Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 22364 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cách Dạy Con Hư Cách Dạy Con Hư
Tác giả: Thích Tâm Nguyên
153
Sự trao truyền của chư tổ Sự trao truyền của chư tổ
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
44
Vượt thoát giả danh Vượt thoát giả danh
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
43
Ba thân ba cõi Ba thân ba cõi
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
45
Vấn đáp: Giới trẻ trong đạo Phật Vấn đáp: Giới trẻ trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
104
Vấn đáp: Nên phóng sanh hay giúp người nghèo khó Vấn đáp: Nên phóng sanh hay giúp người nghèo khó
Tác giả: Thích Nhật Từ
283
Vấn đáp: Ngã hóa sát sinh trong thực phẩm chay giả mặn Vấn đáp: Ngã hóa sát sinh trong thực phẩm chay giả mặn
Tác giả: Thích Nhật Từ
241
Có Sức Mạnh Nhẫn Nhục Có Sức Mạnh Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
111
Có Trí Tuệ Chánh Giác Có Trí Tuệ Chánh Giác
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
45
Vấn đáp: Kinh A Di Đà có phải kinh cầu siêu ? Vấn đáp: Kinh A Di Đà có phải kinh cầu siêu ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
67
Có Tâm Bền Chí Tu Hành Có Tâm Bền Chí Tu Hành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
34
Vấn đáp: Tu Tịnh độ tông có học pháp môn khác được không? Vấn đáp: Tu Tịnh độ tông có học pháp môn khác được không?
Tác giả: Thích Nhật Từ
60
Vấn đáp: Chuyến hoằng pháp tại Việt Nam của thiền sư Thích Nhất Hạnh Vấn đáp: Chuyến hoằng pháp tại Việt Nam của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
66
Có Dũng Khí Hoằng Pháp Có Dũng Khí Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
22
Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
27
Có Thiện Chí Hộ Pháp Có Thiện Chí Hộ Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
20
Vấn đáp: Nỗi sợ về cái chết liên quan đến phong thủy địa lý Vấn đáp: Nỗi sợ về cái chết liên quan đến phong thủy địa lý
Tác giả: Thích Nhật Từ
517
Vấn đáp: Tại sao không có hình ảnh các vị Bồ tát trong Nam tông? Vấn đáp: Tại sao không có hình ảnh các vị Bồ tát trong Nam tông?
Tác giả: Thích Nhật Từ
204
Một Đời Người Và Ba Tấc Đất Một Đời Người Và Ba Tấc Đất
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
280
Vấn đáp: Những hiểu lầm về pháp môn quán thoại đầu Vấn đáp: Những hiểu lầm về pháp môn quán thoại đầu
Tác giả: Thích Nhật Từ
109
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 21) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 21) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
104
Rau Tào Khê (Phần 6) Rau Tào Khê (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
159
Vấn đáp: Gieo nhân gì để có nhận thức của bậc thánh Vấn đáp: Gieo nhân gì để có nhận thức của bậc thánh
Tác giả: Thích Nhật Từ
101
Không Tham Đắm Điều Thế Tục Không Tham Đắm Điều Thế Tục
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
96
Có Tâm Rộng Lớn Có Tâm Rộng Lớn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
99
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Quảng Thiện
106
Vấn đáp: Chuyển hóa thái độ chấp thân khi hiến tạng và hiến xác Vấn đáp: Chuyển hóa thái độ chấp thân khi hiến tạng và hiến xác
Tác giả: Thích Nhật Từ
45
Quyết Tâm Tiến Đạo Quyết Tâm Tiến Đạo
Tác giả: Thích Pháp Đăng
58
Phật Học Thường Thức (Kỳ 22) Phật Học Thường Thức (Kỳ 22)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
72
Ơn Sâu Nghĩa Nặng Ơn Sâu Nghĩa Nặng
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
78
Vấn đáp: Cậu bé Ram Bahadur Bomjon,Nepal (Buddy boy) Vấn đáp: Cậu bé Ram Bahadur Bomjon,Nepal (Buddy boy)
Tác giả: Thích Nhật Từ
185
Vấn đáp: Sự kiện Bà-la-môn Ubaka và Đức Phật Vấn đáp: Sự kiện Bà-la-môn Ubaka và Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Vấn đáp: Làm thế nào nhân biết hậu thân của người tái sanh Vấn đáp: Làm thế nào nhân biết hậu thân của người tái sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
160
Vấn đáp: Có hay không hiện tượng thần thức xuất ra thân này nhập vào thân khác? | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Có hay không hiện tượng thần thức xuất ra thân này nhập vào thân khác? | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
134
Vấn đáp: Sự hóa thân của Bồ tát Vấn đáp: Sự hóa thân của Bồ tát
Tác giả: Thích Nhật Từ
271
Vấn đáp: Thông điệp Kinh Điạ Tạng và Thức Alaya Vấn đáp: Thông điệp Kinh Điạ Tạng và Thức Alaya
Tác giả: Thích Nhật Từ
220
Vấn đáp: Thượng đế và các thần linh, Phương pháp chuyển hóa cảm xúc | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Thượng đế và các thần linh, Phương pháp chuyển hóa cảm xúc | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
186
Vì Sao Phải Nhẫn Vì Sao Phải Nhẫn
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
268
Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
211
Vấn đáp: Những hiểu lầm khi cúng dường tăng - ni Vấn đáp: Những hiểu lầm khi cúng dường tăng - ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
288
Vấn đáp: Những hiểu lầm về Bồ tát Địa Tạng Vấn đáp: Những hiểu lầm về Bồ tát Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
208
Vấn đáp: Phương pháp hóa giải phiền não trong cuộc sống | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Phương pháp hóa giải phiền não trong cuộc sống | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
189
Vấn đáp: Vô ngã và Vị tha là gì ? Vấn đáp: Vô ngã và Vị tha là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
151
Tâm Niệm Của Người Xuất Gia Tâm Niệm Của Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
541
Bốn cảnh vô tướng Bốn cảnh vô tướng
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
305
Sự Sai Biệt Giữa Khoa Học Và Phật Học Sự Sai Biệt Giữa Khoa Học Và Phật Học
Tác giả: HT. Thích Thanh Từ
220
Nhân Gian Tịnh Độ (Phần 6) - Xưng Tán Hộ Trì Nhân Gian Tịnh Độ (Phần 6) - Xưng Tán Hộ Trì
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
152
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 20) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 20) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
195
Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
886
Đạo Lý Ở Đời Đạo Lý Ở Đời
Tác giả: Thích Trí Huệ
612
Trang thứ 1 của 448