Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 24970 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Làm phước như thế nào ? Vấn đáp: Làm phước như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
26
Vấn đáp: Truyền thông tống táng , Hướng dẫn ngươi thân đi chùa Vấn đáp: Truyền thông tống táng , Hướng dẫn ngươi thân đi chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
19
Vấn đáp: Phóng sinh như thế nào ? Vấn đáp: Phóng sinh như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
16
Vấn đáp: Hộ niệm như thế nào ? Vấn đáp: Hộ niệm như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
11
Xin Đừng Lãng Phí Xin Đừng Lãng Phí
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
38
Cửu Phẩm Liên Hoa Cửu Phẩm Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
64
Các Pháp Chỉ Là Giả Các Pháp Chỉ Là Giả
Tác giả: Thích Pháp Hòa
39
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
67
Vấn đáp: Tác dụng của quán tưởng trong khi mang thai Vấn đáp: Tác dụng của quán tưởng trong khi mang thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
91
Vấn đáp: Những ngộ nhận trong quá trình mang thai Vấn đáp: Những ngộ nhận trong quá trình mang thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Vấn đáp: Có nên xin con nuôi, Vô sinh Vấn đáp: Có nên xin con nuôi, Vô sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
70
Vấn đáp: Phước và Nghiệp của thai phụ khi giữ hay bỏ thai nhi Vấn đáp: Phước và Nghiệp của thai phụ khi giữ hay bỏ thai nhi
Tác giả: Thích Nhật Từ
80
Vấn đáp: Gieo duyên hạt giống thiện cho thai nhi Vấn đáp: Gieo duyên hạt giống thiện cho thai nhi
Tác giả: Thích Nhật Từ
49
Vấn đáp: Thai phụ làm đẹp có ảnh hưởng đến thai nhi không ? Vấn đáp: Thai phụ làm đẹp có ảnh hưởng đến thai nhi không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
112
Vấn đáp: Sinh con theo ý muốn, Có nên cầu con Vấn đáp: Sinh con theo ý muốn, Có nên cầu con
Tác giả: Thích Nhật Từ
136
Vấn đáp: Vượt qua tâm lý căng thẳng khi mang thai Vấn đáp: Vượt qua tâm lý căng thẳng khi mang thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
84
Vấn đáp: Thai phụ có nên ăn chay trong thai kỳ ? Vấn đáp: Thai phụ có nên ăn chay trong thai kỳ ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
83
Vấn đáp: Phân biệt xá lợi thật Vấn đáp: Phân biệt xá lợi thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
102
Vấn đáp: Việc tiếp xúc giữa người Phật tử và người xuất gia Vấn đáp: Việc tiếp xúc giữa người Phật tử và người xuất gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
89
Vấn đáp: Mặc áo lông thú vào chùa, Trống da trâu trong chùa Vấn đáp: Mặc áo lông thú vào chùa, Trống da trâu trong chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
80
Vấn đáp: Khuyên người đang đứng giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa Vấn đáp: Khuyên người đang đứng giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa
Tác giả: Thích Nhật Từ
102
Vấn đáp: Văn hóa đa thê trong Hồi giáo Vấn đáp: Văn hóa đa thê trong Hồi giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
53
Vấn đáp: Việc hiếu thảo và hương khói cho tổ tiên Vấn đáp: Việc hiếu thảo và hương khói cho tổ tiên
Tác giả: Thích Nhật Từ
93
Vấn đáp: Làm giàu áp dụng giáo lý đạo Phật Vấn đáp: Làm giàu áp dụng giáo lý đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
61
Vấn đáp: Phật tử tại gia có trở thành Phật không ? Vấn đáp: Phật tử tại gia có trở thành Phật không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
50
Vấn đáp: Tình thương yêu của cha mẹ Vấn đáp: Tình thương yêu của cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
28
Vấn đáp: Nghệ thuật giao tiếp trong truyền thông Vấn đáp: Nghệ thuật giao tiếp trong truyền thông
Tác giả: Thích Nhật Từ
291
Vấn đáp: Nghệ thuật sống của người Nhật Bản Vấn đáp: Nghệ thuật sống của người Nhật Bản
Tác giả: Thích Nhật Từ
292
Vấn đáp: Tính tự lập trong cuộc sống Vấn đáp: Tính tự lập trong cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
186
Vấn đáp: Duyên trong Phật giáo Vấn đáp: Duyên trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
243
Vấn đáp: Nghệ thuật Nắm và Buông trong cuộc sống Vấn đáp: Nghệ thuật Nắm và Buông trong cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
243
Vấn đáp: Tẩu hoả nhập ma là gì ? Vấn đáp: Tẩu hoả nhập ma là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
194
Vấn đáp: Pháp nguyện là gì ? Vấn đáp: Pháp nguyện là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Pháp danh Diệu Âm Vấn đáp: Pháp danh Diệu Âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
111
Vấn đáp: Lựa chọn pháp môn tu phù hợp Vấn đáp: Lựa chọn pháp môn tu phù hợp
Tác giả: Thích Nhật Từ
168
Vấn đáp: Trí tuệ và Vô minh là gì ? Sự mầu nhiệm của nhân quả Vấn đáp: Trí tuệ và Vô minh là gì ? Sự mầu nhiệm của nhân quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 2) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
482
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 1) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Đức, Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
575
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
747
Ganh Tị Và Tùy Hỷ Ganh Tị Và Tùy Hỷ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
675
Năm Quả Phước Năm Quả Phước
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
465
Thập Nhị Nhân Duyên (Kỳ 3) Thập Nhị Nhân Duyên (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
121
Thập Nhị Nhân Duyên (Kỳ 2) Thập Nhị Nhân Duyên (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
127
Thập Nhị Nhân Duyên (Kỳ 1) Thập Nhị Nhân Duyên (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
260
Đề Bà Đạt Đa Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
153
Người Đọc Được Tâm Người Đọc Được Tâm
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
223
Vạn Sự Kiết Tường Vạn Sự Kiết Tường
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,389
Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não
Tác giả: Thích Phước Tiến
694
Biết Chuyển Hóa Cuộc Đời Mình Biết Chuyển Hóa Cuộc Đời Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
303
Tu Trong Bổn Phận Tu Trong Bổn Phận
Tác giả: Thích Pháp Hòa
317
Trang thứ 1 của 500