Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 16652 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Số Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3
Lựa Chọn Lựa Chọn
Tác giả: Thích Quảng Thiện
3
Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả - Đức Phật và Phật Pháp Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Hòa thượng Narada
1
Một Ngày Tu Học Một Ngày Tu Học
Tác giả: Thích Giác Đăng
1
Nghiệp Báo 2/2 Nghiệp Báo 2/2
Tác giả: :: TT Thích Trí Siêu
6
Duy Thức Tam Thập Tụng 9 - Y Tha Khởi, Biến Kế Sở Chấp Duy Thức Tam Thập Tụng 9 - Y Tha Khởi, Biến Kế Sở Chấp
Tác giả: Thích Tuệ Hải
5
Nhiều Lắm Trăm Năm Một Kiếp Người Nhiều Lắm Trăm Năm Một Kiếp Người
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
3
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 51, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 51, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1
Vốn Liếng Để Tu Tập Vốn Liếng Để Tu Tập
Tác giả: Thích Quảng Thiện
321
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 7) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 7) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
290
Đâu Cũng Là Phật Sự (Kỳ 2) Đâu Cũng Là Phật Sự (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
177
Đâu Cũng Là Phật Sự (Kỳ 1) Đâu Cũng Là Phật Sự (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
236
Người Thầy Khả Kính Người Thầy Khả Kính
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
131
Thực tập căn bản của Phật tử tại gia (06/11/2015) Thực tập căn bản của Phật tử tại gia (06/11/2015)
Tác giả: Thích Nhật Từ
521
Thay đổi tích cực (11/11/2015) Thay đổi tích cực (11/11/2015)
Tác giả: Thích Nhật Từ
371
Tỉnh dậy đi thôi, các bạn xuất gia trẻ Tỉnh dậy đi thôi, các bạn xuất gia trẻ
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
675
Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu) Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu)
Tác giả: Thích Giác Đăng
234
Mười Niệm Lúc Lâm Chung Mười Niệm Lúc Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Đăng
286
Pháp Đàm (2015) Pháp Đàm (2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
464
Ba Cánh Cửa Giải Thoát Ba Cánh Cửa Giải Thoát
Tác giả: Thích Pháp Hòa
742
Đâu Cũng Là Phật Sự (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) Đâu Cũng Là Phật Sự (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
465
Thất Tình Lục Dục Thất Tình Lục Dục
Tác giả: Thích Pháp Hòa
444
Thoát Khỏi Hờn Ghen Thoát Khỏi Hờn Ghen
Tác giả: Thích Thiện Thuận
748
Bảy tội lỗi xã hội (25/11/2015) Bảy tội lỗi xã hội (25/11/2015)
Tác giả: Thích Nhật Từ
561
Sự Nhiệm Mầu Khi Niềm Tin Mình Vững Mạnh Sự Nhiệm Mầu Khi Niềm Tin Mình Vững Mạnh
Tác giả: Thích Trung Đạo
627
Nhân Quả Phước Báo Nhân Quả Phước Báo
Tác giả: Thích Trung Đạo
466
Phật Và Tôi (Kỳ 2) Phật Và Tôi (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trung Đạo
153
Tu Tập Không Được Mê Tín Tu Tập Không Được Mê Tín
Tác giả: Thích Trung Đạo
223
Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trung Đạo
164
Hãy Sống Trong Chánh Niệm Hãy Sống Trong Chánh Niệm
Tác giả: Thích Trung Đạo
175
Phước Báo Của Sự Tụng Kinh Phước Báo Của Sự Tụng Kinh
Tác giả: Thích Trung Đạo
182
Phật Và Tôi (Kỳ 1) Phật Và Tôi (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trung Đạo
144
Các Pháp Trợ Duyên Của Người Tu Phật Các Pháp Trợ Duyên Của Người Tu Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
89
Bi Kịch Gia Đình Bi Kịch Gia Đình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,372
Tiếng Hay Hình Đẹp ( Phần 1 ) Tiếng Hay Hình Đẹp ( Phần 1 )
Tác giả: Thích Pháp Hòa
447
Sống Biểu Lộ Với Các Đức Tính Của Phật Sống Biểu Lộ Với Các Đức Tính Của Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
75
Chân Lý Chân Lý
Tác giả: Thích Trung Đạo
79
Sức Khỏe - Hành Trang Cho Người Tu Học Sức Khỏe - Hành Trang Cho Người Tu Học
Tác giả: Thích Trung Đạo
52
Những Điều Kiện Cần Thiết Trợ Duyên Cho Sự Tụng Niệm Những Điều Kiện Cần Thiết Trợ Duyên Cho Sự Tụng Niệm
Tác giả: Thích Trung Đạo
43
Năm Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh Năm Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trung Đạo
43
Tứ Vô Lượng Tâm Và Nhân Quả Tứ Vô Lượng Tâm Và Nhân Quả
Tác giả: Thích Trung Đạo
51
Người Phật Tử Thuần Thành Chân Chánh Người Phật Tử Thuần Thành Chân Chánh
Tác giả: Thích Trung Đạo
27
Chú Đại Bi - Phật Gia - Nội Công Tâm Pháp Chú Đại Bi - Phật Gia - Nội Công Tâm Pháp
Tác giả: Thích Trung Đạo
57
Chứng Nghiệm Tâm Linh Chứng Nghiệm Tâm Linh
Tác giả: Thích Trung Đạo
129
Thân Khỏe Tâm An Thân Khỏe Tâm An
Tác giả: Thích Trung Đạo
67
Phương Pháp Tu Luyện Phương Pháp Tu Luyện
Tác giả: Thích Trung Đạo
45
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 16 Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 16
Tác giả: Thích Thiện Pháp
20
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 14 Và 15 Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 14 Và 15
Tác giả: Thích Thiện Pháp
17
Đường Vào Tịnh Độ Đường Vào Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Pháp
27
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 13: Thọ Mạng Vô Lượng Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 13: Thọ Mạng Vô Lượng
Tác giả: Thích Thiện Pháp
19
Trang thứ 1 của 334