Thành viên

Nhớ tôi

Kinh - Chú

Có tất cả 652 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Tra Xát Toa Hum) Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Tra Xát Toa Hum)
Tác giả: Phật Âm
245
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội)
Tác giả: Phật Âm
443
Trường Ca Kinh Vu Lan (Việt Sub) Trường Ca Kinh Vu Lan (Việt Sub)
Tác giả: Thích Nhật Từ
369
Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy
Tác giả: Phật Âm
673
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ) Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ)
Tác giả: Phật Âm
1,461
Trường Ca Kinh Phổ Môn (có phụ đề) Trường Ca Kinh Phổ Môn (có phụ đề)
Tác giả: Thích Nhật Từ
857
Trường Ca Kinh A DI ĐÀ (có phụ đề) Trường Ca Kinh A DI ĐÀ (có phụ đề)
Tác giả: Thích Nhật Từ
622
Kinh Bi Hoa (Đọc) Kinh Bi Hoa (Đọc)
Tác giả: Phật Âm
1,304
Sám tống táng Sám tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,233
Kinh Trung Bộ 1 Phần 2 Kinh Trung Bộ 1 Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Từ
876
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4)
Tác giả: Phật Âm
1,099
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,136
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2)
Tác giả: Phật Âm
1,494
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
3,984
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,905
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Hình Ảnh Rõ Nét) (8 Tập Và Còn Tiếp) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Hình Ảnh Rõ Nét) (8 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,841
Kinh Khéo Sống Lành (Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt) Kinh Khéo Sống Lành (Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,282
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,833
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần) Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,145
Tịnh Độ Ngũ Kinh (Việt Dịch: HT. Thích Hành Trụ) (Trọn Bộ, 3 Phần) Tịnh Độ Ngũ Kinh (Việt Dịch: HT. Thích Hành Trụ) (Trọn Bộ, 3 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,537
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện (Có Phụ Đề) Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,744
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (166 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (166 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
108,170
Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,765
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (177 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (177 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
90,992
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
3,928
Niệm Phật Tiếng Hoa (Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) Niệm Phật Tiếng Hoa (Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,977
Đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) (Trọn Bài, 1 Phần) Đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
3,278
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,962
Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (108 Lần) Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (108 Lần)
Tác giả: Phật Âm
4,632
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt) Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt)
Tác giả: Thích Trí Thoát
4,370
Kinh Chánh Pháp Sanghata Kinh Chánh Pháp Sanghata
Tác giả: Phật Âm
2,357
Kinh Thiện Ác Nhân Quả Kinh Thiện Ác Nhân Quả
Tác giả: Phật Âm
4,584
Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
6,768
Niệm Phật 4 Chữ Niệm Phật 4 Chữ "A Di Đà Phật" (Tiếng Việt) (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
7,800
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc) Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc)
Tác giả: Phật Âm
5,860
Kinh A Di Đà Sớ Sao (Trọn Bài, 11 Phần) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao (Trọn Bài, 11 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Liên Trì Đại Sư
4,932
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Có Chữ Dễ Đọc Tụng Theo) Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Có Chữ Dễ Đọc Tụng Theo)
Tác giả: Thích Trí Thoát
12,964
Tụng Tụng "Phật Nói Kinh A Di Đà" (Video 3D, Kèm Theo Phim Hoạt Hình) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
6,213
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Nhanh) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Nhanh)
Tác giả: Phật Âm
5,278
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Chậm) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Chậm)
Tác giả: Phật Âm
4,384
Niệm Phật 4 Chữ (Amituofo, Tiếng Hoa) (Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (Amituofo, Tiếng Hoa) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,669
Niệm Phật 6 Chữ (Namo Amituofo) (Tiếng Hoa) Niệm Phật 6 Chữ (Namo Amituofo) (Tiếng Hoa)
Tác giả: Phật Âm
2,249
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Hình Động, Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
9,390
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Trọn Bộ) Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Trọn Bộ)
Tác giả: Phật Âm
6,167
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục (Trọn Bài, 3 Phần) Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục (Trọn Bài, 3 Phần)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,319
Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Tác giả: Phật Âm
4,176
Niệm Phật 4 Chữ Niệm Phật 4 Chữ "A Di Đà Phật" (Giọng Nữ)
Tác giả: Phật Âm
7,000
Nghe chuông Đại Hồng - The Great Bell Chant (The End of Suffering) Nghe chuông Đại Hồng - The Great Bell Chant (The End of Suffering)
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
2,453
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 1 Phần) (Rất Hay) Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 1 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
9,154
Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,893
Trang thứ 1 của 14