Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 16122 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tám Tướng thị hiện Tám Tướng thị hiện
Tác giả: Thích Nguyên Siêu
415
Vi Diệu Pháp - Tâm Si Vi Diệu Pháp - Tâm Si
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
238
Vi Diệu Pháp - Tâm Sân Vi Diệu Pháp - Tâm Sân
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
176
Vi Diệu Pháp - Tâm Tham Vi Diệu Pháp - Tâm Tham
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
136
Hoa Mặt Trời kỳ 7 - Gs. Lê Văn Lan Hoa Mặt Trời kỳ 7 - Gs. Lê Văn Lan
Tác giả: Lê Văn Lan
214
Kinh Pháp Hoa - phẩm thứ 18 - Tùy Hủy Công Đức Kinh Pháp Hoa - phẩm thứ 18 - Tùy Hủy Công Đức
Tác giả: Thích Tâm Đức
123
Tu Nhân Tích Đức Tu Nhân Tích Đức
Tác giả: Thích Quảng Thiện
180
Lục Đạo Luân Hồi Lục Đạo Luân Hồi
Tác giả: Thích Minh Đạo
132
Tinh thần tu tiến của người Phật tử xuất gia và tại gia Tinh thần tu tiến của người Phật tử xuất gia và tại gia
Tác giả: Thích Quảng Thiện
81
Hạnh Nguyện Quan Âm Hạnh Nguyện Quan Âm
Tác giả: Thích Quảng Thiện
68
Pháp sư Công Đức Pháp sư Công Đức
Tác giả: Thích Tâm Đức
43
Kinh Lăng Già Tâm Ấn Kinh Lăng Già Tâm Ấn
Tác giả: Pháp Sư Pháp Vân
253
Mặc Kệ Nó Mặc Kệ Nó
Tác giả: Thích Bửu Chánh
272
Cư Sĩ Lý Tưởng Cư Sĩ Lý Tưởng
Tác giả: Thích Đồng Thành
141
Vì Sao Chánh Pháp Suy Yếu ? Vì Sao Chánh Pháp Suy Yếu ?
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
171
Bảy chi phần giác ngộ - tu tập thất giác chi Bảy chi phần giác ngộ - tu tập thất giác chi
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
94
Tỉnh Giấc 4 -10 - 2015 Tỉnh Giấc 4 -10 - 2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
332
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Địa Tạng) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Địa Tạng)
Tác giả: Thích Thông Triết
169
Lời Hoa Lời Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
452
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (14 Tập, Còn Tiếp) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (14 Tập, Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
188
Cận Tử Nghiệp Cận Tử Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
196
Cách Tạo Phước Cách Tạo Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
305
Nếp Sống Đạo Nếp Sống Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
74
Vu Lan Nhớ Mẹ Cha Vu Lan Nhớ Mẹ Cha
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
102
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 5) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
101
Sợ Ma Sợ Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
409
Ý Nghĩa Nhất Tâm Ý Nghĩa Nhất Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
193
Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây
Tác giả: Thích Nhật Từ
306
Vấn đáp: Từ bi hỉ xả trong kinh doanh, tiêu thụ thông tin, nông nghiệp Việt Nam, Phật giáo và đời số Vấn đáp: Từ bi hỉ xả trong kinh doanh, tiêu thụ thông tin, nông nghiệp Việt Nam, Phật giáo và đời số
Tác giả: Thích Nhật Từ
383
Pháp đàm tham vấnkhóa tu Sống Tỉnh Thức lần 2 Pháp đàm tham vấnkhóa tu Sống Tỉnh Thức lần 2
Tác giả: Thích Trí Chơn
954
Thừa kế chính pháp Thừa kế chính pháp
Tác giả: Thích Trí Chơn
275
Tu Nhà Tu Chợ Tu Chùa Tu Nhà Tu Chợ Tu Chùa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,830
Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân (vấn đáp) Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân (vấn đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
438
Hỏi Đáp 29: Kinh Kim Cang: Đừng Cố Chấp Vào Âm Thanh Sắc Tướng Hỏi Đáp 29: Kinh Kim Cang: Đừng Cố Chấp Vào Âm Thanh Sắc Tướng
Tác giả: Thích Thiện Hữu
199
Hỏi Đáp 30: Cực Lạc Khác Niết Bàn? Hỏi Đáp 30: Cực Lạc Khác Niết Bàn?
Tác giả: Thích Thiện Hữu
295
Lần Đầu Và Lần Cuối Lần Đầu Và Lần Cuối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
859
Ai Cũng Có Thể Bố Thí Ai Cũng Có Thể Bố Thí
Tác giả: Thích Pháp Hòa
590
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Pháp Hòa
252
Thế Nào Là Được (Giảng Tại Chùa Thiên Quang) Thế Nào Là Được (Giảng Tại Chùa Thiên Quang)
Tác giả: Thích Bửu Chánh
231
Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm Vận Mệnh Thay Đổi Từ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
359
Tịnh Chư Nghiệp Chướng Tịnh Chư Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
159
Bảo Châu Vô Giá Bảo Châu Vô Giá
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
124
Xây Đắp Ước Về Xây Đắp Ước Về
Tác giả: Thích Đồng Thành
131
Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào? Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào?
Tác giả: Thích Phước Tiến
743
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233)
Tác giả: Thích Phước Tiến
580
Hướng Dẫn Cách Đắp Y Hướng Dẫn Cách Đắp Y
Tác giả: Thích Pháp Hòa
130
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 3) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hóa
48
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 2) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Hóa
44
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 1) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Hóa
60
Quyết Định Về Với Phật Quyết Định Về Với Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
85
Trang thứ 1 của 323