Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 11974 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sống an lành và có lợi ích Sống an lành và có lợi ích
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
21
Tháo Gỡ Ba Dòng Nghiệp Tháo Gỡ Ba Dòng Nghiệp
Tác giả: Thích Trí Huệ
249
Tri kiến và lậu hoặc Tri kiến và lậu hoặc
Tác giả: Thích Tâm Đức
29
Chánh Kiến Học Phật Chánh Kiến Học Phật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
115
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
58
Pháp Vị Niết Bàn Pháp Vị Niết Bàn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
73
Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 2) Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
304
Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 1) Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
34
Giá Trị Của Nụ Cười Giá Trị Của Nụ Cười
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
36
Con Đường Về Cực Lạc Con Đường Về Cực Lạc
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
29
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
35
Đạo Đức Người Xuất Gia - Trình Tự Tu Tập Đạo Đức Người Xuất Gia - Trình Tự Tu Tập
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
29
Chân Hạnh Phúc Chân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Huệ Vinh
39
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 44) - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 44) - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện
Tác giả: Thích Giác Nhàn
165
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 68) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 68)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
56
Vì sao tôi đi chùa - Thích Nhật Từ Vì sao tôi đi chùa - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
143
Kinh Kim Cang Giảng Ký (21 Phần, 42 Tập) (Còn Tiếp) Kinh Kim Cang Giảng Ký (21 Phần, 42 Tập) (Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
131
Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1) Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
303
Bát Quan Trai Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Lệ Minh
63
Những điều quý hơn vàng bạc - Thích Nhật Từ Những điều quý hơn vàng bạc - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
231
Tiểu sử Đức Phật A Di Đà Tiểu sử Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Quang Thạnh
98
Tâm cảnh trang nghiêm Tâm cảnh trang nghiêm
Tác giả: Thích Trí Chơn
106
Ý nghĩa pháp môn tu Tịnh độ Ý nghĩa pháp môn tu Tịnh độ
Tác giả: Thích Quang Thạnh
77
Đức Phật dạy gì về phụ nữ Đức Phật dạy gì về phụ nữ
Tác giả: Thích Trí Chơn
147
Ý nghĩa của sự tụng kinh Ý nghĩa của sự tụng kinh
Tác giả: Thích Thiện Thuận
260
Nhân quả giảng sư Nhân quả giảng sư
Tác giả: Thích Chân Quang
155
Ý nghĩa của thời gian Ý nghĩa của thời gian
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
82
Niệm Phật Vận Dụng Tam Tâm Niệm Phật Vận Dụng Tam Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
74
Chuyển Cực Khổ Thành Cực Lạc Chuyển Cực Khổ Thành Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
96
Những điều nên biết về đạo Phật - Thích Nhật Từ Những điều nên biết về đạo Phật - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
156
Ngủ Ngủ
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
133
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
71
Chú Tiểu Và Dạ Xoa Chú Tiểu Và Dạ Xoa
Tác giả: Thích Thiện Thuận
453
Thầy Thuốc Thầy Thuốc
Tác giả: Thích Trí Huệ
689
Lục Độ Ba La Mật Lục Độ Ba La Mật
Tác giả: Thích Trí Huệ
315
Cầu Phúc Cầu Phúc
Tác giả: Thích Trí Huệ
433
Niệm Phật Không Mê Tín Niệm Phật Không Mê Tín
Tác giả: Thích Trí Huệ
483
Hạnh Lành Hạnh Dữ Hạnh Lành Hạnh Dữ
Tác giả: Thích Trí Huệ
481
Đào tạo bậc đại học Đào tạo bậc đại học
Tác giả: Thích Trí Quảng
95
Ngũ giới Ngũ giới
Tác giả: Thích Nguyên Thiện
58
Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 161-162) Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 161-162)
Tác giả: Thích Phước Tiến
346
Bạn Không Thể Sống Một Mình Bạn Không Thể Sống Một Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
904
Hoằng Pháp 13: Diễn Đạt Ý Tưởng Hoằng Pháp 13: Diễn Đạt Ý Tưởng
Tác giả: Thích Chân Quang
174
Kinh Tạp A-hàm: 4 sự thật cần phải biết Kinh Tạp A-hàm: 4 sự thật cần phải biết
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
149
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 67) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 67)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
152
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
383
Đức Phật Và Cách Giáo Dục Đức Phật Và Cách Giáo Dục
Tác giả: Thích Pháp Hòa
443
Tổ Ấn Trùng Quang Tổ Ấn Trùng Quang
Tác giả: Thích Trí Quảng
182
An Lạc Giữa Đời Thường An Lạc Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
227
Mười nền tảng đức tinh lý trí - Thích Nhật Từ Mười nền tảng đức tinh lý trí - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
194
Trang thứ 1 của 240