Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 15083 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Khen Ngợi Hiếu Lành Khen Ngợi Hiếu Lành
Tác giả: Thích Giác Hóa
71
Chướng Duyên Khi Lâm Chung Chướng Duyên Khi Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Hóa
132
Đại Hạnh Tốt Nhất Ở Thế Gian Đại Hạnh Tốt Nhất Ở Thế Gian
Tác giả: Thích Giác Hóa
58
Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
53
Sơ Lượt Về Ngày Phật Đản Sanh Sơ Lượt Về Ngày Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Thông Triết
136
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Kỳ 9) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Kỳ 9)
Tác giả: Thích Thông Triết
92
Niệm Và Tụng Niệm Và Tụng
Tác giả: Thích Trung Đạo
167
Dòng Đời Oan Trái Dòng Đời Oan Trái
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
229
Cốt Lõi Của Giáo Huấn Phật Giáo Là Gì Cốt Lõi Của Giáo Huấn Phật Giáo Là Gì
Tác giả: Thích Minh Hiếu
138
Ý Nghĩa Và Mục Đích Quy Y Tam Bảo Ý Nghĩa Và Mục Đích Quy Y Tam Bảo
Tác giả: ĐĐ. Thích Trí Chơn
161
Ăn Chay Ăn Chay
Tác giả: Thích Phước Đức
187
Pháp Đàm, Tham Vấn Pháp Đàm, Tham Vấn
Tác giả: Thích Trí Chơn
163
Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
247
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Lâm Tỳ Ni) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Lâm Tỳ Ni)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
306
Trả Lời Vấn Đáp Trả Lời Vấn Đáp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
494
Chiêm Bao Điềm Lành Và Ác Mộng Chiêm Bao Điềm Lành Và Ác Mộng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
342
Tấm Lòng Từ Bi Tấm Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
178
Thắp Sáng Tâm Đăng Thắp Sáng Tâm Đăng
Tác giả: Thích Phước Tịnh
74
Yếu Tố Xây Dựng Tịnh Độ Yếu Tố Xây Dựng Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
71
Những Kỳ Tích Có Thật Trong Phật Giáo Những Kỳ Tích Có Thật Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
345
Tự Ngã Và Hiềm Hận Tự Ngã Và Hiềm Hận
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
133
Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực
Tác giả: Thích Thiện Xuân
110
Người Người
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
Mùa Xuân Di Lặc Mùa Xuân Di Lặc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
130
Cầu Siêu Và Tu Được Siêu Cầu Siêu Và Tu Được Siêu
Tác giả: Thích Trí Huệ
318
Sen Nở Trong Bùn Sen Nở Trong Bùn
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
79
Thù Thắng Và Lợi Ích Của Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng Và Lợi Ích Của Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
217
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 1) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
265
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 2) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
134
Khó Khăn Của Người Tu Khó Khăn Của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
241
Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
192
Hành Trang Cho Ngày Sau, Công Đức Lạy Phật Hành Trang Cho Ngày Sau, Công Đức Lạy Phật
Tác giả: Thích Tâm An
130
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
132
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật Lợi Ích Của Sự Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
100
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
116
Tâm Linh Và Nhân Quả Tâm Linh Và Nhân Quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
284
Mở Lòng Từ Bi Mở Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Giác Hóa
83
Gương Soi Quý Báo Cho Người Niệm Phật (Phần 1) Gương Soi Quý Báo Cho Người Niệm Phật (Phần 1)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
174
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 2) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
92
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 1) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
125
Phương Pháp Tu Học Của Người Phật Tử Phương Pháp Tu Học Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
110
Dừng Lại Dừng Lại
Tác giả: Thích Giác Hạnh
181
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Cổ Lâm, Mỹ Quốc) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Cổ Lâm, Mỹ Quốc)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
166
Duy Thức Học (Kỳ 2) Duy Thức Học (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Siêu
85
Duy Thức Học (Kỳ 1) Duy Thức Học (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Siêu
152
Làm Giàu Làm Giàu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
172
Sống Có Trách Nhiệm Sống Có Trách Nhiệm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
120
Tu Là Sự Chế Tác Tu Là Sự Chế Tác
Tác giả: Thích Pháp Hòa
334
89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
107
Kinh Pháp Cú (Số 50) Kinh Pháp Cú (Số 50)
Tác giả: Thích Bửu Chánh
90
Trang thứ 1 của 302