Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13092 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Căn bệnh thế gian Căn bệnh thế gian
Tác giả: Thích Thiện Tâm
1
Nhân Quả 21 - Hành Trang Nhân Quả 21 - Hành Trang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
13
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
9
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
7
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
11
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
14
Nghiệp Và Nghiệp Báo 2 - Các Loại Nghiệp Nghiệp Và Nghiệp Báo 2 - Các Loại Nghiệp
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
17
Nghiệp Và Nghiệp Báo 4 - Phân Loại Theo Công Tác, Phân Loại Theo Sức Mạnh, Phân Loại Khác Nghiệp Và Nghiệp Báo 4 - Phân Loại Theo Công Tác, Phân Loại Theo Sức Mạnh, Phân Loại Khác
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
15
Cầu Bất Đắc Khổ Cầu Bất Đắc Khổ
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
140
Giải Trừ Khẩu Nghiệp Giải Trừ Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Thuận
668
Cắt Cỏ Cúng Rằm Cắt Cỏ Cúng Rằm
Tác giả: Thích Thiện Hữu
190
Chất Lượng Cuộc Sống Chất Lượng Cuộc Sống
Tác giả: Thích Thiện Hữu
141
Cổng Chùa Cổng Chùa
Tác giả: Thích Thiện Hữu
74
Dọn Kho Ăn Tết Dọn Kho Ăn Tết
Tác giả: Thích Thiện Hữu
73
Dư Âm Còn Đó Dư Âm Còn Đó
Tác giả: Thích Thiện Hữu
67
Đừng Trả Thù Đừng Trả Thù
Tác giả: Thích Thiện Hữu
123
Duyên May Duyên May
Tác giả: Thích Thiện Hữu
87
Hy Sinh Hy Sinh
Tác giả: Thích Thiện Hữu
53
Khéo Tu Khéo Tu
Tác giả: Thích Thiện Hữu
71
Ơn sâu nghĩa nặng Ơn sâu nghĩa nặng
Tác giả: Thích Thiện Hữu
38
Mù mà sáng Mù mà sáng
Tác giả: Thích Thiện Hữu
44
Chấp Chấp
Tác giả: Thích Thiện Hữu
61
Quy ước và giải thoát Quy ước và giải thoát
Tác giả: Thích Tánh Tuệ
24
Nhân quả ba đời Nhân quả ba đời
Tác giả: Thích Thông Triết
55
Suối Nguồn Vu Lan Suối Nguồn Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
27
Cây Hương Cây Hương
Tác giả: Thích Tịnh Trí
66
Tiểu Thừa Đại Thừa (Kỳ 2) Tiểu Thừa Đại Thừa (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
200
Ân Nghĩa Cuộc Đời Ân Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
134
Kinh Pháp Cú 47 - Phẩm Cấu Uế (Bài 253 - 255) Kinh Pháp Cú 47 - Phẩm Cấu Uế (Bài 253 - 255)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
141
Nhân Quả Đẹp Xấu Nhân Quả Đẹp Xấu
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
175
Kinh Lăng Nghiêm 49 - Đoạn 3 : Dạy nghĩa quyết định đoạn tâm trộm cắp Kinh Lăng Nghiêm 49 - Đoạn 3 : Dạy nghĩa quyết định đoạn tâm trộm cắp
Tác giả: Thích Tuệ Hải
145
Kinh Pháp Cú 46 : Phẩm cấu uế (bài 249 - 252) Kinh Pháp Cú 46 : Phẩm cấu uế (bài 249 - 252)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
161
Thuyết pháp nhân lễ An Vị Phật chùa Linh Phước - Sài Gòn Thuyết pháp nhân lễ An Vị Phật chùa Linh Phước - Sài Gòn
Tác giả: Thích Thiện Trí
162
Ý Nghĩa Của Sự Cầu Nguyện Ý Nghĩa Của Sự Cầu Nguyện
Tác giả: Thích Tắc Huê
291
Tổn Thất Lớn Trong Chánh Pháp Và Những Điều Khó Làm Trong Chánh Pháp Tổn Thất Lớn Trong Chánh Pháp Và Những Điều Khó Làm Trong Chánh Pháp
Tác giả: Thích Minh Luật
164
Thập nguyện Của Ngài Phổ Hiền Thập nguyện Của Ngài Phổ Hiền
Tác giả: Thích Hoằng Dự
121
Tứ Động Tâm Tứ Động Tâm
Tác giả: Thích An Tịch
107
Mục đích của niệm Phật Mục đích của niệm Phật
Tác giả: Thích Quang Thạnh
201
Căn nhà của tôi Căn nhà của tôi
Tác giả: Thích Thiện Thuận
882
Báo hiếu theo tinh thần kinh Địa Tạng Báo hiếu theo tinh thần kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Thiện Thuận
318
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Trí Huệ
592
Triết Lý Đập Muỗi Triết Lý Đập Muỗi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
601
Phật Pháp Vấn Đáp (2014) Phật Pháp Vấn Đáp (2014)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
375
5 Điều Cần Thiết Của Người Cư Sĩ Hoằng Pháp 5 Điều Cần Thiết Của Người Cư Sĩ Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Thiện Thuận
258
Tiểu Thừa Đại Thừa (Kỳ 1) Tiểu Thừa Đại Thừa (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
412
Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 - Các Loại Nghiệp Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 - Các Loại Nghiệp
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
356
Ba Bước Đến Giác Ngộ Ba Bước Đến Giác Ngộ
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
183
60.Bài 1 Duyên Khởi P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 60.Bài 1 Duyên Khởi P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
148
Duyên Lành Phát Tâm Duyên Lành Phát Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
511
Ba Pháp Hành Ba Pháp Hành
Tác giả: Thích Pháp Hòa
377
Trang thứ 1 của 262