Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 13044 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Duyên Lành Phát Tâm Duyên Lành Phát Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
64
Ba Pháp Hành Ba Pháp Hành
Tác giả: Thích Pháp Hòa
42
Bước Đầu Học Phật - Ý Nghĩa Tụng Kinh Bước Đầu Học Phật - Ý Nghĩa Tụng Kinh
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
93
Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu Đau Khổ Là Liều Thuốc Kỳ Diệu
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
165
59.Phần Duyên Khởi P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 59.Phần Duyên Khởi P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
87
Bóng Trăng Đáy Nước Bóng Trăng Đáy Nước
Tác giả: Thích Thiện Thuận
379
Yêu Nên Tốt Yêu Nên Tốt
Tác giả: Thích Chân Tính
284
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 227 Và 228) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 227 Và 228)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
142
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
275
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 74) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 74)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
62
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 73) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 73)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
58
Đừng Để Mất Đi Đừng Để Mất Đi
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
140
Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
154
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
320
Nghĩa Tình Chốn Thiền Môn Nghĩa Tình Chốn Thiền Môn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
535
Tình Pháp Lữ Tình Pháp Lữ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
311
Người Tu Phật Phải Giữ Giới - Chùa Hội Phước - Bà Rịa Người Tu Phật Phải Giữ Giới - Chùa Hội Phước - Bà Rịa
Tác giả: Thích Thanh Từ
214
Kinh Bát Nhã 2 Kinh Bát Nhã 2
Tác giả: Thích Thanh Từ
111
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 197 - 199) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 197 - 199)
Tác giả: Thích Phước Tiến
613
Pháp Thí Pháp Thí
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
139
Pháp Thoại (Giảng Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) Pháp Thoại (Giảng Tại Đạo Tràng Pháp Hoa)
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
163
Vấn Đáp Phật Pháp Vấn Đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
708
Tu Tâm (Giảng Tại Canada) Tu Tâm (Giảng Tại Canada)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
625
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
393
Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
203
Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên) Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
160
Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh) Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
178
Cầu Phúc Cầu Thọ Cầu Phúc Cầu Thọ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
217
Phước Báo Phước Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Thủy
201
Ý Nghĩa Bốn Câu Pháp Cú Ý Nghĩa Bốn Câu Pháp Cú
Tác giả: Thích Nữ Như Thủy
118
Cuộc Đời Tu Sĩ Cuộc Đời Tu Sĩ
Tác giả: Thích Nữ Như Thủy
132
Nhân Quả (Giảng Tại Chùa Địa Tạng) (Trọn Bài, 5 Phần) Nhân Quả (Giảng Tại Chùa Địa Tạng) (Trọn Bài, 5 Phần)
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,300
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
179
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
232
Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
329
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
111
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
169
Hiếu Trong Đạo Phật Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
68
Tài Sản Không Mất Tài Sản Không Mất
Tác giả: Thích Giác Hạnh
165
Chuyển Nghiệp Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
83
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ) Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ)
Tác giả: Thích Giác Đăng
53
Bước Chân Vào Tịnh Độ Bước Chân Vào Tịnh Độ
Tác giả: Thích Pháp Đăng
55
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Đăng
54
Cuộc Sống Vô Thường Cuộc Sống Vô Thường
Tác giả: Thích Pháp Hòa
353
Tư Cách Của Vị Thầy Tư Cách Của Vị Thầy
Tác giả: Thích Thiện Thuận
333
Tạo Duyên Với Hoàn Cảnh Tạo Duyên Với Hoàn Cảnh
Tác giả: Thích Trí Huệ
691
Tu Bốn Pháp Không Tu Bốn Pháp Không
Tác giả: Thích Trí Huệ
404
Biết Là Được Biết Là Được
Tác giả: Thích Trí Huệ
462
Người Chưa Biết Tu Người Chưa Biết Tu
Tác giả: Thích Trí Huệ
387
Không Tu Khổ Lắm Thầy Ơi Không Tu Khổ Lắm Thầy Ơi
Tác giả: Thích Trí Huệ
819
Trang thứ 1 của 261