Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 24320 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Tắc Về Nguồn Đường Tắc Về Nguồn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
95
Ngũ Uẫn (Phần 2) Ngũ Uẫn (Phần 2)
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
76
Điều phục tâm ý Điều phục tâm ý
Tác giả: Thích Bửu Chánh
78
Pháp Đàm - Bồ Tát Biết Lắng Nghe Pháp Đàm - Bồ Tát Biết Lắng Nghe
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
38
Pháp Đàm - Tu Vô Lượng Nghĩa Pháp Đàm - Tu Vô Lượng Nghĩa
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
23
Tam Pháp Ấn (Phần 3) Tam Pháp Ấn (Phần 3)
Tác giả: Thích Tắc Huê
21
Pháp Đàm -  Tìm Lại Bản Tâm Pháp Đàm - Tìm Lại Bản Tâm
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
23
Tìm Lại Bản Tâm Tìm Lại Bản Tâm
Tác giả: Thích Minh Nhựt
19
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Tắc Huê
21
Pháp Đàm - Ra Khỏi Dính Mắc Pháp Đàm - Ra Khỏi Dính Mắc
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
18
Tam Pháp Ấn  (Phần 1) Tam Pháp Ấn (Phần 1)
Tác giả: Thích Tắc Huê
18
Thập Bát Giới - phần 1 Thập Bát Giới - phần 1
Tác giả: Thích Giác Tín
8
Pháp Đàm - Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn Pháp Đàm - Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
12
Thập Bát Giới - Phần 2 Thập Bát Giới - Phần 2
Tác giả: Thích Giác Tín
6
Giáo Dục Phật Giáo Giáo Dục Phật Giáo
Tác giả: Thích Minh Chơn
13
PHTH 179: Ý thức về cộng đồng PHTH 179: Ý thức về cộng đồng
Tác giả: Thích Thiện Trí
24
PHTH 177: Hãy giữa tâm ý thanh tịnh PHTH 177: Hãy giữa tâm ý thanh tịnh
Tác giả: Thích Thiện Quý
40
PHTH 178: Biết sống xét mình PHTH 178: Biết sống xét mình
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
36
PHTH 180: Thiền sư Phật Ấn dạy Tô Đông Pha PHTH 180: Thiền sư Phật Ấn dạy Tô Đông Pha
Tác giả: Thích Tắc Huê
18
PHTH 181: Ý nghĩa khất thực PHTH 181: Ý nghĩa khất thực
Tác giả: Thích Quang Thạnh
31
PHTH 183: Cuộc đời ảo ảnh PHTH 183: Cuộc đời ảo ảnh
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
28
PHTH 182: Ngồi thiền thì ít, ngồi phiền thì nhiều PHTH 182: Ngồi thiền thì ít, ngồi phiền thì nhiều
Tác giả: Thích Thiện Quý
32
Pháp Đàm - Thuốc Chữa Tâm Tà Kiến Pháp Đàm - Thuốc Chữa Tâm Tà Kiến
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
20
Duyên Khởi Duyên Khởi
Tác giả: Thích Thiện Thật
17
Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn
Tác giả: Thích Nguyên Thiện
10
Thuốc Chữa Tâm Tà Kiến Thuốc Chữa Tâm Tà Kiến
Tác giả: Thích Phước Toàn
18
Duyên Khởi (Phần 3) Duyên Khởi (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thật
7
Pháp Đàm - Nuôi Dưỡng Tín Tâm Pháp Đàm - Nuôi Dưỡng Tín Tâm
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
10
Pháp Đàm - Góc Của Khổ Vui Pháp Đàm - Góc Của Khổ Vui
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
12
Pháp Đàm - Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm - Hiện Tại Lạc Trú
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
17
Ly Rời Trần Cấu Ly Rời Trần Cấu
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
18
Lòng Từ Bi và Cuộc Sống Lòng Từ Bi và Cuộc Sống
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
25
Tâm Huyết Của Đức Phật Tâm Huyết Của Đức Phật
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
11
Kinh nghiệm hoằng pháp Kinh nghiệm hoằng pháp
Tác giả: Thích Trí Quảng
29
Duyên phận Duyên phận
Tác giả: Thích Minh Liên
44
Nhân Quả Trong Đời Sống Nhân Quả Trong Đời Sống
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
56
Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng và Cư Sĩ 8 ( 8 Giới Đưa Đến Giải Thoát ) Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng và Cư Sĩ 8 ( 8 Giới Đưa Đến Giải Thoát )
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
37
Tình nghĩa Thầy Trò 2 Tình nghĩa Thầy Trò 2
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
28
Tình Nghĩa Thầy Trò 1 Tình Nghĩa Thầy Trò 1
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
50
Giảng giải phẩm Cơ duyên (kinh Pháp Bảo Đàn) Giảng giải phẩm Cơ duyên (kinh Pháp Bảo Đàn)
Tác giả: Thích Giác Toàn
84
Bốn Sự Thật (Tứ Diệu Đế) Bốn Sự Thật (Tứ Diệu Đế)
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
87
Bốn Điều Nương Tựa Của Người Học Đạo Bốn Điều Nương Tựa Của Người Học Đạo
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
50
Vị Thầy dạy Đạo Vị Thầy dạy Đạo
Tác giả: Thích Chân Quang
48
Bình Thường Vô Sự Bình Thường Vô Sự
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
64
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5
Tác giả: Thích Trí Siêu
128
Pháp Yếu Tu Tập - Tọa Thiền Chỉ Quán Pháp Yếu Tu Tập - Tọa Thiền Chỉ Quán
Tác giả: Thích Trí Minh
109
Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
109
Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không?Tại sao Thiền không tin vào cõi Tây Phương Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không?Tại sao Thiền không tin vào cõi Tây Phương
Tác giả: Thích Nhật Từ
254
Thương Yêu Và Hờn Giận Thương Yêu Và Hờn Giận
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
210
Bình Thường Tâm Thị Đạo Bình Thường Tâm Thị Đạo
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
104
Trang thứ 1 của 487