Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13216 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhân Quả - Ý Nghĩa Và Phân Loại Nhân Quả Nhân Quả - Ý Nghĩa Và Phân Loại Nhân Quả
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
58
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 12, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 12, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
23
Xin Đừng Làm Rách Vu Lan Xin Đừng Làm Rách Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
50
Khóe Mắt Của Mẹ Hiền Khóe Mắt Của Mẹ Hiền
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
39
Hãy Yêu Thương Nhau Hãy Yêu Thương Nhau
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
38
Hữu Xạ Tự Nhiên Hương Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
83
Phật Học Thường Thức (Kỳ 16) - Những Pháp Niệm Phật Phật Học Thường Thức (Kỳ 16) - Những Pháp Niệm Phật
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
217
Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 3) (Rất Hay) Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 3) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
584
Tùy Duyên Tùy Duyên
Tác giả: Thích Trí Huệ
804
Pháp Thoại (Tại Chùa Thiên Hoa, Đức Quốc) Pháp Thoại (Tại Chùa Thiên Hoa, Đức Quốc)
Tác giả: Thích Trí Huệ
336
Thiền trong mỗi phút Thiền trong mỗi phút
Tác giả: Thích Tâm Đức
149
Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
134
Nhất Tâm Niệm Phật Vạn Duyên Buông Nhất Tâm Niệm Phật Vạn Duyên Buông
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
188
Nhân Quả - Nhận Xét Tổng Quát Về Nhân Quả Nhân Quả - Nhận Xét Tổng Quát Về Nhân Quả
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
232
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 223, 224, 225 Và 226) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 223, 224, 225 Và 226)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
297
Hạnh Làm Công Quả Hạnh Làm Công Quả
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
258
4 Cái Không 4 Cái Không
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
235
Tịnh Hóa Sáu Cõi Tịnh Hóa Sáu Cõi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
527
Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 2) Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Huệ
300
Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 1) Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Huệ
423
Pháp Sự Hồi Hướng Pháp Sự Hồi Hướng
Tác giả: Thích Trí Huệ
330
Sống Như Lời Phật Dạy (Kỳ 2) Sống Như Lời Phật Dạy (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Huệ
217
Sống Như Lời Phật Dạy (Kỳ 1) Sống Như Lời Phật Dạy (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Huệ
370
Quả Báo Của Người Tu Quả Báo Của Người Tu
Tác giả: Thích Trí Huệ
633
Quả Báo Trong Kiếp Người (Kỳ 2) Quả Báo Trong Kiếp Người (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Huệ
362
Đừng Vì Cái Ác Của Người Mà Đánh Mất Đi Cái Tốt Của Mình Đừng Vì Cái Ác Của Người Mà Đánh Mất Đi Cái Tốt Của Mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
566
12 Lời Phật Dạy 12 Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Trí Huệ
264
Ở Đâu Có Phật Ở Đó Có An Lành Ở Đâu Có Phật Ở Đó Có An Lành
Tác giả: Thích Trí Huệ
234
Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tinh Túy Của 84000 Pháp Môn Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tinh Túy Của 84000 Pháp Môn
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
96
Khuyết Mà Tròn Khuyết Mà Tròn
Tác giả: Thích Giác Toàn
268
Thiền Sư Ni 19 Thiền Sư Ni 19
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
167
Thiền Sư Ni 18 Thiền Sư Ni 18
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
114
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (12 Tập, Còn Tiếp) (2014, Rất Hay) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (12 Tập, Còn Tiếp) (2014, Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
603
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 12, 2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 12, 2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
100
Hãy Để Thời Gian Thực Hành Pháp Hãy Để Thời Gian Thực Hành Pháp
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
252
Thiền Sư Ni 17 Thiền Sư Ni 17
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
147
Ý Nghĩa Cuộc Đời Ý Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
160
Tu Là Gì Tu Là Gì
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
119
Chắp tay cầu nguyện Chắp tay cầu nguyện
Tác giả: Thích Trí Chơn
245
54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3 54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
133
53.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2 53.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
95
52.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1 52.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
168
Tâm Buông Bỏ Tâm Buông Bỏ
Tác giả: Thích Trí Huệ
956
Hiểu Phật Và Tu Hiểu Phật Và Tu
Tác giả: Thích Trí Huệ
419
Nguyên Lai Bổn Tánh Nguyên Lai Bổn Tánh
Tác giả: Thích Trí Huệ
290
Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
190
Phật Sự Phật Sự
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
90
Mười Điều Tâm Niệm (Kỳ 2) Mười Điều Tâm Niệm (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
353
An Lạc Ở Đâu An Lạc Ở Đâu
Tác giả: Thích Trí Huệ
652
Chánh Kiến Chánh Kiến
Tác giả: Thích Đạo Như
148
Trang thứ 1 của 265