Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13147 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nấu cơm thiền Nấu cơm thiền
Tác giả: Thích Chân Quang
317
Phía sau hạnh phúc Phía sau hạnh phúc
Tác giả: Thích Chân Quang
366
Vô Ưu Chơn Cực Lạc Vô Ưu Chơn Cực Lạc
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
208
Tập Thở và Cười Tập Thở và Cười
Tác giả: Thích Bửu Chánh
356
Tập Thở - Tập Cười - Khóa tu một ngày chùa HƯNG PHÁP Tập Thở - Tập Cười - Khóa tu một ngày chùa HƯNG PHÁP
Tác giả: Thích Bửu Chánh
237
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Đạo Thông - Thích Phổ Huân
212
Bố Thí, Cúng Dường & Phóng Sanh Bố Thí, Cúng Dường & Phóng Sanh
Tác giả: Thích Nguyên Tạng - Thích Viên Tịnh
204
Lược Giải Phẩm Phổ Môn Lược Giải Phẩm Phổ Môn
Tác giả: Thích Bổn Điền - Thích Tâm Minh
104
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
269
Kinh Người Áo Trắng giảng giải Kinh Người Áo Trắng giảng giải
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
183
Đạo Đức Học Phật Giáo Đạo Đức Học Phật Giáo
Tác giả: Thích Nữ Huyền Tâm
111
Làm Người Đã Khó Nhưng Mà Rất Khó Để Làm Người Làm Người Đã Khó Nhưng Mà Rất Khó Để Làm Người
Tác giả: Thích Trí Huệ
852
Báo Hiếu Theo Phật Dạy Báo Hiếu Theo Phật Dạy
Tác giả: Thích Trí Huệ
492
Đi Tìm Bồ Tát Quan Thế Âm Đi Tìm Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Viên Trí
161
Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
172
Giọt Lệ Trong Cuộc Đời Giọt Lệ Trong Cuộc Đời
Tác giả: Thích Đồng Thành
251
Chánh Hạnh Niệm Phật Chánh Hạnh Niệm Phật
Tác giả: Thích Đồng Thành
227
Ngôi chùa trong đời sống người Việt Ngôi chùa trong đời sống người Việt
Tác giả: Thích Viên Trí
115
Những Phương Pháp Chứng Đạo ĐĐ:Thích Trí Huệ Những Phương Pháp Chứng Đạo ĐĐ:Thích Trí Huệ
Tác giả: Thích Trí Huệ
445
Bạn là ai ? Bạn là ai ?
Tác giả: Thích Viên Trí
136
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
73
Vu Lan nhớ mẹ Vu Lan nhớ mẹ
Tác giả: Thích Giải Hiền
59
Đi Tìm An Lạc Đi Tìm An Lạc
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
123
Người Xuất Gia Báo Hiếu Người Xuất Gia Báo Hiếu
Tác giả: Thích Thiện Thuận
570
Vì Hạnh Phúc Nhân Loại Vì Hạnh Phúc Nhân Loại
Tác giả: Thích Thiện Thuận
449
Tám Ngọn Gió Thế Gian Tám Ngọn Gió Thế Gian
Tác giả: Thích Thiện Thuận
392
Ý Nghĩa Bài Kinh Ý Nghĩa Bài Kinh "Nắm Lá Trong Tay"
Tác giả: Thích Thiện Thuận
272
64. Bài 4 A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 64. Bài 4 A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
182
63. Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 63. Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
130
62. Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 62. Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
90
61.Bài 2 Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm  TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 61.Bài 2 Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
194
Ẩn Đây Hiện Kia Ẩn Đây Hiện Kia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
631
Cảm Ứng Đạo Giao Cảm Ứng Đạo Giao
Tác giả: Thích Pháp Hòa
418
Vô thường là thường Vô thường là thường
Tác giả: Thích Trí Thoát
380
Ý nghĩa bài kinh Nắm lá trong tay Ý nghĩa bài kinh Nắm lá trong tay
Tác giả: Thích Thiện Thuận
322
Duyên vợ chồng Duyên vợ chồng
Tác giả: Thích Thiện Thuận
984
Thần Chú Mặc Kệ Thần Chú Mặc Kệ
Tác giả: Thích Thiện Hữu
130
Lợi ích Của Đi Chùa Lợi ích Của Đi Chùa
Tác giả: Thích Thiện Hữu
106
Ý Nghĩa A La Hán Ý Nghĩa A La Hán
Tác giả: Thích Thiện Hữu
70
Chén Cháo Luân Hồi Chén Cháo Luân Hồi
Tác giả: Thích Thiện Hữu
92
Bởi Vì Chữ Chấp Bởi Vì Chữ Chấp
Tác giả: Thích Thiện Hữu
72
Ý Nghĩa Nền Tảng Ý Nghĩa Nền Tảng
Tác giả: Thích Thiện Hữu
40
Nhìn Lại Nhìn Lại
Tác giả: Thích Thiện Hữu
40
Chê Bai Và Khen Ngợi Chê Bai Và Khen Ngợi
Tác giả: Thích Thiện Hữu
62
Đoạn Trừ Thị Phi Đoạn Trừ Thị Phi
Tác giả: Thích Thiện Hữu
50
Ý Nghĩa Thành Đạo Ý Nghĩa Thành Đạo
Tác giả: Thích Thiện Hữu
36
Bồi Dưỡng Bồi Dưỡng
Tác giả: Thích Thiện Hữu
32
Sao Vừa Lòng Được Sao Vừa Lòng Được
Tác giả: Thích Thiện Hữu
40
Sống Có Ý Nghĩa Sống Có Ý Nghĩa
Tác giả: Thích Thiện Hữu
35
Từ Thiện Từ Thiện
Tác giả: Thích Thiện Hữu
37
Trang thứ 1 của 263