Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 23187 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
31
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
27
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
25
Vấn đáp: Phật giáo Thái Lan Vấn đáp: Phật giáo Thái Lan
Tác giả: Thích Nhật Từ
113
Vấn đáp: Các văn hóa nghi lễ lạy Phật Vấn đáp: Các văn hóa nghi lễ lạy Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
114
Vấn đáp: Tịnh độ cư sĩ Vấn đáp: Tịnh độ cư sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
85
Vấn đáp: Phát triển đạo Phật Vấn đáp: Phát triển đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
80
Công Đức Xây Chùa Công Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Pháp Hải
159
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 7, Giảng Tại Nhật Bản) Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Thứ 6 (Tập 7, Giảng Tại Nhật Bản)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
182
Chọn Cho Mình Cách Sống Chọn Cho Mình Cách Sống
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
354
Thực Tập Hạnh An Vui Thực Tập Hạnh An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
194
Bảy Yếu Tố Giác Ngộ Bảy Yếu Tố Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
480
Người Mù Rờ Voi Người Mù Rờ Voi
Tác giả: Thích Trí Quảng
337
A Gift For Your Parents! A Gift For Your Parents!
Tác giả: Thích Pháp Hòa
151
Sáu căn là cội gốc của sinh tử Sáu căn là cội gốc của sinh tử
Tác giả: Thích Thanh Từ
241
Rộng khuyến phát tâm bồ đề Rộng khuyến phát tâm bồ đề
Tác giả: Thích Thanh Từ
110
Nghiệp Thức (Phần 2) Nghiệp Thức (Phần 2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
169
Nghiệp Thức (Phần 1) Nghiệp Thức (Phần 1)
Tác giả: Thích Trí Quảng
296
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ? Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ?
Tác giả: Hồng Ánh
283
Tìm Cái Nghe Chân Thật Tìm Cái Nghe Chân Thật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
335
Sống một kiếp người bình an là được Sống một kiếp người bình an là được
Tác giả: Thích Bửu Chánh
245
Vượt qua cơn nóng giận Vượt qua cơn nóng giận
Tác giả: Thích Nhật Từ
210
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 31) Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 31)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
104
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.8 (End tập 1) Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.8 (End tập 1)
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
417
Càng Suy Tưởng ! Càng Xa Rời Thực Tại Càng Suy Tưởng ! Càng Xa Rời Thực Tại
Tác giả: Thích Minh Niệm
449
Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung
Tác giả: Thích Pháp Hòa
632
Làm chủ tương lai Làm chủ tương lai
Tác giả: Thích Nhật Từ
252
Phòng và Trị Bệnh Tiểu Đường Theo Phương Pháp Dưỡng Sinh Phòng và Trị Bệnh Tiểu Đường Theo Phương Pháp Dưỡng Sinh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
160
Vượt Qua Biếng Nhác Vượt Qua Biếng Nhác
Tác giả: ĐĐ.Thích Minh Thành
146
Chén Trà Tri Ân Chén Trà Tri Ân
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
118
Bài 8. Nghi Thức Thọ Trai Bài 8. Nghi Thức Thọ Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
58
Chết và Tái Sanh Chết và Tái Sanh
Tác giả: Thích Nguyên Tạng
279
Phật Pháp Vấn Đáp Phật Pháp Vấn Đáp
Tác giả: Thích Nguyên Tạng
216
Kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Minh Như
106
Sáu Pháp Hòa Kính Sáu Pháp Hòa Kính
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
102
Công Phu Tu Tập Công Phu Tu Tập
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
131
Kiểm soát tâm Kiểm soát tâm
Tác giả: Thích Chân Quang
224
Giúp Bạn Thoát Khỏi Bế Tắc Trong Cuộc Sống Giúp Bạn Thoát Khỏi Bế Tắc Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Đồng Thành
167
Vượt qua cô đơn Vượt qua cô đơn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
347
Đâu là Luân hồi sinh tử - Đâu là Giải thoát Niết-bàn Đâu là Luân hồi sinh tử - Đâu là Giải thoát Niết-bàn
Tác giả: Thích Viên Minh
93
Ý nghĩa Phật kỳ Ý nghĩa Phật kỳ
Tác giả: Thích Nhật Từ
95
Tha Thứ ! Chất Liệu Ân Tình Tha Thứ ! Chất Liệu Ân Tình
Tác giả: Thích Minh Niệm
92
Kinh Dược Sư (Phần 2) Kinh Dược Sư (Phần 2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
72
Kinh Dược Sư (Phần 1) Kinh Dược Sư (Phần 1)
Tác giả: Thích Trí Quảng
59
Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
273
Hãy nói lời yêu thương Hãy nói lời yêu thương
Tác giả: Thích Nữ Giới Hương
47
Phục nghiệp sám Phục nghiệp sám
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
75
Hôn nhân Hôn nhân
Tác giả: Thích Chân Quang
90
Giác Ngộ Cơ Thiền Giác Ngộ Cơ Thiền
Tác giả: Thích Trí Quảng
75
Dược Sư Như Lai Dược Sư Như Lai
Tác giả: Thích Trí Quảng
61
Trang thứ 1 của 464