Thành viên

Nhớ tôi

Pháp thoại

Có tất cả 22008 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Thiện Chơn
32
Vấn đáp: Kinh bảy loại vợ ( chồng ) Vấn đáp: Kinh bảy loại vợ ( chồng )
Tác giả: Thích Nhật Từ
55
Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
40
Vấn đáp: Xử lý tượng - dụng cụ thờ cúng khi đã cũ Vấn đáp: Xử lý tượng - dụng cụ thờ cúng khi đã cũ
Tác giả: Thích Nhật Từ
44
Vấn đáp: Phẩm Thí dụ Kinh Pháp Hoa, Đạo Mẫu, Tướng của các Pháp Vấn đáp: Phẩm Thí dụ Kinh Pháp Hoa, Đạo Mẫu, Tướng của các Pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
30
Vấn đáp: Không gian thờ Phật, văn hóa cúng mặn Vấn đáp: Không gian thờ Phật, văn hóa cúng mặn
Tác giả: Thích Nhật Từ
28
Vấn đáp: Thờ cúng Phật, tổ tiên, thần tài, thổ địa Vấn đáp: Thờ cúng Phật, tổ tiên, thần tài, thổ địa
Tác giả: Thích Nhật Từ
38
Hãy Làm Những Việc Khó Làm Hãy Làm Những Việc Khó Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
110
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
252
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
192
Giới Giáo Hành Nghi Giới Giáo Hành Nghi
Tác giả: Thích Thiện Thuận
168
Tiếng Lòng (Phần 1) - Tình Nghĩa Thầy Trò Tiếng Lòng (Phần 1) - Tình Nghĩa Thầy Trò
Tác giả: Thích Thiện Thuận
170
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 14) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 14) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
75
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
131
Vấn đáp: Văn hóa thờ đức ông, cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã Vấn đáp: Văn hóa thờ đức ông, cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã
Tác giả: Thích Nhật Từ
168
Vấn đáp: Phương pháp hộ niệm và tống táng Vấn đáp: Phương pháp hộ niệm và tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
101
Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài
Tác giả: Thích Nhật Từ
111
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
100
Vấn đáp: Tu tập cho bản thân có ích kỷ không Vấn đáp: Tu tập cho bản thân có ích kỷ không
Tác giả: Thích Nhật Từ
96
Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
64
Dâng Đèn Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Dâng Đèn Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Hữu
89
Buông Bỏ Buông Bỏ
Tác giả: Thích Thiện Hữu
140
Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
341
Lời Vàng Phật Dạy Lời Vàng Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
158
Vấn đáp: Lấy trộm của chùa Vấn đáp: Lấy trộm của chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
216
Vấn đáp: Nghiệp chết đột tử Vấn đáp: Nghiệp chết đột tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
350
Vấn đáp: Tác dụng tâm lý người cầu an, cầu siêu Vấn đáp: Tác dụng tâm lý người cầu an, cầu siêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
117
Vấn đáp: Đọc tên cầu an và cầu siêu Vấn đáp: Đọc tên cầu an và cầu siêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
209
Vấn đáp: Hiện tượng mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Hiện tượng mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
131
Vấn đáp: Xá lợi nhục thân, phương pháp hộ niệm Vấn đáp: Xá lợi nhục thân, phương pháp hộ niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
68
Vấn đáp: Tái sinh về đâu Vấn đáp: Tái sinh về đâu
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Vấn đáp: Hiện tượng chết đi sống lại Vấn đáp: Hiện tượng chết đi sống lại
Tác giả: Thích Nhật Từ
88
Vấn đáp: Thân trung ấm, Tâm thức sau khi chết Vấn đáp: Thân trung ấm, Tâm thức sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
95
Cuộc Đời Vô Thường Cuộc Đời Vô Thường
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
307
Trái tim bình an - Làng Mai Trái tim bình an - Làng Mai
Tác giả: Thích Nữ Hỷ Nghiêm
206
Tu Thân Và Tu Tâm - Làng Mai Tu Thân Và Tu Tâm - Làng Mai
Tác giả: Thích Chân Pháp Đăng
154
Tu tập để được an vui Tu tập để được an vui
Tác giả: Thích Quảng Tánh
134
Bồ Tát Bổn Địa Bồ Tát Bổn Địa
Tác giả: Thích Trí Quảng
278
Cầu Pháp Cầu Pháp
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
166
Lập Hạnh Tinh Tấn Lập Hạnh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Pháp Đăng
107
Phước Báu Chăm Sóc Người Bệnh Phước Báu Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Đăng
130
Chánh Quán Niệm Phật Chánh Quán Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
100
Người Niệm Phật Cần Biết Người Niệm Phật Cần Biết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
122
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
106
Vấn đáp: Hiểu đúng về Phật A Di Đà Vấn đáp: Hiểu đúng về Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,476
Vấn đáp: Y pháp bất y nhân Vấn đáp: Y pháp bất y nhân
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Thiền Buông Thư -  Làng Mai - Hướng Dẫn giúp thư giãn, chữa bệnh Thiền Buông Thư - Làng Mai - Hướng Dẫn giúp thư giãn, chữa bệnh
Tác giả: Thích Nữ Chân Không
218
Nhân Duyên và Phước Báu - Chất lượng cuộc sống KỲ 99 Nhân Duyên và Phước Báu - Chất lượng cuộc sống KỲ 99
Tác giả: Thích Nữ Như Nguyệt
220
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 13) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 13) - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm
Tác giả: Thích Tuệ Hải
303
Chướng Duyên Chướng Duyên
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
382
Trang thứ 1 của 441