Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 14296 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Phước Tiến
339
Tài Sản Của Năm Nhà Tài Sản Của Năm Nhà
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
211
Pháp Đàm: Đại Nguyện Dược Sư Pháp Đàm: Đại Nguyện Dược Sư
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
189
Pháp Đàm: Mùa Xuân Hạnh Phúc Pháp Đàm: Mùa Xuân Hạnh Phúc
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
97
Kho báu niềm tin và trí tuệ Kho báu niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chánh Định
156
Tứ Diệu Đế - Phần 2 Tứ Diệu Đế - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
96
Yêu Thương Đã Bị Đánh Cắp Yêu Thương Đã Bị Đánh Cắp
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
146
Trái tim bình an Trái tim bình an
Tác giả: Thích Nữ Hỷ Nghiêm
122
Trái tim tuổi trẻ Trái tim tuổi trẻ
Tác giả: Thích Pháp Niệm
64
Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn) Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
147
Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn) Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
160
Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn) Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
99
Điều Gì Tốt Đẹp Nhất Điều Gì Tốt Đẹp Nhất
Tác giả: Thích Trí Huệ
460
Hai Mặt Cuộc Đời Hai Mặt Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
113
Nếu Hết Tình Thì Còn Nghĩa, Hết Nghĩa Thì Còn Lòng Nhân Nếu Hết Tình Thì Còn Nghĩa, Hết Nghĩa Thì Còn Lòng Nhân
Tác giả: Thích Trí Huệ
476
Niệm Phật Lá Bùa Hộ Mạng Niệm Phật Lá Bùa Hộ Mạng
Tác giả: Thích Trí Huệ
526
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
269
Pháp Đàm: Kho Báu Niềm Tin & Trí Tuệ Pháp Đàm: Kho Báu Niềm Tin & Trí Tuệ
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
155
Pháp Đàm: Học Sống Với Bất Trắc Pháp Đàm: Học Sống Với Bất Trắc
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
190
Đại Nguyện Dược Sư Đại Nguyện Dược Sư
Tác giả: Thích Trí Quảng
233
Mùa Xuân Hạnh Phúc Mùa Xuân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Giác Pháp
87
Tâm Sự Với Người Xuất Gia 8 - Từ Xa Lìa Đến Mầu Nhiệm Tâm Sự Với Người Xuất Gia 8 - Từ Xa Lìa Đến Mầu Nhiệm
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
217
81. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P1 TT Thích Thiện Xuân 81. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P1 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
172
80. Ngài A Nan Hỏi Phật 80. Ngài A Nan Hỏi Phật " Trói Cột Ở Chỗ Nào Và Làm Sao Mở Được - TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
137
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25
Tác giả: Thích Phước Tiến
729
Vượt Lên Số Phận Vượt Lên Số Phận
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
228
Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn) Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
183
Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn) Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
282
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
156
Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo Sống an lạc từng phút giây - Giảng Tại Nhà Thờ KiTô Giáo
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
302
Tam Thân Phật Tam Thân Phật
Tác giả: Thích Minh Vũ
114
Đối Diện Chính Mình Đối Diện Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
794
Ngũ Đình Tâm Quán Ngũ Đình Tâm Quán
Tác giả: Thích Phước Tiến
336
Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không? Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không?
Tác giả: Thích Phước Tiến
422
Tam Độc Tam Độc
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
124
Kinh Pháp Cú 50 - Phẩm Pháp Trụ: Bài 262 - 272 Kinh Pháp Cú 50 - Phẩm Pháp Trụ: Bài 262 - 272
Tác giả: Thích Tuệ Hải
157
Lợi ích luật nhân quả Lợi ích luật nhân quả
Tác giả: Thích Giác Toàn
300
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
327
Thiền Tập Thiền Tập
Tác giả: Thích Thông Triết
173
Chỉ Có Thành Tâm Chỉ Có Thành Tâm
Tác giả: Thích Thiện Hữu
160
Đạo Phật Với Người Cao Tuổi Đạo Phật Với Người Cao Tuổi
Tác giả: Thích Thiện Hữu
142
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 3 Năm 2015) Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 3 Năm 2015)
Tác giả: Thích Thông Triết
170
Tứ Niệm Xứ Tứ Niệm Xứ
Tác giả: Thích Thông Triết
157
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Thông Triết
105
Giáo lý cứu cánh Giáo lý cứu cánh
Tác giả: Thích Thông Triết
81
Phương Thuốc Thần Diệu Phương Thuốc Thần Diệu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
235
Kinh Lăng Nghiêm 54 : Quyển 8 - Đoạn IV - Đoạn V Kinh Lăng Nghiêm 54 : Quyển 8 - Đoạn IV - Đoạn V
Tác giả: Thích Tuệ Hải
136
Phật Trong Tâm Phật Trong Tâm
Tác giả: Thích Trí Quảng
372
Chịu Không Nổi Chịu Không Nổi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
322
Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
243
Trang thứ 1 của 286