Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 17697 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cuộc sống an lạc - 10/01/2016 Cuộc sống an lạc - 10/01/2016
Tác giả: Thích Nhật Từ
205
Nhân cách và cách nhìn - 08/01/2016 Nhân cách và cách nhìn - 08/01/2016
Tác giả: Thích Nhật Từ
128
Giác Ngộ của đức Phật - 17/01/2016 Giác Ngộ của đức Phật - 17/01/2016
Tác giả: Thích Nhật Từ
68
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
65
Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định
Tác giả: Thích Nhật Từ
46
Vấn đáp: Huyền sử về ngài La Hầu La, cầu an, cầu siêu và dâng sao giải hạn Vấn đáp: Huyền sử về ngài La Hầu La, cầu an, cầu siêu và dâng sao giải hạn
Tác giả: Thích Nhật Từ
67
Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
52
Vượt qua các kiến chấp Vượt qua các kiến chấp
Tác giả: Thích Nhật Từ
37
Vượt qua tà kiến và mê tín - 16/01/2016 Vượt qua tà kiến và mê tín - 16/01/2016
Tác giả: Thích Nhật Từ
48
Sư phạm hoằng pháp 03: Nguyên tắc hoằng pháp “Khế hợp quy luật và căn tính” Sư phạm hoằng pháp 03: Nguyên tắc hoằng pháp “Khế hợp quy luật và căn tính”
Tác giả: Thích Nhật Từ
30
Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
25
Sư phạm hoằng pháp 04: Nguyên tắc hoằng pháp “Phù hợp với hoàn cảnh xã hội” Sư phạm hoằng pháp 04: Nguyên tắc hoằng pháp “Phù hợp với hoàn cảnh xã hội”
Tác giả: Thích Nhật Từ
17
Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại
Tác giả: Thích Nhật Từ
18
Lễ Đón Giao Thừa 2016 Lễ Đón Giao Thừa 2016
Tác giả: Thích Thiện Hữu
193
Lời Chúc Tết & Phát Lộc Đầu Năm 2016 Lời Chúc Tết & Phát Lộc Đầu Năm 2016
Tác giả: Thích Thiện Hữu
260
Pháp thoại: Năm Thân Nói Chuyện Khỉ Pháp thoại: Năm Thân Nói Chuyện Khỉ
Tác giả: Thích Thiện Hữu
240
Phát triển đạo tràng công đức vô lượng Phát triển đạo tràng công đức vô lượng
Tác giả: Thích Nhật Từ
111
Sư phạm hoằng pháp 08: Pháp sư: Kỹ năng thuyết pháp Sư phạm hoằng pháp 08: Pháp sư: Kỹ năng thuyết pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
137
Vượt qua năm sợ hãi - 24/01/2016 Vượt qua năm sợ hãi - 24/01/2016
Tác giả: Thích Nhật Từ
147
Sư phạm hoằng pháp 09: Pháp sư: Tác phong và phẩm chất cần có Sư phạm hoằng pháp 09: Pháp sư: Tác phong và phẩm chất cần có
Tác giả: Thích Nhật Từ
44
Sư phạm hoằng pháp 07: Pháp sư: Yêu cầu về nội điển và ngoại điển Sư phạm hoằng pháp 07: Pháp sư: Yêu cầu về nội điển và ngoại điển
Tác giả: Thích Nhật Từ
46
Khi thương chín bỏ làm mười Khi thương chín bỏ làm mười
Tác giả: Thích Nhật Từ
99
Thuật dưỡng sinh để sống hạnh phúc - 23/01/2016 Thuật dưỡng sinh để sống hạnh phúc - 23/01/2016
Tác giả: Thích Nhật Từ
76
Bí quyết hạnh phúc theo đức Dalai Lama Bí quyết hạnh phúc theo đức Dalai Lama
Tác giả: Thích Nhật Từ
128
Hành Hương Hành Hương
Tác giả: Thích Trí Quảng
660
Bên Kia Cuộc Sống (Phần 1) Bên Kia Cuộc Sống (Phần 1)
Tác giả: Thích Thông Triết
1,071
Tuyển Tập Pháp Thoại Tuyển Tập Pháp Thoại
Tác giả: Thích Thông Triết
436
Cốt Lõi Giải Thoát Cốt Lõi Giải Thoát
Tác giả: Thích Thông Triết
508
Chia Sẽ Phật Pháp Ngày Cuối Năm Chia Sẽ Phật Pháp Ngày Cuối Năm
Tác giả: Thích Nữ Như Thủy
454
Tập Làm Chủ Cảm Xúc Tập Làm Chủ Cảm Xúc
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
461
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới Nghiệp Cũ Nghiệp Mới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,889
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết - Xuân Bính Thân 2016 Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết - Xuân Bính Thân 2016
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
849
Muốn Kết Pháp Duyên, Phải Nên Tu Phước Muốn Kết Pháp Duyên, Phải Nên Tu Phước
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
625
Buông Xả Của Người Tu Buông Xả Của Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
533
Cùng Nhau Nhắc Nhở (Kỳ 17) - Nguyện Lớn Khôn Cùng Cùng Nhau Nhắc Nhở (Kỳ 17) - Nguyện Lớn Khôn Cùng
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
310
Tình Đạo Tình Đạo
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
223
Tu Để Được An Vui Tu Để Được An Vui
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
349
Tọa Đàm (2015) Tọa Đàm (2015)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
222
Tọa Đàm Phương Pháp Niệm Phật Và Hộ Niệm Tọa Đàm Phương Pháp Niệm Phật Và Hộ Niệm
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
170
Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Hạnh Nguyện Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Trí Siêu
239
Tuổi Trẻ Và Đời Sống Tâm Linh Tuổi Trẻ Và Đời Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Đồng Thành
179
Tâm Sinh Sắc Pháp (Phần 2) Tâm Sinh Sắc Pháp (Phần 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
168
Tâm Sinh Sắc Pháp (Phần 1) Tâm Sinh Sắc Pháp (Phần 1)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
336
Ngát Hương Bay Ngát Hương Bay
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
206
Trải Hoa Vàng Dọc Suối Trải Hoa Vàng Dọc Suối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
183
Thầy Tịnh Không Chúc Tết Bính Thân (2016) Thầy Tịnh Không Chúc Tết Bính Thân (2016)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
315
Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu 02 Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu 02
Tác giả: Thích Minh Hiếu
231
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
144
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên Tụng
110
Nguồn gốc chính là đây Nguồn gốc chính là đây
Tác giả: Thích Giải Hiền
170
Trang thứ 1 của 354