Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13053 videos
Tiêu đề video Lượt xem
3 Hạnh Người Niệm Phật 3 Hạnh Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
61
Như Voi Giữa Trận Như Voi Giữa Trận
Tác giả: Thích Chân Tính
112
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 4) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 4)
Tác giả: Thích Nhất Chân
107
Chiếc thuyền Chiếc thuyền
Tác giả: Thích Tâm Đức
112
Tứ Đại Thiên Vương (Kỳ 3) Tứ Đại Thiên Vương (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
212
Tỉnh Thức Tỉnh Thức
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
243
Chùa Là Viện Thẩm Mỹ Tâm Linh Chùa Là Viện Thẩm Mỹ Tâm Linh
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
177
Thập Thiện Nghiệp (Phần 2) Thập Thiện Nghiệp (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Hoàng
121
Thập Thiện Nghiệp (Phần 1) Thập Thiện Nghiệp (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Hoàng
169
Bên Dòng Sông Mã Bên Dòng Sông Mã
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
123
Học Cách Giải Trừ Phiền Não (Phần 2) Học Cách Giải Trừ Phiền Não (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
571
Phát Khởi Tâm Xả Phát Khởi Tâm Xả
Tác giả: Thích Minh Chơn
206
Phật Pháp Đơn Giản Lạ Kỳ Phật Pháp Đơn Giản Lạ Kỳ
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
258
Thái Độ Khoan Dung Thái Độ Khoan Dung
Tác giả: Thích Quang Thạnh
220
Thật Giả Thật Giả
Tác giả: Thích Phước Nghiêm
197
Nương Tựa Nương Tựa
Tác giả: Thích Giác Đăng
202
Hạt Nhân Của Hạnh Phúc Hạt Nhân Của Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Tâm Thiện
265
Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,102
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 3) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 3)
Tác giả: Thích Nhất Chân
176
Nhân Quả Giàu Nghèo Nhân Quả Giàu Nghèo
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
299
Tính nhân quả trong kinh A Di Đà Tính nhân quả trong kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Tâm Đức
240
Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA
Tác giả: Thích Tâm Đức
117
Bóng dáng của Niết Bàn Bóng dáng của Niết Bàn
Tác giả: Thích Tâm Đức
99
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
Tác giả: Thích Tâm Đức
102
Tướng Lành Tâm Giải Thoát Tướng Lành Tâm Giải Thoát
Tác giả: Thích Trí Huệ
874
Báo đáp tứ trọng ân Báo đáp tứ trọng ân
Tác giả: Thích Giải Hiền
66
Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Minh Niệm
146
Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau
Tác giả: Thích Minh Niệm
121
Thương Yêu Hay Ràng Buộc Thương Yêu Hay Ràng Buộc
Tác giả: Thích Minh Niệm
99
Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng
Tác giả: Thích Minh Niệm
74
Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu
Tác giả: Thích Minh Niệm
62
Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong
Tác giả: Thích Minh Niệm
45
Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên
Tác giả: Thích Minh Niệm
42
Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra
Tác giả: Thích Minh Niệm
29
Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy Tâm Ta Thế Nào Thì Sẽ Thấy Thực Tại Như Thế Ấy
Tác giả: Thích Minh Niệm
72
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh
Tác giả: Thích Minh Niệm
78
Hãy quý trọng mạng sống Hãy quý trọng mạng sống
Tác giả: Thích Quang Thạnh
99
Thương Về Miền Xa Thương Về Miền Xa
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
75
Gieo Hạt Yêu Thương Gieo Hạt Yêu Thương
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
61
Những bông hoa giữa đời thường Những bông hoa giữa đời thường
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
50
Viên Ngọc Sáng Trong Tâm Viên Ngọc Sáng Trong Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
51
Tứ Đại Thiên Vương (Kỳ 2) Tứ Đại Thiên Vương (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
374
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 1) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 1)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
214
Thơ Thiền Giảng Giải - Vô Trụ Thiền Sư Giảng Giải Thơ Thiền Giảng Giải - Vô Trụ Thiền Sư Giảng Giải
Tác giả: Thích Tuệ Hải
161
Sự Nghèo Khổ Đích Thực Sự Nghèo Khổ Đích Thực
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
153
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
402
Giận Hờn Vu Vơ Giận Hờn Vu Vơ
Tác giả: Thích Bửu Chánh
571
Kế Thừa Tổ Nghiệp Kế Thừa Tổ Nghiệp
Tác giả: Thích Trí Quảng
226
Phật Pháp Hoa Phật Pháp Hoa
Tác giả: Thích Trí Quảng
203
Bồ Tát Mười Phương Bồ Tát Mười Phương
Tác giả: Thích Trí Quảng
181
Trang thứ 1 của 262