Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 20080 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thánh Tăng Cứu Mẹ Thánh Tăng Cứu Mẹ
Tác giả: Thích Trí Quảng
94
Thân Cận Nguời Trí Thân Cận Nguời Trí
Tác giả: Thích Trí Quảng
97
Thái Độ Khoan Dung Thái Độ Khoan Dung
Tác giả: Thích Trí Quảng
71
Giảng Kinh Địa Tạng Tập 81 Giảng Kinh Địa Tạng Tập 81
Tác giả: Thích Đạo Thịnh
64
Giảng Kinh Địa Tạng Tập 82 Giảng Kinh Địa Tạng Tập 82
Tác giả: Thích Đạo Thịnh
44
Ngày Nào Là Ngày Tốt Ngày Nào Là Ngày Tốt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
216
Hương quê cực lạc (Phần 3) Hương quê cực lạc (Phần 3)
Tác giả: Thích Giác Hóa
46
Hương quê cực lạc (Phần 2) Hương quê cực lạc (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Hóa
31
Hương quê cực lạc (Phần 1) Hương quê cực lạc (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Hóa
55
Đại Thế Chí Niệm Phật Đại Thế Chí Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
46
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
114
Thân Nữ Và Những Điều Chướng Ngại Thân Nữ Và Những Điều Chướng Ngại
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
102
Giảng trực tuyến Kinh Địa Tạng (Tập 84) Giảng trực tuyến Kinh Địa Tạng (Tập 84)
Tác giả: Thích Đạo Thịnh
30
Khéo tu Khéo tu
Tác giả: Thích Tuệ Giải
30
Tu trong mối quan hệ Tu trong mối quan hệ
Tác giả: Thích Tuệ Giải
28
Giá Trị Của Sự Luân Hồi Giá Trị Của Sự Luân Hồi
Tác giả: Thích Tâm Đức
55
Tổng Hợp Chuyện Tâm Linh & Ngoại Cảm Tổng Hợp Chuyện Tâm Linh & Ngoại Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
81
Tâm khéo suy tư Tâm khéo suy tư
Tác giả: Thích Giác Hóa
19
Giảng Kinh Địa Tạng (Tập 83) Giảng Kinh Địa Tạng (Tập 83)
Tác giả: Thích Đạo Thịnh
25
Phân biệt niệm Hơi Thở và Sự Thở - Phân biệt Thiền Định và Thiền Tuệ Phân biệt niệm Hơi Thở và Sự Thở - Phân biệt Thiền Định và Thiền Tuệ
Tác giả: Thích Viên Minh
27
Rau tào khê (Kỳ 3) Rau tào khê (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
297
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2: Tứ Đại Khổ Không) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2: Tứ Đại Khổ Không)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
264
Phật giáo nhận xét tập tục an táng của nhân gian như thế nào? Phật giáo nhận xét tập tục an táng của nhân gian như thế nào?
Tác giả: Thích Thánh Nghiêm
209
Niệm Phật kinh hành Niệm Phật kinh hành
Tác giả: Thích Tâm An
132
Nói đúng người Nói đúng người
Tác giả: Thích Trí Quảng
194
Nghe lời Quán Thế Âm ráng lo tu hành Nghe lời Quán Thế Âm ráng lo tu hành
Tác giả: Thích Giác Hóa
119
Lắng nghe ai Lắng nghe ai
Tác giả: Thích Chân Quang
300
Bát Chánh Đạo - Chánh Ngữ Bát Chánh Đạo - Chánh Ngữ
Tác giả: Thích Chân Quang
168
Bát Chánh Đạo - Chánh Định Bát Chánh Đạo - Chánh Định
Tác giả: Thích Chân Quang
84
Bát Chánh Đạo - Chánh Niệm Bát Chánh Đạo - Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Quang
76
Bát Chánh Đạo - Chánh Tinh Tấn Bát Chánh Đạo - Chánh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Chân Quang
47
Bát Chánh Đạo - Chánh Mạng Bát Chánh Đạo - Chánh Mạng
Tác giả: Thích Chân Quang
53
Bát Chánh Đạo - Chánh Nghiệp Bát Chánh Đạo - Chánh Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Quang
68
Hóa giải bùa chú bằng lòng từ bi Hóa giải bùa chú bằng lòng từ bi
Tác giả: Thích Chân Quang
130
Phước bất khả hưởng tận Phước bất khả hưởng tận
Tác giả: Thích Chân Quang
121
Bốn lợi ích của phước Bốn lợi ích của phước
Tác giả: Thích Chân Quang
106
Dạy con nên người 3 Dạy con nên người 3
Tác giả: Thích Chân Quang
59
Dạy con nên người 2 Dạy con nên người 2
Tác giả: Thích Chân Quang
55
Dạy con nên người 1 Dạy con nên người 1
Tác giả: Thích Chân Quang
80
Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình 2 Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình 2
Tác giả: Thích Chân Quang
44
Đạo làm con Đạo làm con
Tác giả: Thích Chân Quang
57
Sự mâu thuẫn cơ bản giữa Khoa Học và Tôn Giáo Sự mâu thuẫn cơ bản giữa Khoa Học và Tôn Giáo
Tác giả: Thích Chân Quang
36
Thiện căn Thiện căn
Tác giả: Thích Chân Quang
43
Tiết kiệm cũng là đạo đức Tiết kiệm cũng là đạo đức
Tác giả: Thích Chân Quang
19
Triết lý về sự suy nghĩ Triết lý về sự suy nghĩ
Tác giả: Thích Chân Quang
32
Triết lý về thời gian Triết lý về thời gian
Tác giả: Thích Chân Quang
14
Bốn việc có ý ngĩa Bốn việc có ý ngĩa
Tác giả: Thích Chân Quang
29
Phản ứng thích hợp Phản ứng thích hợp
Tác giả: Thích Chân Quang
26
Ai ăn nấy no - Ai tu nấy chứng Ai ăn nấy no - Ai tu nấy chứng
Tác giả: Thích Chân Quang
33
Quang Cảnh Thiền tôn Phật Quang Núi Dinh- Bà Rịa Vũng Tàu Quang Cảnh Thiền tôn Phật Quang Núi Dinh- Bà Rịa Vũng Tàu
Tác giả: Thích Chân Quang
40
Trang thứ 1 của 402