Thành viên

Nhớ tôi

Kinh - Chú

Có tất cả 651 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Trường Ca Kinh Vu Lan (Việt Sub) Trường Ca Kinh Vu Lan (Việt Sub)
Tác giả: Thích Nhật Từ
303
Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy
Tác giả: Phật Âm
552
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ) Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ)
Tác giả: Phật Âm
1,347
Trường Ca Kinh Phổ Môn (có phụ đề) Trường Ca Kinh Phổ Môn (có phụ đề)
Tác giả: Thích Nhật Từ
799
Trường Ca Kinh A DI ĐÀ (có phụ đề) Trường Ca Kinh A DI ĐÀ (có phụ đề)
Tác giả: Thích Nhật Từ
560
Kinh Bi Hoa (Đọc) Kinh Bi Hoa (Đọc)
Tác giả: Phật Âm
1,236
Sám tống táng Sám tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,194
Kinh Trung Bộ 1 Phần 2 Kinh Trung Bộ 1 Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Từ
849
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4)
Tác giả: Phật Âm
1,053
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,079
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2)
Tác giả: Phật Âm
1,458
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
3,876
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1) Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,858
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Hình Ảnh Rõ Nét) (8 Tập Và Còn Tiếp) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Hình Ảnh Rõ Nét) (8 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,773
Kinh Khéo Sống Lành (Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt) Kinh Khéo Sống Lành (Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,245
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,747
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần) Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,077
Tịnh Độ Ngũ Kinh (Việt Dịch: HT. Thích Hành Trụ) (Trọn Bộ, 3 Phần) Tịnh Độ Ngũ Kinh (Việt Dịch: HT. Thích Hành Trụ) (Trọn Bộ, 3 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
1,506
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện (Có Phụ Đề) Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,701
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (166 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (166 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
101,912
Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
2,735
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (177 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (177 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
85,340
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
3,877
Niệm Phật Tiếng Hoa (Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) Niệm Phật Tiếng Hoa (Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,946
Đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) (Trọn Bài, 1 Phần) Đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Phật Âm
3,233
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
1,930
Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (108 Lần) Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (108 Lần)
Tác giả: Phật Âm
4,556
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt) Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt)
Tác giả: Thích Trí Thoát
4,288
Kinh Chánh Pháp Sanghata Kinh Chánh Pháp Sanghata
Tác giả: Phật Âm
2,329
Kinh Thiện Ác Nhân Quả Kinh Thiện Ác Nhân Quả
Tác giả: Phật Âm
4,515
Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
6,649
Niệm Phật 4 Chữ Niệm Phật 4 Chữ "A Di Đà Phật" (Tiếng Việt) (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
7,684
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc) Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc)
Tác giả: Phật Âm
5,783
Kinh A Di Đà Sớ Sao (Trọn Bài, 11 Phần) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao (Trọn Bài, 11 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Liên Trì Đại Sư
4,818
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Có Chữ Dễ Đọc Tụng Theo) Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Có Chữ Dễ Đọc Tụng Theo)
Tác giả: Thích Trí Thoát
12,757
Tụng Tụng "Phật Nói Kinh A Di Đà" (Video 3D, Kèm Theo Phim Hoạt Hình) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
6,134
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Nhanh) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Nhanh)
Tác giả: Phật Âm
5,216
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Chậm) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Chậm)
Tác giả: Phật Âm
4,323
Niệm Phật 4 Chữ (Amituofo, Tiếng Hoa) (Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (Amituofo, Tiếng Hoa) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,612
Niệm Phật 6 Chữ (Namo Amituofo) (Tiếng Hoa) Niệm Phật 6 Chữ (Namo Amituofo) (Tiếng Hoa)
Tác giả: Phật Âm
2,227
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Hình Động, Rất Hay) Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Hình Động, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
9,259
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Trọn Bộ) Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Trọn Bộ)
Tác giả: Phật Âm
6,074
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục (Trọn Bài, 3 Phần) Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục (Trọn Bài, 3 Phần)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,296
Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Tác giả: Phật Âm
4,126
Niệm Phật 4 Chữ Niệm Phật 4 Chữ "A Di Đà Phật" (Giọng Nữ)
Tác giả: Phật Âm
6,895
Nghe chuông Đại Hồng - The Great Bell Chant (The End of Suffering) Nghe chuông Đại Hồng - The Great Bell Chant (The End of Suffering)
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
2,428
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 1 Phần) (Rất Hay) Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 1 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Thoát
9,069
Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,849
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (Trọn Bài, 66 Phần, Còn Tiếp) Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (Trọn Bài, 66 Phần, Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
53,605
Thập tự Di Đà Thập tự Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác - Tiểu Ngư
2,642
Trang thứ 1 của 14