Thành viên

Nhớ tôi

Một ngày an lạc

Có tất cả 482 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Học nhận lỗi chân thành Học nhận lỗi chân thành
Tác giả: Thích Phước Toàn
533
Bình thường tâm là đạo Bình thường tâm là đạo
Tác giả: Thích Minh Nhựt
440
Tạo thêm phước mới Tạo thêm phước mới
Tác giả: Thích Chánh Định
388
Bình thường tâm là đạo Bình thường tâm là đạo
Tác giả: Thích Nguyên Tâm
244
Hạnh phúc thật sự Hạnh phúc thật sự
Tác giả: Thích Bửu Chánh
294
Cách thức diệt trừ đau khổ Cách thức diệt trừ đau khổ
Tác giả: Thích Minh Chơn
326
Cách thức diệt trừ khổ đau Cách thức diệt trừ khổ đau
Tác giả: Thích Minh Nhựt
231
Tri hành hợp nhất Tri hành hợp nhất
Tác giả: Thích Nguyên Tâm
83
Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử
Tác giả: Thích Minh Nhựt
130
Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
175
Chuyển hóa định mệnh Chuyển hóa định mệnh
Tác giả: Thích Nguyên Tâm
174
Chuyển hóa định mệnh Chuyển hóa định mệnh
Tác giả: Thích Tuệ Dũng
230
Lợi hành - Chỉ và Quán Lợi hành - Chỉ và Quán
Tác giả: Thích Minh Nhựt
109
Lợi hành - Chỉ và Quán - HT. Thích Minh Chơn Lợi hành - Chỉ và Quán - HT. Thích Minh Chơn
Tác giả: Thích Minh Chơn
120
An Trụ Không Môn An Trụ Không Môn
Tác giả: Thích Trí Quảng
321
An Trụ Không Môn An Trụ Không Môn
Tác giả: Thích Đồng Trí
75
Học hạnh buông bỏ Học hạnh buông bỏ
Tác giả: Thích Thiện Quý
87
Học hạnh buông bỏ Học hạnh buông bỏ
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
128
Bốn tâm vô lượng Bốn tâm vô lượng
Tác giả: Thích Phước Toàn
87
Bốn tâm vô lượng Bốn tâm vô lượng
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
76
Chuyển hóa ngạo mạn Chuyển hóa ngạo mạn
Tác giả: Thích Minh Nhựt
95
Chuyển hóa ngạo mạn Chuyển hóa ngạo mạn
Tác giả: Thích Nguyên Thiện
75
Giá trị chân thật Giá trị chân thật
Tác giả: Thích Minh Nhựt
93
Giá trị chân thật Giá trị chân thật
Tác giả: Thích Nguyên Tâm
75
Em Tập Làm Phật - Chùa Vạn Phước, Vũng Tàu Em Tập Làm Phật - Chùa Vạn Phước, Vũng Tàu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,424
Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 48 Chùa Bửu Liên - Kinh Pháp Hoa Phẩm thứ 6, Thọ Ký Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 48 Chùa Bửu Liên - Kinh Pháp Hoa Phẩm thứ 6, Thọ Ký
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
1,658
Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 47. Đề Tài: Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 47. Đề Tài: Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
1,252
Khóa tu một ngày an lạc 75 Khóa tu một ngày an lạc 75
Tác giả: Tu viện Linh Thứu
1,605
Khóa tu ngày an lạc lần 1: Giải phóng khổ đau Khóa tu ngày an lạc lần 1: Giải phóng khổ đau
Tác giả: Chùa Giác Ngộ
1,545
Phát qùa tại tịnh xá Ngọc Hiệp Phát qùa tại tịnh xá Ngọc Hiệp
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,503
lễ tổng kết khóa tu một ngày tu viện Tường Vân lễ tổng kết khóa tu một ngày tu viện Tường Vân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,791
Lời Sách Tấn Cho Hành Giả Tu Tập - Một Ngày An Lạc 51 Lời Sách Tấn Cho Hành Giả Tu Tập - Một Ngày An Lạc 51
Tác giả: Thích Minh Chơn
8,651
Đắc Nhân Tâm Theo Phật Giáo Đắc Nhân Tâm Theo Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hoàng
7,685
Đạo Hiếu Nền Tảng Của Đạo Đức Đạo Hiếu Nền Tảng Của Đạo Đức
Tác giả: Thích Thiện Quý
3,204
Vui Sống Mỗi Ngày Vui Sống Mỗi Ngày
Tác giả: Thích Thiện Lạc
5,306
Định Nghiệp Trong Phật Giáo Định Nghiệp Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Trung Bửu
3,833
Phát Triển Lòng Từ Phát Triển Lòng Từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,521
Lợi Ích Của Tình Thương Lợi Ích Của Tình Thương
Tác giả: Thích Minh Chơn
2,268
Thay Đổi Quan Niệm Sống Thay Đổi Quan Niệm Sống
Tác giả: Thích Giác Toàn
3,285
Trái Tim Nhân Từ Trái Tim Nhân Từ
Tác giả: Thích Trí Quảng
5,215
Kiểm Soát Lòng Ham Muốn Kiểm Soát Lòng Ham Muốn
Tác giả: Thích Tuệ Quyên
3,405
Vô Thường Là Lẽ Sống Vô Thường Là Lẽ Sống
Tác giả: Thích Minh Chơn
2,016
Dấu Ấn Phật Pháp Dấu Ấn Phật Pháp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,537
Yếu Tố Sống Hạnh Phúc Yếu Tố Sống Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Trí Quảng
2,637
Đạo Đức Và Nghiệp Lực Đạo Đức Và Nghiệp Lực
Tác giả: Thích Giác Tín
1,626
Tu Trong Công Việc Tu Trong Công Việc
Tác giả: Thích Minh Chơn
2,922
Nụ Cười Chánh Niệm Nụ Cười Chánh Niệm
Tác giả: Thích Ngộ An
1,072
Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn
Tác giả: Thích Đức Trường
1,028
Sống Với Lòng Biết Ơn Sống Với Lòng Biết Ơn
Tác giả: Thích Chánh Định
1,235
Truy Tìm Tự Ngã Truy Tìm Tự Ngã
Tác giả: Thích Quang Thạnh
2,352
Trang thứ 1 của 10