Tường (Kỳ 1) Có Kiết Tường (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Tâm Thành
110
Trang thứ 1 của 258