Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13760 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ý Nghĩa Thiền Và Niệm Phật Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Ý Nghĩa Thiền Và Niệm Phật Ứng Dụng Trong Cuộc Sống
Tác giả: Thích Quang Thạnh
327
Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời Ngày Nào Là Đáng Sống Trên Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
388
Bửa Ăn và Cuộc Sống Bửa Ăn và Cuộc Sống
Tác giả: Thích Pháp Hòa
631
Sống Trong Chánh Niệm Sống Trong Chánh Niệm
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
364
Kinh Lăng Nghiêm 53: Mục VI - Đoạn 3 - Chi 3 - Tiết A, B, C Kinh Lăng Nghiêm 53: Mục VI - Đoạn 3 - Chi 3 - Tiết A, B, C
Tác giả: Thích Tuệ Hải
219
Kinh Pháp Cú 49 - Phẩm Pháp Trụ: Bài 257 - 261 Kinh Pháp Cú 49 - Phẩm Pháp Trụ: Bài 257 - 261
Tác giả: Thích Tuệ Hải
160
Bảy Đóa Sen Siêu Việt Bảy Đóa Sen Siêu Việt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
433
Thánh Ni Liên Hoa Sắc Thánh Ni Liên Hoa Sắc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
413
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 10 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 10
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
144
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 8 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 8
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
130
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 9 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 9
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
96
Thập đại đệ tử - Phần 26 Thập đại đệ tử - Phần 26
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
94
Thập đại đệ tử - Phần 27 Thập đại đệ tử - Phần 27
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
74
Thập đại đệ tử - Phần 28 Thập đại đệ tử - Phần 28
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
76
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Thân Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Thân
Tác giả: Thích Trúc Thông Phổ
219
Pháp Đàm: Hạt Ngọc Trí Tuệ Pháp Đàm: Hạt Ngọc Trí Tuệ
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
116
Lợi ích luật nhân quả Lợi ích luật nhân quả
Tác giả: Thích Giác Toàn
255
An tâm tu An tâm tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
157
Đến gần với đạo Đến gần với đạo
Tác giả: Thích Nhật Quang
115
Buông xả là liệu pháp Buông xả là liệu pháp
Tác giả: Thích Nhật Quang
117
Cội nguồn của Thiền tông Cội nguồn của Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Quang
66
Điều hòa việc tu Điều hòa việc tu
Tác giả: Thích Nhật Quang
62
Gốc tu Thiền Gốc tu Thiền
Tác giả: Thích Nhật Quang
72
Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010 Lời nhắc nhở tổng kết năm 2010
Tác giả: Thích Nhật Quang
31
Một chuyển ngữ Một chuyển ngữ
Tác giả: Thích Nhật Quang
43
Đức Phật Là Bậc Thầy Chữa Lành Tâm Bệnh Đức Phật Là Bậc Thầy Chữa Lành Tâm Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Đăng
106
Suy Nghiệm Về Cuộc Đời Suy Nghiệm Về Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
335
Phật Đa Bảo Phật Đa Bảo
Tác giả: Thích Chơn Đạo
128
Tạo Phúc và gây họa Tạo Phúc và gây họa
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
451
Buông Bỏ Ngũ Dục Buông Bỏ Ngũ Dục
Tác giả: Thích Tâm Khiết
163
Cách Nghe Pháp Đúng Đắn (Kỳ 2) Cách Nghe Pháp Đúng Đắn (Kỳ 2)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
391
Tham Vân 4 Tham Vân 4
Tác giả: Thích Chân Quang
268
Tham Vấn 3 Tham Vấn 3
Tác giả: Thích Chân Quang
157
Tham Vấn 2 Tham Vấn 2
Tác giả: Thích Chân Quang
140
Tham Vấn 1 Tham Vấn 1
Tác giả: Thích Chân Quang
279
Tu Như Thế Nào Để Thành Tựu Phước Báu Tu Như Thế Nào Để Thành Tựu Phước Báu
Tác giả: Thích Giác Giới
285
Niệm Phật Với Tâm Gì Cho Đúng Niệm Phật Với Tâm Gì Cho Đúng
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,094
Vượt qua bệnh chấp ngã Vượt qua bệnh chấp ngã
Tác giả: Thích Nhật Từ
420
Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát
Tác giả: Thích Nhật Từ
310
Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014) Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014)
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
157
Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
238
Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật Tứ diệu đế: Pháp môn duy nhất của Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
245
Vai trò của ni giới Vai trò của ni giới
Tác giả: Thích Nhật Từ
108
Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp Vấn đáp: Chân thiện mỹ, bát chánh đạo, giải quyết tranh chấp
Tác giả: Thích Nhật Từ
110
Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất, Đạo Phật nguyên chất
Tác giả: Thích Nhật Từ
130
Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh Vấn đáp: Ba cuộc xăm lăng của Trung Quốc, vượt qua nghịch cảnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
127
Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
105
Đời Người Như Áng Phù Vân Đời Người Như Áng Phù Vân
Tác giả: Thích Chánh Định
202
Sống Thế Nào Đây Sống Thế Nào Đây
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
185
Trang thứ 1 của 276