Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13033 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tính nhân quả trong kinh A Di Đà Tính nhân quả trong kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Tâm Đức
30
Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA
Tác giả: Thích Tâm Đức
19
Bóng dáng của Niết Bàn Bóng dáng của Niết Bàn
Tác giả: Thích Tâm Đức
16
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
Tác giả: Thích Tâm Đức
17
Tướng Lành Tâm Giải Thoát Tướng Lành Tâm Giải Thoát
Tác giả: Thích Trí Huệ
62
Báo đáp tứ trọng ân Báo đáp tứ trọng ân
Tác giả: Thích Giải Hiền
14
Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
20
Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau
Tác giả: Thích Minh Niệm
19
Thương Yêu Hay Ràng Buộc Thương Yêu Hay Ràng Buộc
Tác giả: Thích Minh Niệm
13
Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng
Tác giả: Thích Minh Niệm
12
Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
6
Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
6
Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
5
Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra
Tác giả: Thích Minh Niệm
5
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
7
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh
Tác giả: Thích Minh Niệm
6
Hãy quý trọng mạng sống Hãy quý trọng mạng sống
Tác giả: Thích Quang Thạnh
12
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
17
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
15
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
12
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
12
Tứ Đại Thiên Vương (Kỳ 2) Tứ Đại Thiên Vương (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
182
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 1) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 1)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
140
Thơ Thiền Giảng Giải - Vô Trụ Thiền Sư Giảng Giải Thơ Thiền Giảng Giải - Vô Trụ Thiền Sư Giảng Giải
Tác giả: Thích Tuệ Hải
73
Sự Nghèo Khổ Đích Thực Sự Nghèo Khổ Đích Thực
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
99
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
362
Giận Hờn Vu Vơ Giận Hờn Vu Vơ
Tác giả: Thích Bửu Chánh
465
Kế Thừa Tổ Nghiệp Kế Thừa Tổ Nghiệp
Tác giả: Thích Trí Quảng
184
Phật Pháp Hoa Phật Pháp Hoa
Tác giả: Thích Trí Quảng
160
Bồ Tát Mười Phương Bồ Tát Mười Phương
Tác giả: Thích Trí Quảng
146
Bảo Vệ Môi Trường Bảo Vệ Môi Trường
Tác giả: Thích Trí Quảng
73
Trí Tuệ Tập Thể Trí Tuệ Tập Thể
Tác giả: Thích Trí Quảng
91
Giáo Dục Của Phật Giáo Dục Của Phật
Tác giả: Thích Trí Quảng
92
Cầu Nguyện Hòa Bình Cầu Nguyện Hòa Bình
Tác giả: Thích Trí Quảng
64
Khai Tri Kiến Phật Khai Tri Kiến Phật
Tác giả: Thích Trí Quảng
86
Nhân Gian Phật Giáo Nhân Gian Phật Giáo
Tác giả: Thích Trí Quảng
55
Qui Sơn Cảnh Sách (Phần 1) Qui Sơn Cảnh Sách (Phần 1)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
110
Công Năng Phước Báu Công Năng Phước Báu
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
123
Quả Báo Đáng Sợ Quả Báo Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
162
Bố Thí Ba La Mật (2010) Bố Thí Ba La Mật (2010)
Tác giả: Thích Trí Siêu
113
Bồ Tát Đạo Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Trí Siêu
95
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Trí Siêu
121
Chết Và Tái Sinh Chết Và Tái Sinh
Tác giả: Thích Trí Siêu
194
Duy Thức Tam Thập Tụng Duy Thức Tam Thập Tụng
Tác giả: Thích Trí Siêu
102
Phước Báu Của Sự Bố Thí Phước Báu Của Sự Bố Thí
Tác giả: Thích Hạnh Tuệ
71
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 2) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 2)
Tác giả: Thích Nhất Chân
44
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả
Tác giả: Thích Nhất Chân
525
Triệt Ngộ Đại Sư Ngữ Lục Triệt Ngộ Đại Sư Ngữ Lục
Tác giả: Thích Nhất Chân
201
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 1) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 1)
Tác giả: Thích Nhất Chân
148
Tỉnh Thức Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Tâm Thiện
162
Trang thứ 1 của 261