Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 14608 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Trợ Hạnh Trợ Hạnh
Tác giả: Thích Phước Đức
51
Tin Phật giáo Video SenViet TV 162 Tin Phật giáo Video SenViet TV 162
Tác giả: Sen Việt TV
78
Vô Lượng Nghĩa (Kỳ 2) Vô Lượng Nghĩa (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
101
Thiên Đường Trần Gian Thiên Đường Trần Gian
Tác giả: Thích Trí Quảng
140
Cầu Xin Chư Phật Cầu Xin Chư Phật
Tác giả: Thích Trí Quảng
106
Quán Xả Quán Xả
Tác giả: Thích Trí Siêu
111
Quán Từ Bi Quán Từ Bi
Tác giả: Thích Trí Siêu
91
Quán Tha Thứ Quán Tha Thứ
Tác giả: Thích Trí Siêu
87
Quán Hạnh Phúc Quán Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Trí Siêu
66
Quán Ba Cái Ảo Quán Ba Cái Ảo
Tác giả: Thích Trí Siêu
56
Kinh Phước Đức (Giảng Tại Chùa Long Hương) Kinh Phước Đức (Giảng Tại Chùa Long Hương)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
108
Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
69
Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ? Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
113
Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật
Tác giả: Thích Nhật Từ
66
Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ? Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
81
Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
57
Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
82
Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ
Tác giả: Thích Nhật Từ
57
Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
63
Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về
Tác giả: Thích Nhật Từ
46
Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ
Tác giả: Thích Nhật Từ
15
Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung
Tác giả: Thích Nhật Từ
27
Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
34
Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc
Tác giả: Thích Nhật Từ
19
Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
46
Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến
Tác giả: Thích Nhật Từ
28
Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
18
Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
21
Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
13
Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
31
Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào
Tác giả: Thích Nhật Từ
18
Ý Nghĩa Tuyệt Vời Của Người Con Phật Ý Nghĩa Tuyệt Vời Của Người Con Phật
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
33
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
35
Giác Ngộ (Kỳ 3) Giác Ngộ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
34
Giác Ngộ (Kỳ 1) Giác Ngộ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
56
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
40
Tâm Từ Bi Tâm Từ Bi
Tác giả: Thích Trí Quảng
45
Giải Quyết Sanh Tử Giải Quyết Sanh Tử
Tác giả: Thích Phước Đức
23
Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh) Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
26
Bốn Pháp Phát Triển Trí Huệ Bốn Pháp Phát Triển Trí Huệ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
26
Bài Kinh Hạt Muối Bài Kinh Hạt Muối
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
23
Ăn Ăn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
28
Ba Điều Không Ai Thay Thế Ba Điều Không Ai Thay Thế
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
21
Pháp Môn Dược Sư Pháp Môn Dược Sư
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
15
Phật Dạy 20 Điều Khó (Phần 5) Phật Dạy 20 Điều Khó (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
26
Thập Nguyện Phổ Hiền Thập Nguyện Phổ Hiền
Tác giả: Thích Tuệ Hải
92
Cầu an Giải trừ Nghiệp ách - Thế nào cho đúng chính pháp Cầu an Giải trừ Nghiệp ách - Thế nào cho đúng chính pháp
Tác giả: Thích Giải Hiền
10
Hiểu sâu Nhân quả - Tinh tấn hành trì Hiểu sâu Nhân quả - Tinh tấn hành trì
Tác giả: Thích Giải Hiền
35
Kể Chuyện Năm Mùi Kể Chuyện Năm Mùi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
177
Chân Dung Đức Phật (Phần 3) Chân Dung Đức Phật (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
76
Trang thứ 1 của 293