Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 15571 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cho Những Ước Mơ Bay Xa - Giao lưu với Đỗ Nhật Nam Cho Những Ước Mơ Bay Xa - Giao lưu với Đỗ Nhật Nam
Tác giả: Đỗ Nhật Nam
218
Pháp thoại: Chuyển Hoá Ba Nghiệp 05.01.2015 - TK Thích Thiện Hữu Pháp thoại: Chuyển Hoá Ba Nghiệp 05.01.2015 - TK Thích Thiện Hữu
Tác giả: Thích Thiện Hữu
289
Phát Triển Tâm Từ - TT . Thích Thiện Hữu  7 - 06 - 2015 Phát Triển Tâm Từ - TT . Thích Thiện Hữu 7 - 06 - 2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
104
Tình Thiên Thu : TT - Thích Thiện Hữu 10 - 5 - 2015  HD Tình Thiên Thu : TT - Thích Thiện Hữu 10 - 5 - 2015 HD
Tác giả: Thích Thiện Hữu
61
Trì Chú Đại Bi : TT - Thích Thiện Hữu  10-5-2015  ...HD Trì Chú Đại Bi : TT - Thích Thiện Hữu 10-5-2015 ...HD
Tác giả: Thích Thiện Hữu
107
Sống Thích Nghi : TT - Thích Thiện Hữu ..12 - 7 - 2015.....HD Sống Thích Nghi : TT - Thích Thiện Hữu ..12 - 7 - 2015.....HD
Tác giả: Thích Thiện Hữu
59
Nơi Có Hạnh Phúc : TT - Thích Thiện Hữu....14-6-2015 Nơi Có Hạnh Phúc : TT - Thích Thiện Hữu....14-6-2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
110
Ý Nghĩa Thờ Phật : TT - Thích Thiện Hữu...19 - 7 - 2015...HD Ý Nghĩa Thờ Phật : TT - Thích Thiện Hữu...19 - 7 - 2015...HD
Tác giả: Thích Thiện Hữu
97
Lợi Ích Cúng Thí : TT - Thích Thiện Hữu ...26 - 7 -2015 ...HD Lợi Ích Cúng Thí : TT - Thích Thiện Hữu ...26 - 7 -2015 ...HD
Tác giả: Thích Thiện Hữu
113
Tứ Diệu Đế - Đạo Đế Tứ Diệu Đế - Đạo Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
235
Tứ Diệu Đế - Diệt Đế Tứ Diệu Đế - Diệt Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
102
Tứ Diệu Đế - Tập Đế Tứ Diệu Đế - Tập Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
77
Tứ Diệu Đế - Khổ Đế Tứ Diệu Đế - Khổ Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
111
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
424
Giá Trị Của Giáo Lý Nghiệp Giá Trị Của Giáo Lý Nghiệp
Tác giả: Thích Trí Quảng
286
Kinh Ratthapala Kinh Ratthapala
Tác giả: Thich Giác Pháp
173
Trú xứ của người tu Trú xứ của người tu
Tác giả: Thích Trí Chơn
207
Người Mù Rờ Voi Người Mù Rờ Voi
Tác giả: Thích Trí Quảng
380
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó
Tác giả: Thích Tuệ Hải
634
Hãy sống cho đúng nghĩa Hãy sống cho đúng nghĩa
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
703
Hỏi Đáp 6: Người Sợ Ma Hay Ma Sợ Người? 26.07.2015 Hỏi Đáp 6: Người Sợ Ma Hay Ma Sợ Người? 26.07.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
556
Hỏi Đáp 5: Giải Mã Hương Linh Báo Mộng 26.07.2015 Hỏi Đáp 5: Giải Mã Hương Linh Báo Mộng 26.07.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
447
Đừng Mê Của Lạ Đừng Mê Của Lạ
Tác giả: Thích Chân Tính
460
10 điều tâm niệm 10 điều tâm niệm
Tác giả: Thích Hạnh Tín
193
Bậc Phước Điền Bậc Phước Điền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
468
Sẽ yêu thương mãi mãi Sẽ yêu thương mãi mãi
Tác giả: Thích Thiện Thuận
663
Đêm Dài Lắm Mộng Đêm Dài Lắm Mộng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
277
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 9) - Lo Cho Tương Lai Về Sau Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 9) - Lo Cho Tương Lai Về Sau
Tác giả: Thích Tuệ Hải
267
Ba Việc Phải Làm Ba Việc Phải Làm
Tác giả: Thích Phước Đức
412
Giáo Dục Của Đức Phật Giáo Dục Của Đức Phật
Tác giả: Thích Trí Quảng
436
Hỏi Đáp 3: Vai Trò Của Pháp Khí & Phật Tử Trong Phật Giáo 19.07.2015 Hỏi Đáp 3: Vai Trò Của Pháp Khí & Phật Tử Trong Phật Giáo 19.07.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
270
Hỏi Đáp 4: Nghi Thức Áo Tràng 19.07.2015 Hỏi Đáp 4: Nghi Thức Áo Tràng 19.07.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
251
Thập đại đệ tử - Phần 32 Thập đại đệ tử - Phần 32
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
160
Thập đại đệ tử - Phần 31 Thập đại đệ tử - Phần 31
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
80
Thập đại đệ tử - Phần 30 Thập đại đệ tử - Phần 30
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
76
Thiền Sư Ni 28 - Tọa đàm Thiền Sư Ni 28 - Tọa đàm
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
115
Ý nghĩa của từ thiện Ý nghĩa của từ thiện
Tác giả: Thích Đạo Quang
166
Kinh Điềm Lành Kinh Điềm Lành
Tác giả: Thích Giác Phổ
210
Bản Lãnh Bản Lãnh
Tác giả: Thích Trí Quảng
300
Đức Phật ra đời đầu tiên Đức Phật ra đời đầu tiên
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
112
Tư tưởng bình đẳng trong học thuyết nhà Phật Tư tưởng bình đẳng trong học thuyết nhà Phật
Tác giả: Thích Thiện Quý
57
Không Bao Giờ Muộn Không Bao Giờ Muộn
Tác giả: Thích Đạo Quang
126
Cho Đời Chút Ơn Cho Đời Chút Ơn
Tác giả: Thích Tâm Tiến
110
Hạnh phúc của mẹ Hạnh phúc của mẹ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
428
Nhân gian Tịnh độ Nhân gian Tịnh độ
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
147
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
304
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
398
Cái Tôi Và Cái Của Tôi Cái Tôi Và Cái Của Tôi
Tác giả: Thích Thanh Thắng
100
Giọt Đắng Đời Ai Giọt Đắng Đời Ai
Tác giả: Thích Quảng Thiện
87
Chánh niệm trong giao tiếp Chánh niệm trong giao tiếp
Tác giả: Thích Trí Chơn
74
Trang thứ 1 của 312