Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 15390 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu Là Cội Phúc, Tình Là Dây Oan Tu Là Cội Phúc, Tình Là Dây Oan
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
11
Triết Lý Người Cày Ruộng Triết Lý Người Cày Ruộng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
10
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
12
Tứ Nhiếp Pháp Tứ Nhiếp Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
86
Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279) Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
213
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
180
Tôn Kính Pháp Bảo Tôn Kính Pháp Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
208
Mùa an cư thứ 30 Mùa an cư thứ 30
Tác giả: Thích Trí Quảng
171
Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh
Tác giả: Thích Tánh Tuệ
310
Biết chấp nhận Biết chấp nhận
Tác giả: Thích Quảng Thiện
183
Bài Kinh Đặt Sai Hướng - HT Viên Minh giảng Bài Kinh Đặt Sai Hướng - HT Viên Minh giảng
Tác giả: Thích Viên Minh
74
Những điều cần biết trong cổng chùa Những điều cần biết trong cổng chùa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
352
Giá trị của giáo lý nghiệp Giá trị của giáo lý nghiệp
Tác giả: Thích Trí Quảng
130
Tha Thứ Tha Thứ
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
158
Kết Kết
Tác giả: Thích Thiện Xuân
354
Phạm Thiên thính pháp Phạm Thiên thính pháp
Tác giả: Thích Trí Quảng
349
Tĩnh Lặng - Trong Sáng Tĩnh Lặng - Trong Sáng
Tác giả: Thích Viên Minh
193
Tự Do và Trói Buộc Tự Do và Trói Buộc
Tác giả: Thích Viên Minh
190
Tôn Kính Pháp Bảo Tôn Kính Pháp Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
320
Học và tu Học và tu
Tác giả: Thích Trí Quảng
101
Làm Đẹp Chính Mình Làm Đẹp Chính Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
404
Điều Gì Quý Nhất Trên Đời Điều Gì Quý Nhất Trên Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
395
Bình Bát Cơm Ngàn Nhà Bình Bát Cơm Ngàn Nhà
Tác giả: Thích Thiện Thuận
717
Y Lý Và Đạo Lý Y Lý Và Đạo Lý
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,151
Lắng Tâm Niệm Phật Lắng Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Quảng Thiện
514
Nhân Quả Sống Lâu, Chết Yểu Nhân Quả Sống Lâu, Chết Yểu
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
534
Bát Thánh Đạo - Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm Bát Thánh Đạo - Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
270
Cạm Bẫy Tình Yêu Cạm Bẫy Tình Yêu
Tác giả: Thích Thiện Thuận
814
Học Và Tu Học Và Tu
Tác giả: Thích Trí Quảng
596
Nhân Quả Tâm Bỏn Xẻn Nhân Quả Tâm Bỏn Xẻn
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
500
Nuôi Dưỡng Các Thứ Tâm Nuôi Dưỡng Các Thứ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
175
Nhân Cách Xây Dựng Hạnh Phúc Nhân Cách Xây Dựng Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
227
Lý tưởng người xuất gia Lý tưởng người xuất gia
Tác giả: Thích Nguyên Thiện
205
Hạnh buông bỏ Hạnh buông bỏ
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Huệ
375
Tu Niệm Phật Tu Niệm Phật
Tác giả: Thích Trung Đạo
553
Kinh Chuyển Pháp Luân Kinh Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
373
Tìm Phật Nơi Đâu Tìm Phật Nơi Đâu
Tác giả: Thích Thiện Thuận
486
Công đức niệm Phật Công đức niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
602
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
261
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Đức Trường
131
Đức Phật của chúng ta Đức Phật của chúng ta
Tác giả: Thích Tuệ Nhật
126
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
466
Nắm tro tàn Nắm tro tàn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
776
Phật Duyên Phật Duyên
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
222
Tuy Giống Mà Khác Tuy Giống Mà Khác
Tác giả: Thích Thiện Hữu
99
Kiếp lang thang Kiếp lang thang
Tác giả: Thích Thiện Thuận
555
Những lời cuối của đức Thế Tôn Những lời cuối của đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
302
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 8) - Đa Văn, Tùy Hỷ Cúng Dường Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 8) - Đa Văn, Tùy Hỷ Cúng Dường
Tác giả: Thích Tuệ Hải
146
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 8) - Gần Bạn Lành, Thiện Tri Thức, Minh Sư Học Đạo Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 8) - Gần Bạn Lành, Thiện Tri Thức, Minh Sư Học Đạo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
167
Năng Lượng Năng Lượng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
346
Trang thứ 1 của 308