Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13393 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vô Ngã Trong Đạo Phật Vô Ngã Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nguyên Tâm
1
Dễ Dễ
Tác giả: Thích Thiện Hữu
17
Ngũ Đình Tâm Quán Ngũ Đình Tâm Quán
Tác giả: Thích Phước Tiến
38
Bất An ? Bất An ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
100
Đạo Phật Độ Sanh Đạo Phật Độ Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
153
Những Mốc Lớn Của Phật Giáo Việt Nam Những Mốc Lớn Của Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Thanh Từ
46
Chia Sẻ Nổi Khổ Niềm Đau Chia Sẻ Nổi Khổ Niềm Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
150
Nội Tâm Nội Tâm
Tác giả: Thích Trí Quảng
255
Giới Luật Giới Luật
Tác giả: Thích Trí Quảng
173
Hoằng Pháp Lợi Sanh Hoằng Pháp Lợi Sanh
Tác giả: Thích Trí Quảng
77
Tam Quy Tam Quy
Tác giả: Thích Trí Quảng
78
Trí Tuệ Chỉ Đạo Trí Tuệ Chỉ Đạo
Tác giả: Thích Trí Quảng
71
Đạo Giải Thoát Đạo Giải Thoát
Tác giả: Thích Trí Quảng
81
Im Lặng Là Vàng Im Lặng Là Vàng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
150
Phật Tử Tại Gia (Bài 2) Phật Tử Tại Gia (Bài 2)
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
86
Kỳ Viên Tinh Xá Kỳ Viên Tinh Xá
Tác giả: Thích Thiện Thuận
213
Phổ Khuyến Đồng Tu Tịnh Độ Phổ Khuyến Đồng Tu Tịnh Độ
Tác giả: Pháp Sư Định Hoằng
206
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
332
Giáo Pháp của Đức Phật Giáo Pháp của Đức Phật
Tác giả: Thích Giác Trí
160
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
842
Ánh Sáng Phật Pháp (Kỳ 48) Ánh Sáng Phật Pháp (Kỳ 48)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
458
Về Nhà Về Nhà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
303
Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
244
Sống trong hoan hỷ, nụ cười trên môi Sống trong hoan hỷ, nụ cười trên môi
Tác giả: Thích Chơn Pháp Trú
304
Cánh cửa mở vào cực lạc Cánh cửa mở vào cực lạc
Tác giả: Thích Hạnh Tín
215
Đoạn trừ phiền não Đoạn trừ phiền não
Tác giả: Thích Giác Pháp
329
Xây Dựng Tịnh Độ Tại Nhân Gian Xây Dựng Tịnh Độ Tại Nhân Gian
Tác giả: Thích Thanh Thắng
221
Tín Tấn - Niệm Định Tuệ Tín Tấn - Niệm Định Tuệ
Tác giả: Thích Nữ Hỷ Nghiêm
229
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 231 Và 232) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 231 Và 232)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
285
Tùy Cơ Ứng Vật Tùy Cơ Ứng Vật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
827
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất) Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất)
Tác giả: Thích Như Điển
309
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 12 Năm 2014) Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 12 Năm 2014)
Tác giả: Thích Thông Triết
346
Quán Âm Thanh Quán Âm Thanh
Tác giả: Thích Minh Tuấn
200
Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
320
Phật Pháp Vấn Đáp (Khóa Tu Mùa Hè, 2014) Phật Pháp Vấn Đáp (Khóa Tu Mùa Hè, 2014)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
576
Thiền Là Gì Thiền Là Gì
Tác giả: Thích Thông Triết
237
Em Mừng Phật Đản Sanh Em Mừng Phật Đản Sanh
Tác giả: Minh Tú
92
Hạnh Lành Người Niệm Phật (Kỳ 2) Hạnh Lành Người Niệm Phật (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
277
Hạnh Lành Người Niệm Phật (Kỳ 1) Hạnh Lành Người Niệm Phật (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
442
Lời Cảnh Tỉnh Lời Cảnh Tỉnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
432
Luật Nhân Quả Công Bằng Luật Nhân Quả Công Bằng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
275
Tu Ba Nghiệp Tu Ba Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
186
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
246
Giữ Tâm Tốt Giữ Tâm Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
283
Tiếp Cận Đạo Phật Tiếp Cận Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
745
Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,535
Trả Nợ Đời Trả Nợ Đời
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
368
Thông Điệp Của Nước Thông Điệp Của Nước
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
145
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Tác giả: Chân Pháp Ấn
130
Tiếp xúc với phi tư lượng Tiếp xúc với phi tư lượng
Tác giả: Chân Pháp Ấn
203
Trang thứ 1 của 268